Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015B0371

Konečné přijetí (EU, Euratom) 2015/371 opravného rozpočtu Evropské unie č. 7 na rozpočtový rok 2014

OJ L 73, 17.3.2015, p. 501–523 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2014/7/oj

17.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 73/501


KONEČNÉ PŘIJETÍ (EU, Euratom) 2015/371

opravného rozpočtu Evropské unie č. 7 na rozpočtový rok 2014

PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 314 odst. 4 písm. a) a odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (1),

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020 (2),

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (3),

s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014 přijatý s konečnou platností dne 20. listopadu 2013 (4),

s ohledem na návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2014, který Komise přijala dne 15. dubna 2014,

s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2014, který Rada přijala dne 14. července 2014 a předložila Parlamentu dne 12. září 2014,

s ohledem na usnesení přijaté Parlamentem dne 22. října 2014 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2014 na rozpočtový rok 2014,

s ohledem na změnu návrhu opravného rozpočtu č. 2/2014 přijatou Parlamentem dne 22. října 2014,

s ohledem na dopis ze dne 22. října 2014, kterým předseda Rady informuje, že v Radě nebylo možno dosáhnout dohody na schválení všech změn přijatých Parlamentem,

s ohledem na dopis předsedovi Rady ze dne 27. října 2014, kterým se svolává dohodovací výbor,

s ohledem na jednání dohodovacího výboru ve dnech 6., 14. a 17. listopadu 2014,

s ohledem na to, že se dohodovací výbor nedohodl na společném návrhu ve lhůtě dvaceti jednoho dne podle čl. 314 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 8 na rozpočtový rok 2014, který Komise přijala dne 27. listopadu 2014,

s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2014, který Rada přijala dne 12. prosince 2014 a téhož dne jej předložila Parlamentu,

s ohledem na schválení postoje Rady Parlamentem dne 17. prosince 2014,

s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu Evropského parlamentu,

PROHLAŠUJE:

Jediný článek

že postup podle článku 314 Smlouvy o fungování Evropské unie byl dokončen a opravný rozpočet Evropské unie č. 7 na rozpočtový rok 2014 byl s konečnou platností přijat.

Ve Štrasburku dne 17. prosince 2014.

Předseda

M. SCHULZ


(1)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 51, 20.2.2014.


OPRAVNÝ ROZPOČET č. 7 NA ROZPOČTOVÝ ROK 2014

OBSAH

CELKOVÉ PŘÍJMY

A. Úvod a financování souhrnného rozpočtu 504
B. Celkový výkaz příjmů podle rozpočtových položek 516

— Hlava 1:

Vlastní zdroje 517

— Hlava 3:

Přebytky, salda a opravy 521

A.   ÚVOD A FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU

FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU

Prostředky, jež je třeba pokrýt v rozpočtovém roce 2014 v souladu s článkem 1 rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství

VÝDAJE

Popis

Rozpočet 2014 (1)

Rozpočet 2013 (2)

Změna (v %)

1.

Inteligentní růst podporující začlenění

65 300 076 773

69 127 255 205

–5,54

2.

Udržitelný růst: přírodní zdroje

56 443 752 595

57 814 298 094

–2,37

3.

Bezpečnost a občanství

1 665 510 850

1 894 151 766

–12,07

4.

Globální Evropa

6 840 903 616

6 731 869 945

+1,62

5.

Správa

8 405 389 881

8 417 791 740

–0,15

6.

Vyrovnávací platby

28 600 000

75 000 000

–61,87

Zvláštní nástroje

350 000 000

390 465 192

–10,36

Výdaje celkem  (3)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


PŘÍJMY

Popis

Rozpočet 2014 (4)

Rozpočet 2013 (5)

Změna (v %)

Různé příjmy (hlavy 4 až 9)

5 545 428 277

3 067 967 007

+80,75

Přebytek z předchozího rozpočtového roku (kapitola 3 0, článek 3 0 0)

1 005 406 925

1 023 276 526

–1,75

Přebytek vlastních zdrojů z vráceného přebytku Záručního fondu pro vnější vztahy (kapitola 3 0, článek 3 0 2)

p.m.

34 000 000

Zůstatek vlastních zdrojů pocházejících z DPH a vlastních zdrojů z HDP/HND z předcházejících let (kapitoly 3 1 a 3 2)

4 095 463 000

p.m.

Příjmy za hlavy 3 až 9 celkem

10 646 298 202

4 125 243 533

+ 158,08

Čisté částky cel a dávek z cukru (kapitoly 1 1 a 1 2)

16 084 600 000

14 822 700 000

+8,51

Vlastní zdroje z DPH při jednotné sazbě (tabulky 1 a 2, kapitola 1 3)

17 689 735 350

14 680 052 250

+20,50

Zbývající část, která má být financována z dodatečného zdroje (vlastní zdroj z HND, tabulka 3, kapitola 1 4)

94 613 600 163

110 822 836 159

–14,63

Prostředky, jež mají být hrazeny z vlastních zdrojů uvedených v článku 2 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (6)

128 387 935 513

140 325 588 409

–8,51

Příjmy celkem  (7)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


TABULKA 1

Výpočet omezení harmonizovaných základů daně z přidané hodnoty (DPH) podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Členský stát

1 % z nelimitovaného základu pro DPH

1 % z hrubého národního důchodu

Sazba omezení (v %)

1 % z hrubého národního důchodu násobeno sazbou omezení

1 % z limitovaného základu pro DPH (8)

