16.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 322/318


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/2476

ze dne 16. prosince 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 20. a 21. října 2022 nanejvýš důrazně odsoudila nerozlišující ruské raketové útoky a útoky bezpilotními letadly na civilní obyvatelstvo, civilní objekty a infrastrukturu v Kyjevě a na dalších místech na Ukrajině. Připomínajíc prohlášení ze dne 30. září 2022 a v souladu s rezolucí Valného shromáždění Organizace spojených národů ze dne 12. října 2022 Evropská rada rovněž opětovně potvrdila, že jednoznačně odsuzuje a důrazně odmítá protiprávní anexi ukrajinské Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti Ruskem. Evropská unie tuto protiprávní anexi nikdy neuzná, tak jako neuznala ani protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu. Evropská rada uvedla, že jednostranná rozhodnutí Ruska záměrně porušují Chartu Organizace spojených národů a zcela otevřeně ignorují mezinárodní řád založený na pravidlech, a Unie je připravena svá omezující opatření vůči Rusku i nadále posilovat.

(4)

Vzhledem k závažnosti situace se Rada domnívá, že by na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014, mělo být doplněno 141 osob a 49 subjektů nesoucích odpovědnost za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

(5)

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2022.

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují tyto osoby a subjekty:

 

Osoby

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1272.

Vasiliy Viktorovich NOSKOV

(Василий Викторович НОСКОВ)

Datum narození: 14.7.1993

Místo narození: Novosibirsk, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vasilij Viktorovič Noskov je zástupcem ruských orgánů, který byl nedávno jmenován náměstkem ministra kultury, tělovýchovy a mládeže tzv. „Luhanské lidové republiky“ na Ukrajině. Jeho jmenování je z velké části vnímáno jako součást širšího přístupu Ruska, jehož cílem je umístit důvěryhodné ruské úředníky na klíčové pozice na Ukrajině, což je krok, který přispěl k anexi okupovaných území. Z jeho postavení i nedávných prohlášení, která oslavují ruské válečné úsilí, vyplývá, že Noskov aktivně podporuje, ospravedlňuje a brání ruskou agresivní válku proti Ukrajině. Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1273.

Denis Sergeevich KURASHOV

(Денис Сергеевич КУРАШОВ)

Datum narození: 31.5.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Denis Sergejevič Kurašov byl ruskou vládou jmenován náměstkem ministra pro komunikaci tzv. „Doněcké lidové republiky“. Jako součást tzv. vlády protiprávně anektované Doněcké oblasti je zapojen do separatistických činností a je odpovědný za uspořádání referenda o připojení Doněcka k Rusku. Nese tedy odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1274.

Dmitry Vladimirovich SHMELEV

(Дмитрий Владимирович ШМЕЛЕВ)

Datum narození: 1981

Místo narození: Gelendžik, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Dmitrij Šmelev byl ruskou vládou jmenován náměstkem ministra příjmů tzv. „Doněcké lidové republiky“. Jako součást tzv. vlády protiprávně anektované Doněcké oblasti je zapojen do separatistických činností a je odpovědný za uspořádání referenda o připojení Doněcka k Rusku. Nese tedy odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1275.

Timur SAMATOV

(Тимур САМАТОВ)

Datum narození: 4.4.1992

Místo narození: Kazaň, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Timur Samatov byl ruskou vládou jmenován náměstkem ministra průmyslu a obchodu tzv. „Luhanské lidové republiky“. Jako součást tzv. vlády protiprávně anektované Luhanské oblasti je zapojen do separatistických činností a je odpovědný za uspořádání referenda o připojení Luhanska k Rusku. Nese tedy odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1276.

Konstantin Vladimirovich ZAVIZENOV

(Константин Владимирович ЗАВИЗЕНОВ)

Datum narození: 1974

Místo narození: Perm, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Konstantin Vladimirovič Zavizenov byl ruskou vládou jmenován ministrem energetiky tzv. „Luhanské lidové republiky“. Jako součást tzv. vlády protiprávně anektované Luhanské oblasti je zapojen do separatistických činností a je odpovědný za uspořádání referenda o připojení Luhanska k Rusku. Nese tedy odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1277.

Larisa Nikolayevna BURANOVA

(Лариса Николаевна БУРАНОВА)

Datum narození: 3.4.1969

Místo narození: Iževsk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Larisa Buranovová jako členka Státní dumy dne 3. října 2022 hlasovala pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1278.

Aleksey Anatolyevich VOLOTSKOV

(Алексей Анатольевич ВОЛОЦКОВ)

Datum narození: 5.7.1981

Místo narození: Krasnoslobodsk, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexej Volockov jako člen Státní dumy dne 3. října 2022 hlasoval pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1279.

Anatoly Nikolayevich GRESHNEVIKOV

(Анатолий Николаевич ГРЕШНЕВИКОВ)

Datum narození: 29.8.1956

Místo narození: Krasnodubrovsky, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Anatolij Grešněvikov jako člen Státní dumy dne 3. října 2022 hlasoval pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1280.

Maxim Alexeyevich GULIN

(Максим Алексеевич ГУЛИН)

Datum narození: 16.5.1997

Místo narození: Kopejsk, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Maxim Gulin jako člen Státní dumy dne 3. října 2022 hlasoval pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1281.

Vladimir Vladimirovich GUTENEV

(Владимир Владимирович ГУТЕНЕВ)

Datum narození: 27.3.1966

Místo narození: Tambov, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vladimir Gutěněv jako člen Státní dumy dne 3. října 2022 hlasoval pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1282.

Elena Grigoryevna DRAPEKO

(Елена Григорьевна ДРАПЕКО)

Datum narození: 29.10.1948

Místo narození: Uralsk, bývalý SSSR, (nyní Oral, Kazachstán)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Jelena Drapeková jako členka Státní dumy dne 3. října 2022 hlasovala pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1283.

Pavel Nikolayevich ZAVALNY

(Павел Николаевич ЗАВАЛЬНЫЙ)

Datum narození: 11.8.1961

Místo narození: Chotkovo, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Pavel Zavalnyj jako člen Státní dumy dne 3. října 2022 hlasoval pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1284.

Viktor Mikhailovich ZAVARZIN

(Виктор Михайлович ЗАВАРЗИН)

Datum narození: 28.11.1948

Místo narození: Zaolešenka, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Viktor Zavarzin jako člen Státní dumy dne 3. října 2022 hlasoval pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1285.

Olga Nikolayevna ZANKO

(Ольга Николаевна ЗАНКО)

Datum narození: 5.5.1990

Místo narození: Borisoglebsk, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Olga Zanková jako členka Státní dumy dne 3. října 2022 hlasovala pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1286.

Dmitry Nikolaevich KOBYLKIN

(Дмитрий Николаевич КОБЫЛКИН)

Datum narození: 7.7.1971

Místo narození: Astrachan, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Dmitrij Kobylkin jako člen Státní dumy dne 3. října 2022 hlasoval pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1287.

Eduard Anatolyevich KUZNETSOV

(Эдуард Анатольевич КУЗНЕЦОВ)

Datum narození: 6.8.1967

Místo narození: Barabaš, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Eduard Kuzněcov jako člen Státní dumy dne 3. října 2022 hlasoval pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1288.

Vladimir Mikhailovich NOVIKOV

(Владимир Михайлович НОВИКОВ)

Datum narození: 9.6.1966

Místo narození: Tambov, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vladimir Novikov jako člen Státní dumy dne 3. října 2022 hlasoval pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1289.

Marat Abdulkhaevich NURIEV

(Марат Абдулхаевич НУРИЕВ)

Datum narození: 14.5.1966

Místo narození: Šemjakovo, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Marat Nurijev jako člen Státní dumy dne 3. října 2022 hlasoval pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1290.

Dmitry Vadimovich SABLIN

(Дмитрий Вадимович САБЛИН)

Datum narození: 5.9.1968

Místo narození: Mariupol, bývalý SSSR, (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Dmitrij Sablin jako člen Státní dumy dne 3. října 2022 hlasoval pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1291.

Tatyana Vasilievna SOLOMATINA

(Татьяна Васильевна СОЛОМАТИНА)

Datum narození: 21.4.1956

Místo narození: Kulejevo, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Taťjana Solomatinová jako členka Státní dumy dne 3. října 2022 hlasovala pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1292.

Andrey Nikolayevich SVINTSOV

(Андрей Николаевич СВИНЦОВ)

Datum narození: 12.11.1978

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Andrej Svincov jako člen Státní dumy dne 3. října 2022 hlasoval pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1293.

Valentina Vladimirovna TERESHKOVA

(Валентина Владимировна ТЕРЕШКОВА)

Datum narození: 6.3.1937

Místo narození: Bolšoje Maslennikovo, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Valentina Těreškovová jako členka Státní dumy dne 3. října 2022 hlasovala pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1294.

Alexander Romanovich TOLMACHEV

(Александр Романович ТОЛМАЧЁВ)

Datum narození: 7.4.1993

Místo narození: Luchovicy, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Tolmačjov jako člen Státní dumy dne 3. října 2022 hlasoval pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1295.

Anastasia Olegovna UDALTSOVA

(Анастасия Олеговна УДАЛЬЦОВА)

Datum narození: 2.9.1978

Místo narození: Čerkasy, bývalý SSSR, (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Anastasija Udalcovová jako členka Státní dumy dne 3. října 2022 hlasovala pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1296.

Saygidpasha Darbishevich UMAKHANOV

(Сайгидпаша Дарбишевич УМАХАНОВ)

Datum narození: 3.4.1962

Místo narození: Bartunaj, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sajgidpaša Umachanov jako člen Státní dumy dne 3. října 2022 hlasoval pro protiprávní anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a jejich začlenění do Ruské federace jako federálních subjektů. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1297.

Elena Osipovna AVDEEVA

(Елена Осиповна АВДЕЕВА)

Datum narození: 19.7.1968

Místo narození: Čerepovec, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Jelena Avdějevová jako členka Rady federace dne 4. října 2022 ratifikovala čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1298.

Sergey Fateyevich BRILKA

(Сергей Фатеевич БРИЛКА)

Datum narození: 14.3.1954

Místo narození: Anga, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Brilka jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1299.

Dmitry Yuryevich VASILENKO

(Дмитрий Юрьевич ВАСИЛЕНКО)

Datum narození: 11.5.1969

Místo narození: Kiriši, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Dmitrij Vasilenko jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1300.

Maxim Gennadyevich KAVDZHARADZE

(Максим Геннадьевич КАВДЖАРАДЗЕ)

Datum narození: 10.6.1969

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Maxim Kavdžaradze jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1301.

Arsen Bashirovich KANOKOV

(Арсен Баширович КАНОКОВ)

Datum narození: 22.2.1957

Místo narození: Šitchala, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Arsen Kanokov jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1302.

Viktor Melkhiorovich KRESS

(Виктор Мельхиорович КРЕСС)

Datum narození: 16.11.1948

Místo narození: Vlasovo-Dvorino, bývalý SSSR, (nyní Antropovo, Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Viktor Kress jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1303.

Sergey Nikolayevich LUKIN

(Сергей Николаевич ЛУКИН)

Datum narození: 7.7.1954

Místo narození: Perljovka, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Lukin jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1304.

Vitaliy Viktorovich NAZARENKO

(Виталий Викторович НАЗАРЕНКО)

Datum narození: 11.2.1977

Místo narození: Ordžonikidze bývalý SSSR (nyní Vladikavkaz / Dzæwdžyqæw, Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vitalij Nazarenko jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1305.

Iliyas Magomed-Salamovich UMAKHANOV

(Ильяс Магомед-Саламович УМАХАНОВ)

Datum narození: 27.3.1957

Místo narození: Machačkala, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Iljas Umachanov jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1306.

Andrey Ivanovich DENISOV

(Андрей Иванович ДЕНИСОВ)

Datum narození: 3.10.1952

Místo narození: Charkov, bývalý SSSR, (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Andrej Denisov jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1307.

Alexander Arkadyevich ZHUKOV

(Александр Аркадьевич ЖУКОВ)

Datum narození: 29.12.1974

Místo narození: Širjana, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Žukov jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1308.

Alexander Nikolayevich NEKRASOV

(Александр Николаевич НЕКРАСОВ)

Datum narození: 20.6.1963

Místo narození: Severodvinsk, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Nekrasov jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1309.

Igor Vladimirovich PANCHENKO

(Игорь Владимирович ПАНЧЕНКО)

Datum narození: 18.5.1963

Místo narození: Aleksin, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Igor Pančenko jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1310.

Viktor Anatolyevich SHEPTIY

(Виктор Анатольевич ШЕПТИЙ)

Datum narození: 25.12.1965

Místo narození: Sverdlovsk, bývalý SSSR,( nyní Jekatěrinburg, Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Viktor Šeptij jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1311.

Andrey Stanislavovich SHOKHIN

(Андрей Станиславович ШОХИН)

Datum narození: 5.10.1961

Místo narození: Vladimir, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Andrej Šochin jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1312.

Nikolay Viktorovich LYUBIMOV

(Николай Викторович ЛЮБИМОВ)

Datum narození: 21.11.1971

Místo narození: Kaluga, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Nikolaj Ljubimov jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1313.

Vladimir Alexeyevich CHIZHOV

(Владимир Алексеевич ЧИЖОВ)

Datum narození: 3.12.1953

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vladimir Čižov jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1314.

Alexander Vladimirovich SHENDERYUK-ZHIDKOV

(Александр Владимирович ШЕНДЕРЮК-ЖИДКОВ)

Datum narození: 25.11.1982

Místo narození: Kaliningrad, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Šenděrjuk-Židkov jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1315.

Valery Vasilyevich RADAYEV

(Валерий Васильевич РАДАЕВ)

Datum narození: 2.4.1961

Místo narození: Blagodatnoje, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Valerij Radajev jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1316.

Alexander Ilyich RUSAKOV

(Александр Ильич РУСАКОВ)

Datum narození: 30.9.1959

Místo narození: Jaroslavl, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Rusakov jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1317.

Alexander Mikhailovich TERENTYEV

(Александр Михайлович ТЕРЕНТЬЕВ)

Datum narození: 13.6.1961

Místo narození: Verchnij Uslon, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Těrenťjev jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1318.

Sergey Pavlovich IVANOV

(Сергей Павлович ИВАНОВ)

Datum narození: 19.4.1952

Místo narození: Leningrad, bývalý SSSR (nyní Petrohrad, Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Ivanov jako člen Rady federace dne 4. října 2022 ratifikoval čtyři smlouvy mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou, Luhanskou lidovou republikou, Záporožskou oblastí a Chersonskou oblastí a jejich přijetí do Ruské federace. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.12.2022

1319.

Viktoria Valerievna ABRAMCHENKO

(Виктория Валериевна АБРАМЧЕНКО)

Datum narození: 22.5.1975

Místo narození: Černogorsk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Viktorija Valerijevna Abramčenková je místopředsedkyní vlády Ruské federace, odpovědná za zemědělsko-průmyslový komplex, přírodní zdroje a ekologii. Odpovídá za zemědělskou produkci, včetně obilí, a za pomoc při překonávání sankcí uvalených na Rusko. Z titulu své funkce dohlíží na úsilí odklonit bez souhlasu Ukrajiny obilí z Ukrajiny a je odpovědná za pořádání akcí za přímé účasti zástupců protiprávně anektovaného Krymu.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijala a vykonává ji, nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1320.

Tatyana Alexeyevna GOLIKOVA

(Татьяна Алексеевна ГОЛИКОВА)

Datum narození: 9.2.1966

Místo narození: Mytišči, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Taťjana Alexejevna Golikovová je místopředsedkyně vlády Ruské federace odpovědná za sociální politiku, zaměstnanost, zdravotnictví a důchodové zabezpečení. Členka předsednictva Koordinační rady při vládě, jehož úkolem je zajišťovat potřeby ozbrojených sil Ruska, dalších jednotek, vojenských útvarů a orgánů v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině. Podílela se na rozhodnutích ruské vlády o mobilizaci v Rusku a schválila je, čímž přímo podpořila válku Ruska proti Ukrajině a je do ní přímo zapojena. Nese rovněž konečnou odpovědnost za řízení ruského vzdělávacího systému na protiprávně anektovaných územích Ukrajiny.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijala a vykonává ji, nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1321.

