12003TN11/APP/CÚřední věstník C 227 E , 23/09/2003 S. 0762 - 0762
Úřední věstník L 236 , 23/09/2003 S. 0874 - 0874


Dodatek C

uvedený v kapitole 4 oddíle B pododdíle I bodě 2 přílohy XI [*]

Seznam zařízení s nezdokonalenými klecovými systémy, na která se vztahuje přechodný režim (směrnice 1999/74/ES, čl. 5 odst. 1 bod 4) a čl. 5 odst. 1 bod 5))

DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT

Č. | Název zařízení | Číslo povolení | Počet nosnic |

1 | Gauci M'Louise | PBLM051 | (11000) týká se pouze klecí splňujících podmínky přechodného režimu |

2 | Micallef Paul | PBLM064 | 8000 |

3 | Vella Samuel | PBLM079 | 9500 |

4 | Mifsud Jude | PBLM065 | 7100 |

5 | Zammit Francis | PBLM081 | 500 |

6 | Camilleri Anna | PLM007 | 2200 |

7 | Vella Joseph | PLG018 | 2670 |

8 | Busuttil | PBLM024 | (6000) týká se pouze klecí splňujících podmínky přechodného režimu, které byly instalovány v roce 2000 |

9 | Gatt Victor | PLG008 | 12200 |

10 | Grech Saviour | PBLM053 | 1698 |

11 | Lumach Co Ltd | PLM016 | 15000 |

12 | Vella Kalcidon | PLM024 | 9000 |

[*] Text přílohy XI viz Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 859.

--------------------------------------------------