02012R0036 — CS — 30.05.2018 — 039.003


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 36/2012

ze dne 18. ledna 2012

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011

(Úř. věst. L 016 19.1.2012, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 55/2012 ze dne 23. ledna 2012,

  L 19

6

24.1.2012

►M2

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 168/2012 ze dne 27. února 2012,

  L 54

1

28.2.2012

 M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 266/2012 ze dne 23. března 2012,

  L 87

45

24.3.2012

 M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 410/2012 ze dne 14. května 2012,

  L 126

3

15.5.2012

►M5

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 509/2012 ze dne 15. června 2012,

  L 156

10

16.6.2012

 M6

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY 2012/544/SZBP ze dne 25. června 2012,

  L 165

20

26.6.2012

►M7

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 545/2012 ze dne 25. června 2012,

  L 165

23

26.6.2012

 M8

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 673/2012 ze dne 23. července 2012,

  L 196

8

24.7.2012

 M9

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 742/2012 ze dne 16. srpna 2012,

  L 219

1

17.8.2012

►M10

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 867/2012 ze dne 24. září 2012,

  L 257

1

25.9.2012

 M11

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 944/2012 ze dne 15. října 2012,

  L 282

9

16.10.2012

 M12

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1117/2012 ze dne 29. listopadu 2012,

  L 330

9

30.11.2012

►M13

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 325/2013 ze dne 10. dubna 2013,

  L 102

1

11.4.2013

►M14

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 363/2013 ze dne 22. dubna 2013,

  L 111

1

23.4.2013

►M15

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013,

  L 158

1

10.6.2013

►M16

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 697/2013 ze dne 22. července 2013,

  L 198

28

23.7.2013

►M17

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1332/2013 ze dne 13. prosince 2013,

  L 335

3

14.12.2013

►M18

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 124/2014 ze dne 10. února 2014,

  L 40

8

11.2.2014

►M19

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 578/2014 ze dne 28. května 2014,

  L 160

11

29.5.2014

►M20

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 693/2014 ze dne 23. června 2014,

  L 183

15

24.6.2014

►M21

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 793/2014 ze dne 22. července 2014,

  L 217

10

23.7.2014

►M22

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1013/2014 ze dne 26. září 2014,

  L 283

9

27.9.2014

►M23

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1105/2014 ze dne 20. října 2014,

  L 301

7

21.10.2014

►M24

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1323/2014 ze dne 12. prosince 2014,

  L 358

1

13.12.2014

►M25

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/108 ze dne 26. ledna 2015,

  L 20

2

27.1.2015

►M26

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/375 ze dne 6. března 2015,

  L 64

10

7.3.2015

►M27

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/780 ze dne 19. května 2015,

  L 124

1

20.5.2015

►M28

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/827 ze dne 28. května 2015,

  L 132

1

29.5.2015

►M29

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/828 ze dne 28. května 2015,

  L 132

3

29.5.2015

►M30

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/961 ze dne 22. června 2015,

  L 157

20

23.6.2015

►M31

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1828 ze dne 12. října 2015,

  L 266

1

13.10.2015

►M32

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/2350 ze dne 16. prosince 2015,

  L 331

1

17.12.2015

►M33

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/840 ze dne 27. května 2016,

  L 141

30

28.5.2016

►M34

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1735 ze dne 29. září 2016,

  L 264

1

30.9.2016

►M35

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1893 ze dne 27. října 2016,

  L 293

25

28.10.2016

►M36

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1984 ze dne 14. listopadu 2016,

  L 305I

1

14.11.2016

►M37

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1996 ze dne 15. listopadu 2016,

  L 308

3

16.11.2016

►M38

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/2137 ze dne 6. prosince 2016,

  L 332

3

7.12.2016

►M39

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/480 ze dne 20. března 2017,

  L 75

12

21.3.2017

►M40

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/907 ze dne 29. května 2017,

  L 139

15

30.5.2017

►M41

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1241 ze dne 10. července 2017,

  L 178

1

11.7.2017

►M42

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1327 ze dne 17. července 2017,

  L 185

20

18.7.2017

►M43

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1751 ze dne 25. září 2017,

  L 246

1

26.9.2017

►M44

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/282 ze dne 26. února 2018,

  L 54I

3

26.2.2018

►M45

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/420 ze dne 19. března 2018,

  L 75I

1

19.3.2018

►M46

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/774 ze dne 28. května 2018,

  L 131

1

29.5.2018


Opraveno:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 212, 9.8.2012, s.  20 (673/2012)

 C2

Oprava, Úř. věst. L 227, 23.8.2012, s.  15 (742/2012)

►C3

Oprava, Úř. věst. L 259, 27.9.2012, s.  7 (36/2012)

 C4

Oprava, Úř. věst. L 123, 4.5.2013, s.  28  (363/2013)

►C5

Oprava, Úř. věst. L 127, 9.5.2013, s.  27 (363/2013)

►C6

Oprava, Úř. věst. L 305, 24.10.2014, s.  115 (1105/2014)

 C7

Oprava, Úř. věst. L 146, 9.6.2017, s.  159 (2017/907)

 C8

Oprava, Úř. věst. L 167, 4.7.2018, s.  36 (2018/774)

►C9

Oprava, Úř. věst. L 190, 27.7.2018, s.  20 (36/2012)


Toto konsolidované znění zohledňuje rozsudky soudů EU týkající se položek na seznamu určených osob a subjektů.
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 36/2012

ze dne 18. ledna 2012

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011KAPITOLA I

DEFINICE

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) „pobočkou“ finanční nebo úvěrové instituce provozovna bez právní subjektivity, jež tvoří součást finanční nebo úvěrové instituce a jež přímo provádí všechny nebo některé operace tvořící podstatu činnosti finančních nebo úvěrových institucí;

b) „zprostředkovatelskými službami“:

i) sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií ze třetí země do jakékoli jiné třetí země nebo

ii) prodej nebo nákup zboží a technologií, které jsou umístěny ve třetích zemích, za účelem jejich převodu do jiné třetí země;

c) „smlouvou nebo obchodní operací“ transakce bez ohledu na její druh a rozhodné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi stejnými nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí též dluhopisy, záruky nebo přísliby odškodnění, zejména finanční záruky nebo přísliby finančního odškodnění, a úvěry, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakákoli související ujednání vyplývající z dané operace nebo s ní související;

d) „úvěrovou institucí“ úvěrová instituce, jak je definována v čl. 4 bodě 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu ( 1 ), včetně jejích poboček v Unii i mimo ni;

e) „surovou ropou a ropnými produkty“ produkty uvedené v příloze IV;

f) „hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, ať hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

g) „finanční institucí“

i) podnik jiný než úvěrová instituce, který vykonává jednu nebo více činností uvedených v bodech 2 až 12 a v bodech 14 a 15 přílohy I směrnice 2006/48/ES, včetně činností směnáren (bureaux de change);

ii) pojišťovna řádně oprávněná v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění ( 2 ), pokud provádí činnosti, na které se vztahuje tato směrnice;

iii) investiční podnik, jak je definován v čl. 4 odst. 1 bodě 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů ( 3 );

iv) subjekt kolektivního investování, který obchoduje se svými podíly nebo akciemi; nebo

v) zprostředkovatel pojištění, jak je definován v čl. 2 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění ( 4 ), s výjimkou zprostředkovatelů uvedených v čl. 2 odst. 7 uvedené směrnice, pokud zprostředkovávají životní pojištění a jiné služby vztahující se k investicím,

včetně jejich poboček jak v Unii, tak mimo ni;

h) „zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména, ale ne výhradně, prodejem, pronájmem nebo zastavením;

i) „zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

j) „finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i) peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje;

ii) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv) úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi) akreditivy, nákladní listy, dodací listy;

vii) dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

k) „zbožím“ též věci, materiály a zařízení;

l) „pojištěním“ příslib nebo závazek, kterým se jedna nebo více fyzických či právnických osob zavazují, že za úplatu poskytnou v případě vzniku pojistné události jiné osobě či dalším osobám náhradu škody nebo jiné pojistné plnění, jak je stanoveno v příslibu či závazku;

m) „zajištěním“ činnost sestávající z přebírání rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou nebo v případě společenství zajistitelů známého jako Lloyd’s činnost spočívající v převzetí rizik postoupených členem Lloyd’s, pojišťovnou nebo zajišťovnou jinou než společenstvím zajistitelů známým jako Lloyd’s;

n) „syrskou úvěrovou nebo finanční institucí“:

i) jakákoli úvěrová nebo finanční instituce se sídlem v Sýrii, včetně Syrské centrální banky,

ii) jakákoli pobočka nebo dceřiná společnost úvěrových nebo finančních institucí se sídlem v Sýrii, na níž se vztahuje článek 35,

iii) jakákoli pobočka nebo dceřiná společnost úvěrových nebo finančních institucí se sídlem v Sýrii, na níž se nevztahuje článek 35,

iv) jakákoli úvěrová nebo finanční instituce, která nemá sídlo v Sýrii, avšak je kontrolována jednou nebo více osobami či subjekty se sídlem v Sýrii;

o) „syrskou osobou, subjektem či orgánem“:

i) syrský stát nebo jakýkoli jeho veřejný orgán,

ii) jakákoli fyzická osoba nacházející se v Sýrii či s bydlištěm v Sýrii,

iii) jakákoli právnická osoba, subjekt nebo orgán se sídlem v Sýrii,

iv) jakákoli právnická osoba, subjekt nebo orgán v Sýrii či mimo Sýrii vlastněná nebo ovládaná přímo nebo nepřímo jednou nebo několika výše uvedenými osobami nebo orgány;

p) „technickou pomocí“ jakákoliv technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít formu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

q) „územím Unie“ území členských států, na která se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru;

▼M10

r) „celním územím Unie“ území, jak je definováno v článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství ( 5 ).

▼BKAPITOLA II

OMEZENÍ VÝVOZU A DOVOZU

▼M16

Článek 2

1.  Členský stát může zakázat prodej, dodání, převod nebo vývoz vybavení, které může být použito k vnitřním represím, jiného než uvedeného v příloze Ia nebo příloze IX, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v této zemi, bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli, anebo může takový prodej, dodání, převod nebo vývoz podmínit povolením.

2.  Členský stát může zakázat poskytování technické pomoci, financování nebo poskytování finanční pomoci v souvislosti s vybavením uvedeným v odstavci 1 jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v této zemi, anebo může takové poskytování technické pomoci, financování nebo poskytování finanční pomoci podmínit povolením.

Článek 2a

1.  Zakazuje se:

a) přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet vybavení, zboží nebo technologie, které mohou být použity k vnitřním represím nebo k výrobě a údržbě produktů, které mohou být použity k vnitřním represím a které jsou uvedeny na seznamu v příloze Ia, bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

b) vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazu uvedeného v písmeni a).

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, povolit za podmínek, které uznají za vhodné, jakoukoli transakci týkající se vybavení, zboží nebo technologií, které jsou uvedeny na seznamu v příloze Ia, pokud jsou takové vybavení, zboží nebo technologie zamýšleny pro potravinovou pomoc, pomoc v zemědělství nebo zdravotnictví nebo jiné humanitární účely nebo ve prospěch zaměstnanců Organizace spojených národů, zaměstnanců Unie nebo jejích členských států.

▼M17

3.  Odchylně od odst. 1 písm. a) mohou příslušné orgány členských států, určené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, za podmínek, které uznají za vhodné, povolit prodej, dodávku, převod či vývoz vybavení, zboží nebo technologií, které jsou uvedeny na seznamu v příloze IA, prováděné podle bodu 10 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2118 (2013) a souvisejících rozhodnutí výkonné rady Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), které jsou v souladu s cílem Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (dále jen „Úmluva o chemických zbraních“), a to po konzultaci s OPCW.

▼M5

Článek 2b

1.  Je nutné získat předběžné povolení k přímému či nepřímému prodeji, dodávkám, převodu či vývozu vybavení, zboží a technologií, které mohou být použity k vnitřním represím nebo k výrobě a údržbě produktů, které mohou být použity k vnitřním represím, a které jsou uvedeny na seznamu v příloze IX, bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii.

2.  Příslušné orgány členských států určené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, neudělí žádné povolení pro prodej, dodávky, převod či vývoz vybavení, zboží a technologií uvedených v příloze IX, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že vybavení, zboží a technologie, jež jsou předmětem prodeje, dodávek, převodu či vývozu, jsou určeny nebo mohou být určeny k vnitřním represím nebo k výrobě a údržbě produktů, které mohou být použity k vnitřním represím.

3.  Povolení udělí příslušné orgány členského státu, v němž je vývozce usazen, v souladu s podrobnými pravidly stanovenými v článku 11 nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ( 6 ). Povolení je platné v celé Unii.

▼M10

Článek 2c

1.  Pro veškeré zboží opouštějící celní území Unie do Sýrie platí pravidla upravující povinnost poskytnout předem informace, která jsou uvedena v příslušných ustanoveních o souhrnných prohlášeních, jakož i o celních prohlášeních v nařízení (EHS) č. 2913/92 a v nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ( 7 ).

Osoba nebo subjekt předkládající tyto informace předloží rovněž povolení požadovaná tímto nařízením.

▼M16

2.  Zabavení vybavení, zboží nebo technologií, jejichž dodání, prodej, převod nebo vývoz je zakázán podle článku 2a tohoto nařízení, nebo jejich odstranění může být provedeno v souladu s vnitrostátním právem nebo rozhodnutím příslušného orgánu na účet osoby nebo subjektu uvedeného v odstavci 1, a pokud nemůže tyto náklady uhradit tato osoba nebo subjekt, mohou být tyto náklady požadovány v souladu s vnitrostátním právem od jakékoliv jiné osoby či subjektu, který přebírá odpovědnost za přepravu zboží nebo vybavení při pokusu o nedovolené dodání, prodej, převod nebo vývoz.

▼M16

Článek 2d

Členský stát může zakázat vývoz zboží dvojího užití uvedeného v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 428/2009 do Sýrie, anebo může takový vývoz podmínit povolením.

▼M5

Článek 3

▼M16

1.  Zakazuje se:

a) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s vybavením, zbožím či technologiemi, které mohou být použity k vnitřním represím nebo k výrobě a údržbě produktů, kterých lze použít k vnitřním represím, a které jsou uvedeny v příloze Ia, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

b) přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze Ia, zahrnující zejména granty, půjčky a pojištění vývozního úvěru, jakož i pojištění a zajištění určené na jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto položek nebo na poskytování související technické pomoci jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

c) vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazu uvedeného v písmenech a) a b).

▼M16 —————

▼M16

3.  Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, povolit za podmínek, které uznají za vhodné, jakoukoli technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby či financování nebo finanční pomoc týkající se vybavení, zboží nebo technologií, které jsou uvedeny na seznamu v příloze Ia, pokud jsou takové vybavení, zboží nebo technologie zamýšleny pro potravinovou pomoc, pomoc v zemědělství nebo zdravotnictví nebo jiné humanitární účely nebo ve prospěch zaměstnanců Organizace spojených národů, zaměstnanců Unie nebo jejích členských států.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle prvního pododstavce do čtyř týdnů od jeho udělení.

▼M7

4.  Poskytování níže uvedených položek podléhá předchozímu povolení příslušného orgánu v dotčeném členském státě, který je určen na internetových stránkách uvedených v příloze III:

a) technická pomoc či zprostředkovatelské služby související s vybavením, zbožím či technologiemi uvedenými v příloze IX, jakož i související s přímým či nepřímým poskytováním, výrobou či údržbou a použitím takového vybavení, zboží a technologií jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

b) finanční prostředky nebo finanční pomoc související se zbožím nebo technologiemi uvedenými v příloze IX, zejména granty, půjčky a pojištění vývozního úvěru, jakož i pojištění a zajištění určené na jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto položek nebo pro poskytování související technické pomoci, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii.

Příslušné orgány neudělují povolení pro transakce uvedené v prvním pododstavci, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že tyto transakceakce přispějí nebo mohou přispět k vnitřním represím nebo k výrobě či údržbě produktů, které lze použít k vnitřním represím.

▼M17

5.  Odchylně od odst. 1 písm. a) a b) mohou příslušné orgány členských států, určené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, za podmínek, které uznají za vhodné, povolit poskytnutí technické pomoci, zprostředkovatelských služeb, financování nebo finanční pomoci týkající se vybavení, zboží nebo technologií, které jsou uvedeny na seznamu v příloze IA, pokud se tato technická pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc poskytují pro účely prodeje, dodávky, převodu či vývozu takového vybavení, zboží nebo technologií, prováděné podle bodu 10 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2118 (2013) a souvisejících rozhodnutí výkonné rady OPCW, které jsou v souladu s cílem Úmluvy o chemických zbraních, a to po konzultaci s OPCW.

▼M13

Článek 3a

Zakazuje se:

a) poskytovat přímo či nepřímo finanční prostředky nebo finanční pomoc týkající se zboží a technologií uvednených na společném vojenském seznamu, včetně finančních derivátů, a pojištění a zajištění a zprostředkovatelské služby související s pojištěním a zajištěním pro jakýkoli nákup, dovoz nebo přepravu těchto položek, pokud pocházejí ze Sýrie nebo jsou vyváženy ze Sýrie do jiné země;

b) vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenu a).

▼M17

Článek 3b

Článek 3a se nepoužije na poskytnutí finančních prostředků nebo finanční pomoci, včetně finančních derivátů a pojištění a zajištění a zprostředkovatelských služeb souvisejících s pojištěním a zajištěním pro jakýkoli dovoz nebo přepravu zboží a technologií uvedených na společném vojenském seznamu, pokud pocházejí ze Sýrie nebo jsou vyváženy ze Sýrie do jiné země, prováděné podle bodu10 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2118 (2013) a souvisejících rozhodnutí výkonné rady OPCW, které jsou v souladu s cílem Úmluvy o chemických zbraních.

▼B

Článek 4

1.  Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zařízení, technologie nebo programové vybavení stanovené v příloze V bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii, pokud k tomu příslušný orgán daného členského státu uvedený na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III, nedal předchozí povolení.

2.  Příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III, neudělí povolení podle odstavce 1, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že by dané zařízení, technologie nebo programové vybavení bylo syrským režimem nebo jeho jménem využíváno ke sledování nebo odposlechu internetu nebo telefonní komunikace v Sýrii.

3.  Příloha V zahrnuje pouze zařízení, technologie nebo programové vybavení, které mohou být používány ke sledování nebo odposlechu internetu nebo telefonní komunikace.

4.  Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do čtyř týdnů po jeho udělení.

Článek 5

1.  Zakazuje se:

a) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se zařízením, technologiemi a programovým vybavením uvedenými v příloze V nebo s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zařízení a technologií uvedených v příloze V nebo s poskytováním, provozem, údržbou nebo aktualizací programového vybavení uvedeného v příloze V jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

b) přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zařízením, technologiemi a programovým vybavením uvedenými v příloze V jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii,;

c) poskytovat jakékoli služby související se sledováním nebo odposlechem telekomunikací nebo internetu syrskému státu, jeho vládě, jeho veřejným orgánům, podnikům a institucím nebo jakékoli osobě nebo subjektu jednajícím jejich jménem nebo pod jejich vedením, nebo v jejich přímý či nepřímý prospěch a

d) vědomě a úmyslně se účastnit jakékoli činnosti, jejímž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a), b) nebo c);

pokud k tomu příslušný orgán daného členského státu uvedený na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III, nedal předchozí povolení na základě čl. 4 odst. 2.

2.  Pro účely odst. 1 písm. c) se „službami souvisejícími se sledováním nebo odposlechem telekomunikací nebo internetu“ rozumí ty služby, které zejména za použití vybavení, technologie, nebo softwaru uvedených v příloze V poskytují přístup k příchozí a odchozí telekomunikaci subjektu a k údajům souvisejícím s voláním a jejich poskytování pro účely jejich extrakce, dekódování, záznamu, zpracování, analýzy a ukládání, nebo jakékoli jiné související činnosti.

Článek 6

Zakazuje se:

a) dovážet do Unie surovou ropu nebo ropné produkty, pokud

i) pocházejí ze Sýrie nebo

ii) byly vyvezeny ze Sýrie;

b) nakupovat ropu nebo ropné produkty, které se nachází v Sýrii nebo které pocházejí ze Sýrie;

c) přepravovat ropu nebo ropné produkty, jestliže pocházejí ze Sýrie nebo jsou vyváženy ze Sýrie do jiné země;

▼M38

d) přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění a zajištění v souvislosti se zákazy stanovenými v písmeni a);

▼M38

da) přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění a zajištění v souvislosti se zákazy stanovenými v písmenech b) a c) a

▼M38

e) vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž přímým nebo nepřímým cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a), b), c), d) nebo da).

Článek 6a

1.  Zákazy stanovené v čl. 6 písm. b), c) a e) se nevztahují na nákup nebo přepravu ropných produktů v Sýrii ani na související poskytování finančních prostředků nebo finanční pomoci veřejnými subjekty nebo právnickými osobami, subjekty či orgány, které jsou příjemci veřejných finančních prostředků Unie nebo členských států, aby poskytovaly humanitární pomoc či pomoc civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, pokud jsou tyto produkty nakupovány nebo přepravovány výlučně za účelem poskytování humanitární pomoci v Sýrii nebo pomoci civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

2.  Odchylně od čl. 6 písm. b), c) a e) a v případech neuvedených v odstavci 1 tohoto článku může příslušný orgán členského státu uvedený na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III, povolit nákup a přepravu ropných produktů v Sýrii nebo poskytnutí souvisejících finančních prostředků nebo finanční pomoci, za všeobecných a zvláštních podmínek, které považuje za vhodné, pokud:

a) jediným účelem tohoto nákupu a přepravy je poskytnutí humanitární pomoci v Sýrii nebo pomoci civilnímu obyvatelstvu v Sýrii a

b) tímto nákupem a přepravou není porušen žádný ze zákazů stanovených tímto nařízením.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce do dvou týdnů od jeho udělení. Oznámení musí obsahovat podrobné údaje o právnické osobě, subjektu či orgánu, kterému bylo povolení uděleno, a o jeho humanitární činnosti v Sýrii.

3.  Žádným ustanovením tohoto článku není dotčeno dodržování nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ( 8 ), nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ( 9 ) ani nařízení Rady (EU) 2016/1686 ( 10 ).

▼M38

Článek 6b

Zákazy stanovené v čl. 6 písm. b), c) a e) se nevztahují na nákup nebo přepravu ropných produktů v Sýrii nebo související poskytování finančních prostředků nebo finanční pomoci diplomatickými zastoupeními či konzulárními úřady, pokud jsou tyto produkty nakupovány nebo přepravovány pro služební účely tohoto zastoupení či úřadu.

▼B

Článek 7

Zákazy uvedené v článku 6 se nevztahují na:

a) plnění závazku do dne 15. listopadu 2011 včetně, který vyplývá ze smlouvy uzavřené přede dnem 2. září 2011, a to za předpokladu, že fyzická či právnická osoba, subjekt nebo orgán, které hodlají plnit dotyčný závazek, oznámí danou činnost nebo operaci alespoň sedm pracovních dnů předem příslušnému orgánu členského státu, ve kterém jsou usazeny, uvedenému v seznamu internetových stránek v příloze III, nebo

b) nákup ropy nebo ropných produktů, které byly vyvezeny ze Sýrie přede dnem 2. září 2011, nebo pokud k vývozu došlo podle písmene a) do dne 15. listopadu 2011 včetně.

▼M24

Článek 7a

1.  Zakazuje se:

a) přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet palivo pro tryskové motory a aditiva do paliva uvedená v příloze Va jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

b) poskytovat financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, a rovněž pojištění a zajištění související s prodejem, dodávkami, převodem nebo vývozem paliva pro tryskové motory a aditiv do paliva uvedených v příloze Va jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

c) poskytovat zprostředkovatelské služby v souvislosti s prodejem, dodávkami, převodem nebo vývozem paliva pro tryskové motory a aditiv do paliva uvedených v příloze Va jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii.

2.  Příloha Va zahrnuje paliva pro tryskové motory a aditiva do paliva.

3.  Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze III, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz paliva pro tryskové motory a aditiv do paliva a poskytování financování a finanční pomoci, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění a zajištění a zprostředkovatelských služeb souvisejících s prodejem, dodávkami, převodem nebo vývozem paliva pro tryskové motory a aditiv do paliva uvedených v příloze Vb jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii za podmínek, které považují za vhodné, poté, co rozhodly, že palivo pro tryskové motory a aditiva do paliva jsou nezbytné pro Organizaci spojených národů nebo subjekty jednající jejím jménem k humanitárním účelům, jako jsou dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, a to včetně zdravotnického vybavení, potravin nebo přemístění humanitárních pracovníků a související pomoci nebo evakuace ze Sýrie nebo uvnitř Sýrie.

4.  Dotčené členské státy uvědomí do čtyř týdnů ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku.

5.  Zákaz stanovený v odstavci 1 se nevztahuje na:

a) palivo pro tryskové motory a aditiva do paliva uvedené v příloze Vb používané výlučně civilními letadly nepocházejícími ze Sýrie, která přistávají v Sýrii, za podmínky, že jsou určeny a využívány výhradně k účelům pokračování letového provozu letadla, do něhož byly natankovány;

b) palivo pro tryskové motory a aditiva do paliva uvedené v příloze Vb používané výlučně určenými syrskými leteckými dopravci uvedenými na seznamu v přílohách II a IIa, kteří provádějí evakuace ze Sýrie v souladu s čl. 16 písm. h);

c) palivo pro tryskové motory a aditiva do paliva uvedené v příloze Vb používané výlučně syrskými leteckými dopravci neuvedenými na seznamu, kteří provádějí evakuace ze Sýrie nebo uvnitř Sýrie.

▼B

Článek 8

1.  Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zařízení nebo technologie uvedené v příloze VI jakékoli syrské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Sýrii.

2.  Příloha VI obsahuje klíčové zařízení a technologie pro tyto obory syrského odvětví ropy a zemního plynu:

a) průzkum zaměřený na surovou ropu a zemní plyn;

b) těžba surové ropy a zemního plynu;

c) rafinace;

d) zkapalňování zemního plynu.

3.  Příloha VI nezahrnuje položky uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v příloze I.

Článek 9

Zakazuje se:

a) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se zařízením ►C3  a technologiemi, které jsou uvedeny v příloze VI, nebo s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného v příloze VI jakékoli syrské osobě, subjektu či orgánu; ◄

b) přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zařízením a technologiemi uvedeným v příloze VI jakékoli syrské osobě, subjektu či orgánu a

c) vědomě a úmyslně se účastnit jakékoli činnosti, jejímž cílem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a) nebo b) výše.

▼M16

Článek 9a

1.  Odchylně od článků 8 a 9 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, povolit za podmínek, které uznají za vhodné, prodej, dodávání, převádění nebo vývoz klíčových zařízení nebo technologií uvedených v příloze VI nebo poskytování související technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb či financování nebo finanční pomoci za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a) příslušný orgán na základě informací, které má k dispozici, včetně informací poskytnutých osobou, subjektem nebo orgánem žádajícím o povolení, shledal, že je rozumné přijmout závěr, že:

i) účelem dotčených činností je poskytování pomoci syrskému civilnímu obyvatelstvu, zejména za účelem uspokojení humanitárních potřeb, podpory při zajišťování základních služeb, rekonstrukce nebo obnovení hospodářské činnosti, anebo dosažení jiných cílů v sociální oblasti;

ii) dotčené činnosti nevedou ke zpřístupnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů přímo ani nepřímo osobě, subjektu či orgánu uvedenému v článku 14 nebo v jeho prospěch;

iii) dotčenými činnostmi není porušen žádný zákaz stanovený tímto nařízením;

b) dotčený členský stát předem konzultoval osobu, subjekt nebo orgán určený syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil, pokud jde mimo jiné o:

i) určení učiněné příslušným orgánem podle písm. a) bodů i) a ii);

ii) dostupnost informací naznačujících, že se dotčené činnosti týkají finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů zpřístupněných přímo nebo nepřímo osobě, subjektu nebo orgánu uvedeném v článku 2 nařízení (ES) č. 2580/2001 nebo článku 2 nařízení (ES) č. 881/2002 nebo v jejich prospěch,

a tato osoba, subjekt nebo orgán určený syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil pro dotčený členský stát vyjádřila názor;

c) jestliže názor osoby, subjektu nebo orgánu určeného syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil není obdržen do 30 dnů ode dne, kdy byl vyžádán, může příslušný orgán rozhodnout o udělení nebo neudělení povolení.

2.  Při uplatňování podmínek stanovených v odst. 1 písm. a) a b) si příslušný orgán vyžádal přiměřené informace o využití uděleného povolení, včetně informací o konečném uživateli a místu konečného určení dodávky.

3.  Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do dvou týdnů od jeho udělení.

▼B

Článek 10

1.  Zákazy uvedené v článcích 8 a 9 se nepoužijí na plnění povinností vyplývajících ze zakázky zadané nebo smlouvy uzavřené přede dnem 19. ledna 2012 za předpokladu, že osoby či subjekty, které se hodlají odvolávat na tento článek, tuto skutečnost oznámí alespoň 21 kalendářních dnů předem příslušným orgánům členského státu, v němž jsou usazeny, uvedeným na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III.

2.  Pro účely tohoto článku byla zakázka osobě nebo subjektu „zadána“, pokud bylo osobě nebo subjektu druhou smluvní stranou po uzavření formálního výběrového řízení zasláno výslovné písemné potvrzení zadání zakázky.

Článek 11

Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet nové syrské bankovky a mince vytištěné či vyražené v Unii Syrské centrální bance.

▼M2

Článek 11a

1.  Zakazuje se:

a) přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zlato, drahé kovy a diamanty uvedené v příloze VIII bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, vládě Sýrie, jejím veřejným orgánům, podnikům a institucím, syrské centrální bance, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu jednajícímu jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo jakémukoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn či ovládán;

b) přímo nebo nepřímo nakupovat, dovážet či přepravovat zlato, drahé kovy a diamanty uvedené v příloze VIII bez ohledu na to, zda dotčené položky pocházejí ze Sýrie či nikoli, od vlády Sýrie, jejích veřejných orgánů, podniků a institucí, syrské centrální banky a jakékoli osoby, subjektu nebo orgánu jednajícího jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo od jakéhokoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn či ovládán; a

c) přímo nebo nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc související se zbožím uvedeným v písmenech a) a b) vládě Sýrie, jejím veřejným orgánům, podnikům a institucím, syrské centrální bance a jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu jednajícímu jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo jakémukoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn či ovládán.

2.  Příloha VIII zahrnuje zlato, drahé kovy a diamanty, na které se vztahují zákazy uvedené v odstavci 1.

▼M5

Článek 11b

1.  Zakazuje se:

a) přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět či vyvážet luxusní zboží uvedené na seznamu v příloze X v do Sýrie;

b) podílet se vědomě a záměrně na činnostech, jejichž cílem nebo následkem je přímo či nepřímo obcházení zákazu uvedeného v písmenu a).

