EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1118

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1118 ze dne 27. dubna 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel

C/2020/2557

OJ L 243, 29.7.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1118/oj

29.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1118

ze dne 27. dubna 2020,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel (1), a zejména na čl. 6 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2001/539/ES (2) uzavřelo Společenství Úmluvu o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu přijatou v Montrealu dne 28. května 1999 (dále jen „Montrealská úmluva“), která stanoví pravidla týkající se odpovědnosti v souvislosti s mezinárodní leteckou přepravou osob, zavazadel a nákladu.

(2)

Nařízením (ES) č. 785/2004 byly stanoveny minimální požadavky na pojištění odpovědnosti ve vztahu k cestujícím, zavazadlům a nákladu na takové úrovni, aby bylo zajištěno, že letečtí dopravci mají vhodné pojištění pokrývající jejich odpovědnost podle Montrealské úmluvy.

(3)

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) nedávno revidovala meze odpovědnosti leteckých dopravců podle Montrealské úmluvy s odkazem na inflační faktor, který odpovídá akumulované hodnotě inflace ode dne vstupu Montrealské úmluvy v platnost.

(4)

ICAO konstatovala, že od 30. prosince 2009, data vstupu přechozích revidovaných mezí podle Montrealské úmluvy v platnost, přesáhl inflační faktor úroveň 10 %, což je prahová hodnota pro úpravu mezí odpovědnosti. Meze odpovědnosti proto byly odpovídajícím způsobem revidovány.

(5)

Minimální požadavky na pojištění odpovědnosti ve vztahu k cestujícím, zavazadlům a nákladu, zavedené nařízením (ES) č. 785/2004, by tedy měly být co nejdříve přizpůsobeny revidovaným mezím odpovědnosti podle Montrealské úmluvy, které začaly platit od 28. prosince 2019.

(6)

Pokud jde o odpovědnost ve vztahu k cestujícím, byly minimální požadavky na pojištění v nařízení (ES) č. 785/2004 stanoveny na úrovni, která významně překračuje revidované meze odpovědnosti podle Montrealské úmluvy.

(7)

Pokud jde o odpovědnost ve vztahu k zavazadlům a nákladu, měly by být minimální požadavky na pojištění v nařízení (ES) č. 785/2004 zvýšeny na úroveň revidovaných mezí odpovědnosti podle Montrealské úmluvy.

(8)

Nařízení (ES) č. 785/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 6 nařízení (ES) č. 785/2004 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Pojistné krytí odpovědnosti ve vztahu k zavazadlům činí nejméně 1 288 ZPČ na jednoho cestujícího v obchodním provozu.

3.   Pojistné krytí odpovědnosti ve vztahu k nákladu činí nejméně 22 ZPČ na jeden kilogram v obchodním provozu.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. dubna 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady 2001/539/ES ze dne 5. dubna 2001 o uzavření Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu (Montrealská úmluva) Evropským společenstvím (Úř. věst. L 194, 18.7.2001, s. 38).


Top