Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1932

Nařízení Rady (EU) 2018/1932 ze dne 10. prosince 2018, kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 667/2010 o některých omezujících opatřeních vůči Eritreji

ST/14665/2018/INIT

OJ L 314, 11.12.2018, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1932/oj

11.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/8


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1932

ze dne 10. prosince 2018,

kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 667/2010 o některých omezujících opatřeních vůči Eritreji

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady SZBP 2018/1944 ze dne 10. prosince 2018, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/127/SZBP o omezujících opatřeních vůči Eritreji (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. prosince 2009 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 1907 (2009), kterou se zavádějí omezující opatření vůči Eritreji spočívající v zákazu prodeje a dodávek zbrojního a souvisejícího materiálu do Eritreje a z ní.

(2)

Nařízením Rady (EU) č. 667/2010 (2) se uvádějí v účinnost opatření stanovená rozhodnutím Rady 2010/127/SZBP (3), přijatým podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1907 (2009).

(3)

Dne 14. listopadu 2018 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2444 (2018), kterou veškerá omezující opatření vůči Eritreji s okamžitým účinkem zrušila.

(4)

Dne 10. prosince 2018 Rada přijala rozhodnutí SBZP 2018/1944, kterým se rozhodnutí 2010/127/SZBP zrušuje.

(5)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména k zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(6)

Nařízení (EU) č. 667/2010 by proto mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 667/2010 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2018.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Viz strana 60 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 667/2010 ze dne 26. července 2010 o některých omezujících opatřeních vůči Eritreji (Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 16).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2010/127/SZBP ze dne 1. března 2010 o omezujících opatřeních vůči Eritreji (Úř. věst. L 51, 2.3.2010, s. 19).


Top