02019D0919 — CS — 09.06.2022 — 007.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/919

ze dne 4. června 2019

o harmonizovaných normách pro rekreační plavidla a vodní skútry vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU

(Úř. věst. L 146 5.6.2019, s. 106)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/50 ze dne 21. ledna 2020,

  L 17

3

22.1.2020

►M2

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/117, ze dne 1. února 2021,

  L 36

39

2.2.2021

►M3

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1407 ze dne 26. srpna 2021,

  L 303

8

27.8.2021

►M4

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/2173 ze dne 8. prosince 2021,

  L 440

6

9.12.2021

►M5

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/404 ze dne 3. března 2022,

  L 83

44

10.3.2022
▼B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/919

ze dne 4. června 2019

o harmonizovaných normách pro rekreační plavidla a vodní skútry vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EUČlánek 1

Odkazy na harmonizované normy pro rekreační plavidla a vodní skútry vypracované na podporu směrnice 2013/53/EU uvedené v příloze I tohoto rozhodnutí se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2

Odkazy na harmonizované normy pro rekreační plavidla a vodní skútry vypracované na podporu směrnice 2013/53/EU uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí se zrušují v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
PŘÍLOHA IČ.

Odkaz na normu

1.

EN ISO 6185-1:2018

 

Nafukovací čluny – Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

2.

EN ISO 6185-2:2018

 

Nafukovací čluny – Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW (ISO 6185-2:2001)

3.

EN ISO 6185-3:2018

 

Nafukovací čluny – Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším (ISO 6185-3:2014)

4.

EN ISO 6185-4:2018

 

Nafukovací čluny – Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším (ISO 6185-4:2011, opravená verze 2014-08-01)

5.

EN ISO 7840:2018

 

Malá plavidla – Ohnivzdorné palivové hadice (ISO 7840:2013)

6.

EN ISO 8469:2018

 

Malá plavidla – Neohnivzdorné palivové hadice (ISO 8469:2013)

7.

EN ISO 8666:2018

 

Malá plavidla – Základní údaje (ISO 8666:2016)

▼M4 —————

▼B

9.

EN ISO 9093-1:2018

 

Malá plavidla – Ventily a prostupy obšívkou – Část 1: Kovové části (ISO 9093-1:1994)

10.

EN ISO 9093-2:2018

 

Malá plavidla – Ventily a prostupy obšívkou – Část 2: Nekovové (ISO 9093- 2:2002)

11.

EN ISO 11192:2018

 

Malá plavidla – Grafické značky (ISO 11192:2005)

12.

EN ISO 11547:2018

 

Malá plavidla – Ochrana startu zatíženého motoru (ISO 11547:1994)

13.

EN ISO 11812:2018

 

Malá plavidla – Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním (ISO 11812:2001)

14.

EN ISO 12215-1:2018

 

Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 1: Materiály: termosetové pryskyřice, výztuže ze skelného vlákna, referenční laminát (ISO 12215-1:2000)

15.

EN ISO 12215-2:2018

 

Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 2: Materiály – Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály (ISO 12215-2:2002)

16.

EN ISO 12215-3:2018

 

Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 3: Materiály: ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály (ISO 12215-3:2002)

17.

EN ISO 12215-4:2018

 

Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 4: Dílna a výroba (ISO 12215-4:2002)

▼M1 —————

▼B

19.

EN ISO 12215-6:2018

 

Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily (ISO 12215-6:2008)

20.

EN ISO 12215-8:2018

 

Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 8: Kormidla (ISO 12215-8:2009, včetně opravy 1:2010)

21.

EN ISO 12215-9:2018

 

Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 9: Přívěsky trupu plachetnic (ISO 12215-9:2012)

22.

EN ISO 12216:2018

 

Malá plavidla – Okna, poklopy, příklopy, pevná okna a dveře – Požadavky na pevnost a vodotěsnost (ISO 12216:2002)

23.

EN ISO 13297:2018

 

Malá plavidla – Elektrické systémy – Instalace střídavého proudu (ISO 13297:2014)

24.

