EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1680

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1680 ze dne 7. října 2019, kterým se opravuje české znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/436 o harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES

C/2019/7108

OJ L 257, 8.10.2019, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1680/oj

8.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/47


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1680

ze dne 7. října 2019,

kterým se opravuje české znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/436 o harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (2), a zejména na čl. 7 odst. 3 a článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

České znění prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/436 (3) obsahuje chyby v čl. 1 druhém pododstavci a v článku 2, pokud jde o otázku, zda a do jaké míry se má za to, že strojní zařízení vyrobené v souladu s harmonizovanými normami uvedenými v přílohách II a III uvedeného rozhodnutí splňuje příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle směrnice 2006/42/ES.

(2)

České znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/436 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/436 se opravuje takto:

1)

v článku 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu směrnice 2006/42/ES uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie s omezením.“;

2)

znění článku 2 se nahrazuje tímto:

„Odkazy v Úředním věstníku Evropské unie na harmonizované normy pro strojní zařízení vypracované na podporu směrnice 2006/42/ES uvedené v příloze III tohoto rozhodnutí se zrušují od dat stanovených v uvedené příloze.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/436 ze dne 18. března 2019 o harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (Úř. věst. L 75, 19.3.2019, s. 108).


Top