Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0611

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/611 ze dne 19. dubna 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

OJ L 101, 20.4.2018, p. 70–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/611/oj

20.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/70


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/611

ze dne 19. dubna 2018,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849 (1), jež stanoví omezující opatření vůči Korejské lidově demokratické republice (KLDR).

(2)

KLDR pokračuje v provádění svého jaderného a balistického programu, což je v rozporu s jejími závazky stanovenými v několika rezolucích Rady bezpečnosti OSN. Tyto programy jsou částečně financovány prostřednictvím nelegálních převodů finančních prostředků a hospodářských zdrojů.

(3)

Na seznam osob a subjektů obsažený v příloze II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by měly být doplněny čtyři osoby poskytnuvší převod majetku či zdrojů, který by mohl finančně přispívat k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

(4)

Příloha II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 19. dubna 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. ZAHARIEVA


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79).


PŘÍLOHA

Příloha II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění takto:

1)

nadpis oddílu II se nahrazuje tímto:

„II.   

Osoby a subjekty poskytující finanční služby nebo převod majetku nebo zdrojů, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení“;

2)

v oddíle II se doplňují tyto položky pododdílu „A. Osoby“:

 

Jméno

Další používaná jména

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„9.

KIM Yong Nam

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Datum narození: 2.12.1947

Místo narození: Sinuju, KLDR

20.4.2018

KIM Yong Nam je podle zjištění skupiny odborníků pracovníkem Generálního úřadu pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), subjektu označeného ze strany OSN. KIM Yong Nam a jeho syn KIM Su Gwang byli podle zjištění skupiny odborníků zapojeni do systému klamavých finančních praktik, které by mohly přispívat k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. V průběhu svého působení v diplomatických službách KIM Yong Nam otevřel několik běžných a spořících bankovních účtů v Unii a byl zapojen do různých bankovních převodů velkého rozsahu na účty v Unii nebo na účty mimo Unii, včetně účtů zřízených na jméno svého syna KIM Su Gwanga a snachy KIM Kyong Hui.

10.

DJANG Tcheul Hy

 

Datum narození: 11.5.1950

Místo narození: Kangwon

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy byla společně se svým manželem KIM Yong Namem, synem KIM Su Gwangem a snachou KIM Kyong Hui zapojena do systému klamavých finančních praktik, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Byla majitelkou několika bankovních účtů v Unii, které na její jméno zřídil její syn KIM Su Gwang. Byla rovněž zapojena do několika bankovních převodů z účtů své snachy KIM Kyong Hui na bankovní účty mimo Unii.

11.

KIM Su Gwang

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang

Datum narození: 18.8.1976

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

diplomat na velvyslanectví KLDR v Bělorusku

20.4.2018

KIM Su Gwang je podle zjištění skupiny odborníků pracovníkem Generálního úřadu pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), subjektu označeného ze strany OSN. Podle zjištění skupiny odborníků byl spolu se svým otcem KIM Yong Namem zapojen do systému klamavých finančních praktik, které by mohly přispívat k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. KIM Su Gwang otevřel řadu bankovních účtů v několika členských státech, a to i jménem svých rodinných příslušníků. V průběhu svého působení v diplomatických službách byl zapojen do různých bankovních převodů velkého rozsahu na bankovní účty v Unii nebo na účty mimo Unii, a to i na účty otevřené na jméno své manželky KIM Kyong Hui.

12.

KIM Kyong Hui

 

Datum narození: 6.5.1981

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

20.4.2018

KIM Kyong Hui byla společně se svým manželem KIM Su Gwangem, tchánem KIM Yong Namem a tchyní DJANG Tcheul Hy zapojena do systému klamavých finančních praktik, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Byla příjemkyní řady bankovních převodů pocházejících od jejího manžela KIM Su Gwanga a tchána KIM Yong Nama a sama převáděla finanční prostředky na účty mimo Unii, ať již svým jménem, nebo jménem své tchyně DJANG Tcheul Hy.“


Top