Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1950

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1950 ze dne 4. listopadu 2016 o neschválení určitých biocidních účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP )

C/2016/6921

OJ L 300, 8.11.2016, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1950/oj

8.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/14


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1950

ze dne 4. listopadu 2016

o neschválení určitých biocidních účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví v části 2 přílohy II seznam kombinací účinné látky a typu přípravku, které nebyly ke dni 4. srpna 2014 podporovány a pro které by v souladu s čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení mohla do 12 měsíců ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost kterákoli osoba oznámit svůj zájem o převzetí role účastníka pro jednu či více těchto kombinací účinné látky a typu přípravku.

(2)

U některých kombinací účinné látky a typu přípravku nebyl vyjádřen žádný zájem, nebo, pokud zájem vyjádřen byl, oznámení bylo zamítnuto v souladu s čl. 17 odst. 4 nebo 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014.

(3)

V souladu s článkem 20 uvedeného nařízení by tyto kombinace účinné látky a typu přípravku neměly být schváleny k použití v biocidních přípravcích.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účinné látky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí se neschvalují pro typy přípravků v ní uvedené.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 4. listopadu 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Neschválené kombinace účinné látky a typu přípravku:

kombinace látky a typu přípravku uvedené v tabulce níže, včetně případných nanoforem,

jakékoli nanoformy všech kombinací látky a typu přípravku uvedených v tabulce v části 1 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014, kromě těch nanoforem, které jsou uvedeny v tabulce, a

jakékoli nanoformy všech kombinací účinné látky a typu přípravku schválených ke dni 4. srpna 2014, s výjimkou těch, které byly výslovně schváleny.

Číslo položky v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014

Název látky

Zpravodajský členský stát

Číslo ES

Číslo CAS

Typ(y) přípravku

1021

1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin (nově definovaný podle položky 152)

NL

204-258-7

118-52-5

11

166

benzyl(hexadecyl)dimethylamonium-chlorid (viz položka 948)

IT

204-526-3

122-18-9

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

167

benzyl(dimethyl)oktadecylamonium-chlorid (viz položka 948)

IT

204-527-9

122-19-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

213

benzyl(dodecyl)dimethylamonium-chlorid (viz položka 948)

IT

205-351-5

139-07-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

214

benzyl(dimethyl)tetradecylamonium-chlorid (viz položka 948)

IT

205-352-0

139-08-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

331

didecyldimethylamonium-bromid (viz položka 949)

IT

219-234-1

2390-68-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

384

dimethyl(dioktyl)amonium-chlorid (viz položka 949)

IT

226-901-0

5538-94-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

399

benzyl(dodecyl)dimethylamonium-bromid (viz položka 948)

IT

230-698-4

7281-04-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

418

oxid křemičitý amorfní

FR

231-545-4

7631-86-9

18

449

síran měďnatý

FR

231-847-6

7758-98-7

2

554

4-[(dijodmethyl)sulfonyl]-1-methylbenzen

UK

243-468-3

20018-09-1

2

587

decyl(dimethyl)oktylamonium-chlorid (viz položka 949)

IT

251-035-5

32426-11-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

601

benzyldimethyl(oktadec-9-en-1-yl)amonium-chlorid (viz položka 948)

IT

253-363-4

37139-99-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

615

3-fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát (permethrin)

IE

258-067-9

52645-53-1

9

637

alkyl(benzyl)dimethylamonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) (viz položka 948)

IT

263-080-8

61789-71-7

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

638

dialkyl(dimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) (viz položka 949)

IT

263-087-6

61789-77-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

639

dialkyl(dimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od hydrogenovaných mastných kyselin loje) (viz položka 949)

IT

263-090-2

61789-80-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

647

alkyl(C8–C18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy (viz položka 948)

IT

264-151-6

63449-41-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

668

dialkyl(C6–C12)dimethylamonium-chloridy (viz položka 949)

IT

269-925-7

68391-06-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

670

alkyl(C8–C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy (viz položka 948)

IT

270-324-7

68424-84-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

689

alkyl(C10–C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy (viz položka 948)

IT

273-544-1

68989-00-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

692

alkyl(C10–C16)dimethylaminoxidy

PT

274-687-2

70592-80-2

2

697

dialkyl(C8–C18)dimetylamonium-chloridy (viz položka 949)

IT

277-453-8

73398-64-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1000

dihydrogen-bis(monoperoxyftalato)magnesát hexahydrát

PL

279-013-0

14915-85-4

2

998

výtažek margosy jiný než z jader rostliny Azadirachta indica extrahovaný vodou a dále zpracovaný organickými rozpouštědly a z oleje lisovaného za studena z jader rostliny Azadirachta indica extrahovaný se superkritickým oxidem uhličitým

DE

283-644-7

84696-25-3

18

741

alkyl(C8–C18)benzyl(dimethyl)amonium-bromidy (viz položka 948)

IT

293-522-5

91080-29-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1020

1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion (nově definovaný podle položky 777)

NL

401-570-7

89415-87-2

11

778

1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]pentan-3-ol (tebukonazol)

DK

403-640-2

107534-96-3

9

805

reakční produkt dimethyl-adipátu, dimethyl-glutarátu a dimethyl-sukcinátu s peroxidem vodíku (perestan)

HU

432-790-1

není relevantní

2

923

alkyl(benzyl)dimethylamonium-chlorid/benzalkonium-chlorid (viz položka 948)

IT

směs

8001-54-5

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

949

(dialkyl)dimethylamonium-chloridy, -bromidy nebo -methyl-sulfáty) (alkyly (C6–C18) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje) (DDAC)

IT

směs látek uvedených v seznamu EINECS

není relevantní

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

950

alkyltrimethylamonium-chloridy, -bromidy nebo -methyl-sulfáty) (alkyly (C8–C18) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje) (TMAC)

IT

směs látek uvedených v seznamu EINECS

není relevantní

8

948

benzyl(alkyl)dimethylamonium-chloridy, -bromidy nebo -hydroxidy) (alkyly (C8–C22) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje) (BKC)

IT

směs látek uvedených v seznamu EINECS

není relevantní

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

849

3-fenoxybenzyl-(1R,3RS)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/d-fenothrin

IE

není relevantní

188023-86-1

18

1001

alkyl(C12–C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy (jiné než látka spadající pod položku 671)

IT

není relevantní

není relevantní

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22

1002

alkyl(C12–C18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy(jiné než látka spadající pod položku 667)

IT

není relevantní

není relevantní

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1003

alkyl(C12–C18)(ethylbenzyl)dimethylamonium- chloridy (jiné než látka spadající pod položku 725)

IT

není relevantní

není relevantní

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1005

alkyl(C12–C14)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy (jiné než látka spadající pod položku 724)

IT

není relevantní

není relevantní

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1006

fosforečnanové sklo obsahující stříbro, zinek, hliník a bor

SE

není relevantní

398477-47-9

2, 7, 9

1009

dialkyl(C8–C10)dimetylamonium-chloridy (jiné než látka spadající pod položku 673)

IT

není relevantní

není relevantní

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12

1011

alkyl(trimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) (jiné než látka spadající pod položku 635)

IT

není relevantní

není relevantní

8

1012

hlinitokřemičitan sodný, stříbrný a zinečnatý komplex/stříbrno-zinečnatý zeolit

SE

není relevantní

130328-20-0

2, 7, 9

598

(±)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorfenylethyl)imidazol (imazalil technický)

DE

přípravek na ochranu rostlin

73790-28-0

3


Top