Help Print this page 

Document 32015D1111

Title and reference
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1111 ze dne 7. července 2015 o souladu společného návrhu týkajícího se rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu předloženého dotčenými členskými státy s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (oznámeno pod číslem C(2015) 4507)
  • In force
OJ L 181, 9.7.2015, p. 82–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1111/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.7.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 181/82


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1111

ze dne 7. července 2015

o souladu společného návrhu týkajícího se rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu předloženého dotčenými členskými státy s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

(oznámeno pod číslem C(2015) 4507)

(Pouze české, francouzské, litevské, německé, nizozemské a polské znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (1), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) č. 913/2010 zaslala ministerstva odpovědná za železniční dopravu v Belgii, České republice, Litvě, Německu, Nizozemsku a Polsku Komisi prohlášení o záměru ze dne 27. dubna 2014 včetně návrhu týkajícího se rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu do České republiky a na polsko-ukrajinskou hranici.

(2)

Komise posoudila tento návrh podle čl. 5 odst. 6 nařízení (EU) č. 913/2010 a domnívá se, že je v souladu s článkem 5 uvedeného nařízení. Zejména z výsledků studie dopravního trhu týkající se Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu vypracované správní radou koridoru vyplývá, že existuje značný potenciál pro další zvyšování dopravy mezi hlavními přístavy v Severním moři a jak Českou republiku, tak jižním Polskem, především u kombinované dopravy. Kromě toho navrhované rozšíření nabízí výhodu vytvoření jediného kontaktního místa (popsaného v článku 13 nařízení (EU) č. 913/2010) pro řízení kapacity infrastruktury v koridorech pro nákladní dopravu mezi přístavy Severního moře a Českou republikou a jižním Polskem. Kromě toho je navrhované rozšíření v souladu s konstrukcí navrženou pro koridor F v evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS), jak je stanoven v rozhodnutí Komise 2012/88/EU (2). Navrhované rozšíření rovněž zlepšuje celkovou propojenost železničních koridorů pro nákladní dopravu zřízených za účelem vytvoření evropské železniční sítě pro konkurenceschopnou nákladní dopravu, zejména prostřednictvím přímého spojení mezi Severomořsko-baltským koridorem pro železniční nákladní dopravu a Rýnsko-dunajským koridorem v České republice. Navrhované rozšíření může také potenciálně zlepšit železniční dopravu přes východní hranice EU a na pevninském mostu mezi Evropou a Asií.

(3)

Rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu by nemělo být překážkou pro rozvoj Východního a východostředomořského koridoru pro železniční nákladní dopravu, jak je stanoven v příloze nařízení (EU) č. 913/2010, jehož součástí je rovněž spojení mezi přístavy Severního moře a Českou republikou.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 21 nařízení (EU) č. 913/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prohlášení o záměru ze dne 27. dubna 2014 týkající se rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu do České republiky a na polsko-ukrajinskou hranici, které Komisi zaslala ministerstva odpovědná za železniční dopravu v Belgii, České republice, Litvě, Německu, Nizozemsku a Polsku a ve kterém je navržena trasa Wilhelmshaven/Bremerhaven/Hamburg/Amsterdam/Rotterdam/Antverpy–Cáchy–Hannover/Berlín–Varšava–Terespol (polsko-běloruská hranice)/Kaunas–Riga–Talin/Falkenberg–Praha/Vratislav–Katovice–Medyka (polsko-ukrajinská hranice) jako hlavní trasa Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu, je v souladu s článkem 5 nařízení (EU) č. 913/2010.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, České republice, Litevské republice, Spolkové republice Německo, Nizozemskému království a Polské republice.

V Bruselu dne 7. července 2015.

Za Komisi

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 22.

(2)  Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (Úř. věst. L 51, 23.2.2012, s. 1).


Top