Alexey Logvinovich OVERCHUK

(Алексей Логвинович ОВЕРЧУК)

Datum narození: 09.12.1964

Místo narození: Korostyšiv, bývalý SSSR (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexej Logvinovič Overčuk je místopředseda vlády Ruské federace odpovědný za euroasijskou integraci, spolupráci se Společenstvím nezávislých států, zeměmi BRICS, skupinou G20 a za mezinárodní akce. V této funkci je odpovědný za poskytování ruské rozpočtové podpory Bělorusku pro účely nahrazení dovozu, které se uplatňuje v důsledku toho, že Bělorusko podporuje ruskou válku proti Ukrajině. Je tudíž prostřednictvím těchto činností přímo zapojen do útočné války Ruska proti Ukrajině.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonává ji, nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1322.

Alexander Vyacheslavovich KURENKOV

(Александр Вячеславович КУРЕНКОВ)

Datum narození: 2.6.1972

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Vjacheslavovič Kurenkov je ministr pro civilní obranu, mimořádné situace a odstraňování následků přírodních katastrof. Člen předsednictva Koordinační rady při vládě, jehož úkolem je zajišťovat potřeby ozbrojených sil Ruska, dalších vojáků, vojenských útvarů a orgánů v souvislosti s útočnou válkou Ruska proti Ukrajině.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonává ji, nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1323.

Olga Borisovna LYUBIMOVA

(Ольга Борисовна ЛЮБИМОВА)

Datum narození: 31.12.1980

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Olga Borisovna Ljubimova je ministryně kultury Ruské federace. Ministerstvo pod jejím vedením navýšilo finanční prostředky i programovou podporu pro tzv. „Doněckou lidovou republiku“ a „Luhanskou lidovou republiku“. Účelem několika projektů realizovaných na základě jejích pokynů je začlenit tyto protiprávně anektované regiony Ukrajiny do ruské kulturní scény. Olga Borisovna LJUBIMOVA se rovněž nepřímo podílí na ničení ukrajinského kulturního dědictví a artefaktů a je odpovědná za to, že není vyvíjeno dostatečné úsilí o ochranu kulturního dědictví na těchto nezákonně anektovaných územích.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijala a vykonává ji, nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1324.

Sergey Sergeyevich KRAVTSOV

(Сергей Сергеевич КРАВЦОВ)

Datum narození: 17.3.1974

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Sergejevič Kravcov je ministr školství Ruské federace. Ministerstvo pod jeho vedením usiluje o začlenění vzdělávacího systému v protiprávně anektovaných regionech Ukrajiny do jednotného ruského vzdělávacího prostoru. Na základě jeho pokynů byly školy v těchto oblastech nuceny přejít na ruské osnovy, používat vzdělávací materiály z Ruska a odstranit z osnov prvky související s Ukrajinou.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonává ji, nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1325.

Valery Nikolayevich FALKOV

(Валерий Николаевич ФАЛЬКОВ)

Datum narození: 18.10.1978

Místo narození: Ťumeň, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Valerij Nikolajevič Falkov je ministr pro vědu a vysokoškolské vzdělávání Ruské federace. Pod jeho vedením bylo vysokoškolské vzdělávání v tzv. „Doněcké lidové republice“ a „Luhanské lidové republice“ začleněno do ruského vzdělávacího systému a byla přijata finanční ustanovení za účelem financování vědy a vysokoškolského vzdělávání na území čtyř protiprávně anektovaných regionů Ukrajiny.

Z titulu své funkce nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost Ukrajiny nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, nebo tyto činnosti a politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1326.

Alexey Olegovich CHEKUNKOV

(Алексей Олегович ЧЕКУНКОВ)

Datum narození: 3.10.1980

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexej Olegovič Čekunkov je ministr pro rozvoj Dálného východu a Arktidy Ruské federace. V této funkci nese odpovědnost za převozy ukrajinských osob na Dálný východ Ruska. Pod jeho vedením jsou zdroje z regionů Dálného východu Ruska využívány v tzv. „Doněcké lidové republice“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonává ji, nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1327.

Alexander Alexandrovich KOZLOV

(Александр Александрович КОЗЛОВ)

Datum narození: 2.1.1981

Místo narození: Južno-Sachalinsk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Alexandrovič Kozlov je ministr pro přírodní zdroje a ekologii Ruské federace. Je odpovědný za rozvoj a provádění politik, jejichž cílem je vytvořit nové politiky v oblasti životního prostředí v tzv. „Doněcké lidové republice“ a „Luhanské lidové republice“, a vyčlenil na tento účel zdroje ministerstva. Vzhledem k těmto krokům nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost Ukrajiny nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, nebo tyto činnosti a politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1328.

Maksut Igoryevich SHADAYEV

(Максут Игоревич ШАДАЕВ)

Datum narození: 11.11.1979

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Maksut Igorjevič Šadajev je ministr pro digitální rozvoj, komunikaci a hromadné sdělovací prostředky Ruské federace. V rámci výkonu této funkce a na jeho odpovědnost byly podniknuty činnosti s cílem připravit rozšíření digitálních a telekomunikačních služeb do protiprávně anektované Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti, aby je bylo možné propojit přímo s Ruskem, jakož i s protiprávně anektovaným Krymem. Ministerstvo rovněž pomáhá s mobilizací, čímž přímo přispívá k útočné válce Ruska proti Ukrajině.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci vykonává, nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1329.

Anton Olegovich KOTYAKOV

(Антон Олегович КОТЯКОВ)

Datum narození: 15.8.1980

Místo narození: Kujbyšev, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Anto Olegovič Kotjakov je ministr práce a sociální ochrany Ruské federace. V této funkci zavedl politiky na podporu osob, které opustily tzv. „Doněckou lidovou republiku“ a „Luhanskou lidovou republiku“. Je odpovědný za přípravy rozšíření systémů sociálního zabezpečení Ruské federace na čtyři nelegálně anektovaná území Ukrajiny.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci vykonává, nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1330.

Konstantin Anatolyevich CHUYCHENKO

(Константин Анатольевич ЧУЙЧЕНКО)

Datum narození: 12.7.1965

Místo narození: Lipetsk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Konstantin Antoljevič Čujčenko je ministr spravedlnosti Ruské federace. Podporoval spolupráci s tzv. „ministerstvem spravedlnosti Doněcké lidové republiky“, jakož i s útvary pod jeho vedením. Ministerstvo spravedlnosti odpovídá za provádění zákona o cenzuře informačního prostoru o útočné válce Ruska proti Ukrajině, a tím přímo podporuje válečné úsilí.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci vykonává, nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1331.

Vladimir Vladimirovich TYULIN

(Владимир Владимирович ТЮЛИН)

Datum narození: 19.5.1981

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vladimir Ťulin je generální ředitel společnosti ACCEPT LLC a ruské televizní stanice REN TV, která šíří státní propagandu a dezinformace související s útočnou válkou Ruska proti Ukrajině. Byl zařazen na seznam „1500 válečných štváčů“, který sestavuje Fórum svobodného Ruska. Vladimir Ťulin je rovněž generálním ředitelem multimediálního informačního centra Izvestija LLC, které poskytuje zpravodajství televizní stanici REN TV. Vladimir Ťulin je rovněž členem mediální rady Ruské geografické společnosti, které předsedá ministr obrany Sergej Šojgu. Podporuje tedy činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

1332.

Mikhail Alexandrovich TUKMACHOV

(Михаил Александрович ТУКМАЧЕВ)

Datum narození: 16.4.1973

Místo narození: Perm, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 440111613873

Michail Tukmačov je zástupce generálního ředitele ruské televizní stanice REN TV, která šíří státní propagandu a dezinformace související s útočnou válkou Ruska proti Ukrajině. Byl zařazen na seznam „1500 válečných štváčů“, který sestavuje Fórum svobodného Ruska. Podporuje tedy činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

1333.

Svetlana Evgenievna BALANOVA

(Светлана Евгеньевна БАЛАНОВА)

Datum narození: 5.10.1970

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Svetlana Balanovová je ředitelkou Národní mediální skupiny (NMG) – mediálního holdingu, který je zakladatelem 28 mediálních společností v Rusku, včetně Prvního kanálu, Kanálu 5, REN TV a STS, internetových stránek 78.ru, národních novin Izvestija, Dělovoj Petěrburg a dalších. Byla zařazena na seznam „1500 válečných štváčů“, který sestavuje Fórum svobodného Ruska. Sdělovací prostředky ovládané NMG aktivně šíří propagandu a dezinformace ohledně ruské agresivní války proti Ukrajině.

Svetlana Balanovová je rovněž předsedkyní Veřejné rady agentury Roskomnadzor. Z titulu této funkce je odpovědná za posílení boje proti „extermistickému a nezákonnému obsahu“ na internetu. Podporuje tedy činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

1334.

Mikhail Evgenievich (Evgenyevich) (Yevgenyevich) FROLOV

(Михаил Евгеньевич ФРОЛОВ)

Datum narození: 4.4.1977

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Michail Frolov je šéfredaktorem ruské televizní stanice REN TV, která šíří státní propagandu a dezinformace související s útočnou válkou Ruska proti Ukrajině. Byl zařazen na seznam „1500 válečných štváčů“, který sestavuje Fórum svobodného Ruska. Michail Frolov je rovněž prvním náměstkem ředitele a šéfredaktorem multimediálního informačního centra Izvestija LLC, které poskytuje zpravodajství televizní stanici REN TV. Podporuje tedy činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

1335.

Valeriy Dmitrovich ZORKIN

(Валeрий Дмитриевич ЗОРЬКИН)

Datum narození: 18.2.1943

Místo narození: Konstantinovka, Obvod Oktyabrsky, Přímořský kraj, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Valerij Dmitrovič Zorkin je předseda Ústavního soudu Ruska, který uznal „dohody“ o přijetí Chersonské oblasti a Záporožské oblasti, tzv. Luhanské lidové republiky a samozvané Doněcké lidové republiky do Ruské federace za ústavní. Tato rozhodnutí uměle vytvářejí dojem legitimity ruské invaze na Ukrajinu a mají za cíl propůjčit jim znaky aktérů mezinárodních právních vztahů. Ústavní soud má formálně rozhodující úlohu v procesu přistoupení cizích území k Rusku. Valerij Dmitrovič Zorkin tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1336.

Gadis Abdullaevich GADZHIEV

(Гадис Абдуллаевич ГАДЖИЕВ)

Datum narození: 27.8.1953

Místo narození: Shovkra, okres Lak, Dagestán ASSR, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Gadís Abdulláevič Gadžíjev patří k soudcům Ústavního soudu Ruska, kteří uznali „dohody“ o přijetí Chersonské oblasti a Záporožské oblasti, tzv. Luhanské lidové republiky a samozvané Doněcké lidové republiky do Ruské federace za ústavní. Tato rozhodnutí uměle vytvářejí dojem legitimity ruské invaze na Ukrajinu a mají za cíl propůjčit jim znaky aktérů mezinárodních právních vztahů. Ústavní soud má formálně rozhodující úlohu v procesu přistoupení cizích území k Rusku. Gadís Abdulláevič Gadžíjev tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1337.

Sergey Mikhailovich KAZANTSEV

(Сергeй Михaйлович КАЗAНЦЕВ)

Datum narození: 16.2.1955

Místo narození: Leningrad, bývalý SSSR (nyní Petrohrad, Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Michajlovič Kazantsev patří k soudcům Ústavního soudu Ruska, kteří uznali „dohody“ o přijetí Chersonské oblasti a Záporožské oblasti, tzv. Luhanské lidové republiky a samozvané Doněcké lidové republiky do Ruské federace za ústavní. Tato rozhodnutí uměle vytvářejí dojem legitimity ruské invaze na Ukrajinu a mají za cíl propůjčit jim znaky aktérů mezinárodních právních vztahů. Ústavní soud má formálně rozhodující úlohu v procesu přistoupení cizích území k Rusku. Sergej Michajlovič Kazantsev tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1338.

Sergey Dmitrievich KNYAZEV

(Сергeй Дмитриевич КНЯЗЕВ)

Datum narození: 15.2.1959

Místo narození: Pavlovskij Posad, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Dmitrjevič Kňazev patří k soudcům Ústavního soudu Ruska, kteří uznali „dohody“ o přijetí Chersonské oblasti a Záporožské oblasti, tzv. Luhanské lidové republiky a samozvané Doněcké lidové republiky do Ruské federace za ústavní. Tato rozhodnutí uměle vytvářejí dojem legitimity ruské invaze na Ukrajinu a mají za cíl propůjčit jim znaky aktérů mezinárodních právních vztahů. Ústavní soud má formálně rozhodující úlohu v procesu přistoupení cizích území k Rusku. Sergej Dmitrjevič Kňazev tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1339.

Aleksandr Nikolaevich KOKOTOV

(Алексaндр Николaевич КОКОТОВ)

Datum narození: 15.1.1961

Místo narození: Stanice Ufimka, Achitský okres, Sverdlovská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Nikolajevič Kokotov patří k soudcům Ústavního soudu Ruska, kteří uznali „dohody“ o přijetí Chersonské oblasti a Záporožské oblasti, tzv. Luhanské lidové republiky a samozvané Doněcké lidové republiky do Ruské federace za ústavní. Tato rozhodnutí uměle vytvářejí dojem legitimity ruské invaze na Ukrajinu a mají za cíl propůjčit jim znaky aktérů mezinárodních právních vztahů. Ústavní soud má formálně rozhodující úlohu v procesu přistoupení cizích území k Rusku. Alexandr Nikolajevič Kokotov tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1340.

Larisa Oktiabrievna KRASAVCHIKOVA

(Ларииса Октябриевна КРАСAВЧИКОВА)

Datum narození: 21.3.1955

Místo narození: Jekatěrinburg, Sverdlovsk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Larisa Oktiabrievna Krasavčikovová patří k soudcům Ústavního soudu Ruska, kteří uznali „dohody“ o přijetí Chersonské oblasti a Záporožské oblasti, tzv. Luhanské lidové republiky a samozvané Doněcké lidové republiky do Ruské federace za ústavní. Tato rozhodnutí uměle vytvářejí dojem legitimity ruské invaze na Ukrajinu a mají za cíl propůjčit jim znaky aktérů mezinárodních právních vztahů. Ústavní soud má formálně rozhodující úlohu v procesu přistoupení cizích území k Rusku. Larisa Oktiabrievna Krasavčikovová tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1341.

Sergey Petrovich MAVRIN

(Сергей Петрoвич МAВРИН)

Datum narození: 15.9.1951

Místo narození: Brjansk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Petrovič Mavrin patří k soudcům Ústavního soudu Ruska, kteří uznali „dohody“ o přijetí Chersonské oblasti a Záporožské oblasti, tzv. Luhanské lidové republiky a samozvané Doněcké lidové republiky do Ruské federace za ústavní. Tato rozhodnutí uměle vytvářejí dojem legitimity ruské invaze na Ukrajinu a mají za cíl propůjčit jim znaky aktérů mezinárodních právních vztahů. Ústavní soud má formálně rozhodující úlohu v procesu přistoupení cizích území k Rusku. Sergej Petrovič Mavrin tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1342.

Nikolay Vasilievich MELNIKOV

(Николай Васильевич МЕЛЬНИКОВ)

Datum narození: 27.5.1955

Místo narození: Irkutsk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Nikolaj Vasilevič Melnikov patří k soudcům Ústavního soudu Ruska, kteří uznali „dohody“ o přijetí Chersonské oblasti a Záporožské oblasti, tzv. Luhanské lidové republiky a samozvané Doněcké lidové republiky do Ruské federace za ústavní. Tato rozhodnutí uměle vytvářejí dojem legitimity ruské invaze na Ukrajinu a mají za cíl propůjčit těmto regiónům znaky aktérů mezinárodních právních vztahů. Ústavní soud má formálně rozhodující úlohu v procesu přistoupení cizích území k Rusku. Nikolaj Vasilevič Melnikov tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1343.

