Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0098

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/98 ze dne 21. ledna 2019 o zahájení nabídkového řízení pro nákup sušeného odstředěného mléka během období veřejné intervence od 1. března do 30. září 2019

C/2019/601

OJ L 20, 23.1.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/98/oj

23.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 20/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/98

ze dne 21. ledna 2019

o zahájení nabídkového řízení pro nákup sušeného odstředěného mléka během období veřejné intervence od 1. března do 30. září 2019

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (2), a zejména na čl. 3 odst. 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (3), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 12 nařízení (EU) č. 1308/2013 se veřejná intervence u sušeného odstředěného mléka použije od 1. března do 30. září.

(2)

Nařízení (EU) č. 1370/2013 stanoví, že množstevní omezení pro nákup sušeného odstředěného mléka za pevně stanovenou cenu se v roce 2019 stanoví na 0 tun.

(3)

V souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 1370/2013 má být tedy pro sušené odstředěné mléko zahájeno nabídkové řízení od začátku období veřejné intervence v roce 2019.

(4)

Oddíl 3 kapitoly II hlavy II prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 stanoví pravidla pro nákup prostřednictvím nabídkového řízení.

(5)

V souladu s čl. 9 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 by měla být stanovena lhůta, v níž členské státy oznámí Komisi všechny přípustné nabídky.

(6)

V zájmu účinné správy by členské státy měly pro oznámení předávaná Komisi používat informační systémy v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 (4) a prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1185 (5),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zahájení nabídkového řízení

Intervenční nákup sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení probíhá od 1. března do 30. září 2019 podle podmínek stanovených v oddíle 3 kapitoly II hlavy II prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 a v tomto nařízení.

Článek 2

Podávání nabídek do nabídkového řízení

1.   Lhůty pro podávání nabídek končí v 11:00 hodin (bruselského času) třetí úterý v měsíci. V srpnu však lhůta pro podávání nabídek končí v 11:00 hodin (bruselského času) čtvrté úterý v měsíci.

Pokud je úterý dnem státního svátku, lhůta končí v 11:00 hodin (bruselského času) předchozího pracovního dne.

2.   Nabídky se podávají platebním agenturám, které jsou schválené členskými státy (6).

Článek 3

Oznámení Komisi

Oznámení podle čl. 9 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 musí být učiněno do 16:00 hodin (bruselského času) ve dnech uplynutí lhůt pro podávání nabídek do nabídkového řízení podle článku 2 tohoto nařízení, v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 a prováděcím nařízením (EU) 2017/1185.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. ledna 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71.

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 100).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113).

(6)  Adresy platebních agentur jsou uvedeny na internetových stránkách Evropské komise https://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments_cs.


Top