Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1174

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1174 ze dne 14. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banka Slovenije

OJ L 189, 17.7.2015, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1174/oj

17.7.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 189/38


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/1174

ze dne 14. července 2015,

kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banka Slovenije

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Protokol č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 27 odst. 1 tohoto protokolu,

s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ze dne 10. června 2015 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije (ECB/2015/23) (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro, ověřují nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou Evropské unie.

(2)

Mandát stávajícího externího auditora Banka Slovenije, Deloitte revizija d.o.o., skončil po provedení auditu za účetní rok 2014. Je proto nezbytné jmenovat externího auditora od účetního roku 2015.

(3)

Banka Slovenije si jako svého externího auditora pro účetní roky 2015 až 2017 vybrala společnost Ernst & Young d.o.o.

(4)

Rada guvernérů ECB doporučila, aby externím auditorem Banka Slovenije pro účetní roky 2015 až 2017 byla jmenována společnost Ernst & Young d.o.o.

(5)

Na základě doporučení Rady guvernérů ECB je třeba odpovídajícím způsobem změnit rozhodnutí Rady 1999/70/ES (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se odstavec 13 nahrazuje tímto:

„13.

Ernst & Young d.o.o. se schvaluje jako externí auditor Banka Slovenije pro účetní roky 2015 až 2017.“

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Evropské centrální bance.

V Bruselu dne 14. července 2015.

Za Radu

předseda

P. GRAMEGNA


(1)  Úř. věst. C 201, 18.6.2015, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady 1999/70/ES ze dne 25. ledna 1999 o schválení externích auditorů národních centrálních bank (Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69).


Top