12008E005

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST PRVNÍ: ZÁSADY - HLAVA I: DRUHY A OBLASTI PRAVOMOCÍ UNIE - Článek 5

Úřední věstník 115 , 09/05/2008 S. 0052 - 0052


Článek 5

1. Členské státy koordinují své hospodářské politiky v rámci Unie. Za tímto účelem přijme Rada opatření, zejména hlavní směry těchto politik.

Zvláštní ustanovení se vztahují na ty členské státy, jejichž měnou je euro.

2. Unie přijímá opatření ke koordinaci politik zaměstnanosti členských států, zejména vymezováním směrů těchto politik.

3. Unie může dávat podněty pro zajištění koordinace sociálních politik členských států.

--------------------------------------------------