EN ISO 13590:2018

 

Malá plavidla – Vodní skútry – Požadavky na konstrukci a instalaci systémů (ISO 13590:2003)

25.

EN ISO 14509-1:2018

 

Malá plavidla – Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly – Část 1: Postupy měření během proplutí (ISO 14509-1:2008)

26.

EN ISO 14509-3:2018

 

Malá plavidla – Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly – Část 3: Výpočty a postupy měření pro stanovení hluku (ISO 14509-3:2009)

27.

EN ISO 15083:2018

 

Malá plavidla – Drenážní čerpací soustavy (ISO 15083:2003)

28.

EN ISO 15084:2018

 

Malá plavidla – Kotvení, uvazování a vlečení – Upevňovací uzly (ISO 15084:2003)

29.

EN ISO 16180:2018

 

Malá plavidla – Navigační světla – Instalace, umístění a viditelnost (ISO 16180:2013)

30.

EN ISO 21487:2018

 

Malá plavidla – Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže (ISO 21487:2012, včetně změny 1:2014 a změny 2:2015)

31.

EN ISO 25197:2018

 

Malá plavidla – Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu (ISO 25197:2012, včetně změny 1:2014)

▼M1

32.

EN ISO 10087:2019

 

Malá plavidla – Identifikace plavidla – Systém kódování

33.

EN ISO 12215-5:2019

 

Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů

▼M2

34.

EN ISO 11105:2020

 

Malá plavidla – Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží

▼M3

35.

EN ISO 7840:2021

 

Malá plavidla – Ohnivzdorné palivové hadice

36.

EN ISO 8469:2021

 

Malá plavidla – Neohnivzdorné palivové hadice

37.

EN ISO 9093:2021

 

Malá plavidla – Ventily a prostupy obšívkou

38.

EN ISO 16147:2021

 

Malá plavidla – Vestavěné naftové motory, na motoru upevněné součásti palivové a elektrické soustavy

39.

EN ISO 23411:2021

 

Malá plavidla – Kormidelní kola

▼M4

40.

EN ISO 8099-2:2021

 

Malá plavidla – Odpadové soustavy – Část 2: Systémy čištění odpadních vod

41.

EN ISO 8849:2021

 

Malá plavidla – Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem

42.

EN ISO 14945:2021

 

Malá plavidla – Štítek plavidla

43.

EN ISO 14946:2021

 

Malá plavidla – Maximální nosnost

▼M5

44.

EN ISO 8847:2021

 

Malá plavidla – Kormidelní zařízení – Kladkové systémy

▼B
PŘÍLOHA IIČ.

Odkaz na normu

Datum zrušení

1.

EN ISO 6185-1:2001

 

 

Nafukovací čluny – Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

 

2.

EN ISO 6185-2:2001

 

 

Nafukovací čluny – Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW (ISO 6185-2:2001)

 

3.

EN ISO 6185-3:2014

 

 

Nafukovací čluny – Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším (ISO 6185-3:2014)

 

4.

EN ISO 6185-4:2011

 

 

Nafukovací čluny – Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším (ISO 6185-4:2011, opravené znění 2014-08-01)

 

5.

EN ISO 7840:2013

 

 

Malá plavidla – Ohnivzdorné palivové hadice (ISO 7840:2013)

 

6.

EN ISO 8469:2013

 

 

Malá plavidla – Neohnivzdorné palivové hadice (ISO 8469:2013)

 

7.

EN ISO 8849:2003

 

 

Malá plavidla – Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na stejnosměrný proud (ISO 8849:2003)

 

8.

EN ISO 9093-1:1997

 

 

Malá plavidla – Ventily a prostupy obšívkou – Část 1: Kovové části (ISO 9093-1:1994)

 

9.

EN ISO 9093-2:2002

 

 

Malá plavidla – Ventily a prostupy obšívkou – Část 2: Nekovové (ISO 9093-2:2002)

 

10.

EN ISO 11192:2005

 

 

Malá plavidla – Grafické značky (ISO 11192:2005)

 

11.

EN ISO 11547:1995

 

 

Malá plavidla – Ochrana startu zatíženého motoru (ISO 11547:1994)

 

 

EN ISO 11547:1995/A1:2000

 

12.

