EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1176

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1176 ze dne 7. srpna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1387, pokud jde o odložení termínu použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 (Text s významem pro EHP)

C/2020/5401

OJ L 259, 10.8.2020, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1176/oj

10.8.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 259/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1176

ze dne 7. srpna 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1387, pokud jde o odložení termínu použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na článek 31 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Opatření zavedená za účelem omezení pandemie COVID-19 závažně narušují schopnost členských států a odvětví letectví připravit se na uplatňování řady nedávno přijatých prováděcích nařízení v oblasti bezpečnosti letectví.

(2)

Omezení volného pohybu osob a změny v pracovních podmínkách a dostupnosti zaměstnanců v kombinaci s další pracovní zátěží, kterou vyžaduje zvládnutí významných nepříznivých důsledků pandemie COVID-19 pro všechny zúčastněné strany, narušují přípravy pro uplatňování těchto prováděcích nařízení.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1387 (2) stanoví nové normy pro výpočet výkonnosti letadel při vykládce, které se použijí ode dne 5. listopadu 2020. Aby se zabránilo tomu, že uplatňování těchto norem bude bránit bezproblémovému procesu obnovy letů v souvislosti s oživením po pandemii COVID-19 z důvodu dodatečných provozních požadavků, by jejich použitelnost měla být odložena s cílem umožnit příslušným orgánům a zúčastněným stranám, aby se na jejich uplatňování připravily.

(4)

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví Komisi potvrdila, že je možné použitelnost ustanovení uvedených ve 3. bodě odůvodnění odložit o omezenou dobu, aniž by to mělo nepříznivý dopad na bezpečnost letectví, neboť tato pravidla obsahují technické úlevy pro průmysl, který je nejlépe prováděn v běžném provozním prostředí.

(5)

S cílem poskytnout okamžitou pomoc vnitrostátním orgánům a všem zúčastněným stranám během pandemie COVID-19 a umožnit jim přizpůsobit své plány přípravy na odložené uplatňování dotčených ustanovení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 2 třetím pododstavci prováděcího nařízení (EU) 2019/1387 se datum „5. listopadu 2020“ nahrazuje datem „12. srpna 2021“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. srpna 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1387 ze dne 1. srpna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky na výpočty výkonnosti letounu při přistání a standardy pro posuzování stavu povrchu dráhy, o aktualizaci určitého bezpečnostního vybavení letounů a bezpečnostních požadavků na letouny a o lety bez oprávnění k provozu se zvětšenou vzdáleností od přiměřeného letiště (Úř. věst. L 229, 5.9.2019, s. 1).


Top