12006E285

Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění) - Část šestá - Ustanovení obecná a závěrečná - Článek 285

Úřední věstník C 321 E , 29/12/2006 S. 0171 - 0171
Úřední věstník C 325 , 24/12/2002 S. 0147 - Konsolidované znění
Úřední věstník C 340 , 10/11/1997 S. 0294 - Konsolidované znění


Článek 285

1. Aniž je dotčen článek 5 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, přijímá Rada postupem podle článku 251 opatření k vypracování statistik, jestliže je to nezbytné k provádění činností Společenství.

2. Při vypracování statistik Společenství se dodržuje nestrannost, spolehlivost, objektivita, vědecká nezávislost, hospodárnost výdajů a důvěrnost statistických informací; hospodářským subjektům při tom nesmí vzniknout nadměrné náklady.

--------------------------------------------------