2.  Odchylně od odst. 1 písm. a) se zákazy v něm stanovené nevztahují na zboží neobchodní povahy určené k osobnímu užití, které je obsaženo v zavazadlech cestujících osob.

▼M17

Článek 11c

1.  Zakazuje se dovážet, vyvážet, převádět nebo poskytovat zprostředkovatelské služby související s dovozem, vývozem nebo převodem syrských kulturních statků a dalších předmětů majících archeologickou, kulturní, mimořádnou vědeckou či náboženskou hodnotu, včetně těch uvedených na seznamu v příloze XI, existuje-li důvodné podezření, že toto zboží bylo ze Sýrie odvezeno bez souhlasu jeho zákonného vlastníka nebo v rozporu se syrskými právními předpisy nebo s mezinárodním právem, zejména pokud jsou tyto statky a předměty nedílnou součástí veřejných sbírek a jsou zapsány v inventářích syrských muzeí, archivů či konzervačních fondů knihoven nebo v inventářích syrských náboženských institucí.

2.  Zákaz v odstavci 1 se nepoužije, prokáže-li se, že:

▼M28

a) zboží bylo vyvezeno ze Sýrie před 15. březnem 2011; nebo

▼M17

b) zboží je bezpečně vraceno jeho zákonným vlastníkům v Sýrii.

▼BKAPITOLA III

OMEZENÍ ÚČASTI V PROJEKTECH INFRASTRUKTURY

Článek 12

▼M10

1.  Zakazuje se:

a) prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet vybavení nebo technologie uvedené v příloze VII, které mají být použity při výstavbě nebo montáži nových elektráren na výrobu elektřiny v Sýrii;

b) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění či zajištění v souvislosti s projekty uvedenými v písmenu a).

▼B

2.  Tyto zákazy se nepoužijí na plnění povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené před dnem 19. ledna 2012 za předpokladu, že osoby či subjekty, které se hodlají odvolávat na tento článek, tuto skutečnost oznámí alespoň 21 kalendářních dnů předem příslušným orgánům členského státu, v němž jsou usazeny, uvedeným na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III.KAPITOLA IV

OMEZENÍ FINANCOVÁNÍ NĚKTERÝCH PODNIKŮ

Článek 13

1.  Zakazuje se:

a) poskytovat jakékoli finanční půjčky nebo úvěry jakékoli syrské osobě, subjektu či orgánu podle odstavce 2;

b) nabývat nebo zvyšovat účast v jakékoli syrské osobě, subjektu či orgánu podle odstavce 2;

c) zřizovat jakékoli společné podniky s jakoukoli syrskou osobou, subjektem či orgánem podle odstavce 2;

d) vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a), b) nebo c).

2.  Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakoukoli syrskou osobu, subjekt či orgán zabývající se:

a) průzkumem, těžbou nebo rafinací surové ropy nebo

b) výstavbou nebo montáží nových elektráren na výrobu elektřiny.

3.  Pouze pro účely odstavce 2 se rozumí:

a) „průzkum surové ropy“ průzkum, vyhledávání a správa zásob ropy, jakož i poskytování geologických služeb ve vztahu k těmto zásobám;

b) „rafinací surové ropy“ zpracování, úprava nebo příprava ropy pro účely konečného prodeje pohonných hmot spotřebitelům.

4.  Zákazy uvedenými v odstavci 1:

a) není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo dohod v souvislosti s:

i) průzkumem, produkcí nebo rafinací surové ropy, které byly uzavřeny přede dnem 23. září 2011;

ii) výstavbou nebo montáží nových elektráren na výrobu elektřiny, které byly uzavřeny přede dnem 19. ledna 2012.

b) nebrání zvýšení účasti v souvislosti s:

i) průzkumem, produkcí nebo rafinací surové ropy, pokud toto zvýšení účasti představuje závazek podle dohody uzavřené přede dnem 23. září 2011;

ii) výstavbou nebo montáží nových elektráren na výrobu elektřiny, pokud toto zvýšení představuje závazek podle dohody uzavřené přede dnem 19. ledna 2012.

▼M16

Článek 13a

1.  Odchylně od čl. 13 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, povolit za podmínek, které uznají za vhodné, poskytnutí jakékoli finanční půjčky nebo úvěru jakékoli syrské osobě, subjektu či orgánu uvedenému v čl. 13 odst. 2 písm. a), nabytí nebo zvýšení účasti v nich nebo zřízení jakéhokoli společného podniku s nimi za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a) příslušný orgán na základě informací, které má k dispozici, včetně informací poskytnutých osobou, subjektem nebo orgánem žádajícím o povolení, shledal, že je rozumné přijmout závěr, že:

i) účelem dotčených činností je poskytování pomoci syrskému civilnímu obyvatelstvu, zejména za účelem uspokojení humanitárních potřeb, podpory při zajišťování základních služeb, rekonstrukce nebo obnovení hospodářské činnosti, anebo dosažení jiných cílů v sociální oblasti;

ii) dotčené činnosti nevedou ke zpřístupnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů přímo ani nepřímo osobě, subjektu či orgánu uvedenému v článku 14 nebo v jeho prospěch;

iii) dotčenými činnostmi není porušen žádný zákaz stanovený tímto nařízením;

b) dotčený členský stát předem konzultoval osobu, subjekt nebo orgán určený syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil, pokud jde mimo jiné o:

i) určení učiněné příslušným orgánem podle písm. a) bodů i) a ii);

ii) dostupnost informací naznačujících, že se dotčené činnosti týkají finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů zpřístupněných přímo nebo nepřímo osobě, subjektu nebo orgánu uvedeném v článku 2 nařízení (ES) č. 2580/2001 nebo článku 2 nařízení (ES) č. 881/2002 nebo v jejich prospěch,

a tato osoba, subjekt nebo orgán určený syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil pro dotčený členský stát vyjádřila názor;

c) jestliže názor osoby, subjektu nebo orgánu určeného syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil není obdržen do 30 dnů ode dne, kdy byl vyžádán, může příslušný orgán rozhodnout o udělení nebo neudělení povolení.

2.  Při uplatňování podmínek stanovených v odst. 1 písm. a) a b) si příslušný orgán vyžádal přiměřené informace o využití uděleného povolení, včetně informací o účelu a protějšcích dané transakce.

3.  Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do dvou týdnů od jeho udělení.

▼BKAPITOLA V

ZMRAZENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A HOSPODÁŘSKÝCH ZDROJŮ

Článek 14

1.  Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům uvedeným v přílohách II a IIa nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

2.  Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být, přímo ani nepřímo, poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v přílohách II a IIa nebo v jejich prospěch.

3.  Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 15

1.  Přílohy II a IIa mají následující obsah:

a) Příloha II obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, které byly v souladu s čl. 19 odst. 1 rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP určeny Radou jako osoby či orgány odpovědné za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, jako osoby či subjekty, které mají prospěch z tohoto režimu nebo které jej podporují, a fyzické či právnické osoby a subjekty s nimi spojené a na něž se nepoužije článek 21 tohoto nařízení.

b) Příloha IIa obsahuje seznam subjektů, které byly v souladu s čl. 19 odst. 1 rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP určeny Radou jako subjekty spojené s osobami či subjekty odpovědnými za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii nebo osobami či subjekty, které mají prospěch z tohoto režimu nebo které jej podporují a na něž se použije článek 21 tohoto nařízení.

▼M31

1a.  Seznam v příloze II rovněž zahrnuje fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, o kterých Rada v souladu s čl. 28 odst. 2 rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ( 11 ) rozhodla, že spadají do některé z těchto kategorií:

a) přední podnikatelé působící v Sýrii;

b) členové rodin Asadů a Machlúfů;

c) ministři syrské vlády, kteří byli u moci po květnu 2011;

d) příslušníci syrských ozbrojených sil v hodnosti „plukovníka“ nebo v odpovídající hodnosti či v hodnosti vyšší, kteří byli ve funkci po květnu 2011;

e) příslušníci syrských bezpečnostních a zpravodajských služeb, kteří byli ve funkci po květnu 2011;

f) členové milic spolupracujících s režimem;

g) osoby, subjekty, jednotky, agentury, orgány nebo instituce činné v oblasti šíření chemických zbraní.

a fyzické nebo právnické osoby a subjekty s nimi spojené, na které se článek 21 tohoto nařízení nevztahuje.

1b.  Osoby, subjekty a orgány spadající do některé z kategorií uvedených v odstavci 1a se nezařadí na seznam osob, subjektů a orgánů uvedený v příloze II nebo se na tomto seznamu neponechají, je-li k dispozici dostatek informací o tom, že nejsou či již dále nejsou s režimem spjaty, nemají na něj žádný vliv ani nepředstavují skutečné riziko obcházení.

▼B

2.  Přílohy II a IIa obsahují důvody pro zařazení příslušných osob, subjektů nebo orgánů na seznam.

3.  Přílohy II a IIa rovněž obsahují případné dostupné informace nezbytné k identifikaci příslušných fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

▼M13

Článek 16

Odchylně od článku 14 mohou příslušné orgány členských států určené na webových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v přílohách II a IIa a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b) určeny výlučně k hrazení přiměřených profesních odměn a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c) určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

d) nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by mělo být dané povolení uděleno;

▼M38

e) v případech, na které se nevztahuje článek 16b, určené k platbě na účet nebo z účtu diplomatického zastoupení či konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud mají být tyto platby použity pro služební účely diplomatického zastoupení či konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace;

▼M38 —————

▼M13

g) nezbytné k zajištění lidské bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí;

▼M17

h) nezbytné pro účely evakuace ze Sýrie;

▼M18

i) určeny výlučně pro platby syrských státních subjektů nebo Syrské centrální banky uvedených v přílohách II a IIa jménem Syrské arabské republiky ve prospěch OPCW za činnosti vykonané v rámci ověřovací mise OPCW a za likvidaci syrských chemických zbraní, včetně zejména plateb ve prospěch zvláštního svěřeneckého fondu OPCW na činnosti související s úplným zničením syrských chemických zbraní mimo území Syrské arabské republiky.

▼M13

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do čtyř týdnů po jeho udělení.

▼M38

Článek 16a

1.  Zákaz stanovený v čl. 14 odst. 2 se nevztahuje na finanční prostředky nebo hospodářské zdroje poskytnuté veřejnými subjekty či právnickými osobami, subjekty nebo orgány, které jsou příjemci veřejných finančních prostředků Unie nebo členských států, aby poskytovaly humanitární pomoc v Sýrii nebo pomoc civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, pokud je poskytování těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů v souladu s čl. 6a odst. 1.

2.  V případech, na které se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku, a odchylně od čl. 14 odst. 2 může příslušný orgán členského státu uvedený na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III, povolit zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za všeobecných a zvláštních podmínek, které uzná za vhodné, pokud jsou tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nezbytné výlučně za účelem poskytování humanitární pomoci v Sýrii nebo pomoci civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

3.  Odchylně od čl. 14 odst. 1 může příslušný orgán členského státu uvedený na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za všeobecných a zvláštních podmínek, které uzná za vhodné, pokud jsou:

a) nezbytné výlučně za účelem poskytování humanitární pomoci v Sýrii nebo pomoci civilnímu obyvatelstvu v Sýrii a

b) uvolněny pro OSN za účelem poskytnutí či usnadnění poskytnutí pomoci v Sýrii v souladu s plánem reakce v oblasti humanitární pomoci Sýrii nebo jakýmkoli následným plánem koordinovaným OSN.

4.  Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 2 a 3 tohoto článku do dvou týdnů od jeho udělení.

▼M38

Článek 16b

Zákaz stanovený v čl. 14 odst. 2 se nevztahuje na finanční prostředky nebo hospodářské zdroje zpřístupněné z účtů diplomatického zastoupení či konzulárního úřadu, pokud jsou tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje poskytnuty pro služební účely tohoto zastoupení či úřadu v souladu s článkem 6b.

▼B

Článek 17

Odchylně od článku 14 mohou příslušné orgány členských států uvedené na seznamu internetových stránek v příloze III povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodly, že poskytnutí těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů je nezbytné k pokrytí základních energetických potřeb civilního obyvatelstva Sýrie, pokud příslušný orgán oznámil u každé smlouvy o dodávce příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň čtyři týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by mělo být dané povolení uděleno.

▼M13

Článek 18

1.  Odchylně od článku 14 mohou příslušné orgány v členských státech uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán před zařazením fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v článku 14 na seznam v příloze II nebo IIa, nebo předmětem soudního či správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v příslušném členském státě před tímto dnem či po něm;

b) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c) rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze II nebo IIa;

d) uznání rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě.

2.  Dotyčný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku.

▼B

Článek 19

1.  Ustanovení čl. 14 odst. 2 se nevztahují na připisování na zmrazené účty:

a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů,

b) plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahuje toto nařízení nebo

▼M13

c) plateb splatných podle soudních nebo správních rozhodnutí nebo rozhodčích nálezů vydaných v člemském státě nebo vykonatelných v dotčeném členském státě,

▼B

pokud jsou veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby zmrazeny podle čl. 14 odst. 1.

2.  Ustanovení čl. 14 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, v připsání takových finančních prostředků ve prospěch zmrazených účtů za předpokladu, že takové přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.

Článek 20

Odchylně od článku 14 a v případě, kdy je splatná platba osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze II nebo IIa na základě smlouvy nebo dohody, které byly dotčenými osobami, subjekty nebo orgány uzavřeny přede dnem, kdy byly tyto osoby, subjekty nebo orgány určeny, nebo na základě závazku, který jim vznikl před tímto dnem, mohou příslušné orgány členských států, uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III, za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, za předpokladu, že platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba či subjekt uvedený v článku 14.

▼M10

Článek 20a

Odchylně od článku 14 mohou příslušné orgány členských států určené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, a za podmínek, které uznají za vhodné, povolit převody finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů finančními subjekty, jež jsou uvedeny na seznamu v příloze II nebo IIa, nebo jejich prostřednictvím, pokud takové převody souvisejí s platbou prováděnou osobou nebo subjektem, jež nejsou uvedeny na seznamu v příloze II nebo IIa, v souvislosti s poskytováním finanční podpory syrským státním příslušníkům, kteří se účastní vzdělávání či odborné přípravy nebo jsou zapojeni do akademického výzkumu v Unii, za předpokladu, že příslušný orgán členského státu v konkrétním případě ověřil, že platbu přímo ani nepřímo neobdrží žádná osoba nebo subjekt uvedený na seznamu v příloze II nebo IIa.

▼B

Článek 21

Odchylně od čl. 14 odst. 1 může subjekt, který je uveden na seznamu v příloze IIa, po dobu dvou měsíců ode dne, k němuž byl na seznam zařazen, uskutečňovat platby ze zmrazených prostředků nebo hospodářských zdrojů, které obdržel po dni, k němuž byl zařazen na seznam, za předpokladu, že:

a) tato platba je splatná podle obchodní smlouvy a

b) příslušný orgán daného členského státu určil, že platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba nebo subjekt zařazený na seznam v příloze II nebo v příloze IIa.

▼M10

Článek 21a

1.  Odchylně od článku 14 mohou příslušné orgány členských států určené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, a za podmínek, které uznají za vhodné, povolit:

a) převody finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů syrskou centrální bankou nebo jejím prostřednictvím, jež byly přijaty či zmrazeny po dni jejího zařazení na seznam, pokud takové převody souvisejí s platbou uskutečňovanou na základě konkrétní obchodní smlouvy, nebo

b) převody finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů syrské centrální bance nebo jejím prostřednictvím, pokud takové převody souvisejí s platbou uskutečňovanou na základě konkrétní obchodní smlouvy,

za předpokladu, že příslušný orgán dotčeného členského státu ověřil na základě individuálního posouzení, že platbu přímo ani nepřímo neobdrží žádná osoba nebo subjekt uvedený na seznamu v příloze II nebo IIa, a za předpokladu, že převod není jinak zakázán tímto nařízením.

2.  Odchylně od článku 14 mohou příslušné orgány členských států určené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, a za podmínek, které uznají za vhodné, povolit převody zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů syrskou centrální bankou nebo jejím prostřednictvím, pokud je účelem těchto převodů poskytnout finančním institucím podléhajícím pravomoci členských států likviditu na financování obchodu.

▼M13

Článek 21b

Ustanovení čl. 14 odst. 2 se ve vztahu ke společnosti Syrian Arab Airlines nevztahuje na úkony nebo transakce, jejichž jediným účelem je evakuovat ze Sýrie občany Unie a jejich rodinné příslušníky.

▼M17

Článek 21c

1.  Odchylně od článku 14 mohou příslušné orgány členských států určené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, za podmínek, které uznají za vhodné, povolit:

a) převody finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů přijatých ze zemí mimo území Unie, prováděné Syrskou obchodní bankou (Commercial Bank of Syria) nebo jejím prostřednictvím, které byly zmrazeny po dni jejího zařazení na seznam, pokud takové převody souvisejí s platbou uskutečňovanou na základě konkrétní obchodní smlouvy na dodávky zdravotnického vybavení, potravin, přístřeší nebo sanitárního či hygienického vybavení pro potřeby civilního obyvatelstva, nebo

b) převody finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů přijatých ze zemí mimo území Unie, prováděné ve prospěch Syrské obchodní banky (Commercial Bank of Syria) nebo jejím prostřednictvím, pokud takové převody souvisejí s platbou uskutečňovanou na základě konkrétní obchodní smlouvy na dodávky zdravotnického vybavení, potravin, přístřeší nebo sanitárního či hygienického vybavení pro potřeby civilního obyvatelstva,

za předpokladu, že příslušný orgán dotyčného členského státu ověřil na základě individuálního posouzení, že danou platbu přímo ani nepřímo neobdrží žádná osoba nebo subjekt uvedený na seznamu v příloze II nebo IIa, a za předpokladu, že tento převod není jinak zakázán tímto nařízením.

2.  Členské státy informují o každém povolení uděleném podle tohoto článku do čtyř týdnů ostatní členské státy a Komisi.

▼B

Článek 22

Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které je provádí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.KAPITOLA VI

OMEZENÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Článek 23

Evropská investiční banka (EIB):

a) má zakázáno vyplácet finanční prostředky či provádět jakékoli platby v rámci stávajících smluv o úvěru mezi syrským státem nebo jakýmkoli jeho veřejným orgánem a EIB nebo v souvislosti s nimi;

b) pozastaví provádění všech stávajících smluv o poskytování služeb technické pomoci při projektech financovaných v rámci smluv o úvěru uvedených v písmenu a), z nichž má přímý či nepřímý prospěch syrský stát nebo jakýkoli jeho veřejný orgán a které mají být provedeny v Sýrii.

Článek 24

Zakazuje se:

a) přímý či nepřímý prodej nebo nákup státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů emitovaných po dni 19. ledna 2012 ve vztahu k některému z těchto subjektů:

i) syrskému státu nebo jeho vládě a jeho veřejným orgánům, podnikům a institucím,

ii) syrské úvěrové nebo finanční instituci,

iii) fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům jednajícím jménem nebo podle pokynů právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v bodech i) nebo ii),

iv) právnickým osobám, subjektům či orgánům, které vlastní nebo ovládají osoby, subjekty či orgány uvedené v bodech i), ii) nebo iii),

b) poskytovat osobám, subjektům či orgánům uvedeným v písmenu a) zprostředkovatelské služby týkající se státních nebo veřejnými orgány zaručených dluhopisů emitovaných po dni 19. ledna 2012,

c) napomáhat osobám, subjektům či orgánům uvedeným v písmenu a) při emisi státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů, a to poskytováním zprostředkovatelských služeb, reklamy nebo jiných služeb týkajících se těchto dluhopisů.

Článek 25

1.  Úvěrovým a finančním institucím, které spadají do oblasti působnosti článku 35, se zakazuje:

a) zřizovat nové bankovní účty u jakékoli syrské úvěrové nebo finanční instituce;

b) navazovat nové korespondenční bankovní vztahy s jakýmikoli syrskými úvěrovými nebo finančními institucemi;

c) otevírat nová zastoupení v Sýrii nebo zřizovat nové pobočky nebo dceřiné společnosti v Sýrii;

d) zřizovat nové společné podniky s jakýmikoli syrskými úvěrovými nebo finančními institucemi.

2.  Zakazuje se:

a) povolovat, aby byla v Unii zřizována zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti syrských úvěrových nebo finančních institucí;

b) uzavírat dohody pro jakékoli syrské úvěrové nebo finanční instituce nebo jejich jménem, jejichž cílem je zřízení zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti v Unii;

c) udělovat povolení k zahájení a výkonu činnosti úvěrové nebo finanční instituce nebo k jakékoli jiné podnikatelské činnosti podléhající předchozímu povolení prováděné zastoupením, pobočkou nebo dceřinou společností jakékoli syrské úvěrové nebo finanční instituce za předpokladu, že činnost zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti nebyla zahájena přede dnem 19. ledna 2012;

d) nabývat nebo zvyšovat účasti nebo nabývat jakýkoli jiný vlastnický podíl v úvěrových nebo finančních institucích, na které se vztahuje článek 35, ze strany jakýchkoli syrských úvěrových nebo finančních institucí.

▼M16

Článek 25a

1.  Odchylně od čl. 25 odst. 1 písm. a) a c) mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, povolit za podmínek, které uznají za vhodné, zřízení nového bankovního účtu nebo otevření nového zastoupení nebo zřízení nové pobočky nebo dceřiné společnosti za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a) příslušný orgán na základě informací, které má k dispozici, včetně informací poskytnutých osobou, subjektem nebo orgánem žádajícím o povolení, shledal, že je rozumné přijmout závěr, že:

i) účelem dotčených činností je poskytování pomoci syrskému civilnímu obyvatelstvu, zejména za účelem uspokojení humanitárních potřeb, podpory při zajišťování základních služeb, rekonstrukce nebo obnovení hospodářské činnosti, anebo dosažení jiných cílů v sociální oblasti;

ii) dotčené činnosti nevedou ke zpřístupnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů přímo ani nepřímo osobě, subjektu či orgánu uvedenému v článku 14 nebo v jeho prospěch;

iii) dotčenými činnostmi není porušen žádný zákaz stanovený tímto nařízením;

b) dotčený členský stát předem konzultoval osobu, subjekt nebo orgán určený syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil, pokud jde mimo jíné o:

i) určení učiněné příslušným orgánem podle písm. a) bodů i) a ii);

ii) dostupnost informací naznačujících, že se dotčené činnosti týkají finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů zpřístupněných přímo nebo nepřímo osobě, subjektu nebo orgánu uvedeném v článku 2 nařízení (ES) č. 2580/2001 nebo článku 2 nařízení (ES) č. 881/2002 nebo v jejich prospěch,

a tato osoba, subjekt nebo orgán určený syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil pro dotčený členský stát vyjádřila názor;

c) jestliže názor osoby, subjektu nebo orgánu určeného syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil není obdržen do 30 dnů ode dne, kdy byl vyžádán, může příslušný orgán rozhodnout o udělení nebo neudělení povolení.

2.  Při uplatňování podmínek stanovených v odst. 1 písm. a) a b) si příslušný orgán vyžádal přiměřené informace o využití uděleného povolení, včetně informací o účelu a protějšcích dotčených činností.

3.  Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do dvou týdnů od jeho udělení.

▼B

Článek 26

1.  Zakazuje se:

a) poskytovat pojištění nebo zajištění:

i) syrskému státu, jeho vládě, jeho veřejným orgánům, podnikům nebo institucím nebo

ii) fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům jednajícím jménem nebo podle pokynů právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v bodě i);

b) vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenu a).

2.  Ustanovení odst. 1 písm. a) se nepoužije pro poskytování povinného pojištění nebo pojištění odpovědnosti syrským osobám, subjektům či orgánům s bydlištěm nebo se sídlem v Unii nebo poskytování pojištění syrským diplomatickým nebo konzulárním misím v Unii.

3.  Ustanovení odst. 1 písm. a) bodu ii) se nepoužije pro poskytování pojištění, včetně zdravotního a cestovního pojištění, fyzickým osobám jednajícím jako soukromé osoby a souvisejícího zajištění.

Ustanovení odst. 1 písm. a) bodu ii) nebrání poskytování pojištění nebo zajištění majitelům plavidel, letadel nebo vozidel pronajatých osobami, subjekty či orgány podle odst. 1 písm. a) bodu i), které nejsou uvedeny v přílohách II nebo IIa.

Pro účely odst. 1 písm. a) bodu ii) se má za to, že osoby, subjekty či orgány nejednají podle pokynů osob, subjektů či orgánů uvedených v odst. 1 písm. a) bodě i), pokud jsou tyto pokyny vydávány pro účely dokování, nakládky, vykládky nebo bezpečného tranzitu plavidel nebo parkování, nakládky, vykládky nebo bezpečného tranzitu letadel, která se dočasně nacházejí v syrských vodách nebo v syrském vzdušném prostoru.

4.  Tento článek zakazuje prodlužování nebo obnovování dohod o pojištění a zajištění uzavřených přede dnem 19. ledna 2012 (s výjimkou případů, kdy existuje předchozí smluvní povinnost ze strany pojistitele nebo zajistitele akceptovat prodloužení nebo obnovení pojistné smlouvy), ale, aniž je dotčen čl. 14 odst. 2, nezakazuje plnění dohod uzavřených před tímto dnem.

▼M13KAPITOLA VIA

OMEZENÍ DOPRAVY

Článek 26a

1.  Zakazuje se, v souladu s mezinárodním právem, přijímat výlučně nákladní lety provozované syrskými dopravci a všechny lety provozované společností Syrian Arab Airlines nebo jim poskytovat přístup na letiště v Unii, ledaže se:

a) jedná o letadlo konající nepravidelnou mezinárodní leteckou dopravní službu a o přistání pro potřeby nikoli obchodní nebo pro potřeby obchodní, avšak nikoli výdělečné, nebo

b) jedná o letadlo konající pravidelnou mezinárodní leteckou dopravní službu a jedná se o přistání pro potřeby nikoli obchodní,

jak stanoví chicagská Úmluva o mezinárodním civilním letectví nebo Dohoda o tranzitu mezinárodních leteckých služeb.

2.  Odstavec 1 se nevztahuje na lety, jejichž jediným účelem je evakuace občanů Unie a jejich rodinných příslušníků ze Sýrie.

3.  Zakazuje se vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazu uvedeného v odstavci 1.

▼BKAPITOLA VII

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

▼M24

Článek 27

1.  Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a) určenými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými na seznamu v příloze II nebo IIa;

b) jakýmikoli jinými syrskými osobami, subjekty či orgány, včetně syrské vlády;

c) jakýmikoli osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a) nebo b).

2.  Ve všech řízeních k uspokojení nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno podle odstavce 1, osoba usilující o uspokojení tohoto nároku.

3.  Tímto článkem není dotčeno právo osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legality neplnění smluvních závazků v souladu s tímto nařízením.

▼M24

Článek 27a

Zakazuje se vědomě a úmyslně se podílet na činnostech, jejichž cílem nebo následkem je obcházení ustanovení článků 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7a, 8, 9, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 13, 14, 24, 25, 26 a 26a.

▼B

Článek 28

Ze zákazů stanovených v tomto nařízení nevyplývá pro dotčené fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány žádná odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod předpokládat, že svým jednáním tento zákaz porušují.

Článek 29

1.  Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, uvedenému na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 14, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím členských států Komisi a

b) spolupracují s tímto příslušným orgánem při každém ověřování těchto informací.

2.  Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 30

Členské státy a Komise se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si veškeré důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení, o obtížích s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 31

Komise je oprávněna měnit přílohu III na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 32

1.  Pokud Rada rozhodne o tom, že na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán se mají vztahovat opatření uvedená v článku 14, změní odpovídajícím způsobem přílohu II a IIa.

▼M31

2.  Rada sdělí dotčené osobě, subjektu či orgánu své rozhodnutí o jejich zařazení na seznam podle odstavce 1 tohoto článku, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž této osobě, subjektu či orgánu umožní se k této záležitosti vyjádřit. Zejména jsou-li osoba, subjekt či orgán zařazeny na seznam v příloze II na základě skutečnosti, že spadají do některé z kategorií osob, subjektů a orgánů uvedených v čl. 15 odst. 1a, může tato osoba, subjekt či orgán předložit důkazy nebo připomínky, proč takové určení považuje za neodůvodněné, ačkoli do zmíněné kategorie patří.

▼B

3.  Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada přezkoumá své rozhodnutí a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informuje.

4.  Seznamy uvedené v příloze II a IIa se pravidelně a alespoň jednou za 12 měsíců přezkoumávají.

Článek 33

1.  Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.  Členské státy oznámí Komisi tato pravidla neprodleně po dni 19. ledna 2012 a oznámí jí veškeré pozdější změny.

Článek 34

Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat Komisi nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze III.

Článek 35

Toto nařízení se použije:

a) na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru;

b) na palubě každého letadla nebo plavidla v pravomoci některého členského státu;

c) na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d) na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu;

e) na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 36

Nařízení (EU) č. 442/2011 se zrušuje.

Článek 37

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M16 —————

▼M5
PŘÍLOHA Ia

SEZNAM VYBAVENÍ, ZBOŽÍ A TECHNOLOGIÍ, PODLE ČLÁNKU 2a

ČÁST 1

Úvodní poznámky

1. Tato část zahrnuje zboží, software a technologie uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009 ( 12 ).

2. Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Č.“ na čísla v kontrolním seznamu a sloupec nadepsaný „Popis“ na kontrolní popisy položek dvojího užití uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

3. Definice pojmů uváděných v jednoduchých uvozovkách („“) jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

4. Definice pojmů uváděných v dvojitých uvozovkách („“) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

Obecné poznámky

1. Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoli nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka, popř. položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

POZN.:   Při posuzování, zda má být kontrolovaná položka, popř. položky, považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky nebo kontrolovaných položek podstatný prvek dodávaného zboží.

2. Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

Obecná poznámka k technologii

(Nutno číst ve spojení s oddílem B této části)

1. Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologie“, která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz jsou kontrolovány v oddílech A, B, C a D této části, je kontrolován podle ustanovení oddílu E.

2. „Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává kontrolována i tehdy, je-li použitelná pro nekontrolované zboží.

