1979L0373 — CS — 01.09.2010 — 009.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 2. dubna 1979

o oběh krmných směsí

(79/373/EHS)

(Úř. věst. L 086, 6.4.1979, p.30)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009

L 229

1

1.9.2009