EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0083R(03)

Oprava nařízení Komise (EU) č. 83/2014 ze dne 29. ledna 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 28, 31.1.2014)

C/2017/7184

OJ L 276, 26.10.2017, p. 79–79 (CS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/83/corrigendum/2017-10-26/oj

26.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 276/79


Oprava nařízení Komise (EU) č. 83/2014 ze dne 29. ledna 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

( Úřední věstník Evropské unie L 28 ze dne 31. ledna 2014 )

Strana 22, příloha II, kterou se do přílohy III nařízení (EU) č. 965/2012 doplňuje nová hlava FTL, hlava FTL, oddíl 1, bod ORO.FTL.105 „Definice“, bod 25:

místo:

„25)

‚letovou zálohou‘ se rozumí definovaný, předem oznámený časový úsek, během něhož provozovatel od člena posádky požaduje, aby byl k dispozici pro přidělení na let, přemístění nebo jinou službu bez předchozí doby odpočinku;“,

má být:

„25)

‚letovou zálohou‘ se rozumí definovaný, předem oznámený časový úsek, během něhož provozovatel od člena posádky požaduje, aby byl k dispozici pro přidělení na let, přemístění nebo jinou službu, do něhož nezasahuje doba odpočinku;“.

Strana 28, příloha II, kterou se do přílohy III nařízení (EU) č. 965/2012 doplňuje nová hlava FTL, hlava FTL, oddíl 2, bod ORO.FTL.225 „Letová záloha a služby na letišti“, písm. f) bod 4:

místo:

„4)

jak je doba strávená v letové záloze započítávána pro účely kumulativní doby služby.“,

má být:

„4)

jak je doba strávená v letové záloze jiné než letové záloze na letišti započítávána pro účely kumulativní doby služby.“


Top