3. Kontrola se nevztahuje na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s tímto nařízením.

4. Kontrola převodu „technologie“ se nevztahuje na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

A.    VYBAVENÍČ.

Popis

I.B.1A004

Ochranné a detekční vybavení a součásti, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu:

a.  plynové masky, jejich filtry a dekontaminační zařízení, konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek a jejich speciálně konstruovaných součástí:

1.  biologickým prostředkům „přizpůsobeným pro případ války“;

2.  radioaktivním látkám „přizpůsobeným pro případ války“;

3.  bojovým chemickým látkám (CW) nebo

4.  „látkám k potlačení nepokojů“, včetně:

a.  α-bromobenzenacetonitril, bromobenzyl kyanid (CA) (CAS 5798-79-8);

b.  o-chlorbenzylidenemalononitrilu (o-chlorbenzalmalononitrilu) (CS) (CAS 2698–41–1);

c.  2-chloro-1 fenylethanon, ω-chloroacetofenon (CN) (CAS 532-27-4);

d.  dibenz-(b,f)-1,4-oxazepinu (CR) (CAS 257-07-8);

e.  10-chlor-5,10-dihydrofenarsazin, (chlorfenarsazin), (adamzit), (DM) (CAS 578-94-9);

f.  N-nonanoylmorfolinu, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b.  ochranné oděvy, rukavice a obuv, speciálně konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek:

1.  biologickým prostředkům „přizpůsobeným pro případ války“;

2.  radioaktivním látkám „přizpůsobeným pro případ války“ nebo

3.  bojovým chemickým látkám (CW).

c.  detekční systémy, speciálně konstruované nebo upravené pro detekci nebo identifikaci některé z následujících látek a jejich speciálně konstruované součásti:

1.  biologické prostředky „přizpůsobené pro případ války“

2.  radioaktivní látky „přizpůsobené pro případ války“; nebo

3.  bojové chemické látky (CW).

d.  elektronické vybavení určené pro automatickou detekci nebo identifikaci přítomnosti zbytků „výbušnin“ a pro využití technik „stopové detekce“ (např. povrchové akustické vlny, iontové mobilní spektrometrie, diferenční mobilní spektrometrie, hmotnostní spektrometrie).

Technická poznámka:

„Stopová detekce“ označuje schopnost zaznamenat látku v množství menším než 1 ppm v plynném skupenství nebo 1 mg ve skupenství pevném či kapalném.

Poznámka 1:  Položka 1A004.d nezahrnuje vybavení speciálně určené pro laboratorní účely.

Poznámka 2:  Položka 1A004.d nezahrnuje bezpečnostní bezkontaktní průchozí brány

Poznámka:  Položka 1A004 nezahrnuje:

a.  osobní dozimetry radioaktivního záření,

b.  vybavení konstrukčně nebo funkčně omezené na ochranu proti rizikům, která jsou specifická pro bezpečnost domácností a civilní průmysl, včetně:

1.  hornictví;

2.  těžba kamene;

3.  zemědělství

4.  farmacie;

5.  lékařství;

6.  veterinářství;

7.  ochrana životního prostředí;

8.  nakládání s odpady;

9.  potravinářský průmysl.

Technické poznámky:

1A004 zahrnuje vybavení a součásti pro detekci radioaktivních materiálů „přizpůsobených pro případ války“, biologických prostředků „přizpůsobených pro případ války“, bojových chemických látek, „simulantů“ nebo „látek k potlačení nepokojů“ nebo za účelem ochrany proti nim, které byly určeny a které byly úspěšně zkoušeny podle národních norem nebo jejichž účinnost v tomto ohledu byla prokázána jiným způsobem, a to i v případech, kdy se u tohoto vybavení a součástí jedná o využití v civilním průmyslu, jako je hornictví, těžba kamene, zemědělství, farmacie, lékařství, veterinářství, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství nebo potravinářský průmysl.

„Simulant“ je látka nebo materiál, který je používán jako náhrada toxických látek (biologických prostředků nebo chemických látek) při výcviku, výzkumu, zkoušení nebo hodnocení.

I.B.9A012

„Bezpilotní vzdušné dopravní prostředky“ („UAVs“), přidružené systémy, zařízení a součásti:

a.  „UAVs“, které mají některou z těchto vlastností:

1.  autonomní zařízení schopné řízení letu a navigace (např. autopilot s inertním navigačním systémem) nebo

2.  možnost řízeného letu mimo přímý rozsah viditelnosti lidské obsluhy (např. televizuální dálkové ovládání).

b.  Přidružené systémy, zařízení a součásti:

1.  zařízení speciálně konstruovaná pro dálkové ovládání „UAVs“ specifikovaná v položce 9A012.a;

2.  systémy pro navigaci, určování polohy, navádění nebo řízení, jiné než uvedené v položce 7 A v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009 a speciálně konstruované tak, aby pro „UAVs“ byly schopny poskytnout nezávislé řízení letu a navigaci uvedené v položce 9A012.a.;

3.  zařízení a součásti speciálně konstruované pro přeměnu „letadla“ s posádkou na „UAVs“ specifikovaného v položce 9A012.a.

4.  pístové motory nasávající vzduch nebo rotační motory s vnitřním spalováním speciálně konstruované nebo upravené pro pohon „UAV“ ve výškách nad 50 000 stop (15 240 metrů).

I.B.9A350

Zařízení pro rozprašování nebo vytváření mlhy speciálně konstruovaná nebo upravená pro montáž do letadel, „vzdušných dopravních prostředků lehčích než vzduch“ nebo bezpilotních vzdušných dopravních prostředků a jejich speciálně konstruované díly:

úplná zařízení pro rozprašování nebo vytváření mlhy schopná vytvářet z kapalné suspenze kapičky s počátečním „VMD“ menším než 50 μm při průtoku vyšším než dva litry za minutu;

rozstřikovací rámy nebo skupiny jednotek vytvářející aerosol schopné dodávat z kapalné suspenze kapičky s počátečním „VMD“ menším než 50 μm při průtoku větším než dva litry za minutu;

jednotky vytvářející aerosol speciálně konstruované pro montáž do zařízení uvedených v položce 9A350.a. a b.

Poznámka:  Jednotky vytvářející aerosol jsou zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro montáž do letadla, jako jsou trysky, rotační bubnové rozprašovače a podobná zařízení.

Poznámka:  Položka 9A350 se nevztahuje na zařízení pro rozprašování nebo vytváření mlhy a díly, u nichž je prokázáno, že nejsou schopné dopravovat biologické prostředky v podobě nakažlivých aerosolů.

Technické poznámky:

1.  Velikost kapičky pro rozprašovací zařízení nebo trysky speciálně konstruované pro použití v letadlech, „vzdušných dopravních prostředcích lehčích než vzduch“ nebo bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích se měří jedním z těchto postupů:

a.  Dopplerova laserová metoda

b.  pokročilá laserová difrakční metoda.

2.  V položce 9A350 „VMD“ znamená střední objemový průměr a pro zařízení na bázi vody je roven střednímu hmotnostnímu průměru (MMD)

B.    ZKUŠEBNÍ A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍČ.

Popis

I.B.2B350

Zařízení, příslušenství a součásti pro chemickou výrobu:

a.  reakční nádoby nebo reaktory, též s míchadly, s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), avšak menším než 20 m3 (20 000 litrů), které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.  fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.  sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.  nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

5.  tantal nebo „slitiny“ tantalu,

6.  titan nebo „slitiny“ titanu,

7.  zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia, nebo

8.  niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

b.  míchadla pro použití v reakčních nádobách nebo reaktorech uvedených v položce 2B350.a.; a oběžná kola, lopatky nebo hřídele navržené pro taková míchadla, která mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.  fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.  sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.  nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

5.  tantal nebo „slitiny“ tantalu,

6.  titan nebo „slitiny“ titanu,

7.  zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia, nebo

8.  niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

c.  skladovací zásobníky, kontejnery nebo nádrže s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.  fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.  sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.  nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

5.  tantal nebo „slitiny“ tantalu,

6.  titan nebo „slitiny“ titanu,

7.  zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia, nebo

8.  niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

d.  Výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,15 m2, avšak menší než 20 m2; a trubky, desky, kotouče nebo špalky (cívky) konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, která mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.  fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.  sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.  grafit nebo „uhlíkový grafit“;

5.  nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

6.  tantal nebo „slitiny“ tantalu,

7.  titan nebo „slitiny“ titanu,

8.  zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia,

9.  karbid křemíku,

10.  karbid titanu; nebo

11.  niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

e.  destilační nebo absorpční kolony o vnitřním průměru větším než 0,1 m; a rozdělovače kapaliny, rozdělovače par nebo sběrače kapalin konstruované pro takové destilační nebo absorpční kolony, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.  fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.  sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.  grafit nebo „uhlíkový grafit“;

5.  nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

6.  tantal nebo „slitiny“ tantalu,

7.  titan nebo „slitiny“ titanu,

8.  zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia, nebo

9.  niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

f.  dálkově ovládaná plnicí zařízení, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu, nebo

2.  nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

g.  ventily s „nominálním rozměrem“ větším než 10 mm a pouzdra (kostry ventilů) nebo předlisované podložky plášťů konstruované pro takové ventily, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.  fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.  sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.  nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

5.  tantal nebo „slitiny“ tantalu,

6.  titan nebo „slitiny“ titanu,

7.  zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia,

8.  niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu; nebo

9.  tyto keramické materiály:

a.  karbid křemíku o čistotě 80 % či více hmotnostních;

b.  oxid hlinitý (alumina) o čistotě 99,9 % či více hmotnostních;

c.  oxid zirkončitý (zirkonia);

Technická poznámka:

„Nominální rozměr“ je definován jako nejmenší průměr vstupu a výstupu.

h.  vícevrstvé chráněné potrubí vybavené vývodem pro detekci úniku, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.  fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.  sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.  grafit nebo „uhlíkový grafit“;

5.  nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

6.  tantal nebo „slitiny“ tantalu,

7.  titan nebo „slitiny“ titanu,

8.  zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia, nebo

9.  niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

i.  vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h nebo vakuové vývěvy s maximálním výrobcem udávaným průtokem vyšším než 5 m3/h (za standardních podmínek (teplota (273 K (0 °C) a tlak 101,3 kPa)); dále pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jež mají všechny povrchy, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.  keramika;

3.  ferosilicium (slitiny železa s vysokým obsahem křemíku);

4.  fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

5.  sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

6.  grafit nebo „uhlíkový grafit“;

7.  nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

8.  tantal nebo „slitiny“ tantalu,

9.  titan nebo „slitiny“ titanu,

10.  zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia, nebo

11.  niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

j.  spalovací pece pro likvidaci chemikálií uvedených v položce 1C350 se speciálně konstruovanými systémy přívodu odpadů, speciálními manipulačními systémy a průměrnou teplotou ve spalovací komoře vyšší než 1 273 K (1 000 °C), jež mají všechny povrchy systému přívodu odpadů, které přicházejí do přímého styku s odpadními produkty, vyrobeny z některého z těchto materiálů nebo jsou těmito materiály obloženy:

1.  „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.  keramika nebo

3.  nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu.

Technické poznámky:

1.  „Uhlíkový grafit“ je směs amorfního uhlíku a grafitu, kde obsah grafitu činí nejméně 8 % hmotnostních.

2.  U materiálů ve výše uvedených položkách se termínem „slitiny“ – pokud není uvedena konkrétní elementární koncentrace – rozumí slitiny, jejichž identifikovaný kov je přítomen ve vyšší hmotnostní míře než jakýkoli jiný prvek.

I.B.2B351

Systémy pro monitorování toxických plynů a související detekční součásti, jiné než uvedené v položce 1A004, a detektory; senzorová zařízení; a vyměnitelné senzorové zásobníky:

a.  konstruované pro nepřetržitý provoz a použitelné pro zjišťování bojových chemických látek nebo chemikálií uvedených v položce 1C350 při koncentracích nižších než 0,3 mg/m3; nebo

b.  konstruované pro zjišťování na základě inhibiční aktivity cholinosterasy.

I.B.2B352

Zařízení na zpracování biologických materiálů:

a.  kompletní biotechnologické vybavení ochranného obalu úrovně P3 nebo P4;

Technická poznámka:

Úrovně P3 nebo P4 (BL3, BL4, L3, L4) ochranného obalu jsou vymezeny v příručce Světové zdravotnické organizace WHO Laboratory Biosafety (3. vyd. Ženeva 2004).

b.  fermentory vhodné pro kultivaci patogenních „mikroorganismů“, virů nebo tvorbu toxinů bez úniku aerosolů, jejichž celková kapacita je 20 litrů nebo větší;

Technická poznámka:

Fermentory zahrnují bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním průtokem.

c.  odstředivé separátory, schopné kontinuálního provozu bez úniku aerosolů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  průtoková rychlost vyšší než 100 litrů za hodinu;

2.  součásti jsou z leštěné korozivzdorné oceli nebo titanu;

3.  jeden nebo více těsnicích uzávěrů v parním prostoru ochranného obalu a

4.  schopné sterilizace parou in situ v uzavřeném prostředí;

Technická poznámka:

Odstředivé separátory zahrnují též dekantační přístroje.

d.  průtoková zařízení pro příčnou (tangenciální) filtraci a součásti:

1.  průtoková zařízení pro příčnou (tangenciální) filtraci schopná separace patogenních „mikroorganismů“, virů, toxinů nebo buněčných struktur bez úniku aerosolů, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  celková filtrační plocha je nejméně 1 m2; a

b.  má některou z těchto vlastností:

1.  jsou schopny sterilizace nebo dezinfekce in-situ; nebo

2.  užívají jednoúčelové nebo jednorázové prvky pro filtraci;

Technická poznámka:

V položce 2B352.d.1.b. se sterilizací rozumí zničení všech živých mikrobů v zařízení použitím buď fyzických (např. pára), nebo chemických činidel. Dezinfekce označuje zničení možné mikrobiální infekce v zařízení použitím chemických činidel s germicidálním účinkem. Dezinfekce a sterilizace se liší od sanitace, přičemž druhá činnost znamená čisticí postup mající snížit mikrobiální obsah v zařízení bez toho, aby se nutně dosáhlo zničení veškeré mikrobiální infekce nebo existence.

2.  průtokové prvky pro příčnou (tangenciální) filtraci (např. moduly, elementy, kazety, náboje, jednotky nebo desky) s filtrační plochou nejméně 0,2 m2 pro každý prvek a určené pro použití v průtokovém zařízení pro příčnou (tangenciální) filtraci uvedenou v položce 2B352.d.;

Poznámka:  2B352.d. nezahrnuje zařízení pro reverzní osmózu uvedené výrobcem.

e.  parou sterilizovatelné zařízení pro vymrazování s kapacitou kondenzátoru větší než 10 kg ledu za 24 hodin a menší než 1 000 kg ledu za 24 hodin;

f.  ochranná a obalová zařízení:

1.  částečné nebo úplné ochranné obleky nebo masky závislé na vnějším přívodu vzduchu a pracující při pozitivním tlaku;

Poznámka:  2B352.f.1. nekontroluje obleky navrhované k nošení se zabudovaným dýchacím přístrojem.

2.  Kabinety biologické bezpečnosti třídy III nebo izolátory s podobnými standardy výkonu;

Poznámka:  V položce 2B352.f.2. zahrnují izolátory též pružné izolátory, sušicí boxy, anaerobní komory a rukávové boxy a digestoře s laminárním prouděním (uzavřené s vertikálním prouděním).

g.  Komory určené k aerosolovým imunologickým testům s „mikroorganismy“, viry nebo „toxiny“, o kapacitě 1 m3 nebo větší.

C.    MATERIÁLYČ.

Popis

I.B.1C350

Chemikálie, které mohou být použity jako prekurzory pro toxické látky chemické látky, a „směsi chemikálií“, které obsahují jednu nebo více těchto látek:

POZN.:  VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU A 1C450.

1.  thiodiglykol (111-48-8);

2.  oxychlorid fosforečný (10025-87-3);

3.  dimethyl-methylfosfonát (756-79-6);

4.  VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO

methylfosfonoyldifluorid (676-99-3);

5.  methylfosfonoyldichlorid (676-97-1);

6.  dimethyl-fosfit (DMP) (868-85-9);

7.  chlorid fosforitý (7719-12-2);

8.  trimethyl-fosfit (TMP) (121-45-9);

9.  thionylchlorid (7719-09-7);

10.  1-methylpiperidin-3-ol (3554-74-3);

11.  N,N-(diisopropylamino)ethylchlorid (96-79-7);

12.  N,N-(diisopropylamino)ethan-1-thiol (5842-07-9);

13.  chinuklidin-3-ol (1619-34-7);

14.  fluorid draselný (7789-23-3);

15.  2-chlorethan-1-ol (107-07-3);

16.  dimethylamin (124-40-3);

17.  diethyl-ethylfosfonát (78-38-6);

18.  diethyl-N,N-dimethylfosforamidát (2404-03-7);

19.  diethyl-fosfit (762-04-9);

20.  dimethylamin-hydrochlorid (506-59-2);

21.  dichlorid kyseliny ethylfosfonité (1498-40-4);

22.  ethylfosfonoyldichlorid (1066-50-8);

23.  VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO

ethylfosfonoyldifluorid (753-98-0);

24.  fluorovodík (7664-39-3);

25.  methyl-difenyl(hydroxy)acetát (76-89-1);

26.  dichlorid kyseliny methylfosfonité (676-83-5);

27.  N,N-(diisopropylamino)ethan –1-ol (96-80-0);

28.  3,3-dimethylbutan-2-ol (464-07-3);

29.  VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO

0-ethyl2-(diisopropylaminoethyl-methylfosfonit (QL) (57856-11-8);

30.  triethylfosfit (122-52-1);

31.  chlorid arsenitý (7784-34-1);

32.  kyselina difenyl(hydroxy)octová (76-93-7);

33.  diethyl-methylfosfonit (15715-41-0);

34.  dimethyl-ethylfosfonát (6163-75-3);

35.  difluorid kyseliny ethylfosfonité (430-78-4);

36.  difluorid kyseliny methylfosfonité (753-59-3);

37.  chinuklidin-3-on (3731-38-2);

38.  chlorid fosforečný (10026-13-8);

39.  3,3-dimethylbutan-2-on (75-97-8);

40.  kyanid draselný (151-50-8);

41.  hydrogenfluorid draselný (7789-29-9);

42.  hydrogenfluorid amonný neboli bifluorid amonný (1341-49-7);

43.  fluorid sodný (7681-49-4);

44.  hydrogenfluorid sodný (1333-83-1);

45.  kyanid sodný (143-33-9);

46.  triethanolamin (102-71-6);

47.  sulfid fosforečný (1314-80-3);

48.  diisopropylamin (108-18-9);

49.  2-(diethylamino)ethan-1-ol (100-37-8);

50.  sulfid sodný (1313-82-2);

51.  chlorid sirný (10025-67-9);

52.  chlorid sirnatý (10545-99-0);

53.  triethanolamin hydrochlorid (637-39-8);

54.  (2-chlorethyl)diisopropylamin-hydrochlorid (4261-68-1);

55.  kyselina methylfosfonová (993-13-5);

56.  diethyl-methylfosfonat (683-08-9);

57.  dichlorid N,N-dimethylamid kyseliny fosforečné (677-43-0);

58.  triisopropylfosfit (116-17-6);

59.  ethyldiethanolamin (139-87-7);

60.  O,O-diethylester kyseliny thiofosforečné (2465-65-8);

61.  O,O-diethylester kyseliny dithiofosforečné (298-06-6);

62.  hexafluorokřemičitan sodný (16893-85-9);

63.  methylfosfonothioyldichlorid (676-98-2).

Poznámka 1:  Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C350 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v položce 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 a .63, ve kterých žádná uvedená chemikálie netvoří více než 10 % hmotnostních směsi.

Poznámka 2:  Položka 1C350 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemikálií uvedených v položce 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 a.62, ve kterých žádná uvedená chemikálie netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 3:  Položka 1C350 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

I.B.1C351

Lidské patogeny, zoonózy a „toxiny“:

a.  viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.  virus Andes (ANDV);

2.  virus australské encefalitidy (Encefalitida Murray Valley);

3.  virus Chikungunya;

4.  virus Choclo;

5.  virus konžsko-krymské krvácivé horečky;

6.  virus horečky Dengue;

7.  virus Dobrava-Belgrade;

8.  virus východní koňské encefalomyelitidy;

9.  virus Ebola;

10.  virus Guanarito;

11.  virus Hantaan;

12.  virus Hendra (Equine morbillivirus);

13.  virus japonské encefalitidy;

14.  virus Junin;

15.  virus horečky Kyasanurského lesa;

16.  virus Laguna Negra;

17.  virus horečky Lassa;

18.  virus vrtivky (Louping ill);

19.  virus Lujo;

20.  virus lymfocytární choriomeningitidy;

21.  virus Machupo;

22.  virus Marburg;

23.  virus opičích neštovic;

24.  virus australské encefalitidy (Encefalitida Murray Valley);

25.  Virus Nipah;

26.  virus omské hemoragické horečky;

27.  virus Oropouche;

28.  virus Powassan;

29.  virus horečky z Rift Valley;

30.  virus Rocio;

31.  virus Sabia;

32.  virus Seoul;

33.  virus Sin nombre;

34.  virus encefalitidy St. Louis;

35.  virus klíšťové encefalitidy, virus ruské jaro-letní encefalitidy;

36.  virus pravých neštovic;

37.  virus venezuelské koňské encefalomyelitidy;

38.  virus západní koňské encefalomyelitidy;

39.  virus žluté zimnice;

b.  ricketsie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.  Coxiella burnetii;

2.  Bartonella quintana (Rochalimea quintana, Rickettsia quintana);

3.  Rickettsia prowasecki;

4.  Rickettsia rickettsii;

c.  bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.  Bacillus anthracis;

2.  Brucella abortus;

3.  Brucella melitensis;

4.  Brucella suis;

5.  Chlamydia psittaci;

6.  Clostridium botulinum;

7.  Francisella tularensis;

8.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.  Salmonella typhi;

11.  Shigella dysenteriae;

12.  Vibrio cholerae;

13.  Yersinia pestis;

14.  typy Clostridium perfringens produkující toxin epsylon;

15.  enterohemoragická Escherichia coli, sérotyp 0157 a jiné verotoxin produkující sérotypy;

d.  „toxiny“ a „podjednotky toxinů“:

1.  botulinové toxiny;

2.  toxiny Clostridium perfringens;

3.  conotoxin;

4.  ricin;

5.  saxitoxin;

6.  shiga toxin;

7.  toxiny Staphylococcus aureus;

8.  tetrodotoxin;

9.  verotoxin a bílkoviny podobné shiga toxinu, které inaktivují ribozomy;

10.  microcystin (cyanginosin);

11.  aflatoxiny;

12.  Abrin;

13.  cholerový toxin;

14.  diacetoxyscirpenol toxin;

15.  T-2 toxin;

16.  HT-2 toxin;

17.  modeccin;

18.  volkensin;

19.  viscum album Lectin 1 (Viscumin);

Poznámka:  Položka 1C351.d nezahrnuje botulinové toxiny nebo conotoxiny ve výrobcích, které splňují všechna tato kritéria:

1.  jsou farmaceutickými výrobky určenými k podávání pacientům při poskytování zdravotní péče;

2.  jsou baleny pro distribuci jako léčiva;

3.  jsou schváleny státním orgánem k prodeji jako léčiva.

e.  houby, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“ nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.  Coccidioides immitis;

2.  Coccidioides posadasii.

Poznámka:  Položka 1C351 nezahrnuje „vakcíny“ nebo „imunotoxiny“.

I.B.1C352

Živočišné patogeny:

a.  viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.  virus afrického moru prasat;

2.  virus influenzy ptáků, který je:

a.  necharakterizovaný nebo

b.  definovaný v příloze I bodě 2 směrnice 2005/94/ES (1) jako virus s vysokou patogenitou:

1.  viry typu A, které mají IVPI (index intravenózní patogenity) u šestitýdenních kuřat vyšší než 1,2 nebo

2.  viry typu A, podtypu H5 nebo H7, u kterých analýza sekvencí nukleotidů prokázala přítomnost mnohočetných bazických aminokyselin v restrikčním místě hemaglutininu podobně jako u jiných virů HPAI, což značí, že hemaglutinin může být štěpen všudypřítomnou hostitelskou proteázou;

3.  virus katarální horečky ovcí;

4.  virus slintavky a kulhavky;

5.  virus neštovic koz;

6.  virus Aujezskyho choroby;

7.  virus klasického moru prasat;

8.  virus Lyssa;

9.  virus newcastleské choroby;

10.  virus moru malých přežvýkavců;

11.  prasečí enterovirus typu 9 (virus vezikulární choroby prasat);

12.  virus moru skotu;

13.  virus neštovic ovcí;

14.  virus těšínské choroby prasat;

15.  virus vezikulární stomatitidy;

16.  virus nodulární dermatitidy skotu;

17.  virus moru koní.

b.  mykoplasmy, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.  Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (malé kolonie);

2.  Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.

Poznámka:  Položka 1C352 nezahrnuje „vakcíny“.

I.B.1C353

Genetické prvky a geneticky modifikované organismy:

a.  geneticky modifikované organismy nebo genetické prvky, které obsahují řetězce nukleové kyseliny související s patogenitou organismů uvedených v položkách 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 nebo 1C354;

b.  geneticky modifikované organismy nebo genetické prvky, které obsahují řetězce nukleové kyseliny kódující některý z „toxinů“ uvedených v položce 1C351.d. nebo „podjednotek toxinů“.

Technické poznámky:

1.  Genetické prvky zahrnují kromě jiného chromozómy, genomy, plasmidy, transpozony a vektory, ať již geneticky modifikované nebo nemodifikované.

2.  Řetězce nukleové kyseliny související s patogenitou některého z mikroorganismů uvedeného v položkách 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 nebo 1C354 označují jakýkoliv řetězec specifický pro stanovený mikroorganismus, který:

a.  sám o sobě nebo ve výrobcích, jež jsou jím upraveny nebo do kterých je přenesen, představuje významné nebezpečí pro zdraví člověka, zvířat či rostlin nebo

b.  je znám tím, že u specifikovaného mikroorganismu nebo jakéhokoliv jiného organismu, do nějž může být vložen nebo jinak začleněn, může způsobovat vážné poškození zdraví člověka, zvířat či rostlin.

Poznámka:  Položka 1C353 se nevztahuje na řetězce nukleové kyseliny související s patogenitou Enterohaemorrhagic Escherichia coli, sérotyp O157 a jiné řetězce produkující verotoxiny, jiné než kódující verotoxiny nebo jejich podjednotky.

I.B.1C354

Rostlinné patogeny:

a.  viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.  andský latentní tymovir bramboru;

2.  viroid vřetenovitosti hlíz bramboru;

b.  Bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.  Xanthomonas albilineans;

2.  Xanthomonas campestris pv. citri včetně kmenů označovaných jako Xanthomonas campestris pv. citri typu A, B, C, D, E nebo jinak klasifikovaných jako Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia nebo Xanthomonas campestris pv. Citrumelo;

3.  Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum nebo Corynebacterium Sepedonicum),

5.  Ralstonia solanacearum odrůdy 2 a 3 (Pseudomonas solanacearum odrůdy 2 a 3 nebo Burkholderia solanacearum odrůdy 2 a 3);

c.  Houby, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.  Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.  Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5.  Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe grisea pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Toxické chemikálie a toxické prekurzory a „směsi chemikálií“ obsahující některou z těchto látek:

POZN.:  VIZ TAKÉ POLOŽKY 1C350, 1C351.d. A SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a.  toxické chemikálie:

1.  amiton: O,O-diethyl-S-[2-(diethylamino)ethyl]-fosforothioát (78-53-5) a odpovídající alkylované nebo protonované soli;

2.  PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor2-(trifluormethyl)prop1-en (382-21-8);

3.  VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO

BZ: Chinuklidin-3-yl-difenyl(hydroxy)acetát (6581-06-2);

4.  fosgen: karbonyldichlorid (75-44-5);

5.  chlorkyan (506-77-4);

6.  kyanovodík (74-90-8);

7.  chlorpikrin: trichlornitromethan (76–06–2);

Poznámka 1:  Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložkách 1C450.a.1 a.a.2., ve kterých žádná uvedená chemikálie netvoří více než 1 % hmotnostní směsi.

Poznámka 2:  Položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemikálií uvedených v položkách 1C450.a.4., .a.5., .a.6. a.a.7., ve kterých žádná uvedená chemikálie netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 3:  Položka 1C450 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

b.  toxické prekurzory:

1.  Chemikálie, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu nebo v položce 1C350, obsahující atom fosforu, na který je vázána jedna methylová, ethylová nebo n-propylová nebo iso-propylová skupina, avšak ne další atomy uhlíku;

Poznámka:  Položka 1C450 b. 1 nezahrnuje fonofos: O-ethyl-S-fenyl-ethylfosfonodithioát (944-22-9);

2.  N,N-dialkyl [methyl, ethyl nebo propyl nebo isopropyl] fosforamidové dihalogenidy, jiné než dichlorid N,N-dimethylamid kyseliny fosforečné;

POZN.:  Viz položku 1C350.57. pro dichlorid N,N-dimetylamid kyseliny fosforečné.

3.  dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] N,N-dialkyl [methyl, ethyl nebo propyl (normal nebo iso)] fosforamidáty, jiné než diethyl-N,N-dimethylfosforamidát uvedený v položce 1C350;

4.  N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] aminoethyl2-chloridy a odpovídající protonované soli, jiné než N,N-(diisopropylamino)ethylchlorid nebo (2-chlorethyl)diisopropylamin-hydrochlorid uvedené v položce 1C350;

5.  N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] aminoethan2-oly a odpovídající protonované soli jiné než N,N-(diisopropylamino)ethan –1-ol (96-80-0) a N,N-(diethylamino)ethan-1-ol (100-37-8) uvedené v položce 1C350;

Poznámka:  Položka 1C450.b.5. nezahrnuje:

a.  N,N-(dimethylamino)ethan-1-ol (108-01-0) a příslušné protonované soli;

b.  protonované soli N,N-(diethylamino)ethan-1-olu (100-37-8);

6.  N,N-dialkyl [methyl, ethyl nebo propyl (normal nebo iso)] aminoethan2-thioly a příslušné protonované soli, jiné než N,N-diisopropyl-(beta)-aminoethanthiol uvedený v položce 1C350;

7.  viz položka 1C350 týkající se ethyldiethanolaminu (139-87-7);

8.  methyldiethanolamin (105-59-9).

Poznámka 1:  Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložkách 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. a.b.6., ve kterých žádná uvedená chemikálie netvoří více než 10 % hmotnostní směsi.

Poznámka 2:  Položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemikálií uvedených v podpoložce 1C450.b.8., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 3:  Položka 1C450 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

(1)   Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).

D.    SOFTWAREČ.

Popis

I.B.1D003

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený tak, aby vybavení umožňovalo plnit funkce stanovené v položce 1A004.c. nebo 1A004.d.

I.B.2D351

„Software“ jiný než uvedený v položce 1D003 speciálně konstruovaný pro „užití“ zařízení uvedeného v položce 2B351.

I.B.9D001

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“ zařízení nebo „technologií“ uvedených v položce 9A012.

I.B.9D002

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „výrobu“ zařízení uvedených v položce 9A012.

E.    TECHNOLOGIEČ.

Popis

I.B.1E001

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení nebo materiálů uvedených v položkách 1A004, 1C350 až 1C354 nebo 1C450.

I.B.2E001

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 2B350, 2B351, 2B352 nebo 2D351.

I.B.2E002

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „výrobu“ zařízení uvedeného v položkách 2B350, 2B351 nebo 2B352.

I.B.2E301

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zboží uvedeného v položkách 2B350 až 2B352.

I.B.9E001

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 9A012 nebo 9A350.

I.B.9E002

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „výrobu“ zařízení uvedeného v položce 9A350.

