EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1101

Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1101 ze dne 23. července 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu (oznámeno pod číslem C(2020) 4936)

C/2020/4936

OJ L 241, 27.7.2020, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1101/oj

27.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/36


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1101

ze dne 23. července 2020,

kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu

(oznámeno pod číslem C(2020) 4936)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (1), a zejména na čl. 53 první pododstavec uvedené směrnice, ve spojení s článkem 131 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (2), a zejména na čl. 76 první pododstavec uvedeného nařízení, ve spojení s článkem 131 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise (EU) 2020/491 (3) osvobozuje zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 do 31. července 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu.

(2)

Dne 11. června 2020 Komise konzultovala členské státy v souladu s 5. bodem odůvodnění rozhodnutí (EU) 2020/491, zda je nezbytné toto období prodloužit, a členské státy nato požádaly o prodloužení tohoto osvobození.

(3)

Dovoz, který členské státy realizovaly podle rozhodnutí (EU) 2020/491, napomohl tomu, aby příslušné orgány členských států poskytly státním nebo schváleným organizacím přístup k potřebnému lékařskému vybavení a osobním ochranným prostředkům, které byly nedostatkové. Podle obchodních statistik tohoto zboží je míra dovozu stále vysoká. Vzhledem k tomu, že počet infekcí COVID-19 v členských státech stále představuje riziko pro veřejné zdraví, a jelikož členské státy stále hlásí nedostatek zboží potřebného k boji proti pandemii COVID-19, je nezbytné prodloužit dobu použitelnosti stanovenou v rozhodnutí (EU) 2020/491 o tři měsíce.

(4)

Aby se členským státům umožnilo řádné podávání zpráv o povinnostech vyplývajících z rozhodnutí (EU) 2020/491, je vhodné lhůtu stanovenou v článku 2 rozhodnutí (EU) 2020/491 prodloužit.

(5)

Dne 24. června 2020 byly členské státy konzultovány ohledně požadovaného prodloužení v souladu s článkem 76 nařízení (ES) č. 1186/2009 a článkem 53 směrnice 2009/132/ES.

(6)

Rozhodnutí (EU) 2020/491 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí (EU) 2020/491 se mění takto:

1)

v článku 2 se návětí nahrazuje tímto:

„Členské státy sdělí Komisi nejpozději do 31. prosince 2020 tyto informace:“;

2)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Článek 1 se použije na dovoz uskutečněný od 30. ledna 2020 do 31. října 2020.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. července 2020.

Za Komisi

Paolo GENTILONI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 292, 10.11.2009, s. 5.

(2)  Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 23.

(3)  Rozhodnutí Komise (EU) 2020/491 ze dne 3. dubna 2020 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu (Úř. věst. L 103, 3.4.2020, s. 1).


Top