Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2160

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2160 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012, pokud jde o některé odkazy na předpisy ICAO (Text s významem pro EHP. )

C/2017/7598

OJ L 304, 21.11.2017, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2160/oj

21.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/47


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2160

ze dne 20. listopadu 2017,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012, pokud jde o některé odkazy na předpisy ICAO

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě) (1), a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro jednotné nebe,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Bod 3 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1079/2012 (2) odkazuje na předpisy stanovené v Postupech pro navigační služby – uspořádání letového provozu (PANS-ATM Doc. 4444) Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), konkrétně pak na 15. vydání z roku 2007 obsahující změnu č. 6). Dne 10. listopadu 2016 organizace ICAO dokument 4444 pozměnila, aby do něho byla zapracována změna č. 7 A.

(2)

Odkazy v prováděcím nařízení (EU) č. 1079/2012 na dokument 4444 by proto měly být nyní aktualizovány, aby byla tato změna zohledněna, a členské státy tak mohly plnit své mezinárodní právní závazky a byl zajištěn soulad s mezinárodním regulačním rámcem organizace ICAO.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 1079/2012 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Oddíl 12.3.1.5 „Kanálová separace 8,33 kHz“ předpisu ICAO PANS-ATM Doc. 4444 (šestnácté vydání – 2016 obsahující změnu č. 7 A).“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1079/2012 ze dne 16. listopadu 2012, kterým se stanoví požadavky na rozestup kanálů hlasové komunikace pro jednotné evropské nebe (Úř. věst. L 320, 17.11.2012, s. 14).


Top