Lyudmila Mikhailovna ZHARKOVA

(Людмила Михаaйловна ЖАРКOВА)

Datum narození: 3.9.1955

Místo narození: Petrozavodsk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Ljudmila Michajlovna Žarkovová patří k soudcům Ústavního soudu Ruska, kteří uznali „dohody“ o přijetí Chersonské oblasti a Záporožské oblasti, tzv. Luhanské lidové republiky a samozvané Doněcké lidové republiky do Ruské federace za ústavní. Tato rozhodnutí uměle vytvářejí dojem legitimity ruské invaze na Ukrajinu a mají za cíl propůjčit jim znaky aktérů mezinárodních právních vztahů. Ústavní soud má formálně rozhodující úlohu v procesu přistoupení cizích území k Rusku. Ljudmila Michajlovna Žarkovová tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1344.

Andrey Yurevich BUSHEV

(Андрей Юрьевич БУШЕВ)

Datum narození: 12.2.1966

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Andrej Jurevič Bušev patří k soudcům Ústavního soudu Ruska, kteří uznali „dohody“ o přijetí Chersonské oblasti a Záporožské oblasti, tzv. Luhanské lidové republiky a samozvané Doněcké lidové republiky do Ruské federace za ústavní. Tato rozhodnutí uměle vytvářejí dojem legitimity ruské invaze na Ukrajinu a mají za cíl propůjčit jim znaky aktérů mezinárodních právních vztahů. Ústavní soud má formálně rozhodující úlohu v procesu přistoupení cizích území k Rusku. Andrej Jurevič Bušev tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1345.

Ayshat Ramzanovna KADYROVA

(Айшат Рамзановна КАДЫРОВА)

Datum narození: 31.12.1998

Místo narození: Centoroj, Čečensko, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Ajšat Ramzanovna Kadyrovová je nejstarší dcerou Ramzana Kadyrova, klíčového čečenského spojence prezidenta Vladimira Putina. Díky podpoře svého otce byla jmenována ministryní kultury Čečenské republiky a v současné době je majitelkou společnosti s ručením omezeným Firdaws, označované jako nejpřednější „národní módní značka“ Čečenské republiky. Je proto spojena s Ramzanem Kadyrovem, prezidentem Čečenské republiky.

16.12.2022

1346.

Karina Ramzanovna KADYROVA

(Карина Рамзановна КАДЫРОВА)

Datum narození: 17.1.2000

Místo narození: Centoroj, Čečensko, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Karina Ramzanovna Kadyrovová je dcerou Ramzana Kadyrova, klíčového čečenského spojence prezidenta Vladimira Putina. Vzhledem ke svým úzkým vztahům se svým otcem Ramzanem Kadyrovem byla jmenována vedoucí odboru předškolního vzdělávání v Grozném. Je proto spojena s Ramzanem Kadyrovem, prezidentem Čečenské republiky.

16.12.2022

1347.

Turpal-Ali Vakhayevich IBRAGIMOV

(Турпал-Али Вахаевич ИБРАГИМОВ)

Datum narození: 24.7.1979

Místo narození: Germenčuk, Čečensko, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Turpal-Ali Vachajevič Ibragimov je bratrancem Ramzana Kadyrova, klíčového čečenského spojence prezidenta Vladimira Putina. Vzhledem ke svému příbuzenskému vztahu s Kadyrovem byl jmenován do různých vládních funkcí, jako je post na ministerstvu tělesné kultury, sportu a politiky mládeže a funkce ministra pro majetkové a pozemkové záležitosti Čečenské republiky. Je proto spojen s Ramzanem Kadyrovem, prezidentem Čečenské republiky.

16.12.2022

1348.

Georgiy STAROSTIN

(Георгий СТАРОСТИ

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: kapitán

Pohlaví: muž

Kapitán Georgij Starostin je členem jednotky pro předběžné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Kapitán Starostin je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1349.

Sergey ILIN

(Сергей ИЛЬИН)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: kapitán

Pohlaví: muž

Kapitán Sergej Iljin je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Kapitán Sergej Iljin je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1350.

Yuriy NIKONOV

(Юрий НИКОНОВ)

Datum narození: 9.5.1984

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: kapitán

Pohlaví: muž

Kapitán Jurij Nikonov je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Kapitán Jurij Nikonov je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1351.

Ekaterina CHUGUNOVA

(Екатерина ЧУГУНОВА)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: poručice

Pohlaví: žena

Poručice Jekatěrina Čugunovová je členkou jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Poručice Jekatěrina Čugunovová je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1352.

Igor GROZA

(Игорь ГРОЗА)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: poručík

Pohlaví: muž

Poručík Igor Groza je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Poručík Igor Groza je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1353.

Ivan POPOV

(Иван ПОПОВ)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: major

Pohlaví: muž

Major Ivan Popov je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Major Ivan Popov je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1354.

Matvey Andreevich LYBAVIN

(Матвей Андреевич ЛЫБАВИН)

Datum narození: 1992

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: major

Pohlaví: muž

Major Matvej Lybavin je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Major Matvej Lybavin je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1355.

Roman KUROCHKIN

(Роман КУРОЧКИН)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: major

Pohlaví: muž

Major Roman Kuročkin je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Major Roman Kuročkin je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1356.

Dmitri TIKHONOV

(Дмитрий ТИХОНОВ)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: nadporučík

Pohlaví: muž

Nadporučík Dmitrij Tichonov je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Nadporučík Dmitrij Tichonov je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1357.

Nikolay TARASOV

(Николай ТАРАСОВ)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: nadporučík

Pohlaví: muž

Nadporučík Nikolaj Tarasov je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Nadporučík Nikolaj Tarasov je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1358.

Anton SHATUN

(Антон ШАТУН)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: kapitán

Pohlaví: muž

Kapitán Anton Šatun je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Kapitán Anton Šatun je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1359.

Alexey BETEKHTIN

(Алексей БЕТЕХТИН)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: kapitán

Pohlaví: muž

Kapitán Alexej Betechtin je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Kapitán Alexej Betechtin je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1360.

Anton CHULIKOV

(Антон ЧУЛИКОВ)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: kapitán

Pohlaví: muž

Kapitán Anton Čulikov je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Kapitán Anton Čulikov je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1361.

Artyom CHERNOV

(Артём ЧЕРНОВ)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: kapitán

Pohlaví: muž

Kapitán Artem Černov je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Kapitán Artem Černov je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1362.

Stanislav MINKOV

(Станислав МИНКОВ)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: kapitán

Pohlaví: muž

Kapitán Stanislav Minkov je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Kapitán Stanislav Minkov je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1363.

Alexey VOLKOV

(Алексей ВОЛКОВ)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: poručík

Pohlaví: muž

Poručík Alexej Volkov je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Poručík Alexej Volkov je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1364.

Andrey IVANYUTIN

(Андрей ИВАНЮТИН)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: major

Pohlaví: muž

Major Andrej Ivanjutin je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Major Andrej Ivanjutin je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1365.

Olga PISMENSKAYA

(Ольга ПИСЬМЕНСКАЯ)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: nadporučice

Pohlaví: žena

Nadporučice Olga Pismenskaja je členkou jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Nadporučice Olga Pismenskaja je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1366.

Pavel VASILYEV

(Павел ВАСИЛЬЕВ)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: nadporučík

Pohlaví: muž

Nadporučík Pavel Vasiljev je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Nadporučík Pavel Vasiljev je tedy fyzickou osobou, která nese od30 lidípovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1367.

Alexey MIKHAYLOV

(Алексей МИХАЙЛОВ)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: kapitán

Pohlaví: muž

Kapitán Alexej Michajlov je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Kapitán Alexej Michajlov je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1368.

Elvira OBUKHOVA

(Эльвира ОБУХОВА)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: kapitánka

Pohlaví: žena

Kapitánka Elvira Obuchovová je členkou jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Kapitánka Elvira Obuchovová je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1369.

Pavel OBUKHOV

(Павел ОБУХОВ)

Datum narození: 7.2.1983

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: kapitán

Pohlaví: muž

Kapitán Pavel Obuchov je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Kapitán Pavel Obuchov je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1370.

Vitaly YASKELAYNEN

(Виталий ЯСКЕЛАЙНЕН)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: kapitán

Pohlaví: muž

Kapitán Vitalij Jaskelajnen je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Kapitán Vitalij Jaskelajnen je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1371.

Alexandr GREGORYAN

(Александр ГРЕГОРЯН)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: poručík

Pohlaví: muž

Poručík Alexandr Gregorjan je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Poručík Alexandr Gregorjan je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1372.

Artyom VEDENOV

(Артём ВЕДЕНОВ)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: poručík

Pohlaví: muž

Poručík Arťjom Vedenov je členem jednotky pro předběžné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Poručík Arťjom Vedenov je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1373.

Nikita POPLAVSKIY

(Никита ПОПЛАВСКИЙ)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: poručík

Pohlaví: muž

Poručík Nikita Poplavskij je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Poručík Nikita Poplavskij je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1374.

Vladimir PETROV

(Владимир ПЕТРОВ)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: poručík

Pohlaví: muž

Poručík Vladimir Petrov je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Poručík Vladimir Petrov je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1375.

Evgeniy KAPSHUK

(Евгений КАПШУК)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: plukovník

Pohlaví: muž

Plukovník Jevgenij Kapšuk je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Plukovník Jevgenij Kapšuk je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1376.

Anton TIMOSHINOV

(Антон ТИМОШИНОВ)

Datum narození: není známo

Místo narození: není známo

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: podplukovník

Pohlaví: muž

Podplukovník Anton Timošinov je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Podplukovník Anton Timošinov je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1377-

Igor BAGNYUK

(Игорь БАГНЮК)

Datum narození: 30.4.1982

Místo narození: Riga, Lotyšsko

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: podplukovník

Pohlaví: muž

Podplukovník Igor Bagnjuk je členem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Podplukovník Igor Bagnjuk je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1378.

Robert Petrovich BARANOV

(Роберт Петрович БАРАНОВ)

Datum narození: 1975

Místo narození: Jalčiki, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Hodnost: generálmajor

Pohlaví: muž

Generálmajor Robert Baranov je velitelem jednotky pro přípravné plánování letů raket působící v Hlavním výpočetním středisku generálního štábu ruských ozbrojených sil (GVC). Z titulu své funkce je jednou z klíčových postav ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Generálmajor Robert Baranov je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1379.

Boris Yurievich KOVALCHUK

(Борис Юрьевич КОВАЛЬЧУК)

Datum narození: 1.12.1977

Místo narození: Petrohrad, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Boris Jurjevič Kovalčuk je generálním ředitelem a předsedou správní rady společnosti PJSC Inter RAO, jedné z největších ruských veřejných energetických společností. Mezi hlavní akcionáře společnosti PJSC Inter RAO patří státní subjekty (např. Rozneftegaz). Boris Kovalčuk má také úzké vazby na svého otce Jurije Kovalčuka, který již dlouho patří mezi osoby blízké prezidentu Vladimiru Putinovi. Údajně společně vlastní luxusní majetek prostřednictvím společností LLC Invest a Prime, které mohou být spojeny s Vladimirem Putinem, včetně nemovitosti nazvané „Rybářská chata“. Boris Kovalčuk je tudíž jedním z předních podnikatelů působících v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

16.12.2022

1380.

Kirill Mikhailovich KOVALCHUK

(Кирилл Михайлович КОВАЛЬЧУК)

Datum narození: 22.12.1968

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR, (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Kyrill Kovalčuk je synovcem Jurije Kovalčuka a generálním ředitelem skupiny National Media Group (NMG), která vlastní velké podíly v téměř všech význačných ruských federálních médiích, jež reprodukují propagandu ruské vlády. Skupina NMG byla založena v roce 2008 Jurijem Kovalčukem, který již dlouho patří mezi osoby blízké prezidentu Vladimiru Putinovi, spoluzakladatelem takzvaného družstva Ozero Dača, společnosti sdružující vlivnou skupinu jednotlivců okolo prezidenta Putina, a předsedou představenstva a největším akcionářem banky Bank Rossija. Sdělovací prostředky ovládané NMG aktivně šíří propagandu a dezinformace ohledně ruské útočné války proti Ukrajině.

Ve své funkci generálního ředitele NMG Kyrill Kovalčuk tudíž podporuje činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho je tedy fyzickou osobou spojenou s osobou uvedenou na seznamu.

16.12.2022

1381.

Stepan Kirillovich KOVALCHUK

(Степан Кириллович КОВАЛЬЧУК)

Datum narození: 3.5.1994

Místo narození: Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Stěpan Kovalčuk je prasynovec Jurije Kovalčuka. V prosinci 2021 získala společnost Sogaz, kterou ovládá Jurij Kovalčuk, akcie sítě sociálních médií VK. V důsledku toho byl Stěpan Kovalčuk ve VK povýšen do funkce zástupce generálního ředitele pro mediální strategii a rozvoj služeb a nyní ve VK odpovídá za mediální obsah. Stěpan Kovalčuk je tudíž fyzickou osobou, která je těsně spjatá s osobou uvedenou na seznamu, s Jurijem Kovalčukem, který již dlouho patří mezi osoby blízké prezidentu Vladimiru Putinovi a je spoluzakladatelem takzvaného družstva Ozero Dača, společnosti sdružující vlivnou skupinu jednotlivců okolo prezidenta Putina, a předsedou představenstva a největším akcionářem banky Bank Rossija.

16.12.2022

1382.

Tatyana Alexandrovna KOVALCHUK

také známá jako Tatiana Aleksandrovna KOVALCHUK

(Татьяна Александровна КОВАЛЬЧУК)

Datum narození: 8.2.1968

Místo narození: Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Taťjana Kovalčuková je manželka Jurije Kovalčuka. Taťjana Kovalčuková je třetí nejbohatší ženou v Rusku s čistým jměním 600 milionů USD a se svým manželem spoluvlastní největší ruskou pojišťovací společnost Sogaz prostřednictvím ruské investiční společnosti Aquila Capital Group. Dále s ním údajně společně vlastní luxusní majetek prostřednictvím společností LLC Invest a Support for the Regional Econonmic Development („Podpora regionálního ekologického rozvoje“), které mohou být spojeny s prezidentem Vladimirem Putinem, včetně lyžařského střediska Igora, ve kterém Putinova dcera slavila svatbu. Taťjana Kovalčuková je tudíž fyzickou osobou, která je spjatá s osobou uvedenou na seznamu, s Jurijem Kovalčukem, který již dlouho patří mezi osoby blízké Vladimíru Putinovi a je spoluzakladatelem takzvaného družstva Ozero Dača, společnosti sdružující vlivnou skupinu jednotlivců okolo prezidenta Putina, a předsedou představenstva a největším akcionářem banky Bank Rossija.

16.12.2022

1383.

Andrey Leonidovich SIGUTA

(Андрей Леонидович СИГУТА / Андрiй Леонiдович СIГУТА)

Datum narození: 5.5.1979

Místo narození: Berďansk, Záporožská oblast, bývalá Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: muž

Adresa: 26 bulvar 30-leťja Pobedy, Apt. 3, Melitopol, Záporožská oblast, Ukrajina

Daňové identifikační číslo: 2897911059 (Ukrajina)

Andrij Leonidovič SIGUTA je úřadujícím ředitelem vojensko-civilní správy oblasti Melitopol jmenovaným Ruskem. Ve své funkci dohlíží na zadržování ukrajinských zemědělských produktů a obilovin za účelem jejich převozu do Ruska. Je tedy odpovědný za podporu a provádění činností nebo politik, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

1384.