Členské státy, jejichž základ pro DPH je limitován

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgie

1 665 407 000

3 925 460 000

50

1 962 730 000

1 665 407 000

 

Bulharsko

193 091 000

399 471 000

50

199 735 500

193 091 000

 

Česká republika

596 638 000

1 357 846 000

50

678 923 000

596 638 000

 

Dánsko

951 296 000

2 654 016 000

50

1 327 008 000

951 296 000

 

Německo

12 418 967 000

29 002 636 000

50

14 501 318 000

12 418 967 000

 

Estonsko

87 147 000

186 046 000

50

93 023 000

87 147 000

 

Irsko

655 428 000

1 434 183 000

50

717 091 500

655 428 000

 

Řecko

709 312 000

1 798 621 000

50

899 310 500

709 312 000

 

Španělsko

4 756 829 000

10 283 204 000

50

5 141 602 000

4 756 829 000

 

Francie

9 731 337 000

21 411 597 000

50

10 705 798 500

9 731 337 000

 

Chorvatsko

263 049 000

422 319 000

50

211 159 500

211 159 500

Chorvatsko

Itálie

6 042 837 000

15 763 695 000

50

7 881 847 500

6 042 837 000

 

Kypr

105 170 000

153 422 000

50

76 711 000

76 711 000

Kypr

Lotyšsko

88 567 000

246 154 000

50

123 077 000

88 567 000

 

Litva

138 416 000

349 250 000

50

174 625 000

138 416 000

 

Lucembursko

268 280 000

325 038 000

50

162 519 000

162 519 000

Lucembursko

Maďarsko

401 698 000

979 528 000

50

489 764 000

401 698 000

 

Malta

51 049 000

70 431 000

50

35 215 500

35 215 500

Malta

Nizozemsko

2 743 653 000

6 249 242 000

50

3 124 621 000

2 743 653 000

 

Rakousko

1 499 731 000

3 217 349 000

50

1 608 674 500

1 499 731 000

 

Polsko

1 750 837 000

3 931 784 000

50

1 965 892 000

1 750 837 000

 

Portugalsko

767 138 000

1 655 525 000

50

827 762 500

767 138 000

 

Rumunsko

528 406 000

1 444 740 000

50

722 370 000

528 406 000

 

Slovinsko

177 308 000

352 303 000

50

176 151 500

176 151 500

Slovinsko

Slovensko

230 006 000

725 821 000

50

362 910 500

230 006 000

 

Finsko

928 440 000

1 983 150 000

50

991 575 000

928 440 000

 

Švédsko

1 889 310 000

4 380 034 000

50

2 190 017 000

1 889 310 000

 

Spojené království

9 529 537 000

20 226 302 000

50

10 113 151 000

9 529 537 000

 

Celkem

59 168 884 000

134 929 167 000

 

67 464 583 500

58 965 784 500

 


TABULKA 2

Rozdělení vlastních zdrojů pocházejících z DPH podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 3)

Členský stát

1 % z limitovaného základu pro DPH

Jednotná sazba pro vlastní zdroj z DPH (v %)

Vlastní zdroj z DPH při jednotné sazbě

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgie

1 665 407 000

0,300

499 622 100

Bulharsko

193 091 000

0,300

57 927 300

Česká republika

596 638 000

0,300

178 991 400

Dánsko

951 296 000

0,300

285 388 800

Německo

12 418 967 000

0,300

3 725 690 100

Estonsko

87 147 000

0,300

26 144 100

Irsko

655 428 000

0,300

196 628 400

Řecko

709 312 000

0,300

212 793 600

Španělsko

4 756 829 000

0,300

1 427 048 700

Francie

9 731 337 000

0,300

2 919 401 100

Chorvatsko

211 159 500

0,300

63 347 850

Itálie

6 042 837 000

0,300

1 812 851 100

Kypr

76 711 000

0,300

23 013 300

Lotyšsko

88 567 000

0,300

26 570 100

Litva

138 416 000

0,300

41 524 800

Lucembursko

162 519 000

0,300

48 755 700

Maďarsko

401 698 000

0,300

120 509 400

Malta

35 215 500

0,300

10 564 650

Nizozemsko

2 743 653 000

0,300

823 095 900

Rakousko

1 499 731 000

0,300

449 919 300

Polsko

1 750 837 000

0,300

525 251 100

Portugalsko

767 138 000

0,300

230 141 400

Rumunsko

528 406 000

0,300

158 521 800

Slovinsko

176 151 500

0,300

52 845 450

Slovensko

230 006 000

0,300

69 001 800

Finsko

928 440 000

0,300

278 532 000

Švédsko

1 889 310 000

0,300

566 793 000

Spojené království

9 529 537 000

0,300

2 858 861 100

Celkem

58 965 784 500

 

17 689 735 350


TABULKA 3

Určení jednotné sazby a rozdělení zdrojů na základě hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 4)

Členský stát

1 % z hrubého národního důchodu

Jednotná sazba vlastního zdroje z „dodatečného základu“

Vlastní zdroj z „dodatečného základu“ při jednotné sazbě

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgie

3 925 460 000

 

2 752 569 449

Bulharsko

399 471 000

 

280 112 820

Česká republika

1 357 846 000

 

952 134 378

Dánsko

2 654 016 000

 

1 861 020 966

Německo

29 002 636 000

 

20 336 920 973

Estonsko

186 046 000

 

130 457 204

Irsko

1 434 183 000

 

1 005 662 600

Řecko

1 798 621 000

 

1 261 209 951

Španělsko

10 283 204 000

 