I.B.9E101

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „výrobu“„UAV“ uvedených v položce 9A012.

Technická poznámka:

V položce 9E101.b. jsou „UAV“ systémy bezpilotních vzdušných dopravních prostředků s dosahem více než 300 km.

I.B.9E102

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“„UAV“ uvedených v položce 9A012.

Technická poznámka:

V položce 9E101.b. jsou „UAV“ systémy bezpilotních vzdušných dopravních prostředků s dosahem více než 300 km.

ČÁST 2

Úvodní poznámky

1. Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Popis“ na popisy položek dvojího užití uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

2. Referenční číslo v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009“ znamená, že charakteristiky položky popsané ve sloupci „Popis“ neodpovídají parametrům uvedeným v popisu záznamu o dvojím užití, na nějž se odkazuje.

3. Definice pojmů uváděných v jednoduchých uvozovkách („“) jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

4. Definice pojmů označených dvojitými uvozovkami („“) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

Obecné poznámky

1. Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoli nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka, popř. položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

POZN.:   Při posuzování, zda má být kontrolovaná položka, popř. položky, považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky nebo kontrolovaných položek podstatný prvek dodávaného zboží.

2. Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

Obecná poznámka k technologii

(Nutno číst ve spojení s oddílem B části 1)

1. Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologie“, která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz jsou kontrolovány v oddíle I.C.A (Zboží) této části, je kontrolován podle ustanovení oddílu I.C.B této části.

2. „Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává kontrolována i tehdy, je-li použitelná pro nekontrolované zboží.

3. Kontroly se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s tímto nařízením.

4. Kontroly převodu „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

I.C.A.    ZBOŽÍ

(Materiály a chemikálie)Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

I.C.A.001

Chemické látky s 95 % koncentrací nebo vyšší:

1.  ethylen dichlorid, (CAS 107-06-2)

 

I.C.A.002

Chemické látky s 95 % koncentrací nebo vyšší:

1.  nitromethan, (CAS 75-52-5)

2.  kyselina pikrová, (CAS 88-89-1)

 

I.C.A.003

Chemické látky s 95 % koncentrací nebo vyšší:

1.  chlorid-oxid hlinitý, (CAS 7446-70-0)

2.  arsen, (CAS 7440-38-2)

3.  oxid arsenitý, (CAS 1327-53-3)

4.  bis(2-chloroethyl)ethylamin hydrochlorid, (CAS 3590-07-6)

5.  bis(2-chloroethyl)methylamin hydrochlorid, (CAS 55-86-7)

6.  tris(2-chloroethyl)amin hydrochlorid, (CAS 817-09-4)

 

I.C.B.    TECHNOLOGIEB.001

„Technologie“ potřebná pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ položek uvedených v oddíle I.C. A.

Technická poznámka:

„Technologií“ se rozumí též „software“.

 
▼M31

PŘÍLOHA II

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 14, čl. 15 odst. 1 písm. a) a čl. 15 odst. 1a.

▼C5A.  Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Bashar ( image) Al-Assad (image) (Bašár Asád)

datum narození: 11. září 1965;

místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. D1903

Prezident republiky; nařídil a organizuje represe namířené proti demonstrantům.

23.5.2011

▼M34

2.

Maher (image) (také znám jako Mahir) Al-Assad (image)

datum narození: 8. prosince 1967

místo narození: Damašek

diplomatický pas č. 4138

generálmajor 42. brigády a bývalý brigádní velitel 4. obrněné divize armády;

člen syrských ozbrojených sil v hodnosti „plukovníka“ a na stejné nebo vyšší pozici po květnu 2011; generálmajor 42. brigády a bývalý brigádní velitel 4. obrněné divize armády člen rodiny Asádů; bratr prezidenta Bašára al-Asáda.

9.5.2011

▼M29

3.

Ali ( image) Mamluk ( image) také znám jako Mamlouk)

Datum narození: 19. února 1946;

Místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. 983

Ředitel národního bezpečnostního úřadu. Bývalý vedoucí ředitelství syrské zpravodajské služby podílející se na násilí proti demonstrantům.

9.5.2011

▼M34

4.

Atej (image) (také znám jako Atef, Atif) Najib (image) (také znám jako Najeeb)

místo narození: Jablah, Sýrie

bývalý ředitel ředitelství politické bezpečnosti ve městě Dará; podílel se na násilí vůči demonstrantům; člen rodiny Asadů; bratranec prezidenta Bašára al-Asáda.

9.5.2011

5.

Hafiz (image) Makhlouf (image) (také znám jako Hafez Makhlouf)

datum narození: 2. dubna 1971

místo narození: Damašek

diplomatický pas č. 2246

bývalý plukovník a velitel jednoho z odborů ředitelství pro všeobecné zpravodajství (damašské oddělení) po květnu 2011; člen rodiny Makhloufů; bratranec prezidenta Bašára al-Asáda.

9.5.2011

▼M29

6.

Muhammad ( image) Dib ( image) Zaytun ( image) (také znám jako Mohammed Dib Zeitoun; také znám jako Mohamed Dib Zeitun)

Datum narození: 20. května 1951;

Místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. D000001300

Ředitel ředitelství všeobecné bezpečnosti; podílí se na násilí vůči demonstrantům.

9.5.2011

▼M46

7.

Amjad ( image) Abbas ( image) (též známý jako Al-Abbas)

 

Ředitel politické bezpečnosti ve městě Banjas, podílel se na násilí vůči demonstrantům ve městě Bajdá.

9.5.2011

8.

Rami ( image) Makhlouf ( image)

datum narození: 10. července 1969;

místo narození: Damašek;

pas č. 000098044,

číslo vydání: 002-03-0015187

Přední podnikatel působící v Sýrii a vlastnící podíly v odvětví telekomunikací, finančních služeb, dopravy a nemovitostí; má finanční podíly nebo zaujímá vedoucí a výkonné pozice v Syriatelu, vedoucím operátorovi mobilních telefonních služeb v Sýrii, a v investičních fondech Al Mashreq, Bena Properties a Cham Holding.

Prostřednictvím svých obchodních zájmů zajišťuje syrskému režimu finance a podporu.

Je vlivným členem rodiny Maklúfů a je úzce propojený s rodinou Asádů; bratranec prezidenta Bašára al-Asáda.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah ( image) Qudsiyah ( image)

rok narození: 1953;

místo narození: Hamá;

diplomatický pas č. D0005788

Důstojník v hodnosti generálmajora syrských ozbrojených sil, ve funkci po květnu 2011.

Zástupce ředitele národního bezpečnostního úřadu strany Baas. Bývalý velitel syrského Ředitelství pro vojenské zpravodajství. Podílel se na násilných represích proti civilnímu obyvatelstvu Sýrie.

9.5.2011

▼M34

10.

Jamil ( image) (také znám jako Jameel) Hassan ( image) (také znám jako al-Hassan)

narozen v roce 1953

místo narození: Homs, Sýrie

velitel zpravodajské služby syrského letectva;

důstojník v hodnosti generálmajora syrského letectva po květnu 2011; velitel zpravodajské služby syrského letectva po květnu 2011; odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu Sýrie.

9.5.2011

▼M29 —————

▼M30 —————

▼M46

13.

Munzir ( image) (také znám jako Mundhir, Monzer) Jamil ( image) Al-Assad ( image)

datum narození: 1. března 1961;

místo narození: Kerdahá, povincie Laáakie;

pasy č. 86449 a č. 842781

Podílel se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu v rámci milicí Šabíha.

9.5.2011

▼M19 —————

▼M34 —————

▼M29

16.

Faruq ( image) (také znám jako Farouq, Farouk) Al Shar' ( image) (také znám jako Al Char', Al Shara', Al Shara)

Datum narození: 10. prosince 1938

Bývalý viceprezident Syrské republiky; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

▼M33 —————

▼M33

18.

Mohammed ( image) Hamcho ( image)

datum narození: 20. května 1966;

pas č. 002954347

Přední syrský podnikatel vlastnící podíly v odvětví inženýrství a stavebnictví, sdělovacích prostředků, pohostinství a zdravotnictví. Má finanční podíly nebo zaujímá vedoucí a výkonné pozice v řadě syrských společností, zejména Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project a Syria Metal Industries.

Jako generální tajemník obchodní komory v Damašku (jmenován tehdejším ministrem hospodářství Chodrem Orfalim v prosinci 2014), předseda bilaterálních obchodních rad mezi Sýrií a Čínou (od března 2014) a předseda Syrské rady pro kovy a ocel (od prosince 2015) hraje významnou úlohu v syrských podnikatelských kruzích.

Má úzké obchodní vztahy s klíčovými postavami syrského režimu, včetně Máhera al-Asáda.

Muhammad Hamšo (Mohammed Hamcho) má prostřednictvím svých obchodních zájmů prospěch ze syrského režimu a podporuje jej a je spojen s osobami, jež mají z tohoto režimu prospěch a podporují jej.

27.1.2015

▼M46

19.

Iyad ( image) (také znám jako Eyad) Makhlouf ( image)

datum narození: 21. ledna 1973;

místo narození: Damašek;

pas č. N001820740

Člen rodiny Maklúfů; syn Mohammeda Makhlúfa, bratr Hafeze a Ramiho a bratr Ihaba Maklúfa; bratranec prezidenta Bašára al-Asáda.

Příslušník syrských bezpečnostních a zpravodajských služeb, ve funkci po květnu 2011.

Důstojník generálního ředitelství zpravodajské služby podílející se na násilí vůči syrskému civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

▼C5

20.

Bassam ( image) Al Hassan ( image) (také znám jako Al Hasan)

 

Poradce prezidenta pro strategické záležitosti; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

▼M46 —————

▼M33

22.

Ihab ( image) (také znám jako Ehab, Iehab) Makhlouf ( image)

datum narození: 21. ledna 1973;

místo narození: Damašek;

pas č. N002848852

Přední podnikatel působící v Sýrii. Iháb Maklúf (Ihab Makhlouf) je akcionářem a viceprezidentem Syriatelu, vedoucího operátora mobilních telefonních služeb v Sýrii. Má rovněž obchodní zájmy v několika dalších syrských společnostech a subjektech, mimo jiné Ramak Construction Co a Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Ve své funkci viceprezidenta společnosti Syriatel, která v rámci své licenční smlouvy převádí podstatnou část svých zisků syrské vládě, Íháb Maklúf rovněž přímo podporuje syrský režim.

Je vlivným členem rodiny Maklúfových a je úzce propojený s rodinou Asádových; bratranec prezidenta Bašára al-Asáda.

23.5.2011

▼M46

23.

Zoulhima ( image) (také znám jako Zu al-Himma) Chaliche ( image) (také znám jako Shalish, Shaleesh) (také znám jako Dhu al-Himma Shalish)

rok narození: 1951 nebo 1946 nebo 1956;

místo narození: Kerdaha

Příslušník syrských bezpečnostních a zpravodajských služeb, ve funkci po květnu 2011; bývalý velitel prezidentovy tělesné stráže.

Člen syrských ozbrojených sil v hodnosti generálmajora, ve funkci po květnu 2011.

Podílel se na násilí vůči demonstrantům.

Člen rodiny Asádů: bratranec prezidenta Bašára al-Asáda.

23.6.2011

▼C5

24.

Riyad ( image) Chaliche ( image) (také znám jako Shalish, Shaleesh) (také znám jako Riyad Shalish)

 

Ředitel společnosti Military Housing Establishment; poskytuje režimu finanční prostředky; vlastní bratranec prezidenta Bašára Asáda.

23.6.2011

25.

Brigádní velitel Mohammad ( image) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali ( image) Jafari ( image) (také znám jako Jaafari, Ja'fari, Aziz; také znám jako Jafari, Ali; také znám jako Jafari, Mohammad Ali; také znám jako Ja'fari, Mohammad Ali; také znám jako Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

datum narození: 1. září 1957;

místo narození: Yazd, Írán

Vrchní velitel jednotek íránské revoluční gardy zapojený do poskytování vybavení a podpory s cílem pomoci syrskému režimu potlačit protesty v Sýrii.

23.6.2011

▼M46

26.

Generálmajor Qasem ( image) Soleimani ( image) (také znám jako Qasim Soleimany; Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani)

datum narození: 11. března 1957;

místo narození: Kum, (Islámská republika) Irán;

pas č. 008827, vydaný v Íránu.

Velitel jednotek Íránské revoluční gardy, IRGC - Kuds, zapojený do poskytování vybavení a podpory s cílem pomoci syrskému režimu potlačit protesty v Sýrii.

23.6.2011

27.

Hossein ( image) Taeb ( image) (také znám jako Taeb, Hassan; také znám jako Taeb, Hosein; také znám jako Taeb, Hossein; také znám jako Taeb, Hussayn; také znám jako Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

rok narození: 1963;

místo narození: Teherán, Írán

Zástupce velitele pro zpravodajskou činnost jednotek íránské revoluční gardy, zapojený do poskytování vybavení a podpory s cílem pomoci syrskému režimu potlačit protesty v Sýrii.

23.6.2011

▼M33

28.

Khalid ( image) (také znám jako Khaled) Qaddur ( image) (též Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Přední syrský podnikatel vlastnící podíly nebo působící v odvětví telekomunikací, ropném a plastikářském průmyslu a mající úzké obchodní vztahy s Máherem al-Asádem.

Prostřednictvím svých obchodních činností má prospěch ze syrského režimu a podporuje jej.

Spolupracovník Máhera al-Asáda, a to i prostřednictvím obchodních činností.

27.1.2015

29.

Ra'if ( image) Al-Quwatly ( image) (také znám jako Ri'af Al-Quwatli, také znám jako Raeef Al-Kouatly)

datum narození: 3. února 1967;

místo narození: Damašek

Obchodní společník Máhera al-Asád pověřený správou některých z jeho obchodních zájmů; poskytuje režimu finanční prostředky.

23.6.2011

▼C5

30.

Mohammad ( image) (také znám jako Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh ( image) (také znám jako Muflih)

 

Velitel syrské vojenské zpravodajské služby ve městě Hamá, podílí se na represích vůči demonstrantům.

1.8.2011

31.

Generálmajor Tawfiq ( image) (také znám jako Tawfik) Younes ( image) (také znám jako Yunes)

 

Velitel oddělení vnitřní bezpečnosti ředitelství pro všeobecné zpravodajství, podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

1.8.2011

▼M33

32.

Mohammed ( image) Makhlouf ( image) (také znám jako Abu Rami)

datum narození: 19.10.1932;

místo narození: Latákie, Sýrie

Vlivný člen rodiny Maklúfových, obchodní partner a otec Rámího, Íhába a Ijáda Maklúfových. Úzce spojený s Asádovou rodinou a strýc Bašára alAsáda a Máhera al-Asáda z matčiny strany. Rovněž znám jako Abú Rámí.

Přední syrský podnikatel vlastnící podíly či působící v řadě odvětví syrského hospodářství; jedná se mimo jiné o podíly či podstatný vliv ve společnosti General Organisation of Tobacco a v odvětví ropy a zemního plynu, ve zbrojním průmyslu a v bankovnictví.

Je zapojen do obchodních jednání pro Asádův režim v oblasti zadávání zbrojních zakázek a bankovnictví. Vzhledem k rozsahu jeho obchodních a politických vazeb na režim poskytuje podporu syrskému režimu a má z něj prospěch.

1.8.2011

33.

Ayman ( image) Jabir ( image) (také znám jako Aiman Jaber)

místo narození: Latákie

Přední syrský podnikatel působící a obchodující v odvětví ocelářství, sdělovacích prostředků, spotřebního zboží a ropy. Má finanční podíly nebo zaujímá vedoucí a výkonné pozice v řadě společností a subjektů v Sýrii, mezi něž patří zejména Al Jazira (také známa jako Al Jazerra, El Jazireh, Al Džazíra), Dunia TV a satelitní kanál Sama.

Prostřednictvím své společnosti Al Jazira zprostředkoval Ajmán Džábir (Ayman Jabir) dovoz ropy od firmy Overseas Petroleum Trading do Sýrie.

Prostřednictvím svých obchodních zájmů má Ajmán Džábir prospěch ze syrského režimu a podporuje jej.

Poskytuje přímou podporu milicím spolupracujícím s režimem zvaným „šabíha“ či Suqur as-Sahraa a hraje při jejich činnostech vedoucí úlohu.

Spolupracovník Rámího Maklúfa prostřednictvím jeho obchodních činností a spolupracovník Máhera al-Asáda v rámci své role v milicích spolupracujících s režimem.

27.1.2015

▼C5

34.

Hayel ( image) Al-Assad ( image)

 

Zástupce Mahera Al-Assada, velitel útvaru vojenské policie 4. armádní divize, která se podílí na represích.

23.8.2011

35.

Ali ( image) Al-Salim ( image) (také znám jako Al-Saleem)

 

Vedoucí kanceláře pro vyzbrojování syrského ministerstva obrany, což je výchozí místo pro veškeré nákupy výzbroje pro syrskou armádu.

23.8.2011

▼M46

36.

Nizar ( image) al-Asaad ( image) (také znám jako Nizar Asaad)

Bratranec Bašára al-Asáda; bývalý ředitel společnosti „Nizar Oilfield Supplies“.

V úzkém kontaktu s hlavními vládními představiteli.

Poskytuje finanční prostředky pro milice „šabíha“ v oblasti Latákie.

23.8.2011

37.

Generálmajor Rafiq ( image) (také znám jako Rafeeq) Shahadah ( image) (také znám jako Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

rok narození: 1956

místo narození: Džabla, provincie Latákie

Člen syrských ozbrojených sil v hodnosti generálmajora, ve funkci po květnu 2011. Bývalý velitel odboru č. 293 syrské vojenské zpravodajské služby (vnitřní záležitosti) v Damašku. Přímo se podílel na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Damašku. Poradce prezidenta Bašára Asáda pro strategické otázky a vojenské zpravodajství.

23.8.2011

▼C5

38.

Brigádní generál Jamea ( image) Jamea ( image)(také znám jako Jami Jami, Jame’, Jami’)

 

Velitel útvaru syrské vojenské zpravodajské služby v Dayr az-Zor. Podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Dayr az-Zor a Alboukamalu.

23.8.2011

▼M46 —————

▼C5

40.

Muhammad ( image) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said ( image) (také znám jako Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan ( image)

 

Náměstek regionálního tajemníka arabské socialistické strany Baas od roku 2005, v letech 2000–2005 ředitel pro národní bezpečnost regionální strany Baas. Bývalý guvernér v Hamá (1998–2000). Blízký spojenec prezidenta Bašára Asáda a Mahera Al-Assada. Vůdčí představitel režimu rozhodující o represích vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.8.2011

▼M33

41.

Ali ( image) Douba ( image)

datum narození: 1933;

místo narození: Karfis, Sýrie

Odpovídá za zabíjení v Hamá v roce 1980, rovněž byl povolán do Damašku jako zvláštní poradce presidenta Bašára al-Asáda.

23.8.2011

▼M29

42.

Brigádní generál Nawful ( image) (také znám jako Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn ( image) (také znám jako Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Velitel útvaru syrské vojenské zpravodajské služby v Idlibu. Podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v provincii Idlib.

23.8.2011

▼C5

43.

Brigádní velitel Husam ( image) Sukkar ( image)

 

Poradce prezidenta pro bezpečností záležitosti. Poradce prezidenta pro represe bezpečnostních složek a násilí proti civilnímu obyvatelstvu.

23.8.2011

▼M29

44.

Brigádní generál Muhammed ( image) (také znám jako Muhamad) Zamrini ( image) (také znám jako Zamreni)

 

Velitel útvaru syrské vojenské zpravodajské služby v Homsu. Přímo se podílí na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Homsu.

23.8.2011

▼M34

45.

Munir ( image) (také znám jako Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov ( image) (také znám jako Adnuf, Adanof)

narozen v roce 1951

místo narození: Homs, Sýrie

číslo pasu: 0000092405

funkce: zástupce náčelníka generálního štábu pro operace a výcvik syrské armády;

hodnost: generálporučík syrské arabské armády;

důstojník v hodnosti generálporučíka a zástupce náčelníka generálního štábu pro operace a výcvik syrské armády ve funkci po květnu 2011; Ve své funkci zástupce náčelníka generálního štábu se přímo podílel na represích a násilí vůči civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

23.8.2011

▼C5

46.

Brigádní generál Ghassan ( image) Khalil ( image) (také znám jako Khaleel)

 

Vedoucí informačního útvaru ředitelství pro všeobecné zpravodajství. Podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

23.8.2011

47.

Mohammed ( image) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir ( image) (také znám jako Jaber)

místo narození: Latákie

Milice „šabíha“ Osoba spojená s Maherem Al-Assadem v rámci milicí „šabíha“. přímo se podílí na represích a násilí vůči civilnímu obyvatelstvu a koordinaci skupin milicí „šabíha“.

23.8.2011

▼M33

48.

Samir ( image) Hassan ( image)

 

Přední syrský podnikatel vlastnící podíly nebo působící v řadě odvětví syrského hospodářství. Vlastní podíly nebo má podstatný vliv ve dvou konglomerátech, Amir Group a Cham Holdings, majících podíly v odvětví nemovitostí, cestovního ruchu, dopravy a finančnictví. Od března 2014 zastává v rámci bilaterálních obchodních rad funkci předsedy pro Rusko; do této funkce byl jmenován ministrem hospodářství Chodrem Orfalim.

Prostřednictvím hotovostních darů Sámir Hasan (Samir Hassan) podporuje válečné úsilí režimu.

Je spojen s osobami, které mají prospěch ze syrského režimu a podporují jej. Je zejména spojen s Rámím Maklúfem a Issamem Anboubou, které Rada označila za osoby podléhající sankcím a kteří mají prospěch ze syrského režimu.

27.9.2014

▼C5

49.

Fares ( image) Chehabi ( image) (také znám jako Fares Shihabi; Fares Chihabi)

syn Ahmada Chehabiho;

datum narození: 7. května 1972

Předseda obchodní a průmyslové komory v Aleppu. Místopředseda správní rady společnosti Cham Holding. Poskytuje syrskému režimu ekonomickou podporu.

2.9.2011

▼M46

50.

Tarif ( image) Akhras ( image) (také znám jako Al Akhras ( image))

datum narození: 2. června 1951;

místo narození: Homs, Sýrie;

syrský pas č. 0000092405

Přední podnikatel, který má prospěch z režimu a podporuje jej. Zakladatel společnosti Akhras Group (komodity, obchod, zpracování a logistika) a bývalý předseda obchodní komory v Homsu. Má blízké obchodní vztahy s rodinou prezidenta Asáda. Člen správní rady Svazu syrských obchodních komor. Poskytl režimu logistickou podporu (autobusy a tahače pro tanky).

2.9.2011

▼C5

51.

Issam ( image) Anbouba ( image)

Prezident společnosti Anbouba for Agricultural Industries Co.;

rok narození: 1952;

místo narození: Homs, Sýrie

Podporuje finančně represivní složky a parlamentní skupiny vykonávající násilí na civilním obyvatelstvu v Sýrii. Poskytuje nemovitosti (budovy, obchodní domy) pro improvizované zadržování osob. Je finančně napojen na vysoké syrské úředníky.

2.9.2011

52.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

▼M46

53.

Adib ( image) Mayaleh ( image) (také znám jako André Mayard)

datum narození: 15. května 1955;

místo narození: Bassir

Bývalý guvernér a předseda správní rady Syrské centrální banky.

Adib Mayaleh ovládal syrský bankovní sektor a prostřednictvím vydávání a stahování bankovek z oběhu a regulace směnného kurzu syrské libry řídil peněžní zásobu v Sýrii. Prostřednictvím své funkce v Syrské centrální bance Adib Mayaleh poskytoval hospodářskou a finanční podporu syrskému režimu.

Bývalý ministr hospodářství a zahraničního obchodu, ve funkci po květnu 2011.

15.5.2012

▼C5

54.

Generálmajor Jumah ( image) Al Ahmad ( image) (také znám jako Al-Ahmed)

 

Velitel zvláštních sil. Odpovědný za používání násilí vůči demonstrantům na celém území Sýrie.

14.11.2011

▼M29

55.

Plukovník Lu'ai ( image) (také znám jako Louay, Loai) al-Ali ( image)

 

Velitel útvaru syrské vojenské zpravodajské služby v Dará. Odpovědný za násilí vůči demonstrantům v Dará.

14.11.2011

▼M44

56.

Ali ( image) Abdullah ( image) (také znám jako Abdallah) Ayyub ( image) (také znám jako Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)

datum narození: 1952

místo narození: Lattakie, Sýrie

Ministr obrany. Jmenován v lednu 2018. Důstojník v hodnosti generála syrské armády, ve funkci v období po květnu 2011. Bývalý náčelník generálního štábu syrských ozbrojených sil. Podporuje režim prezidenta Asáda a je odpovědný za represe a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

14.11.2011

57.

Fahd ( image) (také znám jako Fahid, Fahed) Jasim ( image) (také znám jako Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj ( image) (také znám jako Al-Freij)

datum narození: 1. ledna 1950

místo narození: Hamá, Sýrie

Bývalý ministr obrany. Jako bývalý ministr je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2011

▼C5

58.

Generál Aous ( image ) (Aws) Aslan ( image)

rok narození: 1958

Velitel praporu v rámci republikánské gardy. Blízký spolupracovník Mahera Al-Assada a prezidenta Asáda. Podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

▼M40

59.

Generál Ghassan ( image) Belal ( image)

 

Velící generál 4. rezervní divize. Poradce Máhera Asáda a koordinátor bezpečnostních operací. Odpovědný za zásahy vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie; má podíl na několika případech porušení zastavení nepřátelských akcí ve městě Ghúta.

14.11.2011

▼C5

60.

Abdullah ( image) (také znám jako Abdallah) Berri ( image)

 

Velitel milicí rodiny Berri. Odpovědný za provládní milice zapojené do násilných represí vůči civilnímu obyvatelstvu v Allepu.

14.11.2011

61.

George ( image) Chaoui ( image)

 

Člen syrské elektronické armády. Podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

▼M34

62.

Zuhair ( image) (také znám jako Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad ( image)

místo narození: Damašek, Sýrie

hodnost: generálmajor

současná funkce: Zástupce ředitele ředitelství pro všeobecné zpravodajství (také známého jako ředitelství všeobecné bezpečnosti) od července 2012;

důstojník v hodnosti generálmajora syrských ozbrojených sil ve funkci po květnu 2011; zástupce ředitele ředitelství pro všeobecné zpravodajství; odpovědný za represe a použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu v Sýrii a za porušování lidských práv.

14.11.2011

▼C5

63.

Amar ( image) (také znám jako Ammar) Ismael ( image) (také znám jako Ismail)

datum narození: 3. dubna 1973

(nebo kolem tohoto data); místo narození: Damašek

Civilní osoba – velitel syrské elektronické armády (zpravodajská služba pozemní armády). Podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

64.

Mujahed ( image) Ismail ( image) (také znám jako Ismael)

 

Člen syrské elektronické armády. Podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

65.

Generálmajor Nazih ( image)

 

Zástupce ředitele ředitelství pro všeobecné zpravodajství. Odpovědný za násilí na celém území Sýrie a za zastrašování a mučení demonstrantů.

14.11.2011

▼M40

66.

Kifah ( image) Moulhem ( image) (také znám jako Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Bývalý velitel praporu v rámci 4. divize. V červenci 2015 jmenován zástupcem vedoucího odboru vojenské zpravodajské služby. Odpovědný za zásahy vůči civilnímu obyvatelstvu ve městě Dajr az-Zaur.

14.11.2011

▼C5

67.

Generálmajor Wajih ( image) (také znám jako Wajeeh) Mahmud ( image)

 

Velitel 18. obrněné divize. Odpovědný za násilí vůči demonstrantům v Homsu.

14.11.2011

68.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

69.

Generálporučík Talal ( image) Mustafa ( image) Tlass ( image)

 

Zástupce náčelníka generálního štábu (logistika a zásobování). Odpovědný za používání násilí vůči demonstrantům na celém území Sýrie.

14.11.2011

70.

Generálmajor Fu'ad ( image) Tawil ( image)

 

Zástupce velitele zpravodajské služby syrského letectva. Odpovědný za násilí na celém území Sýrie a za zastrašování a mučení demonstrantů.

14.11.2011

▼M34

71.

Bushra ( image) Al-Assad ( image) (také známa jako Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)

datum narození: 24.10.1960

čČlenka rodiny Asádů; sestra Bašára Asáda; vzhledem k úzkému příbuzenskému vztahu a z něho vyplývající finanční vazbě na syrského prezidenta Bašára Asáda má prospěch ze syrského režimu a je s ním úzce spojena.

23.3.2012

72.

Asma ( image) Al-Assad ( image) (také známa jako Asma Fawaz Al Akhras)

datum narození: 11.8.1975

místo narození: Londýn, Spojené království

pas č. 707512830, platný do 22.9.2020;

rodné příjmení: Al Akhras

členka rodiny Asádů s úzkými vazbami na klíčové postavy režimu; manželka prezidenta Bašára al-Asáda; vzhledem k úzkému příbuzenskému vztahu a z něho vyplývající finanční vazbě na syrského prezidenta Bašára Asáda má prospěch ze syrského režimu a je s ním úzce spojena.

23.3.2012

▼C5

73.

Manal ( image) Al-Assad ( image) (také známa jako Manal Al Ahmad)

datum narození: 2.2.1970;

místo narození: Damašek;

číslo pasu (syrský pas): 0000000914;

rodné příjmení: Al Jadaan

Jako manželka Mahera Al Assada má prospěch ze syrského režimu a je s ním spojena.

23.3.2012

▼M34 —————

▼C5

75.

Generálporučík Fahid ( image) (také znám jako Fahd) Al-Jassim ( image)

 

Náčelník štábu. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

76.

Generálmajor Ibrahim ( image) Al-Hassan ( image) (také znám jako Al-Hasan)

 

Zástupce náčelníka štábu. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

77.

Brigádní velitel Khalil ( image) (také znám jako Khaleel) Zghraybih ( image, image) (také znám jako Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14. divize. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

78.

Brigádní velitel Ali ( image) Barakat ( image)

 

103. brigáda divize republikánské gardy. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

▼M46

79.

Generálmajor Talal ( image) Makhluf ( image) (také znám jako Makhlouf)

 

Bývalý velitel 105. brigády republikánských gard. Současný generální velitel republikánských gard. Člen syrských ozbrojených sil v hodnosti generálmajora, ve funkci po květnu 2011. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Damašku.

1.12.2011

80.

Generálmajor Nazih ( image) (také znám jako Nazeeh) Hassun ( image) (také znám jako Hassoun)

 

Důstojník v hodnosti generálmajora syrských ozbrojených sil, ve funkci po květnu 2011. Ředitel ředitelství politické bezpečnosti v rámci syrských bezpečnostních služeb, ve funkci po květnu 2011. Odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu Sýrie.

1.12.2011

▼C5

81.

Kapitán Maan ( image) (také znám jako Ma’an ) Jdiid ( image) (také znám jako Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Člen prezidentovy tělesné stráže. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

82.

Mohammad ( image) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar ( image) (také znám jako Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Oddělení pro politickou bezpečnost. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

83.

