1980L0068 — CS — 22.12.2013 — 002.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 17. prosince 1979

o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami

(80/68/EHS)

(Úř. věst. L 020, 26.1.1980, p.43)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000,

L 327

1

22.12.2000