Valeriy Mikhailovich PAKHNITS

(Валерий Михайлович ПАХНИЦ / Валерiй Михайлович ПАХНИЦЬ)

Datum narození: 22.1.1953

Místo narození: Mariupol, bývalá Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: muž

Adresa: 5 ul. Mysličenko, ves Čmyrevka, okres Starobilsk, Luhanská oblast, Ukrajina

Daňové identifikační číslo: 1938008353 (Ukrajina)

Valerij Michajlovič Pachnic je úřadujícím ředitelem správy okresu Starobilsk jmenovaným Ruskem. Ve své funkci dohlíží na zadržování ukrajinských zemědělských produktů a obilovin za účelem jejich převozu do Ruska. Je tedy odpovědný za podporu nebo provádění činností nebo politik, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

1385.

Marina Evgenievna KIM

(Марина Евгеньевна КИМ)

Datum narození: 19.4.1952

Místo narození: Leningrad, bývalý SSSR (nyní Petrohrad, Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Marina Jevgeněvna Kim je ruská televizní moderátorka a politička; je členkou předsednictva ústřední rady prokremelské strany „Spravedlivé Rusko – Patrioti – Za pravdu“. Z titulu své funkce aktivně šíří oficiální propagandu o útočné válce Ruska proti Ukrajině, zejména o tzv. denacifikační misi této války. Cílem jejích propagandistických aktivit je zvýšit podporu útočné války Ruska proti Ukrajině mezi ruskými občany. Důrazně podporovala nezákonná referenda konaná na Ukrajině na okupovaných územích Luhanské, Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti. Marina Kim tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo provádí.

16.12.2022

1386.

Dmitry Yuryevich PUCHKOV

(Дмитрий Юрьевич ПУЧКОВ)

Datum narození: 2.8.1961

Místo narození: Kirovohrad, bývalá Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Dmitrij Jurjevič Pučkov je propagandista a bývalý člen Veřejné rady spadající pod Ministerstvo kultury Ruské federace.

V roce 2014 publikoval knihu s názvem „Ukrajina je Rusko“, v níž převzal hlavní propagandistické teze, podle nichž není Ukrajina nezávislým státem.

V březnu roku 2022 v rozhovorech pro tisk Pučkov podpořil útočnou válku Ruska proti Ukrajině a znovu zopakoval hlavní teze ruské propagandy, že válka je výsledkem agresivních akcí ze strany Ukrajiny a NATO a že Rusko pouze brání svou bezpečnost. V šíření propagandy o válce na Ukrajině pokračuje na stránkách deníku Komsomolskaja pravda financovaném Ruskou federací a na různých sociálních sítích.

Dmitrij Jurjevič Pučkov tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1387.

Grigory Viktorovich LEPSVERIDZE

(Григорий Викторович ЛЕПСВЕРИДЗЕ)

Datum narození: 16.7.1962

Místo narození: Soči, Krasnodarská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Grigorij Viktorovič Lepsveridze je ruský zpěvák, hudebník, skladatel a hudební producent. Má široké publikum a na své příznivce má velký vliv.

Lepsveridze veřejně podpořil akce Ruské federace na Ukrajině a v rozporu s ukrajinským právem mnohokrát přicestoval na ukrajinská území okupovaná Ruskem.

Dne 12. dubna 2022 Lepsveridze uspořádal charitativní koncert na podporu útočné války proti Ukrajině a ruské armády, a to pod heslem „Za Rusko“ a rovněž „Za svět bez nacismu“. Dne 11. května 2022 Lepsveridze uspořádal koncert v Doněcku na podporu samozvané Doněcké lidové republiky.

Veřejně tedy podporuje útočnou válku proti Ukrajině. Jeho aktivity se staly součástí propagandistické kampaně ruských orgánů, jejímž cílem je zvýšit podporu vojenské agrese mezi ruskými občany. Podpora probíhající agrese ze strany občanů je důležitou podmínkou pro pokračování války. Grigorij Lepsveridze tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1388.

Boris Vyacheslavovich KORCHEVNIKOV

(Борис Вячеславович КОРЧЕВНИКОВ)

Datum narození: 20.7.1982

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Boris Vjačeslavovič Korčevnikov je známý ruský televizní moderátor státního televizního kanálu „Rossija–1“ a generální ředitel ultrakonzervativního televizního kanálu „Spas“, který patří ruské pravoslavné církvi. V letech 2017–2020 byl členem Veřejné komory Ruské federace. V průběhu prezidentských voleb v roce 2018 byl věrným podporovatelem prezidenta Vladimira Putina. Ruskou propagandu šíří ve svém pořadu „Osud člověka“ vysílaném na státním televizním kanálu „Rossija–1“ a má široké publikum na sociálních sítích, kde rovněž šíří oficiální ruskou propagandu. Ve svých příspěvcích na sociálních sítích hovoří o okupovaných územích Ukrajiny jako o ruských územích. Ve svých komentářích spojuje Západ a Ukrajinu s bezbožností a ďáblem, což je v souladu s oficiální ruskou propagandou, která tvrdí, že jedním z cílů útočné války proti Ukrajině je „boj proti bezbožnosti“. Propagandu šíří i ve svém pořadu.

Boris Korčevnikov se podílí na shromažďování finančních prostředků pro proruské bojovníky a vyzývá Rusy, aby finančně přispěli.

16.12.2022

 

 

 

Veřejně tedy vyjádřil podporu útočné válce proti Ukrajině. Jeho aktivity se staly součástí propagandistické kampaně ruských orgánů, jejímž cílem je zvýšit podporu vojenské agrese mezi ruskými občany. Podpora probíhající útočné války ze strany občanů je důležitou podmínkou pro pokračování války. Boris Korčevnikov tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

 

1389.

Nikita Sergeyevich MIKHALKOV

(Никита Сергеевич МИХАЛКОВ)

Datum narození: 21.10.1945

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Nikita Michalkov je ruský filmový tvůrce, herec a veřejně známá osobnost, která ve svých veřejných prohlášeních aktivně podporovala útočnou válku Ruska proti Ukrajině.

Propagandistickou kremelskou rétoriku o Ukrajině velmi hlasitě šíří již od roku 2014. Vyjádřil podporu anexi Krymu a uznání nezávislosti tzv. Doněcké lidové republiky a tzv. Luhanské lidové republiky. Je předsedou Ruské kulturní nadace, což je veřejná organizace zřízená v roce 2016 výnosem prezidenta Ruské federace. Ospravedlňoval útočnou válku Ruska tím, že je třeba chránit Donbas před údajnými zločiny, kterých se dopouští Ukrajina na civilním obyvatelstvu. Ukrajince obviňoval z tzv. rusofobie a uváděl, že „konflikt“ mezi oběma zeměmi je nevyhnutelný. Rovněž tvrdil, že ukrajinský jazyk je pro Rusko „katastrofou“, protože údajně vyjadřuje nenávist proti Rusku a šíří rusofobii. Michalkov vyzýval k tomu, aby se ve školách na Donbase zcela přestalo vyučovat v ukrajinštině. Podpořil nepravdivá tvrzení Kremlu o biologických zbraních na Ukrajině a označoval ruské vězně bojující na Ukrajině za hrdiny. V roce 2022 obdržel na slavnostním ceremoniálu v Kremlu titul Hrdina práce a při této příležitosti pronesl projev na podporu útočné války proti Ukrajině.

16.12.2022

 

 

 

Nikita Michalkov tedy nese odpovědnost za podporu nebo provádění činností nebo politik, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

 

1390.

Sergey Aleksandrovich MIKHEEV

(Сергeй Алексaндрович МИХEЕВ)

Datum narození: 28.5.1967

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Michejev je politolog a politik. Je členem ústřední rady strany Spravedlivé Rusko – Patrioti – Za pravdu, která podpořila invazi Ruska na Ukrajinu.

Ve svých veřejných prohlášeních podporoval útočnou válku Ruska proti Ukrajině. Vyslovil se pro násilnou změnu režimu na Ukrajině, anexi ukrajinských území Ruskem, raketové útoky na civilní infrastrukturu a rovněž pro údajnou nezbytnou „denacifikaci“ a „demilitarizaci“ Ukrajiny. Prosazoval ideologii šířenou nadací Ruský svět (Russkij mir), jejímž prostřednictvím si Ruská federace přisvojuje právo na udržení sféry vlivu ve státech, které byly součástí SSSR, odmítá legitimitu Ukrajiny jakožto svrchovaného národa a prosazuje její připojení k Rusku. Navíc založil nadaci, která podporuje příslušníky ruské armády, kteří se zúčastnili útočné války Ruska proti Ukrajině.

Sergej Michejev tedy nese odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

16.12.2022

1391.

Alexey Lvovich NIKOLOV

(Алексей Львович НИКОЛОВ)

Datum narození: 21.12.1957

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu, číslo průkazu totožnosti, jiná čísla dokladů totožnosti: (1) 530308406 (2) 531246870

Alexej Nikolov je generálním ředitelem mediální společnosti TV-Novosti, která má vazby na ruskou vládu, a její dceřiné společnosti, jíž je zpravodajská televizní síť RT. TV-Novosti a RT jsou financovány z federálního rozpočtu Ruské federace. Média, která řídí, včetně RT, šíří prokremelskou propagandu a dezinformace a podpořily útočnou válku Ruska proti Ukrajině. Alexej Nikolov navíc veřejně popřel odpovědnost ozbrojených sil Ruské federace za válečné zločiny spáchané v Buči.

Alexej Nikolov tedy nese odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

16.12.2022

1392.

Viktor Petrovich GOREMYKIN

(Виктор Петрович ГОРЕМЫКИН)

Datum narození: 4.2.1959

Místo narození: Obec Kormovoje, Serebrjano-Prudský rajon, Moskevská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Viktor Petrovič Goremykin je náměstkem ministra obrany Ruské federace a stojí v čele hlavního vojensko-politického ředitelství ozbrojených sil Ruské federace, což je ústřední vojensko-politický řídící orgán vykonávající vojensko-vlasteneckou činnost v rámci ozbrojených sil Ruské federace. Je rovněž členem kolegia Ministerstva obrany Ruska a bývalým ředitelem hlavního personálního odboru ozbrojených sil Ruské federace.

16.12.2022

 

 

 

Z titulu své současné funkce je odpovědný za organizaci vojensko-politické činnosti v rámci ruských ozbrojených sil.

Nese tedy odpovědnost za podporu nebo provádění činností nebo politik, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

 

1393.

Daniil Vyacheslavovich EGOROV

(Даниил Вячеславович ЕГОРОВ)

Datum narození: 6.9.1975

Místo narození: Moskevská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daniil Vjačeslavovič Jegorov je členem Koordinační rady při vládě Ruské federace pro potřeby ozbrojených sil Ruské federace, dalších jednotek, vojenských útvarů a orgánů, zřízené dne 21. října 2022. Koordinační rada byla vytvořena za účelem organizování interakce mezi federálními výkonnými orgány a výkonnými orgány členských subjektů Ruska při řešení otázek souvisejících se zajišťováním potřeb ruských ozbrojených sil během útočné války proti Ukrajině.

Z titulu funkce člena Koordinační rady tedy Daniil Jegorov nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1394.

Viktor Vasilevich ZOLOTOV

(Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ)

Datum narození: 27.1.1954

Místo narození: Rjazaňská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Viktor Vasiljevič Zolotov je členem Koordinační rady při vládě Ruské federace pro potřeby ozbrojených sil Ruské federace, dalších jednotek, vojenských útvarů a orgánů, zřízené dne 21. října 2022. Koordinační rada byla vytvořena za účelem organizování interakce mezi federálními výkonnými orgány a výkonnými orgány členských subjektů Ruska při řešení otázek souvisejících se zajišťováním potřeb ruských ozbrojených sil během útočné války proti Ukrajině.

Z titulu funkce člena Koordinační rady tedy Viktor Zolotov nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1395.

Aleksandr Leonidovich LINETS

(Александр Леонидович ЛИНЕЦ)

Datum narození: 11.1.1963

Místo narození: Starominskaja, Krasnodarská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Leonidovič Linec je členem Koordinační rady při vládě Ruské federace pro potřeby ozbrojených sil Ruské federace, dalších jednotek, vojenských útvarů a orgánů, zřízené dne 21. října 2022. Koordinační rada byla vytvořena za účelem organizování interakce mezi federálními výkonnými orgány a výkonnými orgány členských subjektů Ruska při řešení otázek souvisejících se zajišťováním potřeb ruských ozbrojených sil během útočné války proti Ukrajině.

16.12.2022

 

 

 

Z titulu funkce člena Koordinační rady tedy Alexandr Linec nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

 

1396.

Maksim Stanislavovich ORESHKIN

(Максим Станиславович ОРЕШКИН)

Datum narození: 21.7.1982

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Maxim Stanislavovič Oreškin je členem Koordinační rady při vládě Ruské federace pro potřeby ozbrojených sil Ruské federace, dalších jednotek, vojenských útvarů a orgánů, zřízené dne 21. října 2022. Koordinační rada byla vytvořena za účelem organizování interakce mezi federálními výkonnými orgány a výkonnými orgány členských subjektů Ruska při řešení otázek souvisejících se zajišťováním potřeb ruských ozbrojených sil během útočné války proti Ukrajině.

Z titulu funkce člena Koordinační rady tedy Maxim Oreškin nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1397.

Igor Yuryevich BABUSHKIN

(Игорь Юрьевич БАБУШКИН)

Datum narození: 5.4.1970

Místo narození: Rybinsk, Jaroslavská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Igor Babuškin je gubernátorem Astrachaňské oblasti, jehož jmenoval prezident Vladimir Putin. Ve funkci gubernátora Igor Babuškin řídí regionální státní orgán Ruské federace a odpovídá za provádění státních politik na regionální úrovni. Vyjadřuje podporu protiprávnímu uznání tzv. nezávislosti tzv. Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky a útočné válce proti Ukrajině.

Igor Babuškin má jakožto gubernátor prospěch z Putinových změn ruského správního práva, které mu umožňují zůstat další roky u moci.

Je rovněž zapojen do nezákonného přepravování ukrajinských dětí do Ruska a jejich adopce ruskými rodinami. Činnost Igora Babuškina porušuje práva ukrajinských dětí i ukrajinské právo a správní řád.

Igor Babuškin tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti a politiky podporuje a provádí.

16.12.2022

1398.

Andrey Vladimirovich CHIBIS

Andrei Vladimirovich CHIBIS

(Андрей Владимирович ЧИБИС)

Datum narození: 19.3.1979

Místo narození: Čeboksary, Čuvašská republika, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Andrej Čibis je gubernátorem Murmanské oblasti, jehož jmenoval prezident Vladimir Putin. Ve funkci gubernátora Andrej ČIBIS řídí regionální státní orgán Ruské federace a odpovídá za provádění státních politik na regionální úrovni. Vyjadřuje podporu protiprávnímu uznání tzv. nezávislosti tzv. Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky a útočné válce proti Ukrajině.

Andrej Čibis má jakožto gubernátor prospěch z Putinových změn ruského správního práva, které mu umožňují zůstat další roky u moci.

Je rovněž zapojen do nezákonného přepravování ukrajinských dětí do Ruska a jejich adopce ruskými rodinami. Činnost Andreje Čibise porušuje práva ukrajinských dětí i ukrajinské právo a správní řád.

Andrej Čibis tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti a politiky podporuje a provádí.

16.12.2022

1399.

Gleb Sergeevich NIKITIN

Gleb Sergeyevich NIKITIN

(Глеб Сергеевич НИКИТИН)

Datum narození: 24.8.1977

Místo narození: Leningrad, bývalý SSSR (nyní Petrohrad, Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Gleb Nikitin je gubernátorem Nižněnovgorodské oblasti, jehož jmenoval prezident Vladimir Putin. Ve funkci gubernátora Gleb Nikitin řídí regionální státní orgán Ruské federace a odpovídá za provádění státních politik na regionální úrovni. Vyjadřuje podporu protiprávnímu uznání tzv. nezávislosti tzv. Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky a útočné válce proti Ukrajině.