Khald ( image) (také znám jako Khaled) Al-Taweel ( image) (také znám jako Al-Tawil)

 

Oddělení pro politickou bezpečnost. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

84.

Ghiath ( image) Fayad ( image) (také znám jako Fayyad)

 

Oddělení pro politickou bezpečnost. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

85.

Brigádní generál Jawdat ( image) Ibrahim ( image) Safi ( image) Safi

velitel 154. pluku

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů v Damašku a jeho okolí, včetně měst Muadamíja, Dúmá, Abasije, Duma.

23.1.2012

86.

Generálmajor Muhammad ( image) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali ( image) Durgham

velitel 4. divize

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů v Damašku a jeho okolí, včetně měst Muadamíja, Dúmá, Abasije, Duma.

23.1.2012

87.

Generálmajor Ramadan ( image) Mahmoud ( image) Ramadan ( image)

velitel 35. pluku zvláštních sil

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městech Banjas a Dará.

23.1.2012

88.

Brigádní generál Ahmed ( image) (také znám jako Ahmad) Yousef ( image) (také znám jako Youssef) Jarad ( image) (také znám jako Jarrad)

velitel 132. brigády

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Dará, při níž byly použity i kulomety a protiletecké zbraně.

23.1.2012

89.

Generálmajor Naim ( image) (také znám jako Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem ( image) Suleiman ( image)

velitel 3. divize

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Dúmá.

23.1.2012

90.

Brigádní generál Jihad ( image) Mohamed ( image) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan ( image)

velitel 65. brigády

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Dúmá.

23.1.2012

91.

Generálmajor Fo'ad ( image) (také znám jako Fouad, Fu’ad) Hamoudeh ( image) (také znám jako Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

velitel vojenských operací ve městě Idlib

Na začátku září roku 2011 nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Idlib.

23.1.2012

92.

Generálmajor Bader ( image) Aqel ( image)

velitel zvláštních sil

Nařídil vojákům posbírat těla demonstrantů a předat je tajné službě muchabarat; je rovněž odpovědný za násilí ve městě Bukamal.

23.1.2012

93.

Brigádní generál Ghassan ( image) Afif ( image) (také znám jako Afeef)

velitel 45. pluku

Velitel vojenských operací ve městech Homs, Banjas a Idlib

23.1.2012

94.

Brigádní generál Mohamed ( image) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf ( image) (také znám jako Maarouf, Ma'ruf)

velitel 45. pluku

Velitel vojenských operací v Homsu. Nařídil střelbu do demonstrantů v Homsu.

23.1.2012

95.

Brigádní generál Yousef ( image) Ismail ( image) (také znám jako Ismael)

velitel 134. brigády

Při pohřbu demonstrantů, kteří byli zabiti předcházejícího dne, ve městě Talbise nařídil vojákům střílet na obytné budovy a osoby nacházející se na jejich střechách.

23.1.2012

96.

Brigádní generál Jamal ( image) Yunes ( image) (také znám jako Younes)

velitel 555. pluku

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Muadamíja.

23.1.2012

97.

Brigádní generál Mohsin ( image) Makhlouf ( image)

 

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Al-Herak.

23.1.2012

98.

Brigádní generál Ali ( image) Dawwa

 

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Al-Herak.

23.1.2012

99.

Brigádní generál Mohamed ( image) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor ( image) (také znám jako Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

velitel 106. brigády, prezidentská stráž

Nařídil vojákům, aby zbili demonstranty holemi a poté je zatkli. Odpovědný za represe vůči pokojným demonstrantům ve městě Dúmá.

23.1.2012

100.

Generálmajor Suheil ( image) (také znám jako Suhail) Salman ( image) Hassan ( image)

velitel 5. divize

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů v provincii Dará.

23.1.2012

101.

Wafiq ( image) (také znám jako Wafeeq) Nasser ( image)

vedoucí regionálního útvaru ve městě Suvajda (útvar syrské vojenské zpravodajské služby)

Jakožto vedoucí útvaru syrské vojenské zpravodajské služby ve městě Suvajda je odpovědný za svévolné zadržování osob a jejich mučení ve městě Suvajda.

23.1.2012

102.

Ahmed ( image) (také znám jako Ahmad) Dibe ( image) (také znám jako Dib, Deeb)

vedoucí regionálního útvaru ve městě Dará (ředitelství všeobecné bezpečnosti)

Jakožto vedoucí regionálního útvaru ředitelství všeobecné bezpečnosti ve městě Dará je odpovědný za svévolné zadržování osob a jejich mučení ve městě Dará.

23.1.2012

103.

Makhmoud ( image) (také znám jako Mahmoud) al-Khattib ( image) (také znám jako Al-Khatib, Al-Khateeb)

vedoucí odboru vyšetřování (ředitelství politické bezpečnosti)

Jakožto vedoucí odboru vyšetřování v rámci ředitelství politické bezpečnosti je odpovědný za zadržování osob a jejich mučení.

23.1.2012

104.

Mohamed ( image) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat ( image) (také znám jako Hikmat, Hekmat) Ibrahim ( image)

vedoucí operačního odboru (ředitelství politické bezpečnosti)

Jakožto vedoucí operačního odboru ředitelství politické bezpečnosti je odpovědný za zadržování osob a jejich mučení.

23.1.2012

105.

Nasser ( image) (také znám jako Naser) Al-Ali ( image ) (také znám jako brigádní generál Nasr al-Ali)

vedoucí regionálního útvaru ve městě Dará (ředitelství politické bezpečnosti)

Jakožto vedoucí regionálního útvaru ředitelství politické bezpečnosti ve městě Dará je odpovědný za zadržování osob a jejich mučení. Od dubna 2012 vedoucí místního oddělení ředitelství politické bezpečnosti v Dará (bývalý vedoucí útvaru ve městě Homs).

23.1.2012

▼M40

106.

Dr. Wael ( image) Nader ( image) Al –Halqi ( image) (také znám jako Al-Halki)

datum narození: 1964;

místo narození: provincie Dará

Bývalý předseda vlády, ve funkci do 3. července 2016, a bývalý ministr zdravotnictví. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

▼M34

107.

Mohammad ( image) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim ( image) Al Sha'ar ( image) (také znám jako Al-Chaar, Al-Shaar) (také znám jako Mohammad Ibrahim Al Chaar)

narozen v roce 1956

místo narození: Allepo

ministr vnitra po květnu 2011; jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe proti syrskému obyvatelstvu.

1.12.2011

▼M33

108.

Mohammad ( image) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati ( image)

datum narození: 1945;

místo narození: Damašek

Bývalý ministr financí, ve funkci do 9. února 2013. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

1.12.2011

▼M46

109.

Imad ( image) Mohammad ( image) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb ( image) Khamis ( image) (také znám jako Imad Mohammad Dib Khamees)

datum narození: 1. srpen 1961;

místo narození: okolí Damašku

Předseda vlády a bývalý ministr elektrárenství. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

▼M40

110.

Omar ( image) Ibrahim ( image) Ghalawanji ( image)

datum narození: 1954;

místo narození: Tartús

Bývalý místopředseda vlády pro služby, bývalý ministr pro místní správu, ve funkci do 3. července 2016. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

▼M33

111.

Joseph ( image) Suwaid ( image)

datum narození: 1958;

místo narození: Damašek

Bývalý státní ministr, ve funkci alespoň do 21. ledna 2014. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

112.

Hussein ( image) (také znám jako Hussain) Mahmoud ( image) Farzat ( image) (také znám jako Hussein Mahmud Farzat)

datum narození: 1957;

místo narození: Hamá

Bývalý státní ministr, ve funkci alespoň do roku 2014. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

▼C5

113.

Mansour ( image)Fadlallah ( image)Azzam ( image) (také znám jako Mansur Fadl Allah Azzam)

rok narození: 1960;

místo narození: provincie Sweida

Ministr pro presidentské záležitosti. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

▼M46

114.

Emad ( image) Abdul-Ghani ( image) Sabouni ( image) (také znám jako Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

rok narození: 1964;

místo narození: Damašek

Bývalý ministr pro telekomunikace a technologie, ve funkci alespoň do dubna 2014. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu. V červenci 2016 jmenován ředitelem Agentury pro plánování a mezinárodní spolupráci (vládní agentura).

27.2.2012

▼C5

115.

Generál Ali ( image) Habib ( image) (také znám jako Habeeb) Mahmoud ( image)

rok narození: 1939;

místo narození: Tartous

Bývalý ministr obrany. Spojený se syrským režimem a syrskou armádou a jejich násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

1.8.2011

▼M46

116.

Tayseer ( image) Qala ( image) Awwad ( image)

rok narození: 1943;

místo narození: Damašek

Bývalý ministr spravedlnosti. Spojený se syrským režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu. Bývalý předseda vojenského soudu. Člen Vysoké rady pro soudnictví.

23.9.2011

▼M40

117.

Adnan ( image) Hassan ( image) Mahmoud ( image)

datum narození: 1966;

místo narození: Tartús

Syrský velvyslanec v Íránu. Bývalý ministr informací ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.9.2011

▼C5

118.

██████

██████

██████

██████

██████

119.

Sufian ( image) Allaw ( image)

rok narození: 1944;

místo narození: al-Bukamal v provincii Deir Ezzor

Bývalý ministr pro ropu a nerostné suroviny. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

120.

Dr Adnan ( image) Slakho ( image)

rok narození: 1955;

místo narození: Damašek

Bývalý ministr průmyslu. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh ( image) Al-Rashed ( image)

rok narození: 1964;

místo narození: provincie Allepo

Bývalý ministr školství. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

122.

Dr. Fayssal ( image) (také znám jako Faysal) Abbas ( image)

rok narození: 1955;

místo narození: provincie Hamá

Bývalý ministr dopravy. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

123.

Ghiath ( image) Jeraatli ( image) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

rok narození: 1950;

místo narození: Salamíja

Bývalý státní ministr. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

124.

Yousef ( image) Suleiman ( image) Al-Ahmad ( image) (také znám jako Al-Ahmed)

rok narození: 1956;

místo narození: Hasaka

Bývalý státní ministr. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

125.

Hassan ( image, image) al-Sari ( image)

rok narození: 1953;

místo narození: Hamá

Bývalý státní ministr. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

126.

Bouthaina ( image) Shaaban ( image) (také známa jako Buthaina Shaaban)

rok narození: 1953;

místo narození: Homs, Sýrie

Od července 2008 politická a mediální poradkyně prezidenta a vzhledem k této funkci je spojována s násilnými represemi vůči obyvatelstvu.

26.6.2012

127.

Brigadní generál Sha'afiq ( image) (také znám jako Shafiq, Shafik) Masa ( image) (také znám jako Massa)

 

Ředitel útvaru 215 (Damašek) zpravodajské služby pozemních sil. Odpovědný za mučení zadržovaných členů opozice. Zapojený do represí proti civilnímu obyvatelstvu.

24.7.2012

128.

Brigádní generál Burhan ( image) Qadour ( image) (také znám jako Qaddour, Qaddur)

 

Ředitel útvaru 291 (Damašek) zpravodajské služby pozemních sil. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

129.

Brigádní generál Salah ( image) Hamad ( image)

 

Zástupce ředitele útvaru 291 (Damašek) zpravodajské služby pozemních sil. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

130.

Brigádní generál Muhammad ( image) (nebo Mohammed) Khallouf ( image) (také znám jako Abou Ezzat)

 

Ředitel útvaru 235 zvaného „Palestina“ (Damašek) zpravodajské služby pozemních ozbrojených sil, jenž představuje jádro vojenských represivních složek. Přímo se podílí na represích proti členům opozice. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

131.

Generálmajor Riad ( image) (také znám jako Riyad) al-Ahmed ( image) (také znám jako Al-Ahmad)

 

Zástupce ředitele útvaru zpravodajské služby pozemních sil v Latákii. Odpovědný za mučení a vraždy členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

▼M46

132.

Brigádní generál Abdul- Salam ( image) Fajr ( image) Mahmoud ( image)

 

Ředitel útvaru Bab Tuma (Damašek) zpravodajské služby vzdušných sil. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

▼C5

133.

Brigádní generál Jawdat ( image) al-Ahmed ( image) (také znám jako Al-Ahmad)

 

Ředitel útvaru zpravodajské služby vzdušných sil v Homsu. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

134.

Plukovník Qusay ( image) Mihoub ( image)

 

Ředitel útvaru zpravodajské služby vzdušných sil v Dará (vyslán z Damašku do Dará poté, co v tomto městě vypukly demonstrace). Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

135.

Plukovník Suhail ( image) (také znám jako Suheil) Al-Abdullah ( image) (také znám jako Al- Abdallah)

 

Ředitel útvaru zpravodajské služby vzdušných sil v Latákii. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

136.

Brigádní generál Khudr ( image) Khudr ( image)

 

Ředitel útvaru ředitelství pro všeobecné zpravodajství v Latákii. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

▼M29

137.

Brigádní generál Ibrahim ( image) Ma'ala ( image) (také znám jako Maala, Maale, Ma'la)

 

Ředitel odboru č. 285 (Damašek) ředitelství pro všeobecné zpravodajství (koncem roku 2011 nahradil brigádního generálála Hussama Fendiho). Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

▼C5

138.

Brigádní generál Firas ( image) Al-Hamed ( image) (také znám jako Al-Hamid)

 

Ředitel útvaru 318 (Homs) ředitelství pro všeobecné zpravodajství. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

139.

Brigádní generál Hussam ( image) (také znám jako Husam, Housam, Houssam) Luqa ( image) (také znám jako Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Od dubna 2012 ředitel útvaru ředitelství politické bezpečnosti v Homsu (nahradil brigádního generála Nasra al-Aliho). Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

140.

Brigádní generál Taha ( image) Taha ( image)

 

Vedoucí útvaru ředitelství politické bezpečnosti v Latákii. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

141.

Bassel ( image) (také znám jako Basel) Bilal ( image)

 

Policejní důstojník v ústřední věznici v Idlibu. Přímo se účastnil mučení členů opozice zadržovaných v ústřední věznici v Idlibu.

24.7.2012

142.

Ahmad ( image) (také znám jako Ahmed) Kafan ( image)

 

Policejní důstojník v ústřední věznici v Idlibu. Přímo se účastnil mučení členů opozice zadržovaných v ústřední věznici v Idlibu.

24.7.2012

143.

Bassam ( image) al-Misri ( image)

 

Policejní důstojník v ústřední věznici v Idlibu. Přímo se účastnil mučení členů opozice zadržovaných v ústřední věznici v Idlibu.

24.7.2012

144.

Ahmed ( image) (také znám jako Ahmad) al-Jarroucheh ( image) (také znám jako Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

rok narození: 1957

Ředitel zahraničního útvaru všeobecné zpravodajské služby (útvar 279). Z titulu své funkce je odpovědný za opatření všeobecné zpravodajské služby na syrských velvyslanectvích. Přímo se posílí na represích ze strany syrských orgánů proti členům opozice, a zejména je odpovědný za represe proti syrské opozici v zahraničí.

24.7.2012

145.

Michel ( image) Kassouha ( image) (také znám jako Kasouha) (také znám jako Ahmed Salem; také znám jako Ahmed Salem Hassan)

datum narození: 1. února 1948

Od počátku 70. let dvacátého století je členem syrských bezpečnostních služeb a je zapojen do boje proti členům opozice ve Francii a v Německu. Od března 2006 je odpovědný za vztahy útvaru 273 syrského ředitelství pro všeobecné zpravodajství s veřejností. Dlouholetý vedoucí pracovník, má blízko k řediteli ředitelství pro všeobecné zpravodajství Alimu Mamloukovi, jenž je jednou z ústředních postav bezpečnostních sil režimu, na něhož jsou uvaleny sankce EU od 9. května 2011. Přímo podporuje represe ze strany syrského režimu proti členům opozice, a zejména je pověřen represí proti syrské opozici v zahraničí.

24.7.2012

146.

Generál Ghassan ( image) Jaoudat ( image) Ismail ( image) (také znám jako Ismael)

rok narození: 1960;

místo původu: Drekish, oblast Tartous

Odpovědný za útvar misí zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil a ve spolupráci s útvarem zvláštních operací velí elitním jednotkám zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil, jež hrají důležitou úlohu při represích ze strany režimu. Z titulu této funkce je Ghassan Jaoudat Ismail jedním z odpovědných vojenských činitelů, kteří přímo uskutečňují represe vedené režimem proti členům opozice.

24.7.2012

▼M46

147.

Generál Amer al-Achi (také znám jako Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi) ( image)

 

Velitel zpravodajského útvaru zpravodajské služby vojenského letectva (2012–2016). Vzhledem ke svým funkcím v rámci zpravodajské služby vojenského letectva je Amer al-Achi zapojen do represí proti syrské opozici.

24.7.2012

▼C5

148.

Generál Mohammed ( image) (také znám jako Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali ( image) Nasr ( image) (nebo: Mohammed Ali Naser)

rok narození: kolem 1960

Osoba blízká Maheru al-Assadovi, mladšímu bratru prezidenta. Ústřední část jeho kariéry proběhla v rámci republikánské gardy. V roce 2010 integroval útvar vnitřních záležitostí (útvar 251) zpravodajské služby, kteý je pověřen bojem proti politické opozici. Jako jeden z hlavních odpovědných činitelů se generál Mohammed Ali přímo účastní represí proti členům opozice.

24.7.2012

149.

Generál Issam ( image) Hallaq ( image)

 

Od roku 2010 velitel štábu leteckých ozbrojených sil. Velí leteckým operacím proti opozici.

24.7.2012

150.

Ezzedine ( image) Ismael ( image) (také znám jako Ismail)

datum narození: v polovině 40. let 20. století (pravděpodobně v roce 1947);

místo narození: Bastir, oblast Jableh

Generál ve výslužbě, dlouhodobý vedoucí pracovník zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil, těsně po roce 2000 se stal jejím ředitelem. V roce 2006 byl jmenován politickým a bezpečnostním poradcem prezidenta. Jako politický a bezpečnostní poradce syrského prezidenta se Ezzedine Ismael podílí na politických represích vedených režimem proti opozici.

24.7.2012

151.

Samir ( image) (také znám jako Sameer) Joumaa ( image ) (také znám jako Jumaa, Jum'a, Joum'a) (také znám jako Abou Sami)

Datum narození: kolem roku 1962

Již téměř 20 let je ředitelem úřadu Muhammada Nasifa Khayrbika, jednoho z čelných bezpečnostních poradců Bašára al-Asáda (a oficiálně zastává funkci tajemníka viceprezidenta Farouka al-Chareha). Jakožto blízký spolupracovník Bašára al-Asáda a Muhammeda Nasifa Khayrbika je Samir Joumaa zapojen do represivní politiky režimu proti členům opozice.

24.7.2012

▼M20

152.

Dr. Qadri ( image) (také znám jako Kadri) Jamil ( image) (také znám jako Jameel)

 

Bývalý místopředseda vlády pro hospodářské věci, ministr vnitřního obchodu a ochrany spotřebitele. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M46

153.

Waleed ( image) (také znám jako Walid) Al Mo'allem ( image) (také znám jako Al Moallem, Muallem ( image))

 

Místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a ministr pro Syřany žijící v zahraničí. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M34 —————

▼C5

155.

Dr. Mohammad ( image) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar ( image) (také znám jako Abd al-Sattar) Al Sayed ( image) (také znám jako Al Sayyed)

 

Ministr náboženského odkazu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M19

156.

Ing. Hala ( image) Mohammad ( image) (také známa jako Mohamed, Muhammad, Mohammed)Al Nasser ( image)

 

Bývalá ministryně cestovního ruchu. Jako bývalá ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M46

157.

Ing. Bassam ( image) Hanna ( image)

rok narození: 1954

místo narození: Aleppo (Sýrie)

Bývalý ministr pro vodní zdroje, ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M19

158.

Ing. Subhi ( image) Ahmad ( image) Al Abdallah ( image) (také znám jako Al-Abdullah)

 

Bývalý ministr zemědělství a agrární reformy. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad ( image) (také znám jako Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya ( image) (také znám jako Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla ( image) (také znám jako Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

 

Bývalý ministr pro vysokoškolské vzdělávání. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M46

160.

Dr. Hazwan ( image) Al Wez ( image) (také znám jako Al Wazz)

 

Ministr školství. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M19

161.

Dr. Mohamad ( image) (také znám jako Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer ( image) (také znám jako Dhafer) Mohabak ( image) (také znám jako Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Bývalý ministr hospodářství a zahraničního obchodu. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M40

162.

Dr. Mahmoud ( image) Ibraheem ( image) (také znám jako Ibrahim) Sa'iid ( image) (také znám jako Said, Sa'eed, Saeed)

 

Bývalý ministr dopravy ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M19

163.

Dr. Safwan ( image) Al Assaf ( image)

 

Bývalý ministr bydlení a rozvoje měst. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

164.

Ing. Yasser ( image) (také znám jako Yaser) Al Siba'ii ( image) (také znám jako Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)

 

Bývalý ministr veřejných prací. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

165.

Ing. Sa'iid ( image) (také znám jako Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi ( image) (také znám jako Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi ( image)

 

Bývalý ministr pro ropu a nerostné zdroje. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M40

166.

Dr. Lubana ( image) (také známa jako Lubanah) Mushaweh ( image) (také známa jako Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

datum narození: 1955;

místo narození: Damašek

Bývalá ministryně kultury ve funkci po květnu 2011. Jako bývalá ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M19

167.

Dr. Jassem ( image) (také znám jako Jasem) Mohammad ( image) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria ( image)

Rok narození: 1968

Bývalý ministr práce a sociálních věcí. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M40

168.

Omran ( image) Ahed ( image) Al Zu'bi ( image) (také znám jako Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

datum narození: 27. září 1959;

místo narození: Damašek

Bývalý ministr informací ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M46

169.

Dr. Adnan ( image) Abdo ( image) (také znám jako Abdou) Al Sikhny ( image) (také znám jako Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

rok narození: 1961;

místo narození: Aleppo (Sýrie)

Bývalý ministr průmyslu. Jako bývalý ministr je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M40

170.

Najm ( image) (také znám jako Nejm) Hamad ( image) Al Ahmad ( image) (také znám jako Al-Ahmed)

 

Bývalý ministr spravedlnosti ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M46

171.

Dr Abdul-Salam ( image) Al Nayef ( image)

 

Bývalý ministr zdravotnictví ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼C5

172.

Dr. Ali ( image) Heidar ( image) (také znám jako Haidar, Heydar, Haydar)

 

Státní ministr pro otázky národního usmíření. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M40

173.

Dr. Nazeera ( image) (také známa jako Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah ( image) Sarkees ( image) (také známa jako Sarkis)

 

Bývalá státní ministryně pro otázky životního prostředí ve funkci po květnu 2011. Jako bývalá ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M19

174.

Mohammed ( image) Turki ( image) Al Sayed ( image)

 

Bývalý ministr průmyslu. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M46

175.

Najm-eddin ( image) (také znám jako Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit ( image) (také znám jako Khrait)

 

Bývalý státní ministr. Jako bývalý ministr je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

176.

Abdullah ( image) (také znám jako Abdallah) Khaleel ( image) (také znám jako Khalil) Hussein ( image) (také znám jako Hussain)

 

Bývalý státní ministr ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M40

177.

Jamal ( image) Sha'ban ( image) (také znám jako Shaaban) Shaheen ( image)

 

Bývalý státní ministr ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

▼M19 —————

▼C5

179.

Razan ( image) Othman ( image)

manželka Ramiho Makhloufa, dcera Waleeda (také známého jako Walid) Othmana;

datum narození: 31. ledna 1977;

místo narození: provincie Latákie;

identifikační č.: 06090034007

Má úzké osobní a finanční vazby na Ramiho Makhloufa, který je jako bratrancem prezidenta Bašára Asáda a hlavním poskytovatelem finančních prostředků režimu a určenou osobou. Jako taková má vazby na syrský režim a má z něj prospěch.

16.10.2012

▼M20

180.

Ahmad al-Qadri

Datum narození: 1956

Ministr zemědělství a agrární reformy. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

▼M40

181.

Suleiman Al Abbas

 

Bývalý ministr pro ropu a nerostné zdroje ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe vůči syrskému obyvatelstvu.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

datum narození: 1959

Bývalý ministr průmyslu ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat (také známa jako Shmat)

datum narození: 1973

Bývalá ministryně sociálních věcí ve funkci po květnu 2011. Jako bývalá ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

datum narození: 1964

Bývalý ministr práce ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael (také znám jako Ismail Ismail nebo Isma'Il Isma'il)

datum narození: 1955

Bývalý ministr financí ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali (také znám jako Khud, Khudr Urfali, Orphaly)

datum narození: 1956

Bývalý ministr hospodářství a zahraničního obchodu ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

datum narození: 1966

Bývalý ministr pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

▼M20

188.

Bishr Riyad Yazigi

Datum narození: 1972

Ministr cestovního ruchu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

▼M46

189.

Dr Malek ( image) Ali ( image) (take znám jako Malik Ali)

rok narození: 1956,

místo narození: Tartús (Sýrie)

Bývalý ministr pro vysokoškolské vzdělávání, ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

▼M20

190.

Hussein Arnous

(také znám jako Arnus)

Datum narození: 1953

Ministr veřejných prací. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

▼M40

191.

Dr Hassib Elias Shammas (také znám jako Hasib)

datum narození: 1957

Bývalý státní ministr ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

▼M33

192.

Hashim Anwar al-Aqqad, také znám jako Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

datum narození: 1961

místo narození: Mohagirine, Sýrie

Přední syrský podnikatel vlastnící podíly nebo působící v řadě odvětví syrského hospodářství. Vlastní podíly nebo má podstatný vliv v koncernu Anwar Akkad Sons Group (AASG) a jeho dceřiné společnosti United Oil. AASG je konglomerát s podíly například v odvětví ropy, zemního plynu, chemických látek, průmyslových strojů, nemovitostí, cestovního ruchu, výstavnictví, zadavatelství zakázek, pojišťovnictví a zdravotnického vybavení.

Hášim Anvar al-Akkad (Hashim Anwar al-Aqqad) byl rovněž poslancem syrského parlamentu, a to ještě v roce 2012.

Al-Akkad by bez pomoci režimu nemohl zůstat úspěšným. Vzhledem k rozsahu jeho obchodních a politických vazeb na režim poskytuje podporu syrskému režimu a má z něj prospěch.

23.7.2014

▼M34

193.

Suhayl (také znám jako Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (také znám jako Hasan, al-Hasan, al-Hassan) znám jako „Tygr“ (The Tiger) (také znám jako al-Nimr)

narozen v roce 1970

místo narození: Jableh (provincie Latakia, Sýrie)

hodnost: generálmajor

funkce: Velitel of Qawat al-Nimr (oddíly „tygrů“)

Důstojník v hodnosti generálmajora syrské armády po květnu 2011. Velitel armádní divize známé jako oddíly „tygrů“. Odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu Sýrie.

23.7.2014

▼M27

182.

Amr Armanazi, také znám jako Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy

Datum narození 7. února 1944

Generální ředitel Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), odpovědný za poskytování podpory syrské armádě při získávání vybavení užívaného při sledování a represích vůči demonstrantům. Rovněž odpovědný za vývoj a výrobu nekonvenčních zbraní, včetně chemických zbraní a raket k jejich odpalování.

Odpovědný za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu; podporuje režim.

23.7.2014

▼M40

►M46  264 ◄ .

Houmam Jaza'iri (také znám jako Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)

datum narození: 1977

Bývalý ministr hospodářství a zahraničního obchodu ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe vůči syrskému obyvatelstvu.

21.10.2014

►M46  265 ◄ .

Mohamad Amer Mardini (také znám jako Mohammad Amer Mardini)

datum narození: 1959;

místo narození: Damašek

Bývalý ministr pro vysokoškolské vzdělávání ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

►M46  266 ◄ .

Mohamad Ghazi Jalali (také znám jako Mohammad Ghazi al-Jalali)

datum narození: 1969;

místo narození: Damašek

Bývalý ministr pro telekomunikace a technologie ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

►M46  15 ◄ .

Kamal Cheikha (také znám jako Kamal al-Sheikha)

datum narození: 1961;

místo narození: Damašek

Bývalý ministr pro vodní zdroje ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

►M46  17 ◄ .

Hassan Nouri (také znám jako Hassan al-Nouri)

datum narození: 9.2.1960

Bývalý ministr pro správní rozvoj ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

▼M23

►M46  74 ◄ .

Mohammad Walid Ghazal

rok narození: 1951

místo narození: Aleppo.

Od 27.8.2014 ministr bydlení a rozvoje měst. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

▼M40

►M46  118 ◄ .

Khalaf Souleymane Abdallah (také znám jako Khalaf Sleiman al-Abdullah)

datum narození: 1960;

místo narození: Dajr az-Zaur

Bývalý ministr práce ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

▼M23

►M46  178 ◄ .

Nizar Wahbeh Yazaji

(také znám jako Nizar Wehbe Yazigi)

rok narození: 1961

místo narození: Damašek

Od 27.8.2014 ministr zdravotnictví. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

▼M40

►M46  202 ◄ .

Hassan Safiyeh (také znám jako Hassan Safiye)

datum narození: 1949;

místo narození: Latákie

Bývalý ministr pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

►M46  267 ◄ .

Issam Khalil

datum narození: 1965;

místo narození: Banias

Bývalý ministr kultury ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad (také znám jako Mohammad Muti'a Moayyad)

datum narození: 1968;

místo narození: Ariha (Idlib)

Bývalý státní ministr ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek (také znám jako Ghazqan Kheir Bek)

datum narození: 1961;

místo narození: Latákie

Bývalý ministr dopravy ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

▼M34

►M46  268 ◄ .

Ghassan Ahmed Ghannan (také znám jako generálmajor Ghassan Ghannan, brigádní generál Ghassan Ahmad Ghanem)

hodnost: generálmajor

funkce: velitel 155. raketové brigády;

člen syrských ozbrojených sil v hodnosti „plukovníka“ a na stejné nebo vyšší pozici po květnu 2011; generálmajor a velitel 155. raketové brigády; spolupracovník Mahera al-Asáda na základě své úlohy ve 155. raketové brigádě; jako velitel 155. raketové brigády podporuje syrský režim a je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu; je odpovědný za vypálení raket Scud na různé civilní cíle v období od ledna do března 2013.

21.10.2014

▼M23

14.

Plukovník Mohammed Bilal

(také znám jako podplukovník Muhammad Bilal)

 

Jako vyšší důstojník zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil Sýrie podporuje syrský režim a je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu. Je rovněž spojen s výzkumným střediskem Scientific Studies Research Centre (SSRC), zařazeným na seznam.

21.10.2014

▼M33 —————

▼M23

►M46  269 ◄ .

Abdelhamid Khamis Abdullah

(také znám jako Abdulhamid Khamis Abdullah také znám jako Hamid Khamis také znám jako Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

 

Předseda společnosti Overseas Petroleum Trading (OPT), kterou Rada zařadila na seznam jako subjekt mající prospěch ze syrského režimu a podporující tento režim. Koordinoval dodávky ropy syrskému režimu spolu se syrskou státní ropnou společností Sytrol, která je zařazena na seznam. Má tedy prospěch ze syrského režimu a poskytuje mu podporu.