7 210 679 301

Francie

21 411 597 000

 

15 014 013 074

Chorvatsko

422 319 000

 

296 134 052

Itálie

15 763 695 000

 

11 053 651 104

Kypr

153 422 000

 

107 580 948

Lotyšsko

246 154 000

0,7012094 (9)

172 605 499

Litva

349 250 000

 

244 897 383

Lucembursko

325 038 000

 

227 919 701

Maďarsko

979 528 000

 

686 854 241

Malta

70 431 000

 

49 386 879

Nizozemsko

6 249 242 000

 

4 382 027 230

Rakousko

3 217 349 000

 

2 256 035 360

Polsko

3 931 784 000

 

2 757 003 897

Portugalsko

1 655 525 000

 

1 160 869 691

Rumunsko

1 444 740 000

 

1 013 065 268

Slovinsko

352 303 000

 

247 038 175

Slovensko

725 821 000

 

508 952 508

Finsko

1 983 150 000

 

1 390 603 421

Švédsko

4 380 034 000

 

3 071 321 011

Spojené království

20 226 302 000

 

14 182 873 079

Celkem

134 929 167 000

 

94 613 600 163


TABULKA 4.1

Oprava rozpočtových nevyvážeností ve prospěch Spojeného království na rok 2013 v souladu s článkem 4 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 5)

Popis

Koeficient (10) (%)

Částka

1.

Podíl Spojeného království (v %) na předpokládaném nelimitovaném základu DPH

15,5861

 

2.

Podíl Spojeného království (v %) na celkových přidělených výdajích upravených v návaznosti na rozšíření

6,1166

 

3.

(1) – (2)

9,4694

 

4.

Celkové přidělené výdaje

 

134 675 970 767

5

Výdaje související s rozšířením (11)

 

31 337 201 043

6.

Celkové přidělené výdaje upravené v návaznosti na rozšíření = (4) – (5)

 

103 338 769 725

7.

Původní částka opravy pro Spojené království = (3) x (6) x 0,66

 

6 458 490 768

8.

Výhoda pro Spojené království (12)

 

883 513 735

9.

Vlastní částka opravy pro Spojené království = (7) – (8)

 

5 574 977 032

10.

Neočekávané zisky plynoucí z tradičních vlastních zdrojů (13)

 

32 794 702

11.

Základní vyrovnávací platba pro Spojené království = (9) – (10)

 

5 542 182 331


TABULKA 4.2

Oprava rozpočtových nevyvážeností ve prospěch Spojeného království za rok 2011 v souladu s článkem 4 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 3 6)

Popis

Koeficient (14) (%)

Částka

1.

Podíl Spojeného království (v %) na předpokládaném nelimitovaném základu DPH

14,9811

 

2.

Podíl Spojeného království (v %) na celkových přidělených výdajích upravených v návaznosti na rozšíření

7,3021

 

3.

(1) – (2)

7,6790

 

4.

Celkové přidělené výdaje

 

116 702 674 481

5.

Výdaje související s rozšířením (15)

 

26 831 341 733

5a.

Předvstupní výdaje

 

3 040 714 610

5b.

Výdaje podle čl. 4 odst. 1 písm. g)

 

23 790 627 123

6.

Celkové přidělené výdaje upravené v návaznosti na rozšíření = (4) – (5)

 

89 871 332 749

7.

Původní částka opravy pro Spojené království = (3) x (6) x 0,66

 

4 554 788 119

8.

Výhoda pro Spojené království (16)

 

358 708 861

9.

Vlastní částka opravy pro Spojené království = (7) – (8)

 

4 196 079 257

10.

Neočekávané zisky plynoucí z tradičních vlastních zdrojů (17)

 

7 667 508

11.

Oprava pro Spojené království (18) = (9) – (10)

 

4 188 411 749


TABULKA 4.3

Oprava rozpočtových nevyvážeností ve prospěch Spojeného království za rok 2010 podle článku 4 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 3 5)

Popis

Koeficient (19) (%)

Částka

1.

Podíl Spojeného království (v %) na předpokládaném nelimitovaném základu DPH

15,4336

 

2.

Podíl Spojeného království (v %) na celkových přidělených výdajích upravených v návaznosti na rozšíření

7,7118

 

3.

(1) – (2)

7,7218

 

4.

Celkové přidělené výdaje

 

111 424 575 479

5.

Výdaje související s rozšířením (20)

 

23 861 206 535

5a.

Předvstupní výdaje

 

2 970 699 609

5b.

Výdaje podle čl. 4 odst. 1 písm. g)

 

20 890 506 926

6.

Celkové přidělené výdaje upravené v návaznosti na rozšíření = (4) – (5)

 

87 563 368 944

7.

Původní částka opravy pro Spojené království = (3) x (6) x 0,66

 

4 462 554 636

8.

Výhoda pro Spojené království (21)

 

703 660 977

9.

Vlastní částka opravy pro Spojené království = (7) – (8)

 

3 758 893 659

10.

Neočekávané zisky plynoucí z tradičních vlastních zdrojů (22)

 

19 348 038

11.

