EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0302

Nařízení Komise (EU) 2015/302 ze dne 25. února 2015 , kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému Text s významem pro EHP

OJ L 55, 26.2.2015, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/302/oj

26.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/2


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/302

ze dne 25. února 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 454/2011 (2) zavedla Evropská agentura pro železnice postup řízení změn u technických dokumentů, na něž odkazuje příloha III uvedeného nařízení. V důsledku toho Evropská agentura pro železnice předložila dne 6. prosince 2013 doporučení k aktualizaci přílohy III nařízení (EU) č. 454/2011 tak, aby odkazovala na technickou dokumentaci v pozměněném znění v souladu s procesem řízení změn.

(2)

Nařízení (EU) č. 454/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 29 odst. 1 směrnice 2008/57/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) č. 454/2011 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech.

V Bruselu dne 25. února 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 123, 12.5.2011, s. 11.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

Seznam technických dokumentů uvedených v této TSI

Odkaz

Název

B.1. (V1.2)

Počítačové generování a výměna údajů o tarifech určených k mezinárodnímu nebo zahraničnímu prodeji – přepravní doklady NRT

B.2. (V1.2)

Počítačové generování a výměna údajů o tarifech určených k mezinárodnímu a zahraničnímu prodeji – přepravní doklady s integrovanou rezervací (IRT)

B.3. (V1.2)

Počítačové generování a výměna údajů určených k mezinárodnímu nebo zahraničnímu prodeji – speciální nabídky

B.4. (V1.2)

Příručka pro zavedení zpráv EDIFACT týkajících se výměny údajů o jízdních řádech

B.5. (V1.2)

Elektronická rezervace sedadel/lůžek a elektronické vystavování cestovních dokumentů – výměna zpráv

B.6. (V1.2)

Elektronická rezervace sedadel/lůžek a elektronické vystavování cestovních dokumentů (normy RCT2)

B.7. (V1.2)

Mezinárodní přepravní doklad pro domácí tisk

B.8. (V1.2)

Standardní číselné kódování pro železniční podniky, provozovatele infrastruktury a jiné společnosti zapojené do železničních dopravních řetězců

B.9. (V1.2)

Standardní číselné kódování lokalit

B.10 (V1.2)

Elektronická rezervace pomoci pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace – výměna zpráv

B.30. (V1.2)

Schéma – katalog zpráv/souborů dat potřebný pro informování ŽP/PI o TAP TSI

B.50. (V1.0)

Příručka pro používání – jízdní řády

B.51. (V1.0)

Příručka pro používání – tarify

B.52. (V1.0)

Příručka pro používání – rezervace

B.53. (V1.0)

Příručka pro používání – přímé plnění

B.54. (V1.0)

Příručka pro používání – nepřímé plnění

B.55. (V1.0)

Příručka pro používání – pomoc pro OOSPO

B.56. (V1.0)

Příručka pro používání – komunikace ŽP/PI“


Top