1992R0684 — CS — 04.12.2011 — 005.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 684/92

ze dne 16. března 1992

o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy

(Úř. věst. L 074, 20.3.1992, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009

L 300

88

14.11.2009