Vzhledem k tomu, že je nejvýše postavenou osobou v daném subjektu, je odpovědný za jeho činnosti.

21.10.2014

▼M34

199.

Bayan Bitar (také znám jako Dr Bayan Al-Bitar)

datum narození: 8.3.1947

adresa: P.O. Box 11037 Damašek, Sýrie

Ředitel Organizace pro technologická průmyslová odvětví (Organisation for Technological Industries, OTI) a Syrské společnosti pro informační technologie (Syrian Company for Information Technology, SCIT), které spadají pod syrské ministerstvo obrany, které Rada určila jako podléhající sankcím. OTI je nápomocna při výrobě chemických zbraní pro syrský režim. Jako ředitel OTI a SCIT podporuje Bayan Bitar syrský režim. Vzhledem ke své úloze při výrobě chemických zbraní je rovněž spoluzodpovědný za násilné represe proti syrskému obyvatelstvu. Vzhledem k vysoké funkci, kterou v těchto subjektech zastává, je rovněž spojen se subjekty OTI a SCIT, které Rada určila jako podléhající sankcím.

7.3.2015

200.

Brigádní generál Ghassan Abbas

datum narození: 10.3.1960

místo narození: Homs

adresa: Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (také známa jako SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P. O. Box 4470, Damašek)

Vedoucí pobočky syrského střediska Scientific Studies and Research Center (SSRC/CERS), které se nachází v blízkosti města Jumraya/Jmraiya a které Rada určila jako podléhající sankcím. Byl zapojen do šíření chemických zbraní a organizování útoků, při nichž byly použity chemické zbraně, včetně útoku ve městě Ghúta v srpnu roku 2013. Je proto spoluzodpovědný za násilné represe proti syrskému obyvatelstvu. Jako vedoucí pobočky SSRC/CERS v blízkosti města Jumraya/Jmraiya podporuje Ghassan Abbas syrský režim. Vzhledem ke své vysoké funkci v SSRC je rovněž spojen se subjektem SSRC, který Rada určila jako podléhající sankcím.

7.3.2015

201.

Wael Abdulkarim (také znám jako Wael Al Karim)

datum narození: 30.9.1973

místo narození: Damašek, Sýrie (palestinského původu)

adresa: Al Karim for Trade and Industry, P. O. Box 111, 5797 Damašek, Sýrie

Přední syrský podnikatel působící v odvětví ropy, chemických látek a výrobních odvětvích. Konkrétně zastupuje koncern Abdulkarim Group, také známý jako Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group je předním výrobcem maziv, mazadel a průmyslových chemických látek v Sýrii.

7.3.2015

▼M41 —————

▼M41

203.

George Haswani

(také znám jako Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adresa: Provincie Damašek, Yabroud, Al Jalaa St, Sýrie

Přední syrský podnikatel působící v Sýrii s podíly nebo činný v odvětví inženýrství, stavebnictví a ropy a zemního plynu. Vlastní podíly nebo má podstatný vliv v řadě společností a subjektů v Sýrii, zejména v HESCO Engineering and Construction Company, která je jednou z největších inženýrských a stavebních společností.

7.3.2015

▼M34

204.

Emad (image) Hamsho (image) (také znám jako Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

adresa: Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damašek, Sýrie

Zastává funkci ve vrcholném vedení společnosti Hamsho Trading. Vzhledem ke své vysoké funkci v Hamsho Trading, dceřiné společnosti holdingu Hamsho International, který Rada určila jako subjekt podléhající sankcím, poskytuje podporu syrskému režimu. Je rovněž spojen se subjektem Hamsho International, který Rada určila jako podléhající sankcím. Spolu s dalšími podnikateli, která Rada určila jako podléhající sankcím, jako je Ayman Jaber, je rovněž místopředsedou Syrské rady uhlí a oceli (Syrian Council of Iron and Steel). Je rovněž spojencem prezidenta Bašara Asáda.

7.3.2015

▼M32 —————

▼M46

206.

Major General Muhamad ( image) (také znám jako Mohamed, Muhammad) Mahalla ( image) (také znám jako Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

rok narození: 1960

místo narození: Jableh

Člen syrských ozbrojených sil v hodnosti generálmajora, ve funkci po květnu 2011. Od dubna 2015 velitel odboru č. 293 syrské vojenské zpravodajské služby (vnitřní záležitosti). Odpovědný za represe a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Damašku a v přilehlých venkovských oblastech. Bývalý zástupce vedoucího oddělení pro politickou bezpečnost (2012), důstojník syrské republikánské gardy a zástupce ředitele ředitelství politické bezpečnosti. Vedoucí oddělení pro vojenskou politiku, člen národního bezpečnostního úřadu.

29.5.2015

▼M35

207.

Adib Salameh

(také znám jako Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

(image)

Pozice: zástupce ředitele na ředitelství zpravodajské služby letectva v Damašku;

Příslušník syrských bezpečnostních a zpravodajských služeb, ve funkci po květnu 2011; zástupce ředitele na ředitelství zpravodajské služby letectva v Damašku; bývalý velitel zpravodajské služby letectva v Aleppu;

příslušník syrských ozbrojených sil v hodnosti „plukovníka“ a v rovnocenné či vyšší hodnosti, ve funkci po květnu 2011; má hodnost generálmajora.

Nese odpovědnost za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, neboť plánoval vojenské útoky v Aleppu a byl do nich zapojen a uplatňoval svoji pravomoc při zatýkání a zadržování civilních obyvatel.

28.10.2016

208.

Adnan Aboud Hilweh

(také znám jako Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

(image)

Pozice: brigádní generál.

Má hodnost brigádního generála 155. a 157. brigády syrské armády, ve funkci po květnu 2011.

Jako brigádní generál 155. a 157. brigády je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, mimo jiné vzhledem k tomu, že je odpovědný za nasazení a použití raket a chemických zbraní v civilních oblastech v roce 2013 a že se podílel na zadržení velkého počtu osob.

28.10.2016

209.

Jawdat Salbi Mawas

(také znám jako Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

(image)

Pozice: generálmajor.

Má hodnost generálmajora, je vyšším důstojníkem na syrském útvaru dělostřelectva a raket syrských ozbrojených sil, ve funkci po květnu 2011.

Jakožto vyšší důstojník syrského útvaru dělostřelectva a raket je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu, včetně používání raket a chemických zbraní brigádami pod jeho velením v oblastech hustě osídlených civilním obyvatelstvem v damašském předměstí Ghúta v roce 2013.

28.10.2016

▼M46

210.

Tahir ( image) Hamid ( image) Khalil ( image) (také znám jako Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

pozice: generálmajor

Má hodnost generálmajora, zastává funkci náčelníka syrského útvaru dělostřelectva a raket syrských ozbrojených sil, ve funkci po květnu 2011. Jakožto vyšší důstojník syrského útvaru dělostřelectva a raket je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu, včetně nasazení raket a chemických zbraní brigádami pod jeho velením v oblastech hustě osídlených civilním obyvatelstvem v damašském předměstí Ghúta v roce 2013.

28.10.2016

▼M35

211.

Hilal Hilal

(také znám jako Hilal al-Hilal)

(image)

datum narození: 1966

Člen milicí spolupracujících s režimem známých jako „Kataeb al-Baas“ (milice strany Baas). Podporuje režim v rámci své role související s náborem a organizací milicí strany Baas.

28.10.2016

▼M44

212.

Ammar Al-Sharif

(také znám jakoAmar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)

( image)

datum narození: 26. června 1969

místo narození: Lattakia

Státní příslušnost: syrská

Syrský pas:

číslo: 010312413;

číslo vydání: 002-15-L093534;

datum vydání: 14. července 2015

místo vydání: Damašek-Střed;

Konec platnosti: 13. července 2021

Národní číslo: 060-10276707

Přední syrský podnikatel působící v Sýrii, činný v bankovnictví, pojišťovnictví a pohostinství. Zakládající společník Byblos Bank Syria, hlavní akcionář Unlimited Hospitality Ltd a člen správních rad Solidarity Alliance Insurance Company a Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.

28.10.2016

▼M35

213.

Bishr al-Sabban

(také znám jako Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

(image)

 

Guvernér Damašku, jmenován Bašárem Asadem, s nímž je spojen. Podporuje syrský režim a je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, mimo jiné používá diskriminační praktiky vůči sunnitským komunitám na území hlavního města.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(také znám jako Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(image)

 

Guvernér Kunejtry, jmenován Bašárem Asadem, s nímž je spojen. Bývalý guvernér Lázikíje. Podporuje syrský režim a má z něj prospěch, mimo jiné veřejně podporuje syrské ozbrojené síly a prorežimní milice.

28.10.2016

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf

(image)

 

Guvernér Hamy, kterého jmenoval Bašár Asad, s nímž je spojen. Rovněž podporuje syrský režim a má z něj prospěch. Ghassan Omar Khalaf je úzce spojen se členy milicí spolupracujících s režimem a působících v Hamě, které jsou známy jako Hamská brigáda.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed

(také znám jako Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

(image)

 

Guvernér Idlibu, jmenovaný Bašárem Asadem, s nímž je spojen. Podporuje syrský režim a má z něj prospěch, mimo jiné poskytuje podporu syrským ozbrojeným silám a prorežimním milicím. Spojen s ministrem pro Awqaf působícím v rámci režimu, Dr. Mohammadem Abdul-Sattarem al-Sayyedem, který je jeho bratr.

28.10.2016

▼M40

217.

Atef Naddaf image

datum narození: 1956;

místo narození: venkovská oblast v okolí Damašku

Ministr pro vysokoškolské vzdělávání.

Jmenován v červenci 2016.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (také znám jako Makhluf) image

datum narození: 1964;

místo narození: Latákie;

bývalý guvernér provincie Damašek

Ministr pro místní správu.

Jmenován v červenci 2016.

Bratranec Rámího Maklúfa.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (také znám jako al-Dafeer) image

datum narození: 1962;

místo narození: Tartús

Ministr pro komunikace a technologie.

Jmenován v červenci 2016.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem image

datum narození: 1963;

místo narození: Damašek

Ministr pro ropu a nerostné suroviny.

Jmenován v červenci 2016.

14.11.2016

▼M44

221.

Mohammed (také znám jako Mohamed,Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (také znám jako Tourjuman)

( image)

datum narození: 1966

místo narození: Damašek, Sýrie

Bývalý ministr informací. Jako bývalý ministr je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

▼M40

222.

Mohammed (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (také znám jako al-Ahmad) image

datum narození: 1961;

místo narození: Latákie

Ministr kultury.

Jmenován v červenci 2016.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (také znám jako Hammoud) image

datum narození: 1964;

místo narození: Tartús

Ministr dopravy.

Jmenován v červenci 2016.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (také znám jako Zahir) Kharboutli image

místo narození: Damašek

Ministr pro elektrickou energii.

Jmenován v červenci 2016.

14.11.2016

225.

Maamoun (také znám jako Ma'moun) Hamdan image

datum narození: 1958;

místo narození: Damašek

Ministr financí.

Jmenován v červenci 2016.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (také znám jako al-Hassan) image

datum narození: 1963;

místo narození: Aleppo

Ministr pro vodní zdroje.

Jmenován v červenci 2016.

14.11.2016

▼M44

227.

Ahmad al-Hamu (také znám jako al-Hamo)

( image)

datum narození: 1947

Bývalý ministr průmyslu. Jako bývalý ministr je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

▼M40

228.

Abdullah al-Gharbi (také znám jako al-Qirbi) image

datum narození: 1962;

místo narození: Damašek

Ministr pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele.

Jmenován v červenci 2016.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah ( image)

datum narození: 1956

Státní ministr.

Jmenován v červenci 2016.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah image

datum narození: 1953;

místo narození: Kunejtra

Státní ministryně.

Jmenována v červenci 2016.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (také znám jako Saad) image

datum narození: 1954;

místo narození: vesnice Habran (provincie Suvajda)

Státní ministr.

Jmenován v červenci 2016.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni image

datum narození: 1952;

místo narození: Damašek

Státní ministryně.

Jmenována v červenci 2016.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (také známa jako Al-Kadiri) image

datum narození: 1963;

místo narození: Damašek

Ministryně sociálních věcí (od srpna 2015).

14.11.2016

▼M36

234.

Duraid Durgham

 

Guvernér syrské centrální banky;

odpovědný za poskytování hospodářské a finanční podpory syrskému režimu v rámci své funkce guvernéra Syrské centrální banky, která je rovněž zařazena na seznam.

14.11.2016

▼M39

235.

Ahmad Ballul

(také znám jako Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol)

image

datum narození: 10. října 1954

hodnost: generálmajor; velitel syrských arabských vzdušných sil a protivzdušné obrany

Má hodnost generálmajora, vysokého důstojníka a velitele syrských arabských vzdušných sil a protivzdušné obrany, ve funkci po květnu 2011.

Činný v oblasti šíření chemických zbraní a jakožto vysoký důstojník syrských arabských vzdušných sil je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu včetně útoků za použití chemických zbraní prováděných syrským režimem, které jsou uvedeny ve zprávě společného vyšetřovacího mechanismu.

21.3.2017

▼M43

236.

Saji'Darwish

(také znám jako Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis)

( image)

datum narození: 11. ledna 1957;

hodnost: generálmajor, syrské arabské vzdušné síly

Má hodnost generálmajora, je vysokým důstojníkem a bývalým velitelem 22. divize syrských arabských vzdušných sil, ve funkci po květnu 2011. Působí v oblasti šíření chemických zbraní a je odpovědný za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu: jako vysoký důstojník syrských arabských vzdušných sil a velitel 22. divize je do dubna roku 2017 odpovědný za použití chemických zbraní letadly operujícími z leteckých základen pod kontrolou 22. divize, včetně útoku na osadu Talmenes, který byl podle zprávy společného vyšetřovacího mechanismu proveden vrtulníky režimu se základnou na letišti v Hamá.

21.3.2017

▼M39

237.

Muhammed Ibrahim

image

datum narození: 5. srpna 1964

hodnost: brigádní generál; zástupce velitele 63. brigády syrských arabských vzdušných sil na letišti ve městě Hamá

Má hodnost brigádního generála, vysokého důstojníka a zástupce velitele 63. brigády syrských arabských vzdušných sil, ve funkci po květnu 2011.

Je činný v oblasti šíření chemických zbraní a jakožto vysoký důstojník syrských arabských vzdušných sil v období vyšetřování společného vyšetřovacího mechanismu a zástupce velitele 63. brigády od března do prosince 2015 je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu za použití chemických zbraní 63. brigádou v osadách Talmenes (21. dubna 2014), Qmenas (16. března 2015) a Sarmin (16. března 2015).

21.3.2017

238.

Badi' Mu'alla

image

datum narození: 1961

místo narození: Bistuwir, Jablah, Sýrie

hodnost: brigádní generál; velitel 63. brigády syrských arabských vzdušných sil

Má hodnost generálmajora, vysokého důstojníka a velitele 63. brigády syrských arabských vzdušných sil, ve funkci po květnu 2011.

Je činný v oblasti šíření chemických zbraní a jakožto velitel 63. brigády v období vyšetřování společného vyšetřovacího mechanismu je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu za použití chemických zbraní 63. brigádou v osadách Talmenes (21. dubna 2014), Qmenas (16. března 2015) a Sarmin (16. března 2015).

21.3.2017

▼M40

239.

Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar

datum narození: 1958;

místo narození: Damašek (Sýrie)

Ministr spravedlnosti. Jmenován v březnu 2017.

30.5.2017

240.

Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil

 

Ministr hospodářství a zahraničního obchodu. Jmenován v březnu 2017.

30.5.2017

241.

Salam Mohammad al-Saffaf

datum narození: 1979

Ministr pro správní rozvoj. Jmenován v březnu 2017.

30.5.2017

▼M42

242.

Samir Dabul

(také znám jako: Samir Daaboul)

datum narození: 4. září 1965

titul: brigádní generál

Má hodnost brigádního generála, ve funkci po květnu 2011.

Jako vysoký vojenský důstojník je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu a je zapojen do skladování a nasazení chemických zbraní. Rovněž je spojen se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.

18.7.2017

243.

Ali Wanus

(také znám jako: Ali Wannous)

( image)

datum narození: 5. února 1964

titul: brigádní generál

Má hodnost brigádního generála, ve funkci po květnu 2011.

Jako vysoký vojenský důstojník je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu a je zapojen do skladování a nasazení chemických zbraní.

Rovněž je spojen se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.

18.7.2017

244.

Yasin Ahmad Dahi

(také znám jako: Yasin Dahi; Yasin Dhahi)

( image)

datum narození: 1960

titul: brigádní generál

Má hodnost brigádního generála syrských ozbrojených sil, ve funkci po květnu 2011. Vysoký důstojník v rámci ředitelství pro vojenské zpravodajství syrských ozbrojených sil. Bývalý velitel odboru č. 235 vojenské zpravodajské služby v Damašku a vojenské zpravodajské služby v Homsu. Jakožto vysoký vojenský důstojník je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu.

18.7.2017

245.

Muhammad Yousef Hasouri

(také znám jako: Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

( image)

titul: brigádní generál

Brigádní generál Muhammad Hasouri je vysoký důstojník syrských vzdušných sil, ve funkci po květnu 2011. Zastává funkci náčelníka štábu 50. brigády vzdušných sil a zástupce velitele letecké základny Shayrat. Brigádní generál Muhammad Hasouri působí v oblasti šíření chemických zbraní. Jakožto vysoký vojenský důstojník je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

18.7.2017

246.

Malik Hasan

(také znám jako: Malek Hassan)

( image)

titul: generálmajor

Má hodnost generálmajora, je vysokým důstojníkem a velitelem 22. divize syrských vzdušných sil, ve funkci po květnu 2011.

Jakožto vysoký důstojník syrských vzdušných sil a osoba v linii velení 22. divize je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, včetně použití chemických zbraní letadly provozovanými z leteckých základen pod kontrolou 22. divize, například při útoku na osadu Talmenas, který byl podle zprávy společného vyšetřovacího mechanismu ustaveného OSN proveden vrtulníky režimu se základnou na letišti ve městě Hamá.

18.7.2017

▼M43

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(také znám jako: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

( image)

datum narození: 1954

místo narození: Hamá, Sýrie

hodnost: generálmajor

Guvernér provincie Hasaka, jmenovaný Bašárem Asádem; je spojen s Bašárem Asádem.

Má hodnost generálmajora, je vysokým důstojníkem a bývalým náčelníkem štábu syrských vzdušných sil.

Jakožto vysoký důstojník syrských vzdušných sil je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, včetně útoků za použití chemických zbraní prováděných syrským režimem během jeho působení ve funkci náčelníka štábu syrských vzdušných sil, jak je uvedeno ve zprávě společného vyšetřovacího mechanismu ustaveného OSN.

18.7.2017

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(také znám jako: Meezar Sawan)

( image)

datum narození: 1954

hodnost: generálmajor

Má hodnost generálmajora, je vysokým důstojníkem a velitelem 20. divize syrských vzdušných sil, ve funkci po květnu 2011.

Jako vysoký důstojník syrských vzdušných sil je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu, včetně útoků proti civilním oblastem prostřednictvím letadel operujících z leteckých základen pod kontrolou 20. divize.

18.7.2017

249.

Isam Zahr Al-Din

(také znám jako: Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin; Issam Zaher Eldin; Issam Zaher al-Deen; Nafed Assadllah)

( image)

datum narození: 1961

místo narození: Tarba, Provincie As-Suwayda, Sýrie

hodnost: brigádní generál

Má hodnost brigádního generála, vysoký důstojník republikánské gardy, ve funkci po květnu 2011. Jako vysoký vojenský důstojník je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu, mimo jiné i během obléhání městské čtvrti Baba Amr v únoru 2012.

18.7.2017

▼M42

250.

Mohammad Safwan Katan

(také znám jako: Mohammad Safwan Qattan)

( image)

 

Mohammad Safwan Katan je inženýr v Syrian Scientific Studies and Research Centre, subjektu zařazením na seznam. Je zapojen do šíření a dodávek chemických zbraní. Mohammad Safwan Katan je zapojen do konstrukce sudových bomb, které se v Sýrii používají proti civilnímu obyvatelstvu.

Je spojen se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.

18.7.2017

▼M46

251.

Mohammad ( image) Ziad ( image) Ghriwati ( image) (také znám jako Mohammad Ziad Ghraywati)

 

Mohammad Ziad Ghriwati je inženýr v Syrian Scientific Studies and Research Centre. Je zapojen do šíření a dodávek chemických zbraní. Mohammad Ziad Ghriwati je zapojen do konstrukce sudových bomb, které se v Sýrii používají proti civilnímu obyvatelstvu.

Je spojen se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.

18.7.2017

▼M42

252.

Mohammad Darar Khaludi

(také znám jako: Mohammad Darar Khloudi)

( image)

 

Mohammad Darar Khaludi je inženýr v syrském středisku Scientific Studies and Research Centre. Je zapojen do šíření a dodávek chemických zbraní. O Mohammadovi Dararovi Khaludim se rovněž ví, že je zapojen do konstrukce sudových bomb, které se v Sýrii používají proti civilnímu obyvatelstvu.

Rovněž je spojen se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.

18.7.2017

▼M46

253.

Khaled ( image) Sawan ( image)

 

Dr. Khaled Sawan je inženýr v syrském středisku Scientific Studies and Research Centre, zapojeném do šíření a dodávek chemických zbraní. Byl zapojen do konstrukce sudových bomb., které se v Sýrii používají proti civilnímu obyvatelstvu.

Je spojen se subjektem Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.

18.7.2017

254.

Raymond ( image) Rizq ( image) (též znám jako Raymond Rizk)

 

Raymond Rizq je inženýr v syrském středisku Scientific Studies and Research Centre, zapojeném do šíření a dodávek chemických zbraní. Byl zapojen do konstrukce sudových bomb., které se v Sýrii používají proti civilnímu obyvatelstvu.

Je spojen se subjektem Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.

18.7.2017

▼M42

255.

Fawwaz El-Atou

(také znám jako: Fawaz Al Atto)

( image)

 

Fawwaz El-Atou je laboratorní technik v syrském středisku Scientific Studies and Research Centre, zapojeném do šíření a dodávek chemických zbraní. Fawwaz El-Atou je zapojen do konstrukce sudových bomb, které se v Sýrii používají proti civilnímu obyvatelstvu.

Je spojen se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.

18.7.2017

256.

Fayez Asi

(také znám jako: Fayez al-Asi)

( image)

 

Fayez Asi je laboratorní technik v syrském středisku Scientific Studies and Research Centre, zapojeném do šíření a dodávek chemických zbraní. Je zapojen do konstrukce sudových bomb, které se v Sýrii používají proti civilnímu obyvatelstvu.

Je spojen se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.

18.7.2017

257.

Hala Sirhan

(také známa jako: Halah Sirhan)

( image)

datum narození: 5. ledna 1953

titul: Dr.

Dr. Hala Sirhanová spolupracuje se syrskou vojenskou zpravodajskou službou v syrském středisku Scientific Studies and Research Centre. Působila v Institutu 3000, zapojeném do šíření chemických zbraní.

Je spojena se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.

18.7.2017

▼M44

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef

( image)

datum narození: 17. května 1969

místo narození: Damašsko

Ministr průmyslu. Jmenován v lednu 2018.

26.2.2018

259.

Imad Abdullah Sara

( image)

datum narození: 1968

místo narození: Damašek, Sýrie

Ministr informací. Jmenován v lednu 2018.

26.2.2018

▼M45

260.

Yusuf Ajeeb

(také znám jako: image; Yousef; Ajib)

Brigádní generál; doktor; ředitel Bezpečnostního úřadu, Středisko pro vědecká studia a výzkum (SSRC)

Adresa: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damašek

Má hodnost brigádního generála, je vyšším důstojníkem syrských ozbrojených sil, ve funkci po květnu 2011. Od roku 2012 je vedoucím útvaru bezpečnosti střediska Scientific Studies and Research Centre (Středisko pro vědecká studia a výzkum, SSRC), které působí v oblasti šíření chemických zbraní. Vzhledem k vysoké funkci vedoucího útvaru bezpečnosti SSRC je spojen s označeným subjektem SSRC.

19.3.2018

▼M46

261.

Maher Sulaiman (také znám jako image; Mahir; Suleiman)

místo narození: Latákie, Sýrie

doktor; ředitel Vyššího institutu pro aplikované vědy a technologie

adresa: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damašek

Ředitel institutu Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), který poskytuje odbornou přípravu a podporu pro syrské odvětví zaměřené na šíření chemických zbraní. S ohledem na vysokou funkci v institutu HIAST, který je přidruženým a podřízeným subjektem střediska Scientific Studies and Research Centre (SSRC), je spojen jak s HIAST, tak se SSRC, které jsou oba označenými subjekty.

19.3.2018

▼M45

262.

Salam Tohme

(také znám jako: image; Salim; Taame, Ta'mah, Toumah)

Doktor; náměstek generálního ředitele Střediska pro vědecká studia a výzkum (SSRC)

Adresa: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damašek

Náměstek generálního ředitele střediska Scientific Studies and Research Centre (SSRC), které je odpovědné za vývoj a výrobu nekonvenčních zbraní, včetně chemických zbraní, a raket k jejich odpalování. S ohledem na vysokou funkci v SSRC je spojen s označeným subjektem SSRC.

19.3.2018

263.

Zuhair Fadhlun

(také znám jako: image; Zoher; Fadloun, Fadhloun)

Vedoucí Institutu 3000 (také znám jako Institut 5000), Středisko pro vědecká studia a výzkum (SSRC)

Adresa: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damašek

Ředitel pobočky střediska Scientific Studies and Research Centre (SSRC), známé pod názvem Institute 3000 (také známé jako Institute 5000). Z titulu své funkce odpovídá za projekty chemických zbraní, včetně výroby chemických činitelů a střeliva. S ohledem na vysokou funkci v SSRC je spojen s označeným subjektem SSRC.

19.3.2018

▼M14B.  Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Bena Properties

 

Společnost ovládaná Rami Makhloufem, poskytuje režimu finanční prostředky.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (také pod názvem Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108,

Damašek;

Tel.: 963 112110059 / 963 112110043;

Fax: 963 933333149

Společnost ovládaná Rami Makhloufem, poskytuje režimu finanční prostředky.

23.6.2011

▼M25

3.

Hamcho International

(také známo jako Hamsho International Group)

Baghdad Street,

PO Box 8254

Damašek

Tel.: 963 112316675

Fax: 963 112318875

Internetová stránka: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com a hamshogroup@yahoo.com

Hamcho International je velká syrská holdingová společnost, kterou vlastní Mohammed Hamcho.

Hamcho International má prospěch ze syrského režimu a podporuje jej a je spojena s osobou, jež má z tohoto režimu prospěch a podporuje jej.

27.1.2015

▼M14

4.

Military Housing Establishment (také pod názvem MILIHOUSE)

 

Společnost pro veřejné práce ovládaná Riyadem Shalishem a ministerstvem obrany; poskytuje režimu finanční prostředky.

23.6.2011

5.

Ředitelství politické bezpečnosti

 

Státní služba Sýrie podílející se přímo na represích.

23.8.2011

6.

Ředitelství pro všeobecné zpravodajství

 

Státní služba Sýrie podílející se přímo na represích.

23.8.2011

7.

Ředitelství pro vojenské zpravodajství

 

Státní služba Sýrie podílející se přímo na represích.

23.8.2011

8.

Zpravodajská služba vojenského letectva

 

Státní služba Sýrie podílející se přímo na represích.

23.8.2011

9.

Brigády al-Kuds IRGC (brigády al-Kuds)

Teherán, Írán

Brigády al-Kuds jsou specializovanou složkou íránských islámských revolučních gard (IRGC). Brigády al-Kuds poskytují vybavení a podporu syrskému režimu k potlačení protestů v Sýrii. Brigády al-Kuds IRGC poskytují syrským bezpečnostním službám technickou pomoc, vybavení a podporu při represích občanského protestního hnutí.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Dceřiná společnost společnosti Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525; Tel.: 00 963 11 99 62)

Hospodářský subjekt, který financuje režim.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Dceřiná společnost společnosti Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525; Tel.: 00 963 11 99 62)

Hospodářský subjekt, který financuje režim.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square,

Damašek,

P.O. Box: 2337

Damašek, Syrská arabská republika;

Tel.: (+963) 11 2456777 a 2218602;

Fax: (+963) 11 2237938 a 2211186;

e-mail: Publicrelations@reb.sy;

Internetová stránka: www.reb.sy

Státem vlastněná banka poskytující finanční podporu režimu.

2.9.2011

13.

Addounia TV (také pod názvem Dounia TV)

Tel.: +963-11-5667274, +963-11-5667271;

Fax: +963-11-5667272;

Internetová stránka: http://www.addounia.tv

Televizní společnost Addounia TV podněcuje k používání násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Sýrie

P.O Box 9525;

Tel +963 (11) 9962, +963 (11) 668 14000, +963 (11) 673 1044;

Fax +963 (11) 673 1274;

e-mail:

Internetová stránka:www.chamholding.sy

Společnost ovládaná Rami Makhloufem, největší holdingová společnost v Sýrii, podporuje režim a sama využívá jeho podpory.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Adresa: Dair Ali Jordan Highway,

P.O. Box 13052,

Damašek – Sýrie;

Tel. +963-11-2212345;

Fax +963-11-44694450;

e-mail: sales@eltelme.com;

Internetová stránka: www.eltelme.com

Výroba a dodávky komunikačních a přenosových věží a dalších zařízení určených syrské armádě.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adresa: Dara'a Highway,

Damašek, Sýrie;

Tel.: +963-11-6858111;

Mobil: +963-933-240231

Výstavba kasáren, vojenských ubikací na hraničních přechodech a jiných budov pro potřeby armády.

23.9.2011

▼M23

17.

Souruh Company

(také pod názvem SOROH Al Cham Company)

Adresa: Adra Free Zone Area Damašek – Sýrie;

Tel: +963-11-5327266;

Mobile: +963-933-526812;

+963-932-878282;

Fax:+963-11-5316396

E-mail: sorohco@gmail.com

Internetová stránka: http://sites.google.com/site/sorohco

Většinový podíl společnosti vlastní přímo nebo nepřímo Rami Makhlouf.

►C6  23.9.2011 ◄

▼M14

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor,

BP 2900;

Tel.: +963 11 61 26 270;

Fax: +963 11 23 73 97 19;

e-mail: info@syriatel.com.sy;

Internetová stránka: http://syriatel.sy/

Společnost ovládaná Rami Makhloufem, poskytuje finanční podporu režimu: prostřednictvím licenční smlouvy odvádí 50 % svých zisků vládě.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damašek;

Tel.: +963 - 11- 2260805;

Fax: +963 - 11 - 2260806;

e-mail: mail@champress.com

Internetová stránka: www.champress.net

Televizní stanice podílející se na dezinformačních kampaních a podněcování k používání násilí vůči demonstrantům.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damašek – Duty Free Zone;

Tel.: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Deník podílející se na dezinformačních kampaních a podněcování k používání násilí vůči demonstrantům.

