02020D1146 — CS — 03.08.2020 — 000.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1146

ze dne 31. července 2020,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro některé spotřebiče pro domácnost, tepelné pojistky, zařízení v kabelových sítích pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby, jističe, zařízení pro zhášení oblouku a obloukové svařování, instalační spojky určené k trvalému spojení v pevné instalaci, transformátory, tlumivky, napájecí zdroje a jejich kombinace, systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením, kabelové vázací spony a vedení kabelů, přístroje řídicích obvodů, spínací ústrojí, nouzové osvětlení, elektronické obvody používané ve svítidlech a výbojové světelné zdroje

(Úř. věst. L 250 3.8.2020, s. 121)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 257, 6.8.2020, s.  39 (2020/1146)
▼B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1146

ze dne 31. července 2020,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro některé spotřebiče pro domácnost, tepelné pojistky, zařízení v kabelových sítích pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby, jističe, zařízení pro zhášení oblouku a obloukové svařování, instalační spojky určené k trvalému spojení v pevné instalaci, transformátory, tlumivky, napájecí zdroje a jejich kombinace, systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením, kabelové vázací spony a vedení kabelů, přístroje řídicích obvodů, spínací ústrojí, nouzové osvětlení, elektronické obvody používané ve svítidlech a výbojové světelné zdrojeČlánek 1

Příloha I ►C1  prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956 ◄ se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Příloha II ►C1  prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956 ◄ se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 1 přílohy I se použije ode dne 3. února 2022.
PŘÍLOHA I

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956 se mění takto:

1) 

položky 2 a 3 se zrušují;

2) 

vkládá se nová položka 2a, která zní:„2a.

EN 60335-1:2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-1:2012/A14:2019“

3) 

vkládá se nová položka 3a, která zní:„3a.

EN 60335-2-4:2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

EN 60335-2-4:2010/A2:2019“

4) 

doplňují se nové položky, které znějí:Číslo

Odkaz na normu

„28.

EN 50620:2017

Elektrické kabely – Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla

EN 50620:2017/A1:2019

29.

EN 60335-2-5:2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

EN 60335-2-5:2015/A11:2019

30.

EN 60335-2-7:2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

EN 60335-2-7:2010/A2:2019

31.

EN 60335-2-12:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

EN 60335-2-12:2003/A2:2019

EN 60335-2-12:2003/A11:2019

32.

EN 60335-2-13:2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

EN 60335-2-13:2010/A1:2019

33.

EN 60335-2-17:2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky a podobné ohebné tepelné spotřebiče

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

34.

EN 60335-2-35:2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

EN 60335-2-35:2016/A1:2019

35.

EN 60335-2-47:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/A2:2019

36.

EN 60335-2-48:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/A2:2019

37.

EN 60335-2-49:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/A2:2019

38.

EN 60335-2-52:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

EN 60335-2-52:2003/A12:2019

39.

EN 60335-2-61:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

EN 60335-2-61:2003/A11:2019

40.

EN 60335-2-66:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

EN 60335-2-66:2003/A11:2019

41.

EN 60335-2-84:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-84: Zvláštní požadavky na toalety

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

EN 60335-2-84:2003/A2:2019

42.

EN 60335-2-87:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

EN 60335-2-87:2002/A2:2019

43.

EN 60335-2-98:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

EN 60335-2-98:2003/A11:2019

44.

EN 60669-1:2018

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60669-1:2018/AC:2018-11

45.

EN 60691:2016

Tepelné pojistky – Požadavky a pokyny pro použití

EN 60691:2016/A1:2019

46.

EN 60728-11:2017

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 11: Bezpečnost

EN 60728-11:2017/A11:2018

47.

EN IEC 60934:2019

Jističe pro zařízení (CBE)

48.

EN 60947-5-4:2003

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů – Zvláštní zkoušky

EN 60947-5-4:2003/A1:2019

49.

EN IEC 60947-9-1:2019

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku – Zařízení pro zhášení oblouku

50.

EN IEC 60974-2:2019

Zařízení pro obloukové svařování – Část 2: Kapalinové chladicí systémy

51.

EN IEC 60974-3:2019

Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

52.

EN IEC 60974-5:2019

Zařízení pro obloukové svařování – Část 5: Podavače drátu

53.

EN IEC 60974-7:2019

Zařízení pro obloukové svařování – Část 7: Hořáky

54.

