Help Print this page 

Document 32016R0758

Title and reference
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/758 ze dne 4. února 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o úpravu přílohy III uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)

C/2016/0536
  • In force
OJ L 126, 14.5.2016, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/758/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

14.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/758

ze dne 4. února 2016,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o úpravu přílohy III uvedeného nařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (1), a zejména na čl. 49 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1315/2013 stanoví možnost upravit orientační mapy transevropské dopravní sítě rozšířené do konkrétních sousedních zemí dle dohod na vysoké úrovni o sítích dopravní infrastruktury mezi Unií a dotčenými sousedními zeměmi.

(2)

Dne 27. srpna 2015 byla na summitu o západním Balkánu konaném ve Vídni odsouhlasena dohoda na vysoké úrovni mezi Unií a zeměmi západního Balkánu, Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Kosovem, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie, Černou Horou a Srbskem, o úpravě orientačního rozšíření map globální transevropské dopravní sítě a vytyčení spojení hlavní sítě na mapách globální sítě. Dohoda se týká tras železniční a silniční sítě, přístavů a letišť. Úprava orientačního rozšíření map globální transevropské dopravní sítě, a zejména vytyčení spojení hlavní sítě, by měla Unii umožnit lépe zacílit spolupráci se západním Balkánem, včetně finanční podpory.

(3)

Dne 30. října 2015 byla v rámci smíšeného výboru zřízeného Dohodou o Evropském hospodářském prostoru dosažena dohoda na vysoké úrovni mezi Unií a Islandem a Norskem o úpravě orientačního rozšíření map globální transevropské dopravní sítě v těchto zemích. Úprava spočívá v několika úpravách map silniční, přístavní a letištní sítě, tak aby přesněji odpovídaly vytyčení orientační transevropské dopravní sítě podle metodiky pro transevropskou dopravní síť (2).

(4)

Nařízení (EU) č. 1315/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) č. 1315/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. února 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Pracovní dokument útvarů Komise SWD (2013) 542 final.


PŘÍLOHA

Příloha III nařízení (EU) č. 1315/2013 se mění takto:

(1)

Bod 11.1 se nahrazuje tímto:

Image

(2)

Bod 11.2 se nahrazuje tímto:

Image

(3)

Bod 11.3 se nahrazuje tímto:

Image

(4)

Bod 11.4 se nahrazuje tímto:

Image

(5)

Bod 13.1 se nahrazuje tímto:

Image

(6)

Bod 13.2 se nahrazuje tímto:

Image

(7)

Bod 13.3 se nahrazuje tímto:

Image

(8)

Bod 13.4 se nahrazuje tímto:

Image

Top