1.12.2011

▼M43

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS)

(také známé jako Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Damašek

Poskytuje syrské armádě podporu při získávání vybavení užívaného při sledování a represích vůči demonstrantům.

Působí v oblasti šíření chemických zbraní, jedná se o vládní subjekt odpovědný za vývoj a výrobu nekonvenčních zbraní, včetně chemických zbraní a raket k jejich odpalování.

1.12.2011

▼M14

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9,

P.O. Box 7155,

Damašek;

Tel.: 963112725499

Fax: 963112725399

Krycí společnost, kterou využívá CERS k získávání citlivého materiálu.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,

PO Box 6394,

Damašek;

Tel./fax: 63114471080

Krycí společnost, kterou využívá CERS k získávání citlivého materiálu.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202,

Industrial Zone,

Al-Qadam Road,

Damašek

Krycí společnost, kterou využívá CERS k získávání citlivého materiálu.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street,

P.O.Box 5966,

Damašek;

Tel.: +963-11-5111352;

Fax: +963-11-5110117

Krycí společnost, kterou využívá CERS k získávání citlivého materiálu.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966,

Abou Bakr Al-Seddeq St.,

Damašek

a PO BOX 2849

Al-Moutanabi Street,

Damašek

a PO BOX 21120

Baramkeh,

Damašek;

Tel.: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Krycí společnost, kterou využívá CERS k získávání citlivého materiálu.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building,

17 Street Nissan,

Damašek, Sýrie

Státem vlastněná společnost odpovědná za veškerý vývoz ropy ze Sýrie. Poskytuje finanční podporu režimu.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company,

PO Box 60694,

Damašek, Sýrie

BOX: 60694;

Tel.: 963113141635;

Fax: 963113141634;

e-mail: info@gpc-sy.com

Státem vlastněná ropná společnost. Poskytuje finanční podporu režimu.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham -Western Dummar 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660

Damašek – Sýrie;

Tel.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333);

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444);

afpc@afpc.net.sy

Společný podnik, 50 % vlastněno GPC. Poskytuje finanční podporu režimu.

1.12.2011

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572

Damašek, Sýrie;

Tel.: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910;

Fax: +963 11-222-8412

Státem vlastněná banka. Poskytuje finanční podporu režimu.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street,

Damašek, Sýrie;

Tel.: +963 11-222-7604, +963 11-221-8376;

Fax: +963 11-221-0124

Státem vlastněná banka. Poskytuje finanční podporu režimu.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Sýrie-Damašek – Merjah – Al-Furat St.

P.O. Box: 5467;

Fax: 224 4909 – 245 3471;

Tel.: 222 8403;

e-mail: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Státem vlastněná banka. Poskytuje finanční podporu režimu.

23.1.2012

33.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,

P.O. Box 4325,

Damašek, Sýrie.

Tel.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Fax: +963 11-224-1261

Internetová stránka: www.agrobank.org

Státem vlastněná banka. Poskytuje finanční podporu režimu.

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

P.O. Box 11-8701,

Bejrút, Libanon;

Tel.: +961 1-741666;

Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Internetová stránka: www.slcb.com.lb

Dceřiná společnost banky Commercial Bank of Syria, která je již uvedena na seznamu. Poskytuje finanční podporu režimu.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, a 6th Floor Zillat Street Mazza Area

P.O. Box 9120

Damašek, Sýrie;

Tel.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400;

Fax: +963 11-662-1848

Společný podnik se společností GPC. Poskytuje finanční podporu režimu.

23.1.2012

▼M40

36.

Ebla Petroleum Company (také známa jako Ebco)

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,

P.O. Box 9120,

Damašek, Sýrie;

Tel. +963 116691100

Společný podnik se společností GPC. Poskytuje režimu finanční podporu.

23.1.2012

▼M14

37.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,

P.O. Box 81,

Damašek, Sýrie

Společný podnik se společností GPC. Poskytuje finanční podporu režimu.

23.1.2012

38.

Syrská centrální banka (Central Bank of Syria)

Sýrie, Damašek, náměstí Sabah Bahrat

Poštovní adresa: Altjreda al Maghrebeh square,

Damašek, Syrská arabská republika,

P.O.Box: 2254

Poskytuje finanční podporu režimu.

27.2.2012

39.

Syrian Petroleum company

Adresa: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32

P.O. BOX: 2849 nebo 3378;

Tel.: 00963-11-3137935 nebo 3137913;

Fax: 00963-11-3137979 nebo 3137977;

e-mail: spccom2@scs-net.org nebo

Internetové stránky: www.spc.com.sy www.spc-sy.com

Státem vlastněná ropná společnost. Poskytuje finanční podporu syrskému režimu.

23.3.2012

40.

Mahrukat Company (The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products (Syrská společnost skladování a distribuce ropných produktů))

Ústředí: Damašek - Al Adawi st., Petroleum building;

Fax: 00963-11/4445796;

Tel.: 00963-11/44451348 – 4451349;

e-mail: mahrukat@net.sy

Internetová stránka: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Státem vlastněná ropná společnost. Poskytuje finanční podporu syrskému režimu.

23.3.2012

41.

General Organisation of Tobacco

Salhieh Street 616,

Damašek, Sýrie

Poskytuje syrskému režimu finanční podporu. Společnost General Organisation of Tobacco je plně vlastněna syrským státem. Zisky této organizace, plynoucí mimo jiné i z prodeje licencí na uvádění tabáku zahraničních značek na trh a z daní na dovoz tabáku zahraničních značek, jsou převáděny na syrský stát.

15.5.2012

42.

Ministerstvo obrany

Adresa: Umayyad Square,

Damašek;

Tel.: +963-11-7770700

Orgán syrské vlády přímo zapojený do represí.

26.6.2012

43.

Ministerstvo vnitra

Adresa: Merjeh Square,

Damašek;

Tel.: +963-11-2219400, +963-11-2219401, +963-11-2220220, +963-11-2210404

Orgán syrské vlády přímo zapojený do represí.

26.6.2012

44.

Syrský národní bezpečnostní úřad

 

Syrský vládní orgán a součást syrské strany Baas. Přímo zapojen do represí. Nařídil syrským bezpečnostním silám používat extrémní násilí proti demonstrantům.

26.6.2012

▼M19 —————

▼M14

46.

General Organisation of Radio and TV (také známa jako Syrian Directorate General of Radio & Television Est; také známa jako: General Radio and Television Corporation; také známa jako Radio and Television Corporation; také známa jako GORT)

Adresa: Al Oumaween Square,

P.O. Box 250,

Damašek, Sýrie;

Tel.: (963 11) 223 4930

Státní agentura podřízená ministerstvu informací Sýrie a jako taková podporuje a propaguje jeho informační politiku. Je odpovědná za provoz syrských státních televizních kanálů, dvou pozemních a jednoho družicového, jakož I vládních rozhlasových stanic. GORT podněcuje k násilí vůči civilnímu obyvatelstvu v Sýrii a slouží jakožto nástroj propagandy pro Assadův režim a k šíření falešných informací.

26.6.2012

47.

Syrian Company for Oil Transport (také známa jako Syrian Crude Oil Transportation Company; také známa jako „SCOT“; také známa jako „SCOTRACO“

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way,

P.O. Box 13,

Banias, Sýrie;

Internetová stránka www.scot-syria.com;

e-mail: scot50@scn-net.org

Syrská státní ropná společnost. Poskytuje finanční podporu režimu.

26.6.2012

48.

Drex Technologies S.A.

Datum založení společnosti: 4. července 2000;

Registrační číslo: 394678;

Ředitel.: Rami Makhlouf;

Registrovaný zástupce: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies je ve výhradním vlastnictví Ramiho Makhloufa, na něhož se vztahují sankce EU za poskytování finanční podpory syrskému režimu. Rami Makhlouf využívá Drex Technologies pro zprostředkování a správu svých finančních podílů, včetně většinového podílu v SyriaTel, kterou EU již dříve zařadila na seznam, neboť syrskému režimu rovněž poskytuje finanční podporu.

24.7.2012

49.

Cotton Marketing Organisation

Adresa: Bab Al-Faraj

P.O. Box 729,

Aleppo;

Tel.: +96321 2239495/6/7/8;

Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy

Státem vlastněná společnost. Poskytuje syrskému režimu finanční podporu.

24.7.2012

50.

Syrian Arab Airlines (také známy jako SAA, také známy jako Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square,

P.O. Box 417,

Damašek, Sýrie;

Tel.:+963112240774

Státní společnost ovládaná režimem. Poskytuje režimu finanční podporu.

24.7.2012

51.

Drex Technologies Holding S.A.

Společnost registrovaná v Lucembursku pod číslem B77616, dříve usazená na adrese:

17, rue Beaumont,

L-1219 Lucemburk.

Skutečným vlastníkem Drex Technologies Holdings S.A.je Rami Makhlouf, na něhož se vztahují sankce EU za poskytování finanční podpory syrskému režimu.

17.8.2012

52.

Megatrade

Adresa: Aleppo Street,

P.O. Box 5966,

Damašek, Sýrie;

Fax: 963114471081

Působí jako zástupce Scientific Studies and research Centre (SSRC), který je zařazen na seznam. Podílí se na obchodu se zbožím dvojího užití, který je na základě sankcí EU vůči syrské vládě zakázán.

16.10.2012

53.

Expert Partners

Adresa: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5,

PO Box: 7006,

Damašek, Sýrie

Působí jako zástupce Scientific Studies and research Centre (SSRC), který je zařazen na seznam. Podílí se na obchodu se zbožím dvojího užití, který je na základě sankcí EU vůči syrské vládě zakázán.

16.10.2012

▼M22

54.

Overseas Petroleum Trading

také známa jako Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)

také známa jako Overseas Petroleum Company

Dunant Street, Snoubra Sector, Bejrút, Libanon

Poskytuje podporu syrskému režimu a má z něj prospěch tím, že organizuje tajné dodávky ropy určené tomuto režimu.

23.7.2014

▼M37 —————

▼M21

56.

The Baniyas Refinery Company, také pod názvem Banias, Banyas.

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartús, P.O. Box 26, Sýrie

Dceřiná společnost společnosti General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), spadající pod ministerstvo pro ropu a nerostné zdroje. Jako taková poskytuje finanční podporu syrskému režimu.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company, také pod názvem Hims, General Company for Homs Refinery.

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Sýrie

Dceřiná společnost společnosti General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), spadající pod ministerstvo pro ropu a nerostné zdroje. Jako taková poskytuje finanční podporu syrskému režimu.

23.7.2014

58.

Army Supply Bureau

PO Box 3361, Damašek

Subjekt, který se podílí na pořizování vojenského vybavení na podporu režimu, a je tudíž odpovědný za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu v Sýrii. Spadá pod syrské ministerstvo obrany.

23.7.2014

59.

Industrial Establishment of Defence, také pod názvem Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.

Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damašek, nebo Al-Hameh poblíž Damašku (Damascus Countryside), P.O. Box 2230

Subjekt, který se podílí na pořizování vojenského vybavení na podporu režimu, a je tudíž odpovědný za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu v Sýrii. Spadá pod syrské ministerstvo obrany.

23.7.2014

▼M46

60.

Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) ( image image) (také znám jako Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT))

P.O. Box 31983, Barzeh

Subjekt přidružený k Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), který je již určen; současně je jeho dceřinou společností. Poskytuje odbornou přípravu a podporu SSCR, a je tudíž odpovědný za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.7.2014

▼M21

61.

National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)

P.O. Box 4470 Damašek

Subjekt přidružený k Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), který je již určen; současně je jeho dceřinou společností. Poskytuje odbornou přípravu a podporu SSCR, a je tudíž odpovědný za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.7.2014

62.

El Jazireh, také pod názvem Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Bejrút; odvětví uhlovodíků

Subjekt, který vlastní či ovládá Ayman Jaber, a je tedy spojen s jednou z určených osob.

23.7.2014

▼M23

63.

Pangates International Corp Ltd

(také pod názvem Pangates)

PO Box 8177

Sharjah Airport International Free Zone

Spojené arabské emiráty

Společnost Pangates působí jako zprostředkovatel dodávek ropy syrskému režimu. Poskytuje tedy podporu syrskému režimu a má z něj prospěch. Rovněž je spojena se syrskou ropnou společností Sytrol, zařazenou na seznam.

21.10.2014

64.

Abdulkarim Group

(také pod názvem Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damašek

Sýrie

Mateřská společnost společnosti Pangates, která kontroluje její provoz. Jako taková poskytuje podporu syrskému režimu a má z něj prospěch. Je rovněž spojená se syrskou ropnou společností Sytrol, zařazenou na seznam.

21.10.2014

▼M26

65.

Organisation for Technological Industries (OTI)

(také známa jako Technical Industries Corporation (TIC))

Adresa: P.O. Box 11037 Damašek, Sýrie

Subjekt spadající pod syrské ministerstvo obrany, které Rada označila za subjekt podléhající sankcím.

OTI je zapojena do výroby chemických zbraní pro syrský režim.

Je tedy zodpovědná za násilné represe proti syrskému obyvatelstvu.

Jako subjekt spadající pod ministerstvo obrany je rovněž spojena se subjektem, který Rada označila za podléhající sankcím.

7.3.2015

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Adresa: P.O. Box 11037 Damašek, Sýrie

Dceřiná společnost Organisation for Technological Industries (OTI), a tedy řízená syrským ministerstvem obrany, které Rada označila za subjekt podléhající sankcím.

Jako dceřiná společnost OTI řízená ministerstvem obrany je SCIT spojena se subjektem, který Rada označila za podléhající sankcím.

7.3.2015

67.

Hamsho Trading

(také známa jako Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Trading Group)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damašek,

Sýrie

Dceřiná společnost holdingu Hamsho International, který Rada označila za subjekt podléhající sankcím.

Společnost Hamsho Trading je tak spojena se subjektem Hamsho International, který Rada označila za podléhající sankcím.

Prostřednictvím dceřiných společností, včetně Syria Steel, podporuje syrský režim. Prostřednictvím dceřiných společností je spojena se skupinami, jako jsou prorežimní milice zvané „šabíha“.

7.3.2015

▼M32 —————

▼M26

70.

DK Group

(také známa jako DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office)

Adresy: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Bejrút, Libanon

Azarieh Building – Block 03, 5th Floor

Azarieh Street – Solidere – Downtown, P.O. Box 11-503, Bejrút, Libanon

Společnost DK Group dodává nové bankovky Syrské centrální bance.

Společnost DK Group tím poskytuje podporu režimu. Tímto dodavatelským vztahem je rovněž spojena se Syrskou centrální bankou, kterou Rada označila za subjekt podléhající sankcím.

7.3.2015

▼M41

71.

Abdulkarim Group

(také známa jako Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damašek

Sýrie

Skupina Abdulkarim Group je mezinárodně uznávaný syrský konglomerát spojený s Wael Abdulkarimem, který je zařazen na seznam jako přední podnikatel působící v Sýrii.

11.7.2017

▼B
PŘÍLOHA IIa

SEZNAM SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 14 A ČL. 15 ODST. 1 PÍSM. B)Subjekty

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Commercial Bank of Syria

— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damašek, Sýrie;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damašek, Sýrie;

— Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Sýrie; ►C9  SWIFT/BIC CMSYSYDA; ◄ všechny kanceláře po celém světě [NPWMD],

internetová stránka: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975,

správa: dir.cbs@mail.sy

státem vlastněná banka poskytující finanční podporu režimu

13.10.2011

▼M13
PŘÍLOHA III

Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro účely oznamování Evropské komisi

A.   Příslušné orgány v každém členském státě:

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M15

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M13

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKO

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresa pro zasílání oznámení nebo jinou komunikaci s Evropskou komisí:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

BELGIE

▼M38
PŘÍLOHA IV

SEZNAM „SUROVÉ ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ“ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 6Část A

SUROVÁ ROPA

Kód KN

Popis

2709 00

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové

Část B

ROPNÉ PRODUKTY

Kód KN

Popis

2710

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové: přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje (s výjimkou toho, že v Sýrii není zakázán nákup paliva pro tryskové motory kódu KN 2710 19 21 , pokud je určeno a využito výhradně k účelům pokračování letového provozu letadla, do něhož je natankován)

2712

Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené

2713

Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

2714

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltové horniny

2715 00 00

Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (např. živičné tmely, ředěné produkty).

▼B
PŘÍLOHA V

ZAŘÍZENÍ, TECHNOLOGIE NEBO PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ UVEDENÉ V ČLÁNKU 4

Obecná poznámka

Bez ohledu na obsah této přílohy se předmětná příloha nevztahuje na:

a) zařízení, technologie a programové vybavení, které jsou vymezeny v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ( 13 ) nebo ve společném vojenském seznamu; nebo

b) programové vybavení, které je určeno k instalaci uživatelem bez další podstatné podpory od dodavatele a je obecně přístupné veřejnosti prostřednictvím maloobchodního prodeje ze skladů bez jakéhokoli omezení některým z těchto způsobů:

i) pultový prodej,

ii) zásilkový prodej,

iii) elektronický prodej nebo

iv) telefonická objednávka; nebo

c) programové vybavení, které je veřejně dostupné.

Kategorie A,B,C, D a E odkazují na kategorie podle nařízení (ES) č. 428/2009.

„Zařízení, technologie a programové vybavení“ podle článku 4:

A.  Seznam zařízení

 zařízení pro hloubkovou inspekci paketů (Deep Packet Inspection),

 zařízení pro odposlech sítě, včetně systémů pro řízení odposlechu (IMS – Interception Management Systems) a zařízení poskytujících odkazy na uchovávaná data,

 zařízení pro sledování radiových frekvencí,

 zařízení pro rušení síťové a satelitní komunikace,

 zařízení pro dálkovou nákazu,

 zařízení pro rozpoznávání nebo zpracování řeči,

 zařízení pro odposlech a sledování IMSI ( 14 ), MSISDN ( 15 ), IMEI ( 16 ), TMSI ( 17 ),

 taktické zařízení pro odposlech a sledování SMS ( 18 ), GSM ( 19 ), GPS ( 20 ), GPRS ( 21 ), UMTS ( 22 ), CDMA ( 23 ), PSTN ( 24 ),

 zařízení pro odposlech a sledování informací z DHCP ( 25 ), SMTP ( 26 ), GTP ( 27 ),

 zařízení pro rozpoznávání a profilování vzorců,

 zařízení pro dálkové forenzní postupy,

 zařízení pro zpracování sémantických informací,

 dekódovací zařízení cílené na protokoly WEP a WPA,

 zařízení pro odposlech proprietárních a standardních protokolů VoIP

B.  Nepoužívá se

C.  Nepoužívá se

D.  „Programové vybavení“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení popsaného výše.

E.  „Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení popsaného v písmenu A výše.

Zařízení, technologie a programové vybavení v uvedených kategoriích spadají do oblasti působnosti této přílohy pouze v míře vymezené obecným popisem pro „systémy pro odposlech a sledování internetové, telefonní a satelitní komunikace“.

Pro účely této přílohy se „sledováním“ rozumí získávání, extrakce, dekódování, zaznamenávání, zpracování, analýza a archivace obsahu hovoru nebo síťových dat.

▼M24
PŘÍLOHA Va

PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY A ADITIVA DO PALIVA PODLE ČL. 7a ODST. 1Č.

Popis

Kód KN

1.

Palivo pro tryskové motory (jiné než petrolej):

 

palivo pro tryskové motory benzinového typu (lehké oleje)

2710 12 70

Jiné než petrolej (střední oleje)

2710 19 29

2.

Palivo pro tryskové motory petrolejového typu (střední oleje)

2710 19 21

3.

Palivo pro tryskové motory petrolejového typu smíšené s bionaftou (1)

2710 20 90

4.

Oxidační inhibitory

Oxidační inhibitory používané v aditivech pro mazací oleje:

 

—  oxidační inhibitory obsahující minerální oleje:

3811 21 00

—  ostatní oxidační inhibitory:

3811 29 00

Oxidační inhibitory používané pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jako minerální oleje:

3811 90 00

5.

Antistatická aditiva

Antistatická aditiva pro mazací oleje:

 

—  obsahující minerální oleje:

3811 21 00

—  ostatní:

3811 29 00

Antistatická aditiva pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jakominerální oleje:

3811 90 00

6.

Inhibitory koroze

Inhibitory koroze pro mazací oleje:

 

—  obsahující minerální oleje:

3811 21 00

—  ostatní:

3811 29 00

Inhibitory koroze pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jako minerální oleje:

3811 90 00

7.

Inhibitory zamrzání palivového systému (aditiva proti zamrzání)

Inhibitory zamrzání palivového systému pro mazací oleje:

 

—  obsahující minerální oleje:

3811 21 00

—  ostatní:

3811 29 00

Inhibitory zamrzání palivového systému pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jako minerální oleje:

3811 90 00

8.

Deaktivátory kovů

Deaktivátory kovů pro mazací oleje:

 

—  obsahující minerální oleje:

3811 21 00

—  ostatní:

3811 29 00

Deaktivátory kovů pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jako minerální oleje:

3811 90 00

9.

Biocidní aditiva

Biocidní aditiva pro mazací oleje:

 

—  obsahující minerální oleje:

3811 21 00

—  ostatní:

3811 29 00

Biocidní aditiva pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jako minerální oleje:

3811 90 00

10.

Aditiva zlepšující tepelnou stabilitu

Aditiva zlepšující tepelnou stabilitu pro mazací oleje:

 

—  obsahující minerální oleje:

3811 21 00

—  ostatní:

3811 29 00

Aditiva zlepšující tepelnou stabilitu pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jako minerální oleje:

3811 90 00

(1)   Za podmínky, že stále obsahuje nejméně 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů.
PŘÍLOHA Vb

PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY A ADITIVA DO PALIVA PODLE ČL. 7a ODST. 3Č.

Popis

Kód KN

1.

Palivo pro tryskové motory (jiné než petrolej):

 

palivo pro tryskové motory benzinového typu (lehké oleje)

2710 12 70

Jiné než petrolej (střední oleje)

2710 19 29

2.

Palivo pro tryskové motory petrolejového typu (střední oleje)

2710 19 21

3.

Palivo pro tryskové motory petrolejového typu smíšené s bionaftou (1)

2710 20 90

4.

Oxidační inhibitory

Oxidační inhibitory používané v aditivech pro mazací oleje:

 

—  oxidační inhibitory obsahující minerální oleje:

3811 21 00

—  ostatní oxidační inhibitory:

3811 29 00

Oxidační inhibitory používané pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jako minerální oleje:

3811 90 00

5.

Antistatická aditiva

Antistatická aditiva pro mazací oleje:

 

—  obsahující minerální oleje:

3811 21 00

—  ostatní:

3811 29 00

Antistatická aditiva pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jako minerální oleje:

3811 90 00

6.

Deaktivátory kovů

Deaktivátory kovů pro mazací oleje:

 

—  obsahující minerální oleje:

3811 21 00

—  ostatní:

3811 29 00

Deaktivátory kovů pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jako minerální oleje:

3811 90 00

7.

Biocidní aditiva

Biocidní aditiva pro mazací oleje:

 

—  obsahující minerální oleje:

3811 21 00

—  ostatní:

3811 29 00

Biocidní aditiva pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jako minerální oleje:

3811 90 00

8.

Aditiva zlepšující tepelnou stabilitu

Aditiva zlepšující tepelnou stabilitu pro mazací oleje:

 

—  obsahující minerální oleje:

3811 21 00

—  ostatní:

3811 29 00

Aditiva zlepšující tepelnou stabilitu pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jako minerální oleje:

3811 90 00

(1)   Za podmínky, že stále obsahuje nejméně 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů.

▼B
PŘÍLOHA VI

SEZNAM KLÍČOVÉHO ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIÍ PODLE ČLÁNKU 8

Obecné poznámky

1. Smysl zákazů uvedených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoliv nezakázaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více zakázaných součástí, pokud zakázaná součást, popř. součásti, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

Pozn.: Při posuzování, zda zakázaná/é součást/i má/mají být považována/y za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit ze zakázané součásti nebo ze zakázaných součástí podstatný prvek dodávaného zboží.

2. Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

3. Definice pojmů uváděných v jednoduchých uvozovkách („“) jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

4. Definice pojmů označených dvojitými uvozovkami („“) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

Obecná poznámka k technologii

1. „Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zakázaného zboží zůstává zakázána i tehdy, použije-li se pro nezakázané zboží.

2. Zákazy se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není zakázáno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s tímto nařízením.

3. Zákazy převodu „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

Průzkum a těžba surové ropy a zemního plynu

1.A    Zařízení

1. Zařízení, vozidla, plavidla a letadla pro geofyzikální průzkum speciálně určená nebo upravená k získávání údajů pro průzkum ropy a zemního plynu a součásti speciálně pro ně určené.

2. Snímače speciálně určené pro práce v hlubinných vrtech pro ropu a zemní plyn, včetně snímačů užívaných k měření během vrtání, a související zařízení speciálně určená k získávání a ukládání údajů z těchto snímačů.

3. Vrtná zařízení určená k vrtání v horninových formacích konkrétně za účelem průzkumu nebo těžby ropy, zemního plynu a jiných přirozeně se vyskytujících uhlovodíků.

4. Vrtné korunky, vrtné tyče, zátěžky, centrátory a další zařízení speciálně určená k užití v zařízeních pro ropné a plynové vrty nebo k užití s tímto zařízením.

5. Ústí sond, bezpečnostní uzávěry a erupční nebo produkční kříže a jejich speciálně konstruované součásti, které splňují specifikace API a ISO, k užití v ropných a plynových vrtech.

Technické poznámky:

a.   „Bezpečnostní uzávě“ se běžně užívá na úrovni terénu (nebo v případě podmořských vrtů na mořském dně), aby při vrtání bránil nekontrolovanému úniku ropy nebo plynu z vrtu.

b.   „Erupční nebo produkční kříž“ se běžně používá k ovládání toku kapalin z vrtu po jeho dokončení, když začala těžba ropy nebo plynu.

c.   Pro účely této položky „specifikace API a ISO“ odkazují na specifikace Amerického ropného institutu č. 6A, 16A, 17D a 11IW nebo specifikace Mezinárodní organizace pro normalizaci č. 10423 a 13533 pro bezpečnostní uzávěry, ústí sond a produkční kříže k užití v ropných nebo plynových vrtech.

6. Vrtné a těžební plošiny pro surový olej a zemní plyn.

7. Plavidla a čluny se zařízením na vrtání nebo zpracování ropy používané při těžbě ropy, zemního plynu a jiných přirozeně se vyskytujících hořlavých látek.

8. Separátory kapalin/plynů, které splňují specifikaci API č. 12J, speciálně určené pro zpracování produkce ropného nebo plynového vrtu, k separaci ropných kapalin od vody a plynu od kapalin.

9. Plynové kompresory s výpočtovým tlakem nejméně 40 barů (PN 40 nebo ANSI 300) a se sacím objemem nejméně 300 000 Nm3/h určené k prvotnímu zpracování a přepravě zemního plynu, s výjimkou plynových kompresorů pro čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG), a součásti speciálně pro ně určené.

10. Zařízení pro řízení podmořské těžby k užití v ropných a plynových vrtech, která splňují specifikace API a ISO, a jejich součásti.

Technická poznámka:

Pro účely této položky odkazují „specifikace API a ISO“ na specifikace Amerického ropného institutu č. 17 F nebo specifikace Mezinárodní organizace pro normalizaci č. 13268 pro systémy řízení podmořské těžby.

11. Čerpadla, obvykle vysokokapacitní a vysokotlaká (nad 0,3 m3 za minutu nebo 40 barů), která jsou speciálně určená pro pumpování výplachových kapalin nebo cementu do ropných a plynových vrtů.

1.B    Zkušební a inspekční zařízení

1. Zařízení speciálně určená k odběru vzorků, zkoušení a analýze vlastností výplachové kapaliny, cementů pro ropné vrty a dalších materiálů speciálně určených nebo připravených k užití v ropných a plynových vrtech.

2. Zařízení speciálně určená k odběru vzorků, zkoušení a analýze vlastností vzorků hornin, tekutin a plynů a dalších materiálů získaných z ropných nebo plynových vrtů během vrtání nebo po něm nebo získaných ze souvisejících zařízení pro prvotní zpracování.

3. Zařízení speciálně konstruovaná ke sběru a výkladu informací o fyzickém a mechanickém stavu ropného a/nebo plynového vrtu a pro určení in situ vlastností formace hornin a formace ložiska.

1.C    Materiály

1. Výplachové kapaliny, přísady do výplachových kapalin a jejich složky speciálně připravené pro stabilizaci ropných a plynových vrtů při vrtání, pro přepravu vrtných úlomků na povrch a pro mazání a chlazení vrtného zařízení ve vrtu.

2. Cementy a další materiály, které splňují specifikace API a ISO, k užití v ropných a plynových vrtech.

Technická poznámka:

„Specifikace API a ISO“ odkazuje na specifikaci Amerického ropného institutu č. 10A nebo specifikaci Mezinárodní organizace pro normalizaci č. 10426 pro cementy a materiály pro cementaci ropných a plynových vrtů.

3. Inhibitory koroze, emulgátory, odpěňovače a další chemické látky speciálně připravené k užití při vrtání a počátečním zpracování ropy z ropného nebo plynového vrtu.

1.D    Programové vybavení

1. „Programové vybavení“ speciálně určené pro získávání a výklad údajů získaných ze seismických, elektromagnetických, magnetických nebo gravitačních průzkumů za účelem posouzení perspektivnosti těžby ropy nebo zemního plynu.

2. „Programové vybavení“ speciálně určené k ukládání, analýze a výkladu informací získaných během vrtání a těžby k vyhodnocení fyzických vlastností a chování ložisek ropy nebo plynu.

3. „Programové vybavení“ speciálně určené pro „využití“ v zařízeních pro těžbu nebo zpracování ropy nebo v konkrétních částech takových zařízení.

1.E    Technologie

1. „Technologie“„potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ a „používání“ zařízení uvedených v položkách 1.A.01–1.A.11.

Rafinace surové ropy a zkapalňování zemního plynu

2.A    Zařízení

1. Níže uvedené výměníky tepla a součásti speciálně pro ně určené:

a. deskové výměníky tepla s poměrem plocha/objem vyšším než 500 m2/m3, speciálně určené pro předchlazení zemního plynu;

b. kotoučové výměníky tepla, speciálně určené pro zkapalnění nebo podchlazení zemního plynu.

2. Kryogenní čerpadla pro přepravu média o teplotě nižší než – 120 °C s přepravní kapacitou více než 500 m3/h a jejich speciálně konstruované součásti.

3. „Chladový zásobník“ a vybavení pro „chladový zásobník“ neuvedené v položce 2.A1.

Technická poznámka:

„Chladovým zásobníkem“ se rozumí speciální konstrukce, která se používá v zařízeních na zkapalňování zemního plynu a zahrnuje procesní fázi zkapalňování. „Chladový zásobník“ se skládá z výměníků tepla, trubek, dalšího příslušenství a tepelné izolace. Teplota v „chladovém zásobníku“ je kolem – 120 °C (podmínky pro kondenzaci zemního plynu). Funkcí „chladového zásobníku“ je tepelná izolace uvedeného zařízení.

