Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0118

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/118 ze dne 20. ledna 2016 o uplatňování rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2240 (2015) operací EUNAVFOR MED SOPHIA (EUNAVFOR MED SOPHIA/1/2016)

OJ L 23, 29.1.2016, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/118/oj

29.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 23/63


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2016/118

ze dne 20. ledna 2016

o uplatňování rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2240 (2015) operací EUNAVFOR MED SOPHIA (EUNAVFOR MED SOPHIA/1/2016)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/778 ze dne 18. května 2015 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí (SZBP) 2015/778 stanoví, že vojenská operace Evropské unie v jižní části středního Středomoří (EUNAVFOR MED SOPHIA) (dále jen „operace“) se provádí v několika fázích.

(2)

Dne 14. září 2015 dospěla Rada k závěru, že operace splnila všechny podmínky pro přechod do části druhé fáze operace na volném moři. Dne 28. září 2015 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí (SZBP) 2015/1772 (2) o přechodu operace do druhé fáze podle čl. 2 odst. 2 písm. b) bodu i) rozhodnutí (SZBP) 2015/778, kterým byla rovněž schválena upravená pravidla účasti pro tuto fázi operace.

(3)

Dne 9. října 2015 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2240 (2015). Uvedená rezoluce posiluje pravomoc přijímat opatření proti převaděčství migrantů a obchodování s lidmi směrem z území Libye a z blízkosti jejího pobřeží. Zejména ve svých bodech 7, 8 a 10 zmocňuje na období jednoho roku členské státy, jednající jednotlivě nebo prostřednictvím regionálních organizací zapojených do boje proti převaděčství migrantů a obchodování s lidmi, „aby na volném moři v blízkosti pobřeží Libye kontrolovaly plavidla, u nichž mají důvodné podezření, že jsou používána k převaděčství migrantů nebo obchodování s lidmi z území Libye, pod podmínkou, že se tyto členské státy a regionální organizace před uplatněním zmocnění podle tohoto článku v dobré víře snažily získat souhlas státu vlajky daného plavidla“. Rovněž zmocňuje členské státy, „aby zajišťovaly plavidla kontrolovaná podle bodu 7, u nichž bylo potvrzeno, že jsou používána pro převaděčství migrantů nebo obchodování s lidmi směrem z Libye, přičemž zdůrazňuje, že v případě těchto plavidel kontrolovaných podle bodu 7 lze provést další kroky, včetně likvidace, a to v souladu s platným mezinárodním právem a po náležitém zohlednění zájmů všech třetích stran, které jednaly v dobré víře,“ a „aby při konfrontaci s převaděči migrantů nebo obchodníky s lidmi provádějícími činnosti podle bodů 7 a 8 přijaly veškerá opatření odpovídající příslušným okolnostem a podle situace v plném souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv“.

(4)

Velitel operace EUNAVFOR MED SOPHIA dne 16. října 2015 oznámil, že operace je připravena rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2240 (2015) uplatňovat.

(5)

V návaznosti na dohodu Politického a bezpečnostního výboru dospěla Rada dne 18. ledna 2016 k závěru, že v souladu s rozhodnutím (SZBP) 2015/778 operace splnila podmínky pro uplatňování zmocnění uděleného na volném moři v blízkosti pobřeží Libye rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2240 (2015).

(6)

Operace by proto měla být zmocněna ke vstupu na palubu plavidel na volném moři, u nichž existuje podezření, že jsou používána k převaděčství nebo obchodování s lidmi, a k jejich prohledávání, zajišťování a odklánění za podmínek stanovených rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2240(2015) a za tímto účelem by měla být schválena upravená pravidla účasti.

(7)

Přechod do dalších fází operace, včetně opatření v teritoriálních a vnitřních vodách pobřežního státu podle čl. 2 odst. 2 písm. b) bodu ii) rozhodnutí (SZBP) 2015/778, bude předmětem dalšího posouzení Radou, pokud jde o to, zda byly splněny podmínky pro daný přechod, přičemž se zohlední všechny příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN a souhlas dotčených pobřežních států, a bude podléhat rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru o tom, kdy se přechod uskuteční, v souladu s rozhodnutím (SZBP) 2015/778 a rozhodnutím Rady (SZBP) 2015/972 (3),

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Vojenská operace Evropské unie v jižní části středního Středomoří (EUNAVFOR MED SOPHIA) se v souladu s rozhodnutím (SZBP) 2015/778 zmocňuje ke vstupu na palubu plavidel na volném moři, u nichž existuje podezření, že jsou používána k převaděčství nebo obchodování s lidmi, a k jejich prohledávání, zajišťování a odklánění za podmínek stanovených rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2240 (2015) na období stanovené ve zmíněné rezoluci včetně případných následných prodloužení tohoto období Radou bezpečnosti.

Článek 2

Schvalují se upravená pravidla účasti pro uplatňování zmocnění podle článku 1.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 20. ledna 2016.

Za Politický a bezpečnostní výbor

předseda

W. STEVENS


(1)  Úř. věst. L 122, 19.5.2015, s. 31.

(2)  Úř. věst. L 258, 3.10.2015, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 157, 23.6.2015, s. 51.


Top