7.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/24


Článek 51

Komise zajistí provádění všech rozhodnutí Rady, která se týkají zřízení společných podniků, až do doby, kdy budou ustaveny orgány odpovědné za provoz těchto podniků.