4. Zařízení pro přepravní terminály zkapalněných plynů o teplotě nižší než – 120 °C a součásti speciálně pro ně určené.

5. Pružné a nepružné hadice o průměru více než 50 mm pro přepravu média o teplotě nižší než – 120 °C.

6. Námořní plavidla speciálně určená k přepravě zkapalněného zemního plynu.

7. Elektrostatické odsolovače speciálně určené k odstranění znečišťujících látek, jako jsou soli, tuhé látky a voda, ze surové ropy a součásti speciálně pro ně určené.

8. Veškerá zařízení pro krakování, včetně hydrokrakování, a koksovacích jednotek, speciálně určená ke zpracování vakuových plynových olejů a vakuových reziduí a součásti speciálně pro ně určené.

9. Zařízení pro hydrogenaci speciálně určená k odsíření benzinu, naftových frakcí a petroleje a součásti speciálně pro ně určené.

10. Zařízení pro katalytické reformování speciálně určená k přeměně odsířeného benzinu na benzin s vysokým oktanovým číslem a součásti speciálně pro ně určené.

11. Rafinační jednotky pro izomeraci frakcí C5-C6 a rafinační jednotky pro alkylaci lehkých olefinů s cílem zvýšit oktanové číslo uhlovodíkových frakcí.

12. Čerpadla speciálně určená pro přepravu surové ropy a pohonných hmot, s kapacitou nejméně 50 m3/h a součásti speciálně pro ně určené.

13. Trubky s vnějším průměrem nejméně 0,2 m, vyrobené z následujících materiálů:

a. nerezová ocel obsahující nejméně 23 % hmotnostních chromu;

b. nerezová ocel a slitiny niklu s hodnotou „ekvivalentem odolnosti proti korozi“ vyšší než 33.

Technická poznámka:

Hodnota „ekvivalentu odolnosti proti korozi“ (PRE) udává odolnost nerezové oceli a slitin niklu proti důlkové nebo štěrbinové korozi. Odolnost nerezové oceli a slitin niklu proti korozi je dána především jejich složením, vliv mají zejména chrom, molybden a dusík. Pro výpočet hodnoty PRE se používá následující vzorec:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14. „Ježci“ (čistící píst/y) a součásti speciálně pro ně určené.

Technická poznámka:

„Ježek“ je zařízení, které se obvykle používá pro čištění a inspekci potrubí zevnitř (stav koroze nebo tvorba prasklin) a je poháněn tlakem produktu v potrubí.

15. Vpusti a výpusti ježka pro vložení nebo odstranění ježků.

16. Níže uvedené druhy nádrží pro uskladnění surové ropy a pohonných hmot o objemu více než 1 000 m3 (1 000 000 litrů) a součásti speciálně pro ně určené:

a. nádrže s pevnou střechou;

b. nádrže s plovoucí střechou.

17. Podmořské pružné hadice speciálně určené k přepravě uhlovodíků a vstřikových kapalin, vody nebo plynu, o průměru více než 50 mm.

18. Pružné hadice používané pro vysokotlakové aplikace na povrchu nebo pod mořem.

19. Izomerační zařízení speciálně určená k produkci benzinu s vysokým oktanovým číslem z lehkých uhlovodíků a součásti speciálně pro ně určené.

2.B    Zkušební a inspekční zařízení

1. Zařízení speciálně určené ke zkoušení a analýze kvality (vlastností) surové ropy a pohonných hmot.

2. Kontrolní systémy rozhraní speciálně určené pro účely kontroly a optimalizace procesu odsolování.

2.C    Materiály

1. Diethylenglykol (CAS 111-46-6), triethylenglykol (CAS 112-27-6)

2. N-methylpyrrolidon (CAS 872-50-4), sulfolan (CAS 126-33-0).

3. Zeolity, přírodního nebo syntetického původu, speciálně upravené pro fluidní katalytické krakování nebo pro čištění či dehydrataci plynů, včetně zemních plynů.

4. Následující katalyzátory pro krakování a přeměnu uhlovodíků:

a. jeden kov (platinové skupiny) na alumině nebo zeolitu, speciálně určeno pro katalytické reformování;

b. směs kovů (platina v kombinaci s jinými vzácnými kovy) na alumině nebo zeolitu, speciálně určeno pro katalytické reformování;

c. kobaltové a niklové katalyzátory s molybdenem na alumině nebo zeolitu, speciálně určeno pro katalytické odsiřování;

d. palladiové, niklové, chromové a wolframové katalyzátory na alumině nebo zeolitu, speciálně určeno pro katalytické hydrokrakování.

5. Přísady do benzinu speciálně určené ke zvýšení oktanového čísla benzinu.

Poznámka:

Tato položka zahrnuje etyltercbutyléter (ETBE) (CAS 637-92-3) a metytercbutyléter (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D    Programové vybavení

1. „Programové vybavení“ speciálně určené k „využití“ v zařízeních na zkapalňování zemního plynu nebo v konkrétních částech takových zařízení.

2. „Programové vybavení“ speciálně určené k „vývoji“, „stavbě“ nebo „užívání“ zařízení (včetně jejich částí) pro rafinaci ropy.

2.E    Technologie

1. „Technologie“ pro úpravu a čištění surového zemního plynu (dehydratace, odstraňování kyselých složek, odstraňování nečistot).

2. „Technologie“ pro zkapalňování zemního plynu, včetně „technologií“ pro „vývoj“, „stavbu“ nebo „užívání“ zařízení na zkapalňování zemního plynu.

3. „Technologie“ pro přepravu zkapalněného zemního plynu.

4. „Technologie“„potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užívání“ námořních plavidel speciálně určených k přepravě zkapalněného zemního plynu.

5. „Technologie“ pro skladování surové ropy a pohonných hmot.

6. „Technologie“„potřebné“ pro „vývoj“, „stavbu“ nebo „užívání“ rafinérie jako např.:

6.1. „Technologie“ pro přeměnu lehkého olefinu na benzin

6.2. Technologie pro katalytickou přeměnu a izomeraci

6.3. Technologie katalytického a termického krakování
PŘÍLOHA VIIZařízení a technologie podle článku 12

8406 81

Parní turbíny s výkonem převyšujícím 40 MW

8411 82

Plynové turbíny s výkonem převyšujícím 5 000 kW

ex  85 01

Všechny elektrické motory a generátory s výkonem převyšujícím 3 MW nebo 5 000 kVA

▼M2
PŘÍLOHA VIIISeznam zlata, drahých kovů a diamantů uvedených v článku 11a

Kód KN

Popis

7102

Diamanty, též opracované, avšak nezamontované ani nezasazené.

7106

Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu.

7108

Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu.

7109

Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů.

7110

Platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo prachu.

7111

Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů.

7112

Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů.

▼M5
PŘÍLOHA IX

SEZNAM VYBAVENÍ, ZBOŽÍ A TECHNOLOGIÍ PODLE ČLÁNKU 2b

▼M16

Seznam stanovený v této příloze nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití, s výjimkou isopropanolu.

▼M5

Úvodní poznámky

1. Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Popis“ na popisy položek dvojího užití uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

2. Referenční číslo v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009“ znamená, že charakteristiky položky popsané ve sloupci „Popis“ neodpovídají parametrům uvedeným v popisu záznamu o dvojím užití, na nějž se odkazuje.

3. Definice pojmů uváděných v jednoduchých uvozovkách („“) jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

4. Definice pojmů označených dvojitými uvozovkami („“) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

Obecné poznámky

1. Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoli nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka, popř. položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

POZN.:  Při posuzování, zda má být kontrolovaná položka, popř. položky, považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky nebo kontrolovaných položek podstatný prvek dodávaného zboží.

2. Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

Obecná poznámka k technologii

(Nutno číst ve spojení s oddílem B této přílohy)

1. Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologie“, která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz jsou kontrolovány v oddíle IX.A (Zboží) této přílohy, je kontrolován podle ustanovení oddílu B.

2. „Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává kontrolována i tehdy, je-li použitelná pro nekontrolované zboží.

3. Kontroly se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s tímto nařízením.

4. Kontroly převodu „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

ZBOŽÍIX.A1.  Materiály, chemikálie, „mikroorganismy“ a „toxiny“

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.A1.001

Chemické látky s 95 % koncentrací nebo vyšší:

tributyl-fosfit (CAS 102-85-2);

methyl-isokyanát, (CAS 624-83-9)

chinaldin, (CAS 91-63-4)

2-bromchlorethan, (CAS 107-04-0)

 

IX.A1.002

Chemické látky s 95 % koncentrací nebo vyšší:

benzil, (CAS 134-81-6)

methyl-isokyanát, (CAS 109-89-7)

diethylether, (CAS 60-29-7)

dimethylether, (CAS 115-10-6)

dimethylamino)ethan-1-ol, (CAS 108-01-0)

 

IX.A1.003

Chemické látky s 95 % koncentrací nebo vyšší:

2-methoxyethanol, (CAS 109-86-4)

butyrylcholinesterasa

diethylentriamin, (CAS 111-40-0)

dichloromethan, (CAS 75-09-3)

dimethylanalin, (CAS 121-69-7)

ethylbromid, (CAS 74-96-4)

ethylchlorid, (CAS 75-00-3)

ethylamin, (CAS 75-04-7)

hexamin, (CAS 100-97-0)

isopropyl bromid, (CAS 75-26-3)

isopropyl ether, (CAS 108-20-3)

methylamin, (CAS 74-89-5)

methylbromid, (CAS 74-83-9)

monoisopropylamin, (CAS 75-31-0)

Obidoximiumchlorid, (CAS 114-90-9).

bromid draselný, (CAS 7758-02-3)

pyridin, (CAS 110-86-1)

pyridostigminbromid, (CAS 101-26-8)

bromid sodný, (CAS 7647-15-6)

kovový sodík, (CAS 7440-23-5)

tributylamin, (CAS 102-82-9)

triethylamin, (CAS 121-44-8)

trimethylamin, (CAS 75-50-3)

 

▼M16

IX.A1.004

Samostatné chemicky definované sloučeniny dle poznámky 1 ke kapitolám 28 a 29 kombinované nomenklatury (1), s koncentrací 90 % nebo vyšší, není-li uvedeno jinak:

aceton, (CAS 67-64-1) (kód KN 2914 11 00 )

acetylen, (CAS 74-86-2) (kód KN 2901 29 00 )

amoniak, (CAS 7664-41-7) (kód KN 2814 10 00 )

antimon, (CAS 7440-36-0) (položka 8110 )

benzaldehyd, (CAS 100-52-7) (kód KN 2912 21 00 )

bezoin, (CAS 119-53-9) (kód KN 2914 40 90 )

butan-1-ol, (CAS 71-36-3) (kód KN 2905 13 00 )

butan-2-ol, (CAS 78-92-2) (kód KN 2905 14 90 )

iso-butanol, (CAS 78-83-1) (kód KN 2905 14 90 )

terc-butanol, (CAS 75-65-0) (kód KN 2905 14 10 )

karbid vápníku, (CAS 75-20-7) (kód KN 2849 10 00 )

oxid uhelnatý, (CAS 630-08-0) (kód KN 2811 29 90 )

chlor, (CAS 7782-50-5) (kód KN 2801 10 00 )

cyklohexanol, (CAS 108-93-0) (kód KN 2906 12 00 )

dicyklohexylamin (DCA), (CAS 101-83-7) (kód KN 2921 30 99 )

ethanol, (CAS 64-17-5) (kód KN 2207 10 00 )

ethylen, (CAS 74-85-1) (kód KN 2901 21 00 )

ethylenoxid, (CAS 75-21-8) (kód KN 2910 10 00 )

fluoroapatit, (CAS 1306-05-4) (kód KN 2835 39 00 )

chlorovodík, (CAS 7647-01-0) (kód KN 2806 10 00 )

sirovodík, (CAS 7783-06-4) (kód KN 2811 19 80 )

methyl-isokyanát, (CAS 624-83-9) kód KN 2929 10 00

isopropylalkohol, s koncentrací 95 % nebo vyšší, (CAS 67-63-0) (kód KN 2905 12 00 )

kyselina mandlová, (CAS 90-64-2) (kód KN 2918 19 98 )

metanol, (CAS 67-56-1) (kód KN 2905 11 00 )

methylchlorid, (CAS 74-87-3) (kód KN 2903 11 00 )

methyljodid, (CAS 74-88-4) (kód KN 2903 39 90 )

methylmerkaptan, (CAS 74-93-1) (kód KN 2930 90 99 )

monoethylenglykol, (CAS 107-21-1) (kód KN 2905 31 00 )

oxalylchlorid, (CAS 79-37-8) (kód KN 2917 19 90 )

sulfid draselný, (CAS 1312-73-8) (kód KN 2830 90 85 )

thiokyanatan draselný (KSCN) (KSCN), (CAS 333-20-0) (kód KN 2842 90 80 )

chlornan sodný, (CAS 7681-52-9) (kód KN 2828 90 00 )

síra, (CAS 7704-34-9) (kód KN 2802 00 00 )

oxid siřičitý, (CAS 7446-09-5) (kód KN 2811 29 05 )

oxid sírový, (CAS 7446-11-9) (kód KN 2811 29 10 )

chlorid thiofosforečný, (CAS 3982-91-0) (kód KN 2853 00 90 )

triisobutyl-fosfit, (CAS 1606-96-8) (kód KN 2920 90 85 )

bílý/žlutý fosfor, (CAS 12185-10-3, 7723-14-0) (kód KN 2804 70 00 )

 

▼M5

(1)   Jak je obsažena v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 927/2012 ze dne 9. října 2012, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 304, 31.10.2012, s. 1).IX.A2.  Zpracování materiálů

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.A2.001

Digestoře přimontované k podlaze (do nichž lze vstoupit) s minimální nominální šířkou 2,5 metru.

 

IX.A2.002

Obličejová maska s dýchacími přístroji se vzduchovým filtrem jiná než uvedená v položkách 1A004 nebo 2B352f1.

1A004.a

IX.A2.003

Kabinety biologické bezpečnosti třídy II nebo izolátory s podobnými standardy výkonu.

2B352.f.2

IX.A2.004

Dávkovací odstředivky s kapacitou rotoru 4 L a vyšší, použitelné s biologickými materiály.

 

IX.A2.005

Fermentory vhodné pro kultivaci patogenních „mikroorganismů“, virů nebo tvorbu toxinů bez úniku aerosolů, jejichž kapacita je 5 litrů nebo větší, avšak nižší než 20 litrů;

Technická poznámka:

Fermentory zahrnují bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním průtokem.

2B352.b

IX.A2.007

Konvenční komory nebo komory s turbulentním prouděním čistého vzduchu a samostatné jednotky s ventilátorem s filtrem HEPA, které je možné použít pro ochranné zařízení typu P3 nebo P4 (BSL3, BSL4, L3, L4).

2B352.a

IX.A2.008

Zařízení, příslušenství a součásti pro chemickou výrobu, jiné než jsou uvedené v položkách 2B350 nebo A2.009:

a.  reakční nádoby nebo reaktory, též s míchadly, s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), avšak menším než 20 m3 (20 000 litrů), které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

b.  míchadla pro použití v reakčních nádobách nebo reaktorech uvedených v položce 2B350.a.; jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

c.  skladovací zásobníky, kontejnery nebo nádrže s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

d.  výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,05 m2, avšak menší než 30 m2; a trubky, desky, kotouče nebo špalky (cívky) konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, která mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

Technická poznámka:

Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status výměníku tepla.

e.  destilační nebo absorpční kolony o vnitřním průměru větším než 0,1 m; jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

f.  ventily s „nominálním rozměrem“ větším než 10 mm a pouzdra (kostry ventilů) konstruované pro takové ventily, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

Technická poznámka:

1.  Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status ventilu.

2.  „Nominální rozměr“ je definován jako nejmenší průměr vstupu a výstupu.

g.  vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

h.  vakuové vývěvy s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 1 m3/h (za standardních podmínek (teplota (273 K (0 C) a tlak 101,3 kPa)), dále pouzdra (kostry čerpadel) a předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jež mají všechny povrchy, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.  keramika;

3.  „ferosilicium“;

4.  fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

5.  sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

6.  grafit nebo „uhlíkový grafit“;

7.  nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

8.  nerezová ocel obsahující nejméně 20 % niklu a nejméně 19 % hmotnostních chromu;

9.  tantal nebo „slitiny“ tantalu;

10.  titan nebo „slitiny“ titanu;

11.  zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia; nebo

12.  niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

Technické poznámky:

1.  Materiály použité pro membrány nebo ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status čerpadla,

2.  „Uhlíkový grafit“ je směs amorfního uhlíku a grafitu, kde obsah grafitu činí nejméně 8 % či více hmotnostních,

3.  „Ferosilicium“ jsou slitiny železa s více než 8 % obsahem křemíku či více hmotnostních.

U materiálů ve výše uvedených položkách se termínem „slitiny“ – pokud není uvedena konkrétní elementární koncentrace – rozumí slitiny, jejichž identifikovaný kov je přítomen ve vyšší hmotnostní míře než jakýkoli jiný prvek.

2B350.a-e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Zařízení, příslušenství a součásti pro chemickou výrobu, jiné než uvedené v položkách 2B350 nebo A2.008:

reakční nádoby nebo reaktory, též s míchadly, s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), avšak menším než 20 m3 (20 000 litrů), které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

míchadla pro použití v reakčních nádobách nebo reaktorech uvedených v a) kde všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

skladovací zásobníky, kontejnery nebo nádrže s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,05 m2, avšak menší než 30 m2; a trubky, desky, kotouče nebo špalky (cívky) konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, která mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

Technická poznámka:

Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status výměníku tepla.

Destilační nebo absorpční kolony o vnitřním průměru větším než 0,1 m; a rozdělovače kapalin, rozdělovače páry nebo sběrače kapalin, kde všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

ventily s nominálním rozměrem 10 mm či více a pouzdra (kostry ventilů), kuličky nebo kužely konstruované pro takové ventily, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

Technická poznámka:

„Nominální rozměr“ je definován jako ten menší z průměrů vstupního a výstupního průchodu.

Vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h (měřeno za standardních podmínek teploty (273 K (0 °C) a tlaku (101,3 kPa); dále pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do styku se zpracovávanými chemikáliemi a které jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

keramika;

ferosilicium (slitiny železa s více než 8 % obsahem křemíku či více hmotnostních)

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

Technické poznámky:

Materiály použité pro membrány nebo ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status čerpadla.

U materiálů ve výše uvedených položkách se termínem „slitiny“ – pokud není uvedena konkrétní elementární koncentrace – rozumí slitiny, jejichž identifikovaný kov je přítomen ve vyšší hmotnostní míře než jakýkoli jiný prvek.

 

▼M16

IX.A2.010

Vybavení

Laboratorní vybavení, včetně částí a příslušenství tohoto vybavení, pro (destruktivní či nedestruktivní) analýzu nebo pro detekci chemických látek, s výjimkou vybavení, včetně částí a příslušenství, zvláště určeného pro použití ve zdravotnictví.

 

▼M5B.  TECHNOLOGIE

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.B.001

„Technologie“ potřebná pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ položek uvedených v oddíle IX.A.

Technická poznámka:

„Technologií“ se rozumí též „software“.

 
PŘÍLOHA X

SEZNAM LUXUSNÍHO ZBOŽÍ PODLE ČLÁNKU 11B

1.   Plnokrevní koně

Kódy KN: 0101 21 00

2.   Kaviár a kaviárové náhražky; v případě kaviárových náhražek, pokud prodejní ceny překračují 20 EUR za 100 gramů

Kódy KN: ex 1604 31 00 , ex 1604 32 00

3.   Lanýže

Kódy KN: 2003 90 10

4.   Vína (včetně šumivých vín), jejichž prodejní cena překračuje 50 EUR za litr a lihoviny, jejichž prodejní cena překračuje 50 EUR za litr

Kódy KN: ex 2204 21 až ex 2204 29 , ex  22 08 , ex  22 05

5.   Doutníky a doutníčky, jejichž prodejní cena překračuje 10 EUR za doutník či doutníček

Kódy KN: ex 2402 10 00

6.   Parfémya toaletní vody, jejichž prodejní cena překračuje 70 EUR za 50 ml, a kosmetika, včetně dekorativní kosmetiky, jejichž prodejní cena překračuje 70 EUR za jednotlivý produkt

Kódy KN: ex 3303 00 10 , ex 3303 00 90 , ex  33 04 , ex  33 07 , ex  34 01

7.   Kožené a sedlářské výrobky, cestovní zboží, kabelky a podobné druhy zboží, jejichž prodejní cena překračuje 200 EUR za jednotlivý produkt

Kódy KN: ex 4201 00 00 , ex  42 02 , ex 4205 00 90

8.   Oděvy, oděvní doplňky a obuv (bez ohledu na použitý materiál), jejichž prodejní cena překračuje 600 EUR za kus

Kódy KN: ex  42 03 , ex  43 03 , ex 61 , ex 62 , ex  64 01 , ex  64 02 , ex  64 03 , ex  64 04 , ex  64 05 , ex  65 04 , ex 6605 00 , ex 6506 99 , ex 6601 91 00 , ex 6601 99 , ex 6602 00 00

9.   Perly, drahokamy a polodrahokamy, výrobky z perel, šperky, zlatnické a stříbrnické zboží

Kódy KN: 7101 , 7102 , 7103 , 7104 20 , 7104 90 , 7105 , 7106 , 7107 , 7108 , 7109 , 7110 , 7111 , 7113 , 7114 , 7115 , 7116

10.   Mince a bankovky, které nejsou oběživem

Kódy KN: ex 4907 00 , 7118 10 , ex 7118 90

11.   Příbory z drahých kovů nebo s povrchovou úpravou z drahých kovů či vykládané drahými kovy

Kódy KN: ex  71 14 , ex  71 15 , ex  82 14 , ex  82 15 , ex  93 07

12.   Stolní nádobí z porcelánu, porcelánové, kameninové nebo hliněné výrobky nebo jemná keramika, jejichž cena překračuje 500 EUR za jednotlivý produkt

Kódy KN: ex 6911 10 00 , ex 6912 00 30 , ex 6912 00 50

13.   Výrobky z olověného křišťálového skla, jejichž cena překračuje 200 EUR za jednotlivý produkt

Kódy KN: ex 7009 91 00 , ex 7009 92 00 , ex  70 10 , ex 7013 22 , ex 7013 33 , ex 7013 41 , ex 7013 91 , ex 7018 10 , ex 7018 90 , ex 7020 00 80 , ex 9405 10 50 , ex 9405 20 50 , ex 9405 50 , ex 9405 91

14.   Luxusní vozidla určená k dopravě osob po zemi, vzduchem nebo po moři a jejich příslušenství; v případě nových vozidel, pokud prodejní ceny překračují 25 000 EUR; v případě ojetých vozidel, pokud prodejní cena překračuje 15 000 EUR.

Kódy KN: ex  86 03 , ex 8605 00 00 , ex  87 02 , ex  87 03 , ex  87 11 , ex 8712 00 , ex 8716 10 , ex 8716 40 00 , ex 8716 80 00 , ex 8716 90 , ex 8801 00 , ex 8802 11 00 , ex 8802 12 00 , ex 8802 20 00 , ex 8802 30 00 , ex 8802 40 00 , ex 8805 10 , ex 8901 10 , ex  89 03

15.   Hodiny a hodinky a jejich části, pokud prodejní cena za jednotlivý kus překračuje 500 EUR

Kódy KN: ex  91 01 , ex  91 02 , ex  91 03 , ex  91 04 , ex  91 05 , ex  91 08 , ex  91 09 , ex  91 10 , ex  91 11 , ex  91 12 , ex  91 13 , ex  91 14

16.   Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Kódy KN: 97

17.   Výrobky a vybavení pro lyžování, golf a vodní sporty, pokud prodejní cena za jednotlivý kus překračuje 500 EUR

Kódy KN: ex 4015 19 00 , ex 4015 90 00 , ex 6112 20 00 , ex 6112 31 , ex 6112 39 , ex 6112 41 , ex 6112 49 , ex 6113 00 , ex  61 14 , ex 6210 20 00 , ex 6210 30 00 , ex 6210 40 00 , ex 6210 50 00 , ex 6211 11 00 , ex 6211 12 00 , ex 6211 20 , ex 6211 32 90 , ex 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , ex 6211 42 90 , ex 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 6402 12 , ex 6403 12 00 , ex 6404 11 00 , ex 6404 19 90 , ex 9004 90 , ex  90 20 , ex 9506 11 , ex 9506 12 , ex 9506 19 00 , ex 9506 21 00 , ex 9506 29 00 , ex 9506 31 00 , ex 9506 32 00 , ex 9506 39 , ex  95 07

18.   Výrobky a vybavení pro biliár, automatický kuželník, herny a hry fungující po vhození mince nebo vložení bankovky, pokud prodejní cena za jednotlivý kus překračuje 500 EUR

Kódy KN: ex 9504 20 , ex 9504 30 , ex 9504 40 00 , ex 9504 90 80

▼M17
PŘÍLOHA XISeznam kategorií předmětů podle článku 11c

kód KN

Popis předmětů

9705 00 00

1.  Archeologické předměty starší 100 let, které pocházejí z:

9706 00 00

—  vykopávek a nálezů na zemi nebo pod vodní hladinou

—  archeologických nalezišť

—  archeologických sbírek

9705 00 00

9706 00 00

2.  Fragmenty tvořící nedílnou součást uměleckých, historických nebo náboženských památek starších 100 let, které byly rozebrány na části

9701

3.  Obrazy a malby jiné než ty, které jsou zahrnuté v kategorii 4 nebo 5, zcela provedené ručně jakýmkoliv materiálem na jakémkoliv podkladu (1)

9701

4.  Akvarely, kvaše a pastely zcela provedené ručně na jakémkoliv podkladu (1)

6914

9701

5.  Mozaiky v jakémkoliv materiálu zcela provedené ručně, jiné než ty, které spadají do kategorií 1 a 2, a kresby zcela provedené ručně jakýmkoliv materiálem na jakémkoliv podkladu (1)

Kapitola 49

9702 00 00

8442 50 80

6.  Originální rytiny, sítotisky a litografie s příslušnými deskami a originály plakátů (1)

9703 00 00

7.  Originály plastik nebo soch a kopie vyrobené stejným způsobem jako originál (1), s výjimkou těch, které patří do kategorie 1

3704

3705

3706

4911 91 00

8.  Fotografie, filmy a jejich negativy (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9.  Prvotisky a rukopisy, včetně map a partitur, jednotlivě nebo ve sbírkách (1)

9705 00 00

9706 00 00

10.  Knihy starší 100 let, jednotlivě nebo ve sbírkách

9706 00 00

11.  Tištěné mapy starší 200 let

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12.  Archivy, a všechny jejich prvky, všech druhů a na jakémkoli podkladu, které jsou starší než 50 let

9705 00 00

13.  

a)  Sbírky (2) a jednotlivé exempláře ze zoologických, botanických, mineralogických a anatomických sbírek;

9705 00 00

b)  sbírky (2) historické, paleontologické, etnografické a numizmatické hodnoty

9705 00 00

Kapitoly 86–89

14.  Dopravní prostředky starší 75 let

 

15.  Ostatní starožitnosti, které nejsou zahrnuty v kategoriích 1 až 14

 

a)  ve stáří 50 až 100 let:

Kapitola 95

—  hračky, hry

7013

—  sklo a skleněné předměty

7114

—  zlatnické a stříbrnické výrobky

Kapitola 94

—  nábytek

Kapitola 90

—  optické, fotografické a kinematografické nástroje

Kapitola 92

—  hudební nástroje

Kapitola 91

—  hodiny, hodinky a jejich části

Kapitola 44

—  předměty ze dřeva

Kapitola 69

—  keramické předměty

5805 00 00

—  tapiserie

Kapitola 57

—  koberce

4814

—  tapety

Kapitola 93

—  zbraně

9706 00 00

b)  starší 100 let

(1)   Pokud jsou starší 50 let a nenáležejí svému autoru.

(2)   Ve smyslu rozhodnutí Soudního dvora ve věci 252/84 se „sběratelskými kusy“ ve smyslu záhlaví č. 97.05 společného celního sazebníku rozumí předměty vhodné k zahrnutí do sbírky, to znamená předměty, které jsou poměrně vzácné, obvykle se nepoužívají ke svému původnímu účelu, jsou předmětem zvláštního trhu odlišného od obvyklého trhu s podobnými užitkovými předměty a mají vysokou hodnotu.( 1 ) Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 3.

( 5 ) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.

( 7 ) Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

( 8 ) Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70).

( 9 ) Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9).

( 10 ) Nařízení Rady (EU) 2016/1686 ze dne 20. září 2016 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny (Úř. věst. L 255, 21.9.2016, s. 1).

( 11 ) Rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14).

( 12 ) Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).

( 13 ) Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).

( 14 IMSI značí mezinárodní identifikaci mobilního účastníka (International Mobile Subscriber Identity). Jde o jedinečný identifikační kód každého mobilního telefonu, který je integrován do SIM karty a který umožňuje identifikaci této SIM karty prostřednictvím sítí GSM a UMTS.

( 15 MSISDN značí číslo mobilního účastníka v digitální síti integrovaných služeb (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number). Jde o číslo, které jednoznačně identifikuje účastníka v mobilní síti GSM nebo UMTS. Jednoduše řečeno jde o telefonní číslo přidělené SIM kartě v mobilním telefonu, pomocí kterého je tedy mobilní účastník rozpoznán stejně jako pomocí IMSI, zde však za účelem směrování hovorů.

( 16 IMEI značí mezinárodní identifikaci mobilního zařízení (International Mobile Equipment Identity). Jde o obvykle jedinečné číslo pro identifikaci mobilních telefonů GSM, WCDMA a IDEN a rovněž některých satelitních telefonů. Je obvykle vytištěno uvnitř mobilního telefonu v prostoru pro baterii. Pro specifikaci odposlechu je možné použít číslo IMEI, IMSI nebo MSISDN.

( 17 TMSI značí dočasnou identifikaci mobilního účastníka (Temporary Mobile Subscriber Identity). Jde o identifikaci, která je mezi mobilním zařízením a sítí zasílána nejčastěji.

( 18 SMS značí systém krátkých textových zpráv (Short Message System).

( 19 GSM značí globální systém pro mobilní komunikaci (Global System for Mobile Communications).

( 20 GPS značí globální polohový systém (Global Positioning System).

( 21 GPRS značí technologii pro mobilní datový přenos (General Package Radio Service).

( 22 UMTS značí univerzální mobilní telekomunikační systém (Universal Mobile Telecommunication System).

( 23 CDMA značí technologii kódového multiplexování (Code Division Multiple Access).

( 24 PSTN značí veřejnou telefonní síť (Public Switch Telephone Networks).

( 25 DHCP značí protokol pro dynamickou konfiguraci počítačů připojených do sítě (Dynamic Host Configuration Protocol).

( 26 SMTP značí jednoduchý protokol pro přenos zpráv (Simple Mail Transfer Protocol).

( 27 GTP značí aplikační protokol GPRS (GPRS Tunneling Protocol).