Oprava pro Spojené království (23) = (9) – (10)

 

3 739 545 621


TABULKA 5.1

Výpočet financování opravy pro Spojené království ve výši –5 542 182 331 EUR (kapitola 1 5)

Členský stát

Procentní podíl základu pro HND

Podíly bez Spojeného království

Podíly bez Německa, Nizozemska, Rakouska, Švédska a Spojeného království

Tři čtvrtiny podílu Německa, Nizozemska, Rakouska a Švédska ve sloupci 2

Sloupec 4 rozdělený v souladu se sloupcem 3

Rozsah financování

Rozsah financování použitý na opravy

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgie

2,91

3,42

5,46

 

1,53

4,95

274 500 044

Bulharsko

0,30

0,35

0,56

 

0,16

0,50

27 934 257

Česká republika

1,01

1,18

1,89

 

0,53

1,71

94 951 620

Dánsko

1,97

2,31

3,69

 

1,03

3,35

185 590 353

Německo

21,49

25,29

0,00

–18,96

0,00

6,32

350 335 402

Estonsko

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

13 009 847

Irsko

1,06

1,25

2,00

 

0,56

1,81

100 289 723

Řecko

1,33

1,57

2,50

 

0,70

2,27

125 774 188

Španělsko

7,62

8,97

14,31

 

4,01

12,97

719 085 138

Francie

15,87

18,67

29,80

 

8,35

27,02

1 497 272 756

Chorvatsko

0,31

0,37

0,59

 

0,16

0,53

29 531 974

Itálie

11,68

13,74

21,94

 

6,15

19,89

1 102 325 579

Kypr

0,11

0,13

0,21

 

0,06

0,19

10 728 512

Lotyšsko

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

17 213 087

Litva

0,26

0,30

0,49

 

0,14

0,44

24 422 396

Lucembursko

0,24

0,28

0,45

 

0,13

0,41

22 729 297

Maďarsko

0,73

0,85

1,36

 

0,38

1,24

68 496 553

Malta

0,05

0,06

0,10

 

0,03

0,09

4 925 108

Nizozemsko

4,63

5,45

0,00

–4,09

0,00

1,36

75 487 301

Rakousko

2,38

2,80

0,00

–2,10

0,00

0,70

38 863 752

Polsko

2,91

3,43

5,47

 

1,53

4,96

274 942 269

Portugalsko

1,23

1,44

2,30

 

0,65

2,09

115 767 753

Rumunsko

1,07

1,26

2,01

 

0,56

1,82

101 027 954

Slovinsko

0,26

0,31

0,49

 

0,14

0,44

24 635 887

Slovensko

0,54

0,63

1,01

 

0,28

0,92

50 755 299

Finsko

1,47

1,73

2,76

 

0,77

2,50

138 677 954

Švédsko

3,25

3,82

0,00

–2,86

0,00

0,95

52 908 328

Spojené království

14,99

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Celkem

100,00

100,00

100,00

–28,02

28,02

100,00

5 542 182 331

Výpočty na 15 desetinných míst.

TABULKA 5.2

Průběžně aktualizovaný výpočet financování opravy pro Spojené království za rok 2011 (kapitola 36)

Členský stát

Částka

 

(1)

Belgie

8 101 453

Bulharsko

1 375 381

Česká republika

5 056 538

Dánsko

7 280 734

Německo

18 309 269

Estonsko

885 630

Irsko

8 409 370

Řecko

3 438 553

Španělsko

21 543 140

Francie

58 179 865

Chorvatsko

Itálie

37 543 615

Kypr

479 335

Lotyšsko

1 333 866

Litva

1 324 873

Lucembursko

–29 470

Maďarsko

4 872 613

Malta

438 532

Nizozemsko

2 529 744

Rakousko

1 155 028

Polsko

17 881 528

Portugalsko

5 178 017

Rumunsko

305 779

Slovinsko

1 156 634

Slovensko

1 786 552

Finsko

1 891 154

Švédsko

2 983 045

Spojené království

– 213 410 778

Celkem

0


TABULKA 5.3

Financování konečné výše opravy pro Spojené království za rok 2010 (kapitola 35)

Členský stát

Částka

 

(1)

Belgie

4 520 547

Bulharsko

562 835

Česká republika

2 556 272

Dánsko

3 345 263

Německo

10 941 079

Estonsko

334 638

Irsko

5 207 662

Řecko

452 777

Španělsko

5 161 577

Francie

36 713 295

Chorvatsko

Itálie

25 185 874

Kypr

919 896

Lotyšsko

377 190

Litva

527 852

Lucembursko

– 467 949

Maďarsko

925 341

Malta

320 963

Nizozemsko

1 088 457

Rakousko

439 387

Polsko

4 287 709

Portugalsko

2 496 000

Rumunsko

– 392 307

Slovinsko

896 466

Slovensko

913 354

Finsko

822 308

Švédsko

867 048

Spojené království

– 109 003 534

Celkem

0


TABULKA 6

Souhrn financování (24) souhrnného rozpočtu podle typu vlastního zdroje a členského státu

Členský stát

Tradiční vlastní zdroje (TVZ)

Vlastní zdroje z DPH a HND, včetně úprav

Vlastní zdroje celkem (25)

Čisté poplatky z cukru (75 %)

Čistá cla (75 %)

Celkové čisté tradiční vlastní zdroje (75 %)

Náklady na výběr (25 % z hrubých TVZ) p.m.

