12008E018

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST DRUHÁ: ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE - Článek 18 (bývalý článek 12 Smlouvy o ES)

Úřední věstník 115 , 09/05/2008 S. 0056 - 0056


Článek 18

(bývalý článek 12 Smlouvy o ES)

V rámci použití Smluv, aniž jsou dotčena jejich zvláštní ustanovení, je zakázána jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.

Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem přijímat předpisy zakazující takovou diskriminaci.

--------------------------------------------------