EN ISO 11812:2001

 

 

Malá plavidla – Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním (ISO 11812:2001)

 

13.

EN ISO 12215-1:2000

 

 

Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 1: Materiály: termosetové pryskyřice, výztuže ze skelného vlákna, referenční laminát (ISO 12215-1:2000)

 

14.

EN ISO 12215-2:2002

 

 

Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 2: Materiály: Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály (ISO 12215-2:2002)

 

15.

EN ISO 12215-3:2002

 

 

Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 3: Materiály: ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály (ISO 12215-3:2002)

 

16.

EN ISO 12215-4:2002

 

 

Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 4: Dílna a výroba (ISO 12215-4:2002)

 

17.

EN ISO 12215-5:2008

 

 

Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů (ISO 12215-5:2008)

 

 

EN ISO 12215-5:2008/A1:2014

 

18.

EN ISO 12215-6:2008

 

 

Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily (ISO 12215-6:2008)

 

19.

EN ISO 12215-8:2009

 

 

Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 8: Kormidla (ISO 12215-8:2009)

 

 

EN ISO 12215-8:2009/AC:2010

 

20.

EN ISO 12215-9:2012

 

 

Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 9: Přívěsky trupu plachetnic (ISO 12215-9:2012)

 

21.

EN ISO 12216:2002

 

 

Okna, poklopy, příklopy, pevná okna a dveře – Požadavky na pevnost a vodotěsnost (ISO 12216:2002)

 

22.

EN ISO 13297:2014

 

 

Malá plavidla – Elektrické systémy – Instalace střídavého proudu (ISO 13297:2014)

 

23.

EN ISO 13590:2003

 

 

Malá plavidla – Vodní skútry – Požadavky na konstrukci a instalaci systémů (ISO 13590:2003)

 

 

EN ISO 13590:2003/AC:2004

 

24.

EN ISO 14509-1:2008

 

 

Malá plavidla – Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly – Část 1: Postupy měření během proplutí (ISO 14509-1:2008)

 

25.

EN ISO 14509-3:2009

 

 

Malá plavidla – Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly – Část 3: Výpočty a postupy měření pro stanovení hluku (ISO 14509-3:2009)

 

26.

EN ISO 15083:2003

 

 

Malá plavidla – Drenážní čerpací soustavy (ISO 15083:2003)

 

27.

EN ISO 15084:2003

 

 

Malá plavidla – Kotvení, uvazování a vlečení – Upevňovací uzly (ISO 15084:2003)

 

28.

EN ISO 16180:2013

 

 

Malá plavidla – Navigační světla – Instalace, umístění a viditelnost (ISO 16180:2013)

 

29.

EN ISO 21487:2012

 

 

Malá plavidla – Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže (ISO 21487:2012)

 

 

EN ISO 21487:2012/A1:2014

 

 

EN ISO 21487:2012/A2:2015

 

30.

EN ISO 25197:2012

 

 

Malá plavidla – Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu (ISO 25197:2012)

 

 

EN ISO 25197:2012/A1:2014

 

▼M2

31.

EN ISO 9097:2017

Malá plavidla – Elektrické ventilátory

 

▼M3

33.

EN ISO 9775:2017

Malá plavidla – Dálkově ovládaná kormidelní zařízení pro samostatné přívěsné motory s výkonem od 15 kW do 40 kW (ISO 9775:1990)

27. února 2023

34.

EN ISO 15652:2017

Malá plavidla – Zařízení dálkového ovládání pro malé čluny s vodometem (ISO 15652:2003)

27. února 2023

35.

EN ISO 16147:2017

Malá plavidla – Vestavěné naftové motory, na motoru upevněné součásti palivové a elektrické soustavy (ISO 16147:2002, A1:2013)

27. února 2023

▼M4

36.

EN ISO 14946:2001

Malá plavidla – Maximální nosnost

EN ISO 14946:2001/AC:2005

9. června 2022

▼M5

37.

EN ISO 8847:2017

Malá plavidla – Kormidelní zařízení – Lanové a kladkové systémy

10. září 2023.