2004O0018 — CS — 01.01.2015 — 004.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 16. září 2004

o zadávání zakázek na eurobankovky

(ECB/2004/18)

(2004/703/ES)

(Úř. věst. L 320, 21.10.2004, p.21)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/280 ze dne 13. listopadu 2014

L 47

29

20.2.2015