EN 61347-2-7:2012

Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-7: Zvláštní požadavky pro napájení ovládacích zařízení pro nouzové osvětlení

EN 61347-2-7:2012/A1:2019

55.

EN 61347-2-11:2001

Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-11: Zvláštní požadavky pro různé elektronické obvody používané ve svítidlech

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

EN 61347-2-11:2001/A1:2019

56.

EN 61386-1:2008

Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 61386-1:2008/A1:2019

57.

EN 61439-3:2012

Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

EN 61439-3:2012/AC:2019-04

58.

EN IEC 61535:2019

Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevné instalaci

59.

EN 61557-9:2015

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT

EN 61557-9:2015/AC:2017-02

60.

EN IEC 61558-1:2019

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

61.

EN 61643-31:2019

Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích

62.

EN IEC 61851-1:2019

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 1: Obecné požadavky

63.

EN 62026-3:2015

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Rozhraní řadič-zařízení (CDI) – Část 3: DeviceNet

EN 62026-3:2015/AC:2019-12

64.

EN 62035:2014

Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) – Požadavky na bezpečnost

EN 62035:2014/A1:2019

65.

EN IEC 62275:2019

Systémy vedení kabelů – Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace“
PŘÍLOHA II

V příloze II prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956 se doplňují nové položky, které znějí:Číslo

Odkaz na normu

Datum zrušení

„29.

EN 60335-2-5:2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

3. února 2022

30.

EN 60335-2-7:2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

3. února 2022

31.

EN 60335-2-12:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-12:

Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

3. února 2022

32.

EN 60335-2-13:2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

3. února 2022

33.

EN 60335-2-17:2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky a podobné ohebné tepelné spotřebiče

3. února 2022

34.

EN 60335-2-35:2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

3. února 2022

35.

EN 60335-2-47:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

3. února 2022

36.

EN 60335-2-48:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

3. února 2022

37.

EN 60335-2-49:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

3. února 2022 ]

38.

EN 60335-2-52:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

3. února 2022

39.

EN 60335-2-61:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

3. února 2022

40.

EN 60335-2-66:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

3. února 2022

41.

EN 60335-2-84:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-84: Zvláštní požadavky na toalety

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

3. února 2022

42.

EN 60335-2-87:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

3. února 2022

43.

EN 60335-2-98:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

3. února 2022

44.

EN 60669-1:2018

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Všeobecné požadavky

3. února 2021

45.

EN 60691:2003

Tepelné pojistky – Požadavky a pokyny pro použití

EN 60691:2003/A1:2007

EN 60691:2003/A2:2010

3. února 2022

46.

EN 60728-11:2010

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 11: Bezpečnost

3. února 2022

47.

EN 60934:2001

Jističe pro zařízení (CBE)

EN 60934:2001/A1:2007

EN 60934:2001/A2:2013

3. února 2022

48.

EN 60947-5-4:2003

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů – Zvláštní zkoušky

3. února 2022

49.

EN 60974-2:2013

Zařízení pro obloukové svařování – Část 2: Kapalinové chladicí systémy

3. února 2022

50.

EN 60974-3:2014

Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

3. února 2022

51.

EN 60974-5:2013

Zařízení pro obloukové svařování – Část 5: Podavače drátu

3. února 2022

52.

EN 60974-7:2013

Zařízení pro obloukové svařování – Část 7: Hořáky

3. února 2022

53.

EN 61347-2-7:2012

Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-7: Zvláštní požadavky pro napájení ovládacích zařízení pro nouzové osvětlení

3. února 2022

54.

EN 61347-2-11:2001

Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-11: Zvláštní požadavky pro různé elektronické obvody používané ve svítidlech

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

3. února 2022

55.

EN 61386-1:2008

Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky

3. února 2022

56.

EN 61439-3:2012

Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

3. února 2021

57.

EN 61535:2009

Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevné instalaci

EN 61535:2009/A1:2013

3. února 2022

58.

EN 61557-9:2015

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT

3. února 2021

59.

EN 61558-1:2005

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

EN 61558-1:2005/A1:2009

EN 61558-1:2005/AC:2006

3. února 2022

60.

EN 61851-1:2011

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 1: Všeobecné požadavky

3. února 2022

61.

EN 62026-3:2015

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Rozhraní řadič-zařízení (CDI) – Část 3: DeviceNet

3. února 2021

62.

EN 62035:2014

Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) – Požadavky na bezpečnost

3. února 2022

63.

EN 62275:2015

Systémy vedení kabelů – Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace

3. února 2022

64.

EN 50178:1997

Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích“