12006E080

Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění) - Část třetí - Politiky Společenství . - HLAVA V - Doprava . - Článek 80

Úřední věstník C 321 E , 29/12/2006 S. 0073 - 0073
Úřední věstník C 325 , 24/12/2002 S. 0064 - Konsolidované znění
Úřední věstník C 340 , 10/11/1997 S. 0207 - Konsolidované znění
Úřední věstník C 224 , 31/08/1992 S. 0028 - Konsolidované znění
(Dohoda o EHS – úřední vydání není k dispozici)


Článek 80

1. Ustanovení této hlavy se vztahují na dopravu po železnicích, silnicích a vnitrozemských vodních cestách.

2. Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnout, zda, do jaké míry a jakým postupem bude možno stanovit vhodná ustanovení pro dopravu námořní a leteckou.

Použijí se procesní ustanovení článku 71.

--------------------------------------------------