Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0337

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/337 ze dne 27. února 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1375/2007 o dovozech zbytků z výroby kukuřičného škrobu ze Spojených států amerických

C/2017/1271

OJ L 50, 28.2.2017, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/337/oj

28.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 50/42


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/337

ze dne 27. února 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1375/2007 o dovozech zbytků z výroby kukuřičného škrobu ze Spojených států amerických

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 178 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1375/2007 (2) obsahuje ustanovení zajišťující, že zbytky z výroby kukuřičného škrobu dovážené ze Spojených států amerických odpovídají dohodnutým celním definicím. Příloha I uvedeného nařízení obsahuje osvědčení o shodě vydané americkým průmyslem mokrého mletí.

(2)

Došlo ke změně společnosti potvrzující přijetí osvědčení producentů a vydávající osvědčení o shodě. Název společnosti uvedené v osvědčení o shodě proto musí být odpovídajícím způsobem změněn.

(3)

Mělo by být přijato příslušné ustanovení za účelem umožnění používání osvědčení vydaných před datem vstupu tohoto nařízení v platnost.

(4)

Nařízení (ES) č. 1375/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vzor „Certificate of Conformity“ (osvědčení o shodě) v příloze I nařízení (ES) č. 1375/2007 se nahrazuje vzorem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Osvědčení vydaná v souladu s nařízením (ES) č. 1375/2007 před vstupem tohoto nařízení v platnost zůstávají nadále platná.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. února 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1375/2007 ze dne 23. listopadu 2007 o dovozech zbytků z výroby kukuřičného škrobu ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 307, 24.11.2007, s. 5).


PŘÍLOHA

Image


Top