Vlastní zdroj z DPH

Vlastní zdroj z HND

Oprava pro Spojené království

Příspěvky členských států celkem

Podíl na celkových příspěvcích členských států (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgie

–7 008 187

1 437 939 613

1 430 931 426

476 977 142

499 622 100

2 752 569 449

287 122 045

3 539 313 594

3,15

4 970 245 020

Bulharsko

400 000

59 648 930

60 048 930

20 016 310

57 927 300

280 112 820

29 872 473

367 912 593

0,33

427 961 523

Česká republika

2 719 317

167 448 201

170 167 518

56 722 506

178 991 400

952 134 378

102 564 430

1 233 690 208

1,10

1 403 857 726

Dánsko

–5 037 845

310 359 235

305 321 390

101 773 797

285 388 800

1 861 020 966

196 216 349

2 342 626 115

2,09

2 647 947 505

Německo

–44 722 930

3 401 939 670

3 357 216 740

1 119 072 243

3 725 690 100

20 336 920 973

379 585 752

24 442 196 825

21,76

27 799 413 565

Estonsko

0

23 305 176

23 305 176

7 768 392

26 144 100

130 457 204

14 230 114

170 831 418

0,15

194 136 594

Irsko

–1 628 671

235 618 407

233 989 736

77 996 579

196 628 400

1 005 662 600

113 906 755

1 316 197 755

1,17

1 550 187 491

Řecko

492 476

111 905 910

112 398 386

37 466 129

212 793 600

1 261 209 951

129 665 518

1 603 669 069

1,43

1 716 067 455

Španělsko

748 762

1 044 215 608

1 044 964 370

348 321 457

1 427 048 700

7 210 679 301

745 789 855

9 383 517 856

8,36

10 428 482 226

Francie

–35 571 563

1 455 392 829

1 419 821 266

473 273 755

2 919 401 100

15 014 013 074

1 592 165 916

19 525 580 090

17,39

20 945 401 356

Chorvatsko

1 700 000

35 727 758

37 427 758

12 475 920

63 347 850

296 134 052

29 531 974

389 013 876

0,35

426 441 634

Itálie

– 733 959

1 435 270 298

1 434 536 339

478 178 780

1 812 851 100

11 053 651 104

1 165 055 067

14 031 557 271

12,49

15 466 093 610

Kypr

0

15 605 228

15 605 228

5 201 743

23 013 300

107 580 948

12 127 743

142 721 991

0,13

158 327 219

Lotyšsko

–37 322

22 175 850

22 138 528

7 379 509

26 570 100

172 605 499

18 924 143

218 099 742

0,19

240 238 270

Litva

747 545

54 720 963

55 468 508

18 489 503

41 524 800

244 897 383

26 275 121

312 697 304

0,28

368 165 812

Lucembursko

0

12 114 585

12 114 585

4 038 195

48 755 700

227 919 701

22 231 878

298 907 279

0,27

311 021 864

Maďarsko

1 556 690

89 730 060

91 286 750

30 428 917

120 509 400

686 854 241

74 294 507

881 658 148

0,79

972 944 898

Malta

0

9 342 604

9 342 604

3 114 201

10 564 650

49 386 879

5 684 602

65 636 131

0,06

74 978 735

Nizozemsko

–8 805 676

1 970 981 343

1 962 175 667

654 058 556

823 095 900

4 382 027 230

79 105 502

5 284 228 632

4,71

7 246 404 299

Rakousko

–3 287 560

173 300 162

170 012 602

56 670 868

449 919 300

2 256 035 360

40 458 167

2 746 412 827

2,45

2 916 425 429

Polsko

8 893 006

382 020 084

390 913 090

130 304 364

525 251 100

2 757 003 897

297 111 506

3 579 366 503

3,19

3 970 279 593

Portugalsko

– 451 346

125 149 821

124 698 475

41 566 158

230 141 400

1 160 869 691

123 441 770

1 514 452 861

1,35

1 639 151 336

Rumunsko

900 000

106 464 614

107 364 614

35 788 205

158 521 800

1 013 065 268

100 941 426

1 272 528 494

1,13

1 379 893 108

Slovinsko

–4 160

60 264 926

60 260 766

20 086 922

52 845 450

247 038 175

26 688 987

326 572 612

0,29

386 833 378

Slovensko

532 249

89 627 394

90 159 643

30 053 214

69 001 800

508 952 508

53 455 205

631 409 513

0,56

721 569 156

Finsko

– 507 994

121 556 512

121 048 518

40 349 506

278 532 000

1 390 603 421

141 391 417

1 810 526 838

1,61

1 931 575 356

Švédsko

– 409 989

459 635 560

459 225 571

153 075 190

566 793 000

3 071 321 011

56 758 421

3 694 872 432

3,29

4 154 098 003

Spojené království

17 157

2 762 638 659

2 762 655 816

920 885 272

2 858 861 100

14 182 873 079

–5 864 596 643

11 177 137 536

9,95

13 939 793 352

Celkem

–89 500 000

16 174 100 000

16 084 600 000

5 361 533 333

17 689 735 350

94 613 600 163

0

112 303 335 513

100,00

128 387 935 513

B.   CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK

Hlava

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 7/2014

Nová částka

1

VLASTNÍ ZDROJE

129 393 342 438

–1 005 406 925

124 290 661 280

3

PŘEBYTKY, SALDA A OPRAVY

4 095 463 000

1 005 406 925

5 100 869 925

4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE

1 274 999 230

 

1 274 999 230

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ

53 752 047

 

53 752 047

6

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY V RÁMCI DOHOD A PROGRAMŮ UNIE

60 000 000

 

60 000 000

7

ÚROKY Z PRODLENÍ A POKUTY

3 973 000 000

 

3 973 000 000

8

VÝPŮJČNÍ A ÚVĚROVÉ OPERACE

153 477 000

 

153 477 000

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

30 200 000

 

30 200 000

 

CELKOVÝ SOUČET

139 034 233 715

 

134 936 959 482

HLAVA 1

VLASTNÍ ZDROJE

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 7/2014

Nová částka

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Dávky z výroby související s hospodářským rokem 2005/06 a předchozími roky

– 214 000 000

 

– 214 000 000

1 1 1

Dávky ze skladování cukru

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Dávky uvalené na nevyvezenou produkci cukru, isoglukosy a inulinového sirupu v kvótě C a na substituovaný cukr a isoglukosu v kvótě C

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Výrobní dávka

124 500 000

 

124 500 000

1 1 8

Jednorázové částky dodatečných kvót na cukr a doplňkových kvót na isoglukosu

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Poplatek z přebytku

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

–89 500 000

 

–89 500 000

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Cla a ostatní poplatky uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

16 174 100 000

 

16 174 100 000

 

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

16 174 100 000

 

16 174 100 000

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Vlastní zdroje pocházející z daně z přidané hodnoty podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

17 689 735 350

 

17 689 735 350

 

KAPITOLA 1 3 – CELKEM

17 689 735 350

 

17 689 735 350

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Vlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

95 619 007 088

–1 005 406 925

90 516 325 930

 

KAPITOLA 1 4 – CELKEM

95 619 007 088

–1 005 406 925

90 516 325 930

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Oprava rozpočtové nevyváženosti poskytnutá Spojenému království podle článků 4 a 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

0,—

 

0,—

 

KAPITOLA 1 5 – CELKEM

0,—

 

0,—

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Hrubé snížení ročních příspěvků vycházejících z HND poskytnuté ve prospěch Nizozemska a Švédska podle čl. 2 odst. 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 1 6 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 1 – Celkem

129 393 342 438

–1 005 406 925

124 290 661 280

KAPITOLA 1 1 —

DÁVKY A OSTATNÍ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S CUKREM (ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM)

KAPITOLA 1 2 —

CLA A OSTATNÍ POPLATKY UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 1 3 —

VLASTNÍ ZDROJE POCHÁZEJÍCÍ Z DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 1 4 —

VLASTNÍ ZDROJE VYCHÁZEJÍCÍ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 1 5 —

OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI

KAPITOLA 1 6 —

HRUBÉ SNÍŽENÍ ROČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ VYCHÁZEJÍCÍCH Z HND POSKYTNUTÉ VE PROSPĚCH NIZOZEMSKA A ŠVÉDSKA

KAPITOLA 1 4 —   VLASTNÍ ZDROJE VYCHÁZEJÍCÍ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

1 4 0
Vlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 7/2014

Nová částka

95 619 007 088

–1 005 406 925

90 516 325 930

Poznámky

Zdroj vycházející z hrubého národního důchodu je „doplňkovým“ zdrojem, který poskytuje příjmy nezbytné k úhradě výdajů nad rámec částky získané z tradičních vlastních zdrojů, plateb na základě DPH a dalších příjmů v daném roce. Zdroj vycházející z hrubého národního důchodu tedy zajišťuje, aby souhrnný rozpočet Unie byl vždy ex ante vyrovnaný.

Uplatňovaná sazba hrubého národního důchodu je určena doplňkovými příjmy nutnými k financování rozpočtových výdajů nepokrytých z jiných zdrojů (platbami na základě DPH, tradičními vlastními zdroji a dalšími příjmy). Uplatňovaná sazba se tudíž použije na hrubý národní důchod každého členského státu.

Sazba, která se použije na hrubý národní důchod členských států pro tento rozpočtový rok, činí 0,7012 %.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. c) uvedeného rozhodnutí..

Členský stát

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 7/2014

Nová částka

Belgie

2 781 819 498

–29 250 049

2 752 569 449

Bulharsko

283 089 426

–2 976 606

280 112 820

Česká republika

962 252 189

–10 117 811

952 134 378

Dánsko

1 880 797 016

–19 776 050

1 861 020 966

Německo

20 553 030 295

– 216 109 322

20 336 920 973

Estonsko

131 843 501

–1 386 297

130 457 204

Irsko

1 016 349 226

–10 686 626

1 005 662 600

Řecko

1 274 612 139

–13 402 188

1 261 209 951

Španělsko

7 287 303 242

–76 623 941

7 210 679 301

Francie

15 173 558 770

– 159 545 696

15 014 013 074

Chorvatsko

299 280 907

–3 146 855

296 134 052

Itálie

11 171 112 202

– 117 461 098

11 053 651 104

Kypr

108 724 152

–1 143 204

107 580 948

Lotyšsko

174 439 683

–1 834 184

172 605 499

Litva

247 499 773

–2 602 390

244 897 383

Lucembursko

230 341 679

–2 421 978

227 919 701

Maďarsko

694 153 065

–7 298 824

686 854 241

Malta

49 911 687

– 524 808

49 386 879

Nizozemsko

4 428 592 634

–46 565 404

4 382 027 230

Rakousko

2 280 009 013

–23 973 653

2 256 035 360

Polsko

2 786 301 068

–29 297 171

2 757 003 897

Portugalsko

1 173 205 618

–12 335 927

1 160 869 691

Rumunsko

1 023 830 558

–10 765 290

1 013 065 268

Slovinsko

249 663 314

–2 625 139

247 038 175

Slovensko

514 360 867

–5 408 359

508 952 508

Finsko

1 405 380 602

–14 777 181

1 390 603 421

Švédsko

3 103 958 258

–32 637 247

3 071 321 011

Spojené království

14 333 586 706

– 150 713 627

14 182 873 079

Článek 1 4 0 – celkem

95 619 007 088

–1 005 406 925

94 613 600 163

HLAVA 3

PŘEBYTKY, SALDA A OPRAVY

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 7/2014

Nová částka

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Disponibilní přebytek z předchozího rozpočtového roku

p.m.