Gleb Nikitin má jakožto gubernátor prospěch z Putinových změn ruského správního práva, které mu umožňují zůstat další roky u moci.

Je rovněž zapojen do nezákonného přepravování ukrajinských dětí do Ruska a jejich adopce ruskými rodinami. Činnost Gleba Nikitina porušuje práva ukrajinských dětí i ukrajinské právo a správní řád.

Gleb Nikitin tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti a politiky podporuje a provádí.

16.12.2022

1400.

Igor Mikhaylovich RUDENYA

(Игорь Михайлович РУДЕНЯ)

Datum narození: 15.2.1968

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Igor Rudenja je gubernátorem Tverské oblasti, jehož jmenoval prezident Vladimir Putin. Ve funkci gubernátora Igor Rudenja řídí regionální státní orgán Ruské federace a odpovídá za provádění státních politik na regionální úrovni. Vyjadřuje podporu protiprávnímu uznání tzv. nezávislosti tzv. Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky a útočné válce proti Ukrajině.

Igor Rudenja má jakožto gubernátor prospěch z Putinových změn ruského správního práva, které mu umožňují zůstat další roky u moci.

Je rovněž zapojen do nezákonného přepravování ukrajinských dětí do Ruska a jejich adopce ruskými rodinami. Činnost Igora Rudenji porušuje práva ukrajinských dětí i ukrajinské právo a správní řád.

Igor Rudenja tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti a politiky podporuje a provádí.

16.12.2022

1401.

Vladislav Valerievich SHAPSHA

(Владислав Валерьевич ШАПША)

Datum narození: 20.9.1972

Místo narození: Obninsk, Kalužská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vladislav Šapša je gubernátorem Kalužské oblasti, jehož jmenoval prezident Vladimir Putin. Ve funkci gubernátora Vladislav Šapša řídí regionální státní orgán Ruské federace a odpovídá za provádění státních politik na regionální úrovni. Vyjadřuje podporu protiprávnímu uznání tzv. nezávislosti tzv. Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky a útočné válce proti Ukrajině.

Vladislav Šapša má jakožto gubernátor prospěch ze změn ruského správního práva, které přijal prezident Putin a které mu umožňují zůstat další roky u moci.

Je rovněž zapojen do nezákonného přepravování ukrajinských dětí do Ruska a jejich adopce ruskými rodinami. Činnost Vladislava Šapši porušuje práva ukrajinských dětí i ukrajinské právo a správní řád.

Vladislav Šapša tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti a politiky podporuje a provádí.

16.12.2022

1402.

Andrey Alexandrovich TRAVNIKOV

Andrei Alexandrovich TRAVNIKOV

(Андрей Александрович ТРАВНИКОВ)

Datum narození: 1.2.1971

Místo narození: Čerepovec, Vologodská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Andrej Travnikov je gubernátorem Novosibirské oblasti, jehož jmenoval prezident Vladimir Putin. Ve funkci gubernátora Andrej Travnikov řídí regionální státní orgán Ruské federace a odpovídá za provádění státních politik na regionální úrovni. Vyjadřuje podporu protiprávnímu uznání tzv. nezávislosti tzv. Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky a útočné válce proti Ukrajině.

Andrej Travnikov má jakožto gubernátor prospěch ze změn ruského správního práva, které přijal prezident Putin a které mu umožňují zůstat další roky u moci.

Je rovněž zapojen do nezákonného přepravování ukrajinských dětí do Ruska a jejich adopce ruskými rodinami. Činnost Andreje Travnikov porušuje práva ukrajinských dětí i ukrajinské právo a správní řád.

Andrej Travnikov tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti a politiky podporuje a provádí.

16.12.2022

1403.

Andrey Yuryevich VOROBYOV

Andrei Yuryevich VOROBYOV

(Андрей Юрьевич ВОРОБЬЁВ)

Datum narození: 14.4.1970

Místo narození: Krasnojarsk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Andrej Vorobjov je gubernátorem Moskevské oblasti, jehož jmenoval prezident Vladimir Putin. Ve funkci gubernátora Andrej Vorobjov řídí regionální státní orgán Ruské federace a odpovídá za provádění státních politik na regionální úrovni. Vyjadřuje podporu protiprávnímu uznání tzv. nezávislosti tzv. Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky a útočné válce proti Ukrajině.

Andrej Vorobjov má jakožto gubernátor prospěch ze změn ruského správního práva, které přijal prezident Putin a které mu umožňují zůstat další roky u moci.

Je rovněž zapojen do nezákonného přepravování ukrajinských dětí do Ruska a jejich adopce ruskými rodinami. Činnost Andreje Vorobjova porušuje práva ukrajinských dětí i ukrajinské právo a správní řád.

Andrej Vorobjov tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti a politiky podporuje a provádí.

16.12.2022

1404.

Igor Yurievich CHURBANOV

(Игорь Юрьевич ЧУРБАНОВ)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Identifikační číslo pro DPH: 182806009863

Igor Jurijevič Čurbanov je generálním ředitelem Votkinského podniku, který vyrábí rakety a střelivo pro komplexy Iskander a Točka-U, které Rusko použilo během úročné války proti Ukrajině. Rovněž veřejně podpořil útočnou válku Ruska a je odpovědný za šíření propagandy na podporu války prostřednictvím vydávání časopisu Votkinského podniku.

Igor Čurbanov tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1405.

Aleksey Aleksandrovich PETROV

(Алексей Александрович ПЕТРОВ)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexej Petrov je poradcem Úřadu komisaře pro práva dětí Ruské federace. V této funkci je zapojen do nezákonného přepravování ukrajinských dětí do Ruska a jejich adopce ruskými rodinami. Činnost Alexeje Alexandroviče Petrova porušuje práva ukrajinských dětí a ukrajinské právo a správní řád, a Alexej Alexandrovič Petrov tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti a politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1406.

Anton Vladimirovich SOLOVYOV

(Антон владимирович СОЛОВЬЕВ)

Datum narození: 28.6.1983

Místo narození: Leningrad, bývalý SSSR (nyní Petrohrad, Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Anton Solovjev je členem zákonodárného shromáždění města Petrohradu a členem strany Jednotné Rusko. V této funkci je zapojen do nezákonného přepravování ukrajinských dětí do Ruska a jejich adopce ruskými rodinami. Jako člen strany Jednotné Rusko se dále zavázal usnadnit a urychlit administrativní proces týkající se nezákonné adopce do ruských rodin.

Činnost Antona Solovjeva porušuje práva ukrajinských dětí a ukrajinské právo a správní řád, a Anton Solovjev tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti a politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1407.

Eleonora Mikhailovna FEDORENKO

(Элеонора Михайловна ФЕДОРЕНКО)

Datum narození: 28.10.1972

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Eleonora Fedorenková je poradkyní pro práva dětí při nejvyšším představiteli tzv. „Doněcké lidové republiky“. V této funkci je zapojena do nezákonného přepravování ukrajinských dětí do Ruska a jejich adopce ruskými rodinami. Činnost Eleonory Fedorenkové porušuje práva ukrajinských dětí a ukrajinské právo a správní řád, a Eleonora Michajlovna Fedorenková tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti a politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1408.

Larisa Pavlovna FALKOVSKAYA

(Лариса Павловна ФАЛЬКОВСКАЯ)

Datum narození: 6.4.1970

Místo narození: Pirovskoje, Krasnojarská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Larisa Falkovskaja je ředitelkou oddělení pro státní politiku ochrany práv dětí Ministerstva školství Ruské federace. V této funkci je zapojena do nezákonného přepravování ukrajinských dětí do Ruska a jejich adopce ruskými rodinami.

Larisa Falkovskaja jako ředitelka oddělení pro státní politiku ochrany práv dětí Ministerstva školství Ruské federace usnadnila nezákonný převoz a nezákonnou adopci více než 2 000  ukrajinských sirotků. Při různých oficiálních veřejných vystoupeních působila Larisa Falkovskaja jako hlavní mluvčí a koordinátorka ruského nezákonného deportačního programu.

Činnost Larisy Falkovské porušuje práva ukrajinských dětí a ukrajinské právo a správní řád, a Larisa Falkovskaja tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti a politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1409.

Denis Valiullovich GARIYEV

(Alias Denis GARIJEV)

(Денис Валиуллович ГАРИЕВ)

Datum narození: březen 1978

Místo narození: Chabarovská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

654034325 (Rusko); příp. číslo pasu XXIIAH534753

Pohlaví: muž

Denis Garijev je velitelem „Ruské imperiální legie“, což je polovojenské křídlo skupiny Ruské imperiální hnutí (RIM) propagující nadřazenost bílé rasy, kterou v roce 2002 založil Stanislav Vorobjov. Tato polovojenská skupina jménem Ruské federace aktivně bojuje v útočné válce proti Ukrajině. Na sociálních sítích „Ruská imperiální legie“ uvádí, že je do války Ruska proti Ukrajině zapojena tím, že „přispívá k průzkumným a útočným misím“.

Denis Garijev se účastní útočné války proti Ukrajině a počátkem roku 2022 byl zraněn. Prostřednictvím svého kanálu v aplikaci Telegram aktivně rekrutuje dobrovolníky, aby se v rámci boje proti Ukrajině k jeho polovojenské organizaci připojili. Kromě toho, že se účastní bojů na Ukrajině, poskytuje Ruská imperiální legie polovojenský výcvik osobám propagujícím nadřazenost bílé rasy v Evropské unii a aktivně usiluje o spojení těchto skupin do společné fronty čelící jejich údajným nepřátelům.

Z titulu své funkce vůdce a velitele Ruské imperiální legie Denis GARIJEV nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1410.

Stanislav Anatolyevich VOROBYOV

také znám jako: Stanislav VOROBYEV;

Stanislav VOROBOV

Stanislav VOROBYOV;

Stanislav VOROBEV (Станислав Анатольевич ВОРОБЬЕВ)

Datum narození: 2.6.1960

Místo narození: bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Číslo pasu nebo občanského průkazu: IVG678677 (Rusko)

Stanislav Vorobjov je vedoucím představitelem Ruského imperiálního hnutí, což je polovojenská organizace propagující nadřazenost bílé rasy, která jménem ruské vlády aktivně bojuje na Ukrajině. Ruské imperiální hnutí (RIH) založil Stanislav Vorobjov v roce 2002. Pod jeho vedením Ruské imperiální hnutí podporuje etnický ruský nacionalismus a současně se na Západě snaží podněcovat extremismus propagující nadřazenost bílé rasy. Poskytuje polovojenský výcvik ruským státním příslušníkům a členům podobně smýšlejících organizací z jiných zemí. Jeho ozbrojené křídlo, zvané Imperiální legie, aktivně bojuje jménem ruských ozbrojených sil ve válce Ruska proti Ukrajině. Na svých oficiálních internetových stránkách toto hnutí uvádí, že jedním z jeho hlavních cílů je „bojovat na Ukrajině proti uniatům a pohanům, kteří jsou páteří ukrajinských ozbrojených sil“. Stanislav Vorobjov osobně rekrutuje dobrovolníky, aby po boku ruských ozbrojených sil bojovali ve válce Ruska proti Ukrajině.

Z titulu své funkce vedoucího představitele Ruského imperiálního hnutí nese Stanislav Vorobjov odpovědnost za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost Ukrajiny nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, nebo tyto činnosti a politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1411.

Viktor Yuryevich ANOSOV

také znám jako: Viktor Yuriiovych ANOSOV;

„the Nose“ (rusky: „Нос“)

(Виктор Юрьевич АНОСОВ)

Datum narození: 31.10.1965

Místo narození: Simferopol, bývalý SSSR (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ukrajinská, ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu nebo občanského průkazu: ES662458 (Ukrajina); ES301083 (Ukrajina); 68 13 814996 (Ruská federace)

Viktor Anosov je členem správní rady „Svazu donbaských dobrovolníků“, což je polovojenské organizace, která po boku ruských ozbrojených sil aktivně bojuje v útočné válce Ruska proti Ukrajině. V rámci své funkce člena správní rady Svazu donbaských dobrovolníků působí Viktor ANOSOV ve Slovjansku (Doněcká oblast) a bojuje jménem ruských ozbrojených sil. Kromě toho působí jako předseda vojenského „tribunálu“ tzv. „Doněcké lidové republiky“ a v této funkci je odpovědný za mučení a vraždy ukrajinských vězňů.

Bojové jednotky Svazu donbaských dobrovolníků uzavřely smlouvu s ruským ministerstvem obrany a jeho členové byli pověřeni poskytováním přímé podpory pro účely ruských vojenských akcí. Svaz donbaských dobrovolníků navíc provádí průzkumné operace, jako je shromažďování zpravodajských informací a průzkum terénu pro ruské ozbrojené síly, včetně identifikace lokací pro ruské vojenské útoky proti cílům na Ukrajině.

Z titulu své funkce člena správní rady „Svazu donbaských dobrovolníků“ nese Viktor Anosov odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

1412.

Yan Igorevich PETROVSKIY

také znám jako: Jan PETROVSKY

Yan PETROVSKY

„Veliki Slavian“

„Velikiy Slavyan“

(Ян Игорeвич ПЕТРОВСКИЙ)

Datum narození: 2.1.1987

Místo narození: Irkutsk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Jan Petrovskij je vůdcem a velitelem ruské polovojenské skupiny s názvem „Operativní skupina Rusič“, která udržuje vazby na ruskou soukromou vojenskou společnost Wagnerova skupina, přičemž je možné, že působí jako jedna z podjednotek Wagnerovy skupiny. Operativní skupina Rusič se po boku ruské armády účastní bojů v útočné válce proti Ukrajině. Skupina Rusič má za sebou dlouhou historii bojů po boku zástupných sil podporovaných Ruskem v oblasti Donbasu na Ukrajině a v roce 2015 byli žoldnéři z této skupiny obviněni ze spáchání brutálních činů vůči zesnulým a zajatým ukrajinským vojákům, během něhož byli rovněž zachyceni na videozáznam.

Z titulu své funkce vůdce a velitele Operativní skupiny Rusič nese Jan Petrovskij odpovědnost za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost Ukrajiny nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, nebo tyto činnosti a politiky podporuje nebo je provádí.“

16.12.2022

 

Subjekty

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„126.

CREDIT BANK OF MOSCOW

(rusky: Moskevská kreditní banka) (Московский кредитный банк)

Adresa: 2 Lukov Pereulok, budova 1, Moskva, 107045, , Ruská federace,

Typ subjektu: veřejná akciová společnost

Místo registrace:

Ruská federace

Datum registrace:

1992

Registrační číslo:

1027739555282

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Moskevská kreditní banka je největší nestátní veřejnou bankou v Rusku a šestou největší ruskou finanční institucí. Pro vládu Ruské federace představuje systémově významnou finanční instituci. Působí v odvětví finančních služeb, které má strategický význam pro ruskou ekonomiku a je významným zdrojem příjmů pro vládu Ruské federace.

Moskevská kreditní banka čerpá státní podporu a v květnu 2022 získala od vlády licenci na vývoz zlata. Má tedy přímý prospěch z vazby na vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

Moskevská kreditní banka je tudíž zapojena do hospodářského odvětví, které poskytuje značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Dále má prospěch z vazby na vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

16.12.2022

127.

JSC ‘DALNEVOSTOCHNY BANK’ („Banka Dálného východu“ a.s.)

(rusky: АО ‘ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК’)

Adresa: 27, ul. Verchněportovaja, Vladivostok 690990, Ruská federace

Internetová stránka: http://www.dvbank.ru/

Typ subjektu: akciová společnost

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 20.11.1990

Registrační číslo: 1022500000786

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Dalnevostočnyj Bank je jednou z největších bank na ruském Dálném východě a pro vládu Ruské federace je důležitou finanční institucí. Působí v odvětví finančních služeb, které má strategický význam pro ruskou ekonomiku a je významným zdrojem příjmů pro vládu Ruské federace.

Dalnevostočnyj Bank je rovněž jednou z bank, které jsou oprávněny poskytovat bankovní podporu pro zakázky v oblasti obrany ruského státu, a je zapojena do mnoha státních programů. Tato banka je tudíž pro ruskou vládu v souvislosti s útočnou válkou proti Ukrajině strategicky důležitá.

Dalnevostočnyj Bank je tudíž zapojena do hospodářského odvětví, které poskytuje značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Kromě toho finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

16.12.2022

128.

Jednotné Rusko

(rusky: Единая Россия)

Adresa: 39. budova, Kutuzovskij prospekt, Moskva 121170, Ruská federace

Tel.: (495) 786-82-89

Internetová stránka: https://er.ru

E-mail: post@edinros.ru

Jednotné Rusko je prokremelská politická strana. Jejím předsedou je bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Tato strana podporovala útočnou válku Ruska proti Ukrajině i protiprávní a neuznanou anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti Ukrajiny Ruskem.

Je tedy odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

129.

Federální služba pro dozor v oblasti telekomunikací, informačních technologií a hromadných sdělovacích prostředků, Roskomnadzor

(rusky: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Роскомнадзор)

Adresa: Kitajgorodskij Projezd 7 / 2, Moskva 109992, Ruská federace

Tel.: +7 (495) 983-33-93

E-mail: rsoc_in@rkn.gov.ru

Internetová stránka: https://rkn.gov.ru/

Roskomnadzor je ruská státní agentura odpovědná za komunikace, informační technologie a hromadné sdělovací prostředky. Provádí státní politiku cenzury vůči nezávislým médiím. Po zahájení útočné války Ruska proti Ukrajině výrazně omezila přístup ruské společnosti k informacím, upřednostňovala proválečnou propagandu a zavedla válečnou cenzuru s cílem umlčet protiválečný disent. Nařídila ruským sdělovacím prostředkům, aby při informování o útočné válce proti Ukrajině používaly pouze informace a údaje poskytnuté oficiálními vládními zdroji. Zakázala používat slova „invaze“ nebo „válka“ a nařídila místo nich používat výraz „zvláštní operace“. Zakázala informovat o četných obětech mezi ruskými vojáky a ukrajinským civilním obyvatelstvem. Varovala sdělovací prostředky, aby nezveřejňovaly rozhovor, které poskytl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zrušila internetové stránky, které se neřídily jejími příkazy, a požádala soudy, aby potrestaly sdělovací prostředky nedodržující dané pokyny. Kromě toho zablokovala přístup k platformám sociálních médií Facebook a Twitter, aby jim zabránila sdílet informace o válce.

Agentura Roskomnadzor je tedy odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

130.

Noví lidé

(rusky: Новые люди)

Adresa: Bolšoj Trečgornyj Pereulok, budova 11 , vchod 2, Moskva 123022, Ruská federace

Tel.: +7 (800) 550-10-39

Internetová stránka: https://newpeople.ru/

E-mail: info@newpeople.ru

Strana Noví lidé je ruská politická strana. Podporovala útočnou válku Ruska proti Ukrajině i protiprávní a neuznanou anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti Ukrajiny Ruskem.

Je tedy odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

131.

Liberálně-demokratická strana Ruska

(rusky: Либерально-демократическая партия России)

Adresa: 1. Basmannyj Pereulok, budova 3, vchod 1, Moskva 107045, Ruská federace

Tel.: +7 (495) 530-62-62

Internetová stránka: https://ldpr.ru/

E-mail: office@ldpr.ru

Liberálně-demokratická strana Ruska je ruská politická strana. Podporovala útočnou válku Ruska proti Ukrajině i protiprávní a neuznanou anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti Ukrajiny Ruskem.

Je tedy odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

132.

Spravedlivé Rusko — Patrioti — Za pravdu

(rusky: „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“)

Adresa: Sídlo: 29 ul. Bolšaja Tatarskaja, Moskva 115184, Ruská federace

Korespondenční adresa: Akademika Pilugina 14, k.2, 117393, Moskva, Ruská federace

Tel.: +7 495 787 85 15

Internetová stránka: https://spravedlivo.ru/main

E-mail: info@spravedlivo.ru

Spravedlivé Rusko — Patrioti — Za pravdu je ruská politická strana. Podporovala útočnou válku Ruska proti Ukrajině i protiprávní a neuznanou anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti Ukrajiny Ruskem.

Je tedy odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

133.

Komunistická strana Ruské federace

(rusky: Коммунистическая пaртия Российской Федерaции)

Adresa: 3 Malyj Sucharevskyj Pereulok, budova 1, Moskva, 103051 Ruská federace

Tel.: +7-495-692-7646

Internetová stránka: https://kprf.ru/

E-mail: inter@kprf.ru

Komunistická strana Ruské federace je ruská politická strana. Podporovala útočnou válku Ruska proti Ukrajině i protiprávní a neuznanou anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti Ukrajiny Ruskem.

Je tedy odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

134.

JSC CENTRAL RESEARCH INSTITUTE BUREVESTNIK

(rusky: АО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ‘БУРЕВЕСТНИК’)

Adresa: Sormovskoje Šosse 1a, město Nižnij Novgorod, Nižnij Novgorodská oblast, Ruská federace (ústředí)

Typ subjektu: akciová společnost

Akciová společnost CENTRAL RESEARCH INSTITUTE BUREVESTNIK je ruská společnost působící ve zbrojním průmyslu. Za dobu své existence (od roku 1970) vyvinula přibližně 400 různých typů zbraní a vojenského vybavení. Nejznámější je její výroba těchto zbraní: dělostřelecká zařízení pro námořní dělostřelectvo AK-176, A-190; mobilní minomety (typy 2B11, 2K32, 2C12, 2B25), houfnice 2C35 a další.

Společnost CENTRAL RESEARCH INSTITUTE BUREVESTNIK poskytuje ruským ozbrojeným silám minomety různých typů, které se používají v útočné válce proti Ukrajině.

Nese tedy odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

135.

LIMITED LIABILITY COMPANY ‘VOLGOGRAD MACHINE-BUILDING COMPANY “VGTZ”’

(rusky: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ‘ВОЛГОГРАДСКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ “ВГТЗ”’)

Adresa: pl. im. Dzeržinskogo, d.1, 400006, Volgograd, Volgogradská oblast, Ruská federace

Typ subjektu: společnost s ručením omezeným

Místo registrace: Volgograd, Volgogradská oblast, Ruská federace

Datum registrace: 28.11.2002

Registrační číslo: 1023402461752

Hlavní místo obchodní činnosti: Rusko

Společnost Volgograd Machine Building Company „VGTZ“ je ruská společnost zabývající se vývojem a výrobou vyloďovacích bojových vozidel.

Společnost Volgograd Machine Building Company „VGTZ“ vyvíjí a vyrábí bojová vozidla – od BMD-4M, BTR-MDM až po modernizovaná bojová vozidla pěchoty BMP-2 a BMP-3 –, která ruské ozbrojené síly používají během útočné války Ruska proti Ukrajině.

Společnost Volgograd Machine Building Company „VGTZ“ tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Volgograd Machine Building Company „VGTZ“ má prospěch z probíhající útočné války Ruska proti Ukrajině, neboť přispívá k dodávkám bojových vozidel pro ruské ozbrojené síly, a má tudíž přímý prospěch ze skutečnosti, že se zvyšuje poptávka po zbraních. Vzhledem ke zvyšující se poptávce po zbraních má Volgograd Machine Building Company „VGTZ“ prospěch z vazby na vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

16.12.2022

136.

JSC Bryansk Automobile Plant

JSC „BAZ“

(rusky: AO „Брянский автомобильный завод“

АО ‘БАЗ’)

Adresa:, Stalelitějnaja ul., d.1, Brjansk, 241035, Brjanská oblast, Ruská federace

Typ subjektu: akciová společnost

Místo registrace: Brjansk, Brjanská oblast, Ruská federace

Datum registrace: 4.4.2008

Registrační číslo: 1083254005141

Hlavní místo obchodní činnosti: Rusko

Akciová společnost Bryansk Automobile Plant je jediným ruským výrobcem speciálních kolových podvozků a tahačů (SKST) s vysokou průchodivostí v terénu, jež jsou páteří dopravní základny stávajících i budoucích prostředků vzdušné, raketové a vesmírné obrany a jež se aktivně používají i jako součást mobilních prostředků radarového průzkumu, ženijní podpory a salvových raketometných systémů.

Společnost Bryansk Automobile Plant vyrábí speciální kolové podvozky a tahače využívané pro rozmístění protiletadlových raketových systémů S-350, S-400 a Tor-M2, jakož i dalších systémů letecké a kosmické obrany. Ruské ozbrojené síly používají uvedené systémy protivzdušné obrany během útočné války Ruska proti Ukrajině.

Společnost Bryansk Automobile Plant tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Společnost Bryansk Automobile Plant má prospěch z probíhající útočné války Ruska proti Ukrajině, neboť přispívá k dodávkám speciálních kolových podvozků a tahačů pro systémy protivzdušné obrany určeným ruským ozbrojeným silám, a má tudíž přímý prospěch ze skutečnosti, že se zvyšuje poptávka po zbraních. Vzhledem ke zvyšující se poptávce po zbraních má společnost Bryansk Automobile Plant prospěch z vazby na vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

16.12.2022

137.

JSC MACHINE BUILDING COMPANY ‘VITYAZ’

(rusky: АО ‘“МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПAНИЯ “ВИТЯЗЬ”’)

Adresa: Industrialnoje Šosse d.2, Išimbaj, Republika Baškortostán, Ruská federace (ústředí)

Typ subjektu: akciová společnost

Akciová společnost MACHINE BUILDING COMPANY „VITYAZ“ (společnost VITYAZ) je ruská společnost zabývající se vývojem, výrobou, provozem a opravami obrněných vojenských vozidel. Je patentovaným výrobcem vozidel DT-30 „Vítěz“ (Vityaz). Společnost VITYAZ vyrobená dvoučlánková pásová terénní vojenská vozidla DT-30 „Vítěz“ poskytuje ruským ozbrojeným silám, které je používají v útočné válce proti Ukrajině.

Společnost VITYAZ tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

138.

JSC KAZAN OPTICAL AND MECHANICAL PLANT (JSC KOMZ)

(rusky: АО КАЗАНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (AO КОМЗ))

Adresa: ul. Lipatova 37, Kazaň, Republika Tatarstán, Ruská federace

Typ subjektu: akciová společnost

Akciová společnost KOMZ je ruský diverzifikovaný podnik, který se specializuje na vývoj a výrobu optických zařízení a vybavení pro elektronický boj (včetně radarů, binokulárních dalekohledů atd.).

Společnost KOMZ vyrábí systémy pro elektronický boj Moskva-1 (Москва-1), Ryčag-AV (Рычаг-АВ) a Rtuť-BM (Ртуть-БМ), které jsou dodávány ruským ozbrojeným silám a používány v útočné válce Ruska proti Ukrajině.

Společnost KOMZ tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Společnost KOMZ má prospěch z probíhající útočné války Ruska proti Ukrajině, neboť přispívá k dodávkám systémů pro elektronický boj určeným ruským ozbrojeným silám, a má tudíž přímý prospěch ze skutečnosti, že se zvyšuje poptávka po zbraních. Vzhledem ke zvyšující se poptávce po zbraních má společnost KOMZ prospěch z vazby na vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

16.12.2022

139.

JSC ENIKS

(rusky: АО ‘ЭНИКС’)

Adresa: ul. Korolenko 120, Kazaň, Republika Tatarstán, Ruská federace

Typ subjektu: akciová společnost

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 6.6.2003

Registrační číslo:

1031632202227

Hlavní místo obchodní činnosti: Rusko

Akciová společnost ENIKS je ruská společnost zabývající se vývojem, výrobou, provozem a opravami komplexních systémů vzdušných cílů a bezpilotních vzdušných prostředků, systémů dálkového elektronického sledování a dalšího bojového vybavení. Společnost ENIKS vyrobené bezpilotní vzdušné prostředky (Eleron-3 a Eleron-10) poskytuje ruským ozbrojeným silám, které je používají v útočné válce proti Ukrajině.

Společnost ENIKS nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

140.

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ‘SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION “STRELA”’

PJSC ‘NPO “STRELA”’

(rusky: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “СТРЕЛА”’)

Adresa: ul. M. Gorkogo 6,. 300002, Tula, Tulská oblast, Ruská federace

Typ subjektu: veřejná akciová společnost

Místo registrace: ul. M. Gorkoho 6. 300002, Tula, Tulská oblast, Ruská federace

Datum registrace: 23.9.2002

Státní registrační číslo: 1027100517256

Daňové identifikační číslo: 7103028233

Vědecké a výrobní sdružení veřejná akciová společnost STRELA je specializovaný podnik zabývající se vývojem a výrobou radarových zařízení pro sledování a detekci cílů na zemi a na hladině moře. Společnost STRELA se věnuje vývoji a výrobě: přehledových radarů pro sledování bojiště, radarů pro lokalizaci útočících zbraní, radarových snímačů úsťové (počáteční) rychlosti dělostřeleckých granátů, radiolokátorů pro řízení palby, leteckého vybavení pro střely protivzdušné obrany země–vzduch, radarových bezpečnostních systémů pro civilní použití.

Společnost je součástí ruského státního koncernu Almaz-Antey Air Defense a funguje jako řídící organizace pověřená koordinací činností v příslušné technologické oblasti. Koncern Almaz-Antey Air Defense dále patří pod Federální agenturu pro správu státního majetku.

Společnost STRELA se věnuje vývoji a výrobě komplexního protibaterijního radarového systému Zoopark-1M (pro lokalizaci dělostřelectva), mobilní pozemní radiolokační stanice SNAR-10M1, speciálního bojového průzkumného vozidla SBRM Tigr („Tygr“) a dalších vojenských výrobků, které Rusko používalo nebo používá během nezákonné invaze na Ukrajinu v roce 2022.

16.12.2022

 

 

 

Vědecké a výrobní sdružení PJCS STRELA tudíž nese odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

 

141.

JSC IZHEVSK ELECTROMECHANICAL PLANT ‘KUPOL’

(rusky: ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ‘КУПОЛ’)

Adresa: ul. Pesočnaja 3, Iževsk, Udmurtská republika, Ruská federace (ústředí)

Typ subjektu: akciová společnost

Datum registrace: 23.4.2002

Hlavní místo obchodní činnosti: Rusko

Akciová společnost IZHEVSK ELECTROMECHANICAL PLANT „KUPOL“ (JSC IEMZ KUPOL) je ruská společnost zabývající se vývojem, výrobou, provozem a opravami raketových systémů Tor, což jsou systémy určené k ničení letadel, vrtulníků, řízených střel s plochou dráhou letu atd., využívající střely země–vzduch s krátkým doletem a použitelné za každého počasí v nízké až střední výšce.

Společnost IZHEVSK ELECTROMECHANICAL PLANT „KUPOL“ vyrobené raketové systémy Tor poskytuje ruským ozbrojeným silám, které je používají v útočné válce proti Ukrajině.

Společnost IZHEVSK ELECTROMECHANICAL PLANT „KUPOL“ tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

142.

JSC VOSTOCHNAIA VERF

(rusky: АО ‘ВОСТОЧНАЯ ВЕРФЬ’)

Adresa: ul. Gerojev-tichookeancev 1, Vladivostok, Přímořský kraj, Ruská federace (ústředí)

Typ subjektu: akciová společnost

Datum registrace: 6.8.1994

Registrační číslo: 1022501797064

Hlavní místo obchodní činnosti: Rusko

Akciová společnost VOSTOCHNAIA VERF je ruská loďařská společnost. Je rovněž známo, že se podílí na výrobě zvláštního typu minolovek a různých vyloďovacích plavidel (např. Projekt 11770). Z veřejných zdrojů vyplývá, že některá vyloďovací plavidla vyrobená společností VOSTOCHNAIA VERF byla používána během útočné války Ruska proti Ukrajině. VOSTOCHNAIA VERF poskytuje jí vyrobená vyloďovací plavidla ruským ozbrojeným silám, které je používají v útočné válce proti Ukrajině.

