Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0603

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/603 ze dne 12. dubna 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

C/2018/2326

OJ L 101, 20.4.2018, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/603/oj

20.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/603

ze dne 12. dubna 2018

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. dubna 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Nafukovací polštář z plastů (tzv. „polštář na vozík pro invalidy“), o rozměrech přibližně 40 × 40 cm, složený ze dvou obdélníkových navzájem propojených komor naplněných vzduchem. Každá komora obsahuje plastový vak, jenž je naplněn vzduchem a potažen tenkou vrstvou silikonu.

Polštář je nastavitelný podle úrovně nafouknutí obou komor, tedy když uživatel na polštáři sedí, dochází ke změně polohy plastového vaku v obou komorách.

Polštář je opatřen odepínatelným protiskluzovým povlakem z textilních materiálů, k jehož spodní straně jsou připevněny dva popruhy se suchým zipem.

Výrobek má uživateli pomáhat předcházet vzniku proleženin. Poskytuje úlevu sedacím kostem uživatele a zvyšuje jeho pohodlí.

Viz obrázky (*1).

3926 90 97

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3926 , 3926 90 a 3926 90 97 .

Zařazení výrobku do čísla 9404 (ložní potřeby a podobné výrobky) je vyloučeno, neboť nafukovací (pneumatické) polštáře jsou z tohoto čísla vyloučeny ve smyslu poznámky 1 písm. a) ke kapitole 94, a v důsledku toho se nafukovací (pneumatické) polštáře z plastů zařazují do čísla 3926 (viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému (HS) k číslu 9404 , poslední odstavec, písm. b)).

Zařazení do kódu KN 8714 20 00 jako části, součásti a příslušenství vozíků pro invalidy je rovněž vyloučeno, protože výrobek není vhodný pro použití výhradně nebo hlavně s vozíky pro invalidy ve smyslu poznámky 3 ke třídě XVII. Výrobek lze vzhledem k jeho objektivním vlastnostem použít na mnoho sedadel a židlí, stejně jako na sedadla vozíků pro invalidy. Výrobek například není určen k použití s konkrétním sedadlem, neboť není opatřen žádnými zvláštními prostředky, kterými by ho bylo možné připevnit a které by ho určovaly k použití s konkrétním sedadlem. Protiskluzový povlak a popruhy se suchým zipem lze připevnit k mnoha různým typům sedadel. Z tohoto důvodu není výrobek identifikovatelný pro použití s konkrétním typem sedadla (viz též vysvětlivky k HS k číslu 8714 , první odstavec, bod i).

Zařazení do kódu KN 8714 20 00 jako části, součásti a příslušenství vozíků pro invalidy je navíc vyloučeno i z toho důvodu, že výrobek není ani nepostradatelný pro fungování vozíku pro invalidy, ani vozík nepřizpůsobuje pro určitou operaci, ani nerozšiřuje rozsah vykonávaných operací, ani neumožňuje plnit zvláštní funkci vedle své základní funkce, jíž je umožnit pohyb zdravotně postižené osobě (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 16. června 2011, Unomedical, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, body 29, 30 a 36). Vozík pro invalidy funguje stejně i bez polštáře. Díky polštáři je pro uživatele sezení ve vozíku pro invalidy pouze pohodlnější a snesitelnější.

Ačkoli výrobek sestává z různých součástí (polštář je z plastů a povlak z textilních materiálů), je ho třeba zařadit tak, jako by sestával z polštáře z plastů, neboť polštář dodává výrobku podstatný charakter ve smyslu všeobecného pravidla 3 b). Textilní součást je pouze povlakem, který chrání podstatnou součást výrobku a drží ji na svém místě. Výrobek je proto nutno zařadit podle materiálu, ze kterého je vyroben, do kódu KN 3926 90 97 jako „ostatní výrobky z plastů“.

Image

Image


(*1)  Obrázky slouží pouze pro informaci.


Top