EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1185R(04)

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1185 ze dne 20. července 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 923/2012, pokud jde o aktualizaci a doplnění společných pravidel létání a provozních předpisů týkajících se služeb a postupů v oblasti letecké navigace (SERA část C), a ruší nařízení (ES) č. 730/2006 (Úř. věst. L 196, 21.7.2016)

C/2017/6014

OJ L 228, 2.9.2017, p. 33–33 (ES)
OJ L 228, 2.9.2017, p. 33–34 (CS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1185/corrigendum/2017-09-02/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 228/33


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1185 ze dne 20. července 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 923/2012, pokud jde o aktualizaci a doplnění společných pravidel létání a provozních předpisů týkajících se služeb a postupů v oblasti letecké navigace (SERA část C), a ruší nařízení (ES) č. 730/2006

( Úřední věstník Evropské unie L 196 ze dne 21. července 2016 )

Strana 6, čl. 1 bod 2 písm. k), kterým se do článku 2 prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012 vkládá nový bod 94a:

místo:

„„94a.

„minimálním palivem“ se rozumí situace, při níž dodávka paliva do letadla dosáhla stavu, ve kterém má let závazně přistát na konkrétním letišti a žádné další zpoždění není možné akceptovat;“;“,

má být:

„„94a.

„minimem paliva“ se rozumí situace, při níž dodávka paliva do letadla dosáhla stavu, ve kterém má let závazně přistát na konkrétním letišti a žádné další zpoždění není možné akceptovat;“;“.

Strana 6, čl. 1 bod 2 písm. n), kterým se nahrazuje čl. 2 bod 116 prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012:

místo:

„„116.

„osobami ovlivňující bezpečnost letu“ se rozumí osoby, které by mohly ohrozit bezpečnost letectví, jestliže neplní řádně své povinnosti a funkce, včetně členů posádek, personálu zajišťujícího údržbu letadel, personálu provozu letišť, personálu záchranné služby, hasičů a pracovníků údržby, personálu s povolením ke vstupu na pohybovou plochu bez doprovodu a řídících letového provozu;“;“,

má být:

„„116.

„personálem ovlivňujícím bezpečnost“ se rozumí osoby, které by mohly ohrozit bezpečnost letectví, jestliže neplní řádně své povinnosti a funkce, včetně členů posádek, personálu zajišťujícího údržbu letadel, personálu provozu letišť, personálu záchranné služby, hasičů a pracovníků údržby, personálu s povolením ke vstupu na pohybovou plochu bez doprovodu a řídících letového provozu;“;“.

Strana 8, příloha, bod 5 písm. a) podbod iii), kterým se v bodě SERA.5005 písm. c) v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012 nahrazuje bod 3) podbod v):

místo:

„„v)

ve vysokohorské oblasti může příslušný úřad stanovit vyšší minima dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti pro lety za viditelnosti.“;“,

má být:

„„v)

v horské oblasti může příslušný úřad stanovit vyšší minima dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti pro lety za viditelnosti.“;“.

Strana 13, příloha, bod 17, kterým se v bodě SERA.10001 v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012 doplňují nová písmena b) a c):

místo:

„„b)

Nepředepíše-li příslušný úřad jinak, musí letadlo vybavené vhodným obousměrným rádiovým spojením v období dvaceti až čtyřiceti minut po posledním spojení, bez ohledu na účel takového spojení, hlásit pouze k ověření, že let pokračuje v souladu s letovým plánem; takové hlášení obsahuje identifikaci letadla a slova „let normální (Operations normal)“.

c)

Zpráva „let normální (Operations normal)“ se musí vyslat příslušnému stanovišti ATS.“;“,

má být:

„„b)

Nepředepíše-li příslušný úřad jinak, musí letadlo vybavené vhodným obousměrným rádiovým spojením v období dvaceti až čtyřiceti minut po posledním spojení, bez ohledu na účel takového spojení, hlásit pouze k ověření, že let pokračuje v souladu s letovým plánem; takové hlášení obsahuje identifikaci letadla a slova „provoz normální (Operations normal)“.

c)

Zpráva „provoz normální (Operations normal)“ se musí vyslat příslušnému stanovišti letových provozních služeb (ATS).“;“.

Strana 14, příloha, bod 20, kterým se do přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012 vkládají nové body SERA.11012 a SERA.11013:

místo:

„„SERA.11012 Minimální palivo a nouzový stav paliva

a)

V případě, že pilot nahlásí stav „minimální palivo“, řídící letového provozu ho musí, jakmile to bude proveditelné, informovat jak o jakémkoliv předpokládaném zdržení, tak o situaci, kdy se žádné zdržení neočekává.“,

má být:

„„SERA.11012 Minimum paliva a nouzový stav paliva

a)

V případě, že pilot nahlásí stav „minimum paliva“, řídící letového provozu ho musí, jakmile to bude proveditelné, informovat jak o jakémkoliv předpokládaném zdržení, tak o situaci, kdy se žádné zdržení neočekává.“.

Strana 17, příloha, bod 25, kterým se do přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012 doplňují nové oddíly 13 a 14, bod SERA.13001 písm. c):

místo:

„c)

S výjimkou letu ve vzdušném prostoru určeném příslušným úřadem pro povinný provoz odpovídače je letadlo bez dostatečného zdroje elektrické energie osvobozeno od povinnosti mít odpovídač v provozu po celou dobu.“,

má být:

„c)

Letadlo bez dostatečného zdroje elektrické energie je osvobozeno od povinnosti mít odpovídač v provozu po celou dobu; toto se nevztahuje na lety ve vzdušném prostoru, kde je příslušným úřadem určen povinný provoz odpovídače.“.

Strana 23, příloha, bod 25, kterým se do přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012 doplňují nové oddíly 13 a 14, bod SERA.14040, tabulka S14-3, řádek odpovídající číslu „4“, třetí sloupec:

místo:

„ČTYŘI“,

má být:

„ČTYRY“.

Strana 23, příloha, bod 25, kterým se do přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012 doplňují nové oddíly 13 a 14, bod SERA.14040, tabulka S14-3, řádek odpovídající číslu „7“, třetí sloupec:

místo:

„SEDM“,

má být:

„SEDUM“.

Strana 39, příloha, bod 29, kterým se nahrazuje dodatek 5 přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012, bod 4.2.1:

místo:

„4.2.1.

Vyplněný formulář s hlášením o vulkanické činnosti musí provozovatel letadla nebo člen letové posádky ihned po příletu na letiště doručit do letištní meteorologické služebny nebo, není-li meteorologická služebna členům letových posádek přilétajících letů snadno přístupná, zachází se s vyplněným formulářem v souladu s místními dohodami mezi meteorologickými službami, poskytovateli letových provozních služeb a provozovatelem letadla.“,

má být:

„4.2.1.

Vyplněný formulář s hlášením o vulkanické činnosti musí provozovatel letadla nebo člen letové posádky ihned po příletu na letiště doručit do letištní meteorologické služebny nebo, není-li meteorologická služebna členům letových posádek přilétajících letů snadno přístupná, zachází se s vyplněným formulářem v souladu s místními dohodami mezi poskytovatelem meteorologických služeb, poskytovatelem letových provozních služeb (ATS) a provozovatelem letadla.“.


Top