Společnost VOSTOCHNAIA VERF tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

143.

LLC ‘HOLDING COMPANY “EGO-HOLDING”’

(rusky: ООО ‘“ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “ЭГО-ХОЛДИНГ”’)

Adresa: ul. Butlerova, 13, písmeno A, místnost 20Н, 195256, Petrohrad, Ruská federace

Typ subjektu: společnost s ručením omezeným

Místo registrace: ul. Butlerova, 13, písmeno A, místnost 20Н, 195256, Petrohrad, Ruská federace

Datum registrace: 10.10.1997

Státní registrační číslo: 1027802486580

Daňové identifikační číslo: 7804070635

Společnost s ručením omezením HOLDING COMPANY „EGO-HOLDING“ zahrnuje několik podniků vojensko-průmyslového komplexu, které ve svých příslušných odvětvích obranného průmyslu představují v Ruské federaci čelné aktéry z hlediska vývoje a výroby prostředků a komplexních systémů radiové komunikace a vybavení pro elektronický boj. Jedná se například o podniky: NPO Zavod „Volna“, NTI „Radiosvyaz“ a PKB RIO. Jedním z těchto podniků je i Scientific and Investment Enterprise „Protek“, který se zabývá vývojem a výrobou automatizovaných rušiček R-330Zh „Žitěl“, jež používá Rusko během své útočné války proti Ukrajině. Společnost HOLDING COMPANY „EGO-HOLDING“ získala podnik Scientific and Investment Enterprise „Protek“ v lednu roku 2013.

Společnost HOLDING COMPANY „EGO-HOLDING“, jež je vlastníkem několika podniků vojensko-průmyslového komplexu, tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

144.

JSC A.E. NUDELMAN DESIGN BUREAU OF PRECISION MACHINE BUILDING (KB TOCHMASH)

(rusky: АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМ. А. Э. НУДЕЛЬМАНА (КБ ТОЧМАШ)(

Adresa: ul. Vvedenskij, 8, Moskva, Ruská federace (ústředí)

Typ subjektu: akciová společnost

Hlavní místo obchodní činnosti: Rusko

KB TOCHMASH je jako součást ruského státem vlastněného koncernu Almaz-Antey ruská vývojářská společnost, která vyrábí širokou škálu protiletadlových obranných systémů, přenosných systémů protivzdušné obrany (MANPADS) a raket, včetně zbraní se zvýšenou přesností.

KB TOCHMASH vyrábí protiletadlové raketové systémy Strela-10 a Sosna-R, které jsou široce používány během útočné války Ruska Ukrajině v roce 2022.

KB TOCHMASH tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. KB TOCHMASH má prospěch z útočné války Ruska proti Ukrajině, neboť přispívá k dodávkám protiletadlových raketových systémů pro ruské ozbrojené síly, a má tudíž přímý prospěch ze skutečnosti, že se zvyšuje poptávka po zbraních. KB TOCHMASH má tudíž prospěch z vazby na vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

16.12.2022

145.

JSC Automobile Plant URAL

(rusky: АО Автомобильный завод „УРАЛ“)

Adresa: 1 Prospekt Avtozavodcev, Miass, Čeljabinská oblast, 456304, Ruská federace

Typ subjektu: akciová společnost

Místo registrace: Čeljabinská oblast, Ruská federace

Datum registrace: 22. června 2000

Registrační číslo: 1027400870826

Hlavní místo obchodní činnosti: Rusko

Akciová společnost Automobile Plant URAL (Automobilový závod URAL) je ruský výrobce nákladních vozidel a jeden z hlavních dodavatelů obrněných nákladních vozidel pro ruské ozbrojené síly. Společnost Automobile Plant URAL je zapojena do ruského programu velkých vozidel typu „Tajfun“. „Tajfun“ je z řady ruských bojových obrněných vozidel odolných vůči minám, která jsou v provozu od roku 2014. Nákladní vozidla typu „Tajfun“ jsou registrována v ruském státním zbrojním programu. Tato vozidla jsou montována v podniku Automobile Plant URAL na základě státní zakázky s ruským ministerstvem obrany.

Společnost Ural Automobile Plant vyrábí vozidla Ural–4320 a „Tajfun“, která ruské ozbrojené síly používají během útočné války Ruska na Ukrajině v roce 2022.

Nese tedy odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Společnost Automobile Plant URAL má prospěch z útočné války Ruska proti Ukrajině, neboť přispívá k dodávkám obrněných nákladních vozidel pro ruské ozbrojené síly, a má tudíž prospěch ze skutečnosti, že se zvyšuje poptávka po zbraních. Společnost Automobile Plant URAL má tudíž prospěch z vazby na vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

16.12.2022

146.

RESEARCH DESIGN BYURO ‘NOVATOR’

(rusky: ОПЫТНОЕ-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ‘НОВАТОР’)

Adresa: Prospekt Kosmonavtov, 18, Jekatěrinburg, Sverdlovská oblast, Ruská federace (ústředí)

Typ subjektu: akciová společnost

Hlavní místo obchodní činnosti: Rusko

Akciová společnost RESEARCH DESIGN BYURO „NOVATOR“ je ruská společnost, která se zabývá vývojem, výrobou a opravami protiletetadlových raket dlouhého doletu, řízených střel s plochou dráhou letu, protiraketových střel a dalšího válečného vybavení. Společnost „NOVATOR“ poskytuje ruským ozbrojeným silám model řízených střel s plochou dráhou letu 3M-54 Kalibr (známý také jako 3M54-1 Kalibr a 3M14 Birjuza), které se používají v útočné válce proti Ukrajině.

Společnost RESEARCH DESIGN BYURO „NOVATOR“ tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

147.

JSC NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE RUSSKIE BAZOVYE INFORMACIONNYE TEHNOLOGII (JSC RPA RUSBITECH)

(rusky: АО ‘НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЕ БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ’ (АО ‘НПО РУСБИТЕХ’)

Adresa: Varšavskoje Šosse 26 budova 11, Moskva, Ruská federace (ústředí)

Typ subjektu: akciová společnost

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 22.9.2008

Registrační číslo: 5087746137023

Hlavní místo obchodní činnosti: Rusko

Akciová společnost RPA RUSBITECH je ruská technologická společnost, která se specializuje na výrobu vyspělých technologických řešení pro ruské donucovací struktury, zejména pro ruské ozbrojené síly. Nejlepším produktem je počítačový operační systém nazvaný Astra Linux, který v současnosti používají téměř veškeré ozbrojené ruské síly. Na systému Astra Linux je také založen hlavní informační systém velitelství ruské armády. Společnost je rovněž známa výrobou velících bodů typu APE-5, které se aktivně používají ke komunikaci během útočné války Ruska proti Ukrajině.

Společnost RPA RUSBITECH tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

148.

JSC Concern Radio-Electronic Technologies (KRET)

(rusky: JSC ’Концерн Радиоэлектронные технологии’ КРЭТ)

Adresa: ul. Gončarnaja, 20/1, 109240, Moskva, Ruská federace

Tel.: +7 (495) 587-70-70

Internetová stránka: www.kret.com

E-mail: info@kret.com

Společnost Concern Radio-Electronic Technologies KRET je hlavním ruským vývojářem a výrobcem vojenských radioelektronických výrobků. Jedná se o dceřinou společnost korporace Rostec Je výrobcem systémů pro elektronický boj Krasucha-4, které používaly ozbrojené síly Ruské federace během útočné války Ruska proti Ukrajině.

Společnost Concern Radio-Electronic Technologies KRET tedy nese odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

149.

OJSC „RADIOAVIONIKA“

(rusky: ОАО ‘Радиоавионика’)

Adresa: Troickij pr., 4, budova B, Petrohrad, 190005, Ruská federace

Tel.: +7 (812) 607-50-50

Internetová stránka: http://www.radioavionica.ru

E-mail: info@radioavionica.ru

Radioavionika je ruská technologická společnost a dodavatel zbraní ozbrojených sil Ruské federace.

Společnost Radioavionika vyvíjela a vyráběla průzkumné, řídicí, ovládací a komunikační systémy „Strelets-M“, které ruské ozbrojené síly používaly během útočné války Ruska proti Ukrajině.

Společnost Radioavionika tedy nese odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

150.

Technodinamika

(rusky:Технодинамик)

Adresa: 35, ul. Bolšaja Tatarskaja, budova 5, 115184, Moskva, Ruská federace

Tel.: +7 (495) 627-1099

E-mail: info@tdhc.ru

Internetová stránka: http://www.technodinamika.ru

Společnost Technodinamika je výrobce zbraní, střeliva, chemických a leteckých výrobků a vojenský poskytovatel ozbrojených sil Ruské federace. Jedná se o holdingovou společnost, která zahrnuje více než 100 podniků.

Dceřiné společnosti společnosti Technodinamika vyráběly bezpilotní vzdušné prostředky KBLA-IVC, systémy ISDM Zemledelije pro kladení min a střelivo pro rakety používané v raketometech BM-27 Uragan, řízené letadlové střely Vichr a raketové dělostřelecké systémy Tornado-S, které ruské ozbrojené síly používaly během útočné války Ruska proti Ukrajině.

Společnost je proto odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny nebo má z vazby na tuto vládu prospěch.

16.12.2022

151.

JSC „Ulan-Ude Aviation Plant“

(rusky: АО ‘УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД’)

Adresa: ul. Chorinskaja 1, 670009 Ulan-Ude, Republika Burjatsko, Ruská federace

Tel.: +7 (301) 248-0392

Internetová stránka: https://rabotauuaz.ru/o-predpriyatii#O_predpriyatii

E-mail: uuaz@uuaz.ru

Společnost Ulan-Ude Aviation Plant (Ulan-udský letecký závod) je smluvním dodavatelem ozbrojených sil Ruské federace.

Vyrobila vojenské dopravní vrtulníky Mi-8AMTSh, které byly používány ruskými ozbrojenými silami během útočné války Ruska proti Ukrajině.

Společnost je proto odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

152.

JSC „Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory“

(rusky: AO„Нижегородский завод 70-летия Победы“)

Adresa: Sormovskoje Šosse, 21, Nižnij Novgorod, 603052, Ruská federace

Tel.: 7 (831) 249-82-38

E-mail: 70Pobeda@nzslp.ru

Internetová stránka: https://nzslp.ru/

Typ subjektu: akciová společnost

Místo registrace: Nižnij Novgorod, Rusko

Datum registrace: 26.8.2014

Registrační číslo: ИНН/daňové identifikační číslo: 5259113339

ОГРН/hlavní státní registrační číslo: 1145259004296

Hlavní místo obchodní činnosti: Rusko

Společnost Nižněnovgorodský závod 70. výročí vítěžství je společností působící v ruském obranném průmyslu. Jejím úkolem je vyrábět pokročilé zbraně a vojenské vybavení, které zajistí provedení ruského státního rozkazu v oblasti obrany a státního zbrojního programu. Tato výroba je nezbytná pro zachování celkové schopnosti vlády Ruské federace pokračovat v útočné válce proti Ukrajině. Společnost mimo jiné vyrábí zbraňové systémy S-400, které Rusko použilo při útočné válce proti Ukrajině.

Společnost Nižněnovgorodský závod 70. výročí vítěžství rovněž usnadňuje a podporuje činnost ruské polovojenské organizace Junarmija, která podporuje útočnou válku Ruska proti Ukrajině a šíří ruskou válečnou propagandu.

Nese tudíž odpovědnost za materiální a finanční podporu vlády Ruské federace, jež je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tuto vládu prospěch.

16.12.2022

153.

JSC Votkinsk Machine Building Plant

(rusky: AO „Воткинский завод“)

Adresa: ul. Kirova, 2427430 Votkinsk, Udmurtská republika, Ruská federace

Tel.: +7 (34145) 6-53-53

E-mail: zavod@vzavod.ru

Internetová stránka: https://vzavod.ru/

Typ subjektu: akciová společnost

Místo registrace: Votkinsk, Udmurtská republika, Rusko

Datum registrace: 1.10.2010

Registrační číslo: ИНН/daňové identifikační číslo: 1828020110

Akciová společnost Votkinský závod je podnik působící v ruském obranném průmyslu, který vyrábí zbraně strategického významu pro Rusko. Jedná se o jediný podnik svého druhu v Rusku. Vyrábí mimo jiné rakety a střelivo pro komplexy Iskander a Točka-U, které Rusko použilo během úročné války proti Ukrajině.

Nese tudíž odpovědnost za materiální podporu vlády Ruské federace, jež je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tuto vládu prospěch.

16.12.2022

 

 

ОГРН/hlavní státní registrační číslo: 1101828001000

Hlavní místo obchodní činnosti: Rusko

 

 

154.

(PJSC ‘Motovilikhinskiye Zavody’)

(rusky: Публичное акционерного общество специального машиностроения и металлургии ‘Мотовилихинские заводы’

ПАО ‘Мотовилихинские заводы’)

Adresa: Rusko, 614014, Perm, ul. 1905, budova 35

Typ subjektu: veřejná akciová společnost

Místo registrace: Perm, Ruská federace

Datum registrace: 11. prosince 1992

Registrační číslo: 1025901364708

Hlavní místo obchodní činnosti: Rusko

Veřejná akciová společnost Motovilikhinskiye Zavody (Motovilichinské závody) je ruským státním výrobcem zbraní a střeliva. Spravuje ji společnost RT-Capital státního podniku Rostec. Hlavní činností společnosti společnost Motovilikhinskiye Zavody je výroba vojenského vybavení, jako jsou dělostřelecké díly, minomety a vícehlavňové raketomety. Společnost Motovilikhinskiye Zavody vyvíjí a vyrábí bojová a přepravní vozidla z vícehlavňových raketometných systémů Grad, Smerch, Tornado-G a Tornado-S. Je jediným ruským výrobcem bojových a přepravních vozidel ze složení vícehlavňových raketometných systémů typu „Grad“, „Smerch“ a jejich upravených verzí „Tornado-G“, „Tornado-S“.

Společnost se podílí na výrobě vícehlavňových raketometných systémů (MLRS) „Tornado-G“ a „Tornado-S“, které jsou dodávány ruským ozbrojeným silám a které se používají v útočné válce proti Ukrajině.

16.12.2022

 

 

 

Společnost Motovilikhinskiye Zavody tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Společnost Motovilikhinskiye Zavody má rovněž prospěch z probíhající útočné války Ruska proti Ukrajině, neboť přispívá k dodávkám vícehlavňových raketometných systémů (MLRS) pro ruské ozbrojené síly, a má tudíž přímý prospěch ze skutečnosti, že se zvyšuje poptávka po zbraních. Vzhledem ke zvyšující se poptávce po zbraních má společnost Motovilikhinskiye Zavody prospěch z vazby na vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

 

155.

All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK)

(rusky: Всероссйская госудaрственная телевизиoнная и радиовещaтельная компaния (ВГТРК))

Adresa: ul. 5go Jamskogo Polja 19–21, 125124, Moskva, Ruská federace 125124,

Typ subjektu: státní federální jednotný podnik

Místo registrace: Pochodnyj Projezd 3-2, 125373, Moskva, Rusko 125373,

Datum registrace: 14.10.2002

Registrační číslo: 1027700310076

Hlavní místo obchodní činnosti: Moskva, Rusko

VGTRK (Celoruská televizní a rozhlasová společnost) je mediální holdingová společnost, která ovládá televizní kanály, jako je Rossija 1, Rossija 24, RTR Planeta, rozhlasová stanice Vesti FM a další. Vlastní ji a ovládá Ruská federace a prezident Vladimir Putin ji ocenil jako strategický podnik. V roce 2022, v souvislosti s ruskou útočnou válkou proti Ukrajině, navýšila ruská vláda financování státem kontrolovaných sdělovacích prostředků; společnost VGTRK má obdržet 25,2 miliardy rublů. Má tudíž prospěch z vazby na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu či za destabilizaci Ukrajiny.

