12006E047

Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění) - Část třetí - Politiky Společenství . - HLAVA III - Volný pohyb osob, služeb a kapitálu - Kapitola 2 - Právo usazovaní - Článek 47

Úřední věstník C 321 E , 29/12/2006 S. 0061 - 0061
Úřední věstník C 325 , 24/12/2002 S. 0054 - Konsolidované znění
Úřední věstník C 340 , 10/11/1997 S. 0196 - Konsolidované znění
Úřední věstník C 224 , 31/08/1992 S. 0023 - Konsolidované znění
(Dohoda o EHS – úřední vydání není k dispozici)


Článek 47

1. Za účelem usnadnění přístupu osob k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkonu přijme Rada postupem podle článku 251 směrnice upravující vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o kvalifikaci.

2. Za stejným účelem přijímá Rada postupem podle článku 251 směrnice ke koordinaci právních a správních předpisů členských států, jež se týkají přístupu k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkonu. Rada rozhoduje postupem podle článku 251 jednomyslně o směrnicích, k jejichž provedení jsou alespoň v jednom členském státě zapotřebí změny stávajících zásad zákonné právní úpravy jednotlivých povolání týkajících se vzdělání a podmínek přístupu fyzických osob k nim. V ostatních případech Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.

3. Pokud jde o povolání lékařská, ostatní zdravotnická a farmaceutická, bude postupné odstraňování omezení záviset na koordinaci podmínek pro výkon těchto povolání v jednotlivých členských státech.

--------------------------------------------------