1 005 406 925

1 005 406 925

3 0 2

Přebytek vlastních zdrojů z vráceného přebytku Záručního fondu pro vnější vztahy

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 0 – CELKEM

p.m.

1 005 406 925

1 005 406 925

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Použití čl. 10 odst. 4, 5 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 za rok 1995 a za následující rozpočtové roky

3 1 0 3

Použití čl. 10 odst. 4, 5 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 za rok 1995 a za následující roky

–80 683 434

 

–80 683 434

 

Článek 3 1 0 – Celkem

–80 683 434

 

–80 683 434

 

KAPITOLA 3 1 – CELKEM

–80 683 434

 

–80 683 434

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Použití čl. 10 odst. 6, 7 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 pro rozpočtový rok 1995 a následující rozpočtové roky

3 2 0 3

Použití čl. 10 odst. 6, 7 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 pro rozpočtový rok 1995 a následující rozpočtové roky

4 176 146 434

 

4 176 146 434

 

Článek 3 2 0 – Celkem

4 176 146 434

 

4 176 146 434

 

KAPITOLA 3 2 – CELKEM

4 176 146 434

 

4 176 146 434

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Úpravy v důsledku dopadu neúčasti některých členských států v určitých politikách v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 4 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Výsledek konečného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

3 5 0 4

Výsledek konečného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

0,—

 

0,—

 

Článek 3 5 0 – Celkem

0,—

 

0,—

 

KAPITOLA 3 5 – CELKEM

0,—

 

0,—

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Výsledek průběžně aktualizovaného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

3 6 0 4

Výsledek průběžně aktualizovaného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

0,—

 

0,—

 

Článek 3 6 0 – Celkem

0,—

 

0,—

 

KAPITOLA 3 6 – CELKEM

0,—

 

0,—

 

Hlava 3 – Celkem

4 095 463 000

1 005 406 925

5 100 869 925

KAPITOLA 3 0 —

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

KAPITOLA 3 1 —

ZŮSTATKY A OPRAVNÉ POLOŽKY Z DPH ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ ČL. 10 ODST. 4, 5 A 8 NAŘÍZENÍ (ES, EURATOM) Č. 1150/2000

KAPITOLA 3 2 —

ZŮSTATKY A ÚPRAVY ZŮSTATKŮ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU/PRODUKTU ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYCHÁZEJÍCÍ Z POUŽITÍ ČL. 10 ODST. 6, 7 A 8 NAŘÍZENÍ (ES, EURATOM) Č. 1150/2000

KAPITOLA 3 4 —

ÚPRAVY SOUVISEJÍCÍ S NEÚČASTÍ NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ V URČITÝCH POLITIKÁCH V PROSTORU SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

KAPITOLA 3 5 —

VÝSLEDEK KONEČNÉHO VÝPOČTU FINANCOVÁNÍ OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI VŮČI SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ

KAPITOLA 3 6 —

VÝSLEDEK PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉHO VÝPOČTU FINANCOVÁNÍ OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI VŮČI SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ

KAPITOLA 3 0 —   DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0 0
Disponibilní přebytek z předchozího rozpočtového roku

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 7/2014

Nová částka

p.m.

1 005 406 925

1 005 406 925

Poznámky

Podle článku 18 finančního nařízení se zůstatek každého rozpočtového roku zapisuje do rozpočtu následujícího rozpočtového roku jako příjem v případě přebytku nebo jako výdaj v případě schodku.

Příslušné odhady těchto příjmů nebo výdajů se zapisují do rozpočtu během rozpočtového procesu, a případně prostřednictvím návrhu na změnu předloženého v souladu s článkem 39 finančního nařízení. Vypracovávání těchto odhadů se řídí zásadami článku 15 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000.

Po předložení účetní závěrky za každý rozpočtový rok se rozdíl oproti odhadům zapisuje do rozpočtu pro následující rozpočtový rok prostřednictvím opravného rozpočtu, který musí Komise předložit do 15 dní od předložení předběžné účetní závěrky.

Schodek je součástí článku 27 02 01 výkazu výdajů v oddíle III „Komise“.

Právní základ

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1).

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména článek 7 uvedeného rozhodnutí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1), a zejména článek 18 uvedeného nařízení.


(1)  Číselné údaje v tomto sloupci odpovídají údajům v rozpočtu na rok 2014 (Úř. věst. L 51, 20.2.2014) a v opravném rozpočtu č. 1 až č. 7/2014.

(2)  Číselné údaje v tomto sloupci odpovídají údajům v rozpočtu na rok 2013 (Úř. věst. L 66, 8.3.2013, s. 1) a v opravném rozpočtu č. 1/2013 až č. 9/2013.

(3)  Ustanovení čl. 310 odst. 1 třetího pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie zní: „Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.“

(4)  Číselné údaje v tomto sloupci odpovídají údajům v rozpočtu na rok 2014 (Úř. věst. L 51, 20.2.2014) a v opravném rozpočtu č. 1 až č. 7/2014.

(5)  Číselné údaje v tomto sloupci odpovídají údajům v rozpočtu na rok 2013 (Úř. věst. L 66, 8.3.2013, s. 1) a v opravném rozpočtu č. 1/2013 až č. 9/2013.

(6)  Vlastní zdroje rozpočtu na rok 2014 jsou stanoveny na základě rozpočtových prognóz, jež na svém 160. zasedání dne 19. května 2014 schválil Poradní výbor pro vlastní zdroje.