Kanály vlastněné společností VGTRK poskytují platformu pro Olgu Skabejevovou, Dmitrije Kiseljova, Vladimira Solovjova a další osoby, které šíří propagandu a dezinformace v souvislosti s ruskou útočnou válkou proti Ukrajině. VGTRK tudíž podporuje činnosti, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a je spojena s fyzickými osobami, které tyto politiky a činnosti podporují. Dále nese odpovědnost za podporu vlády Ruské federace, jež je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

16.12.2022

156.

National Media Group (NMG)

(rusky:‘Национаaльная Мeдиа Группа (НМГ)’)

Adresa: Prečistěnskaja naberežnaja, 13, budova 1, 119034, Moskva, Rusko

Typ subjektu: akciová společnost

Datum registrace: 1.2.2008

Registrační číslo: 1087746152207

Daňové identifikační číslo: 7704676655

National Media Group je mediální holding, který ovládá 28 mediálních společností v Rusku, včetně Channel One, Channel 5, REN TV a STS, internetových stránek 78.ru, národních novin Izvestija, Delovoy Peterburg a dalších sdělovacích prostředků. Vlastní ji banka Bank Rossija, jejímž hlavním akcionářem je Jurij Kovalčuk. Předsedkyní představenstva skupiny NMG je Alina Kabajevová. NMG má vazby na osoby a subjekty na něž se vztahují omezující opatření kvůli činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Sdělovací prostředky ovládané ze skupinou NMG aktivně šíří propagandu a dezinformace ohledně ruské útočné války proti Ukrajině. NMG tedy podporuje činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

157.

Strategic Culture Foundation

(rusky: Фонд стратегической культуры)

Adresa: ul. Bolšaja Poljanka, 50/1 STR.1, 119180, Moskva, Rusko

Typ subjektu: společnost s ručením omezeným

Místo registrace: ul. Bolšaja Poljanka, 50/1 STR.1, 119180, Moskva, Rusko

Datum registrace: 21.2.2005

Registrační číslo: 1057746290469

Daňové registrační číslo: 7706569306

Hlavní místo obchodní činnosti: Moskva, Rusko

Strategic Culture Foundation (Strategický kulturní fond) je organizace financovaná Ruskou federací. Podle oficiálních zpráv je těsně spjatá s ruskými zvláštními službami, včetně ruské zahraniční zpravodajské služby (SVR).

Internetové stránky kontrolované touto organizací, strategic-culture.org a fondsk.ru, šíří prokremelské narativy a své prokremelské dezinformace zaměřují na zahraniční čtenáře. Tato organizace tedy podporuje činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Dále nese odpovědnost za podporu vlády Ruské federace, jež je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

16.12.2022

158.

ANO TV-Novosti

(rusky: АНО ‘ТВ-новости’)

Adresa: Autonomous non-profit organization (ANO) “TV-Novosti”, BOROVAYA ULITSA, D.3, K.1, Moskva, 111020, Ruská federace

Tel.: +7(499)750-00-75, +7(495)926-28-30, +7(495)649-89-89

Internetové stránky: https://partners.rt.com/contacts/

E-mail: info@rttv.ru

TV-Novosti je ruská mediální organizace napojená na vládu. Je financována z federálního rozpočtu Ruské federace. Prostřednictvím svých podřízených sdělovacích prostředků, včetně RT, šíří prokremelskou propagandu a dezinformace a podpořila ruskou útočnou válku proti Ukrajině.

Tudíž materiálně či finančně podporovala činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Dále měla prospěch z vazby na vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

16.12.2022

159.

Ozbrojené síly Ruské federace

(rusky: Вооружённые Сиилы Российской Федерaции)

Adresa: Frunzenskaja Naberežnaya 22, Moskva, 119160, Rusko

Tel.: 8 (495) 498-01-84

Internetová stránka: https://mil.ru/

E-mail: ps-smi@mil.ru

Ozbrojené síly Ruské federace jsou vojenské síly Ruské federace. Dne 24. února 2022 zahájily útočnou válku proti Ukrajině.

Vojáci ozbrojených sil Ruské federace se dopustili válečných zločinů a porušování lidských práv vůči občanům Ukrajiny, včetně nerozlišujícího používání výbušných zbraní v obydlených oblastech a útoků na civilisty, kteří se pokoušejí uprchnout. V oblastech okupovaných ozbrojenými silami Ruské federace se odehrály sumární popravy, nezákonné zadržování, mučení, špatné zacházení, znásilňování a jiné sexuální násilí.

Ozbrojené síly Ruské federace nesou tedy odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

160.

Národní garda Ruské federace

(rusky: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)

také známa jako Rosgvardiya (rusky: Росгвардия)

Adresa: 9 ul. Krasnokazarmennaja, 111250 Moskva, Rusko

Tel.: +7 495 361 85 79

Internetová stránka: https://rosguard.gov.ru

E-mail: dvsmi@rosgvard.ru

Národní garda Ruské federace je vnitřní ozbrojenou sílou Ruské federace. Účastnila se útočné války Ruska proti Ukrajině.

Nese tedy odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

161.

Russian Aerospace Forces

(rusky: Воздушно-космические силы)

Adresa: Frunzenskaja Naberežnaja 22, Moskva, 119160, Rusko

Tel.: 8 (495) 498- 02-09

Internetová stránka: https://structure.mil.ru/structure/forces/air.htm

E-mail: ps-smi@mil.ru

Ruské letecké síly jsou vzdušnou a vesmírnou složkou ozbrojených sil Ruské federace. Účastnily se útočné války Ruska proti Ukrajině.

Nesou tedy odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

162.

Russian Airborne Forces

(rusky: „Воздушно-десантные войска“)

Adresa: Frunzenskaja Naberežnaja 22, Moskva, 119160, Rusko

Tel.: 8 (495) 962 98 88

Internetová stránka: https://structure.mil.ru/structure/forces/rd/airborne.htm

E-mail: ps-vdv@mil.ru

Ruské výsadkové síly jsou výsadkovou složkou ozbrojených sil Ruské federace. Účastnily se útočné války Ruska proti Ukrajině.

Nesou tedy odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

163.

Russian Ground Forces

(rusky: „Сухопутные войска“)

Adresa: Frunzenskaja Naberežnaja, 22/2, 119160 Moskva, Rusko

Tel.: 8 (495) 693 32 56

Internetová stránka: https://eng.mil.ru/en/structure/forces/type/ground.htm

E-mail: ps-sv@mil.ru

Ruské pozemní síly jsou pozemní složkou ozbrojených sil Ruské federace. Účastnily se útočné války Ruska proti Ukrajině.

Nesou tedy odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

164.

Russian Navy

(ruština: Военно-морской флот)

Adresa: Frunzenskaja Naberežnaja 22, Moskva, 119160, Rusko

Tel.: +7 (968) 766-17-67

Internetová stránka: https://structure.mil.ru/structure/forces/navy.htm

E-mail: ps-vmf@mil.ru

Ruské námořnictvo je námořní složkou ozbrojených sil Ruské federace. Jednotky ruského námořnictva se účastnily útočné války Ruska proti Ukrajině.

Nese tedy odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

165.

Special Operations Forces

(rusky: Силы специальных операций)

Adresa: Command of the Special Operations Forces, military unit 99450 (Moskevská oblast, okres Solněčnogorsk, město Seněž), Rusko

E-mail: ps-smi@mil.ru

Síly pro speciální operace jsou speciální složkou ozbrojených sil Ruské federace. Síly pro speciální operace se účastnily útočné války Ruska proti Ukrajině.

Nesou tedy odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

166.

Main Computing Center of the General Staff (GVC)

(rusky: Главный вычислительный центр Генерального штаба (‘ГВЦ’)

Adresa: ul. Znamenka 19, Moskva, Rusko

Typ subjektu: Ruský vojenský ústav

Hlavní výpočetní středisko generálního štábu ruských ozbrojených sil je jedním z klíčových subjektů ruských raketových útoků na Ukrajinu, včetně civilních cílů, v období od dubna do října 2022, při nichž bylo jen v říjnu 2022 zabito více než 30 lidí a dalších více než 100 lidí bylo zraněno. Toto středisko nese odpovědnost za technické přípravy, včetně výpočtu příslušných údajů, pro raketové útoky na Ukrajinu. Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

16.12.2022

167.

Main Intelligence Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation

Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации

také známa jako– GRU

ГРУ

Adresa: Grizodubovoj, 3, Moskva 125252, Rusko

Internetové stránky: https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=9711@egOrganization

Hlavní zpravodajská služba generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace je ruskou vojenskou zpravodajskou službou. Účastnila se útočné války Ruska proti Ukrajině.

Nese tedy odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

168.

JSC „Zavolzhsky plant of caterpillar tractors“

(„ZZGT“)

rusky: ЗАО „Заволжский завод гусеничных тягачей“

(ЗЗГТ)

Adresa: 606522, Nižněnovgorodská oblast, Goroděcký okres, Zavolžje, ul Železnodorožnaja, 1

Typ subjektu: akciová společnost

Datum registrace: 26.9.2011

Místo registrace: Nižněnovgorodská oblast, Rusko

Hlavní místo obchodní činnosti: Rusko

Akciová společnost ZZGT je ruský strojírenský podnik, který vyrábí a dodává pásová terénní vozidla GAZ-3344-20.

Společnost ZZGT poskytuje vozidla GAZ-3344-20 ruským ozbrojeným silám, které je používají v útočné válce proti Ukrajině.

Společnost ZZGT tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

169.

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY „ZAVOD TULA“

(rusky:ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „ЗАВОД ТУЛА“)

Tulská oblast, Tula, ul. F. Smirnova, 28 korp.

Typ subjektu: veřejná akciová společnost

Datum registrace: 16.8.2002

Místo registrace: Tula, Rusko

Registrační číslo: 1027100592210

Hlavní místo obchodní činnosti: Rusko

Veřejná akciová společnost ZAVOD TULA je přední společnost zabývající se vývojem průzkumných mobilních prostředků pro zjišťování radiace, chemických a nespecifických biologických látek a je jejich sériovým dodavatelem pro odbor radiační, chemické a biologické ochrany Ministerstva obrany Ruské federace. Společnost ZAVOD TULA poskytuje vyrobená speciálně vybavená průzkumná vozidla, jež slouží pro zjišťování radiace, ruským ozbrojeným silám, které je používají v útočné válce proti Ukrajině.

Společnost ZAVOD TULA tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

170.

Russian Imperial Legion

také známa jako: Russkiy Imperskiy Legion

Saint Petersburg Imperial Legion

„Imperial Legion“

„RIL“

(rusky: Русский имперский легион)

Místo registrace: Petrohrad, Ruská federace (PO Box 128, Petrohrad 197022)

Datum registrace: 2002

Ruská imperiální legie je polovojenské křídlo skupiny Ruské imperiální hnutí (RIM) propagující nadřazenost bílé rasy, kterou v roce 2002 založil Stanislav Vorobjov. Tato polovojenská skupina jménem Ruské federace aktivně bojuje v útočné válce proti Ukrajině. Na sociálních sítích „Ruská imperiální legie“ uvádí, že je do války Ruska proti Ukrajině zapojena tím, že „přispívá k průzkumným a útočným misím“.

Z tohoto důvodu Ruská imperiální legie poskytuje materiální podporu pro činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

171.

Russian Imperial Movement

také znám jako: RIM;

Russkoye Imperskoye Dvizheniye

(rusky: русское имперское движение)

Datum registrace: 2002

Ruské imperiální hnutí (RIM) je skupina propagující nadřazenost bílé rasy, kterou v roce 2002 založil Stanislav Vorobjov. Tato skupina propaguje etnický ruský nacionalismus a snaží se na Západě podněcovat extremismus propagující nadřazenost bílé rasy. Poskytuje polovojenský výcvik ruským státním příslušníkům a členům podobně smýšlejících organizací z jiných zemí. Její ozbrojené křídlo, tzv. Imperiální legie, aktivně bojuje za ozbrojené síly Ruska v útočné válce Ruska proti Ukrajině. Na svých oficiálních internetových stránkách toto hnutí uvádí, že jedním z jeho hlavních cílů je „bojovat na Ukrajině proti uniatům a pohanům, kteří jsou páteří ukrajinských ozbrojených sil“.

Z tohoto důvodu Ruské imperiální hnutí poskytuje materiální podporu pro činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

172.

Task Force ‘Rusich’

také známa jako: ‘Military-Patriotic Club Rusich’;

‘Rusich Sabotage And Assault Reconnaissance Group’;

‘Rusich Task Force’;

‘Sabotage And Assault Reconnaissance Group Rusich’;

„DSHRG Rusich“

(rusky: ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА РУСИЧ)

"ДШРГ Русич")

Datum registrace: 2014

Operativní skupina Rusič je ruská polovojenská skupina, která udržuje vazby na ruskou soukromou vojenskou společnost Wagnerova skupina, přičemž je možné, že působí jako jedna z podjednotek Wagnerovy skupiny. Operativní skupina Rusič se po boku ruské armády účastní bojů v útočné válce proti Ukrajině. Skupina Rusič má za sebou dlouhou historii bojů po boku zástupných sil podporovaných Ruskem v oblasti Donbasu na Ukrajině a v roce 2015 byli žoldnéři z této skupiny obviněni ze spáchání brutálních činů vůči zesnulým a zajatým ukrajinským vojákům, během něhož byli rovněž zachyceni na videozáznam.

Z tohoto důvodu Operativní skupina Rusič poskytuje materiální podporu pro činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

173.

Union of Donbas Volunteers

(rusky: СОЮЗ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДОНБАССА)

Místo registrace: Moskva, Ruská federace (125047, Moskva, ul. Fadějeva, 7 budova 1, kancelář 2, Rusko)

Datum registrace: 27.8.2015

Registrační číslo daňového poplatníka: 9710001943

Státní registrační číslo: 1157700015065

Svaz donbaských dobrovolníků je polovojenská skupina, které jménem Ruské federace aktivně bojuje v útočné válce proti Ukrajině. Bojové jednotky této polovojenské organizace uzavřely smlouvu s ruským ministerstvem obrany a její členové byli pověřeni poskytováním přímé podpory pro účely ruských vojenských akcí. Svaz donbaských dobrovolníků navíc provádí průzkumné operace, jako je shromažďování zpravodajských informací a průzkum terénu pro ruské ozbrojené síly, včetně identifikace míst pro ruské vojenské útoky proti cílům na Ukrajině.

Z tohoto důvodu Svaz donbaských dobrovolníků poskytuje materiální podporu pro činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.“

16.12.2022

174.

SBK ART LLC

(rusky: OOO SBK ART)

Adresa: 125167, Leningradskij prospekt, D. 37a K. 4, podlaží/místnost 10/33 A73, Choroševskij městský obvod, Moskva 125167, Ruská federace

Typ subjektu: společnost s ručením omezeným

Místo registrace Pochodnyj Projezd 3-2, Moskva 125373, Ruská federace

Datum registrace: 10.12.2021

Registrační číslo:

1217700605209

SBK ART LLC je společnost se sídlem v Ruské federaci, která má vazby na společnost Sberbank. SBK ART LLC byla zřízena jako dceřiná společnost společnosti Sberbank před jejím zařazením na seznam, aby držela podíly společnosti Sberbank ve skupině Fortenova. Sberbank si zachovává nad společností SBK ART LLC faktickou kontrolu bez ohledu na údajný převod svých akcií na podnikatele ve Spojených arabských emirátech.

SBK ART LLC je tedy společnost s vazbami na společnost Sberbank, která je subjektem zařazeným na seznamu jakožto subjekt, jenž finančně podporuje vládu Ruské federace, a jakožto subjekt zapojený do hospodářského odvětví, které vládě Ruské federace poskytuje značné zdroje příjmů.

16.12.2022“