(7)  Ustanovení čl. 310 odst. 1 třetího pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie zní: „Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.“

(8)  Použitý základ nepřesahuje 50 % HND.

(9)  Výpočet sazby: (94 613 600 163) / (134 929 167 000) = 0,701209399469575.

(10)  Zaokrouhleno.

(11)  Výše výdajů souvisejících s rozšířením odpovídá celkovým přiděleným výdajům v deseti členských státech, které k Unii přistoupily dne 1. května 2004 a ve dvou členských státech, které k Unii přistoupily dne 1. ledna 2007, s výjimkou přímých zemědělských plateb a zemědělských výdajů souvisejících s trhem, jakož i části výdajů na rozvoj venkova pocházejících ze záruční sekce EZOZF. Tato částka se odečte od celkových přidělených výdajů tak, aby výdaje, které nebyly sníženy před rozšířením, nebyly sníženy ani po něm.

(12)  „Výhoda pro Spojené království“ odpovídá dopadům vyplývajícím pro Spojené království z přechodu na limitovanou DPH a ze zavedení vlastního zdroje z HNP/HND.

(13)  Tyto neočekávané zisky odpovídají čistému přínosu pro Spojené království, který je výsledkem růstu procenta tradičních vlastních zdrojů (z 10 % na 25 % od 1. ledna 2001) strhávaných členskými státy na krytí nákladů na výběr tradičních vlastních zdrojů (TVZ).

(14)  Zaokrouhleno.

(15)  Výše výdajů souvisejících s rozšířením odpovídá: i) objemu plateb ve prospěch deseti nových členských států (přistoupivších k EU na roky 2004–2010, a objemu plateb ve prospěch Bulharska a Rumunska, jež byly hrazeny z prostředků na rok 2006 upravených pomocí deflátoru HDP EU na roky 2007–2010 (5a); a dále ii) celkovým výdajům přiděleným v těchto členských státech, s výjimkou přímých zemědělských plateb a zemědělských výdajů souvisejících s trhem, jakož i části výdajů na rozvoj venkova, jež pochází ze záruční sekce EZOZF (5b). Tato částka se odečte od celkových přidělených výdajů, tak aby výdaje, které nebyly sníženy před rozšířením, nebyly sníženy ani po něm.

(16)  „Výhoda pro Spojené království“ odpovídá dopadům vyplývajícím pro Spojené království z přechodu na limitovanou DPH a ze zavedení vlastního zdroje z HNP/HND.

(17)  Tyto neočekávané zisky odpovídají čistému přínosu pro Spojené království, který je výsledkem růstu procenta tradičních vlastních zdrojů (z 10 % na 25 % od 1. ledna 2001) strhávaných členskými státy na krytí nákladů na výběr tradičních vlastních zdrojů (TVZ).

(18)  Poznámka: Rozdíl – 213 410 778 EUR mezi předběžnou částkou opravy pro Spojené království za rok 2011 (4 188 411 749 EUR, jak je vypočítána výše) a předchozí rozpočtovou částkou opravy pro Spojené království za rok 2011 (3 975 000 971 EUR, zapsanou v OR č. 4/2012) se hradí z kapitoly 36 OR č. 3/2014.

(19)  Zaokrouhleno.

(20)  Výše předvstupních výdajů je dána: i) objemem plateb ve prospěch deseti nových členských států (přistoupivších k EU dne 1. 5. 2004), jež byly hrazeny z prostředků na rok 2003 upravených pomocí deflátoru HDP EU na roky 2004–2009, a objemem plateb ve prospěch Bulharska a Rumunska, jež byly hrazeny z prostředků na rok 2006 upravených pomocí deflátoru HDP EU na roky 2007–2009 (5a); a dále ii) celkovými výdaji přidělenými v těchto členských státech, s výjimkou přímých zemědělských plateb a zemědělských výdajů souvisejících s trhem a s výjimkou části výdajů na rozvoj venkova, jež pochází ze záruční sekce EZOZF (5b). Tato částka se od celkových přidělených výdajů odečítá, tak aby výdaje, které nebyly sníženy před rozšířením, nebyly sníženy ani po něm.

(21)  „Výhoda pro Spojené království“ odpovídá dopadům vyplývajícím pro Spojené království z přechodu na limitovanou DPH a ze zavedení vlastního zdroje z HNP/HND.

(22)  Tyto neočekávané zisky odpovídají čistému přínosu pro Spojené království, který je výsledkem růstu procenta tradičních vlastních zdrojů (z 10 % na 25 % od 1. ledna 2001) strhávaných členskými státy na krytí nákladů na výběr tradičních vlastních zdrojů (TVZ).

(23)  Poznámka: Rozdíl – 109 003 534 EUR mezi konečnou částkou opravy pro Spojené království za rok 2010 (3 739 545 621 EUR, jak je vypočítána výše) a předchozí rozpočtovou částkou opravy pro Spojené království za rok 2010 (3 630 542 087 EUR, zapsanou v OR č. 4/2012) se hradí z kapitoly 35 OR č. 3/2014.

(24)  p.m. (vlastní zdroje + další příjmy = příjmy celkem = výdaje celkem); (128 387 935 513 + 10 646 298 202 = 139 034 233 715 = 139 034 233 715).

(25)  Vlastní zdroje celkem jako procento z HND: (128 387 935 513) / (13 492 916 700 000) = 0,95 %; strop vlastních zdrojů jako procento z HND: 1,23 %.


Top