Help Print this page 

Document 32015R0302

Title and reference
Nařízení Komise (EU) 2015/302 ze dne 25. února 2015 , kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému Text s významem pro EHP
  • In force
OJ L 55, 26.2.2015, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/302/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

26.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/2


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/302

ze dne 25. února 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 454/2011 (2) zavedla Evropská agentura pro železnice postup řízení změn u technických dokumentů, na něž odkazuje příloha III uvedeného nařízení. V důsledku toho Evropská agentura pro železnice předložila dne 6. prosince 2013 doporučení k aktualizaci přílohy III nařízení (EU) č. 454/2011 tak, aby odkazovala na technickou dokumentaci v pozměněném znění v souladu s procesem řízení změn.

(2)

Nařízení (EU) č. 454/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 29 odst. 1 směrnice 2008/57/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) č. 454/2011 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech.

V Bruselu dne 25. února 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 123, 12.5.2011, s. 11.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

Seznam technických dokumentů uvedených v této TSI

Odkaz

Název

B.1. (V1.2)

Počítačové generování a výměna údajů o tarifech určených k mezinárodnímu nebo zahraničnímu prodeji – přepravní doklady NRT

B.2. (V1.2)

Počítačové generování a výměna údajů o tarifech určených k mezinárodnímu a zahraničnímu prodeji – přepravní doklady s integrovanou rezervací (IRT)

B.3. (V1.2)

Počítačové generování a výměna údajů určených k mezinárodnímu nebo zahraničnímu prodeji – speciální nabídky

B.4. (V1.2)

Příručka pro zavedení zpráv EDIFACT týkajících se výměny údajů o jízdních řádech

B.5. (V1.2)

Elektronická rezervace sedadel/lůžek a elektronické vystavování cestovních dokumentů – výměna zpráv

B.6. (V1.2)

Elektronická rezervace sedadel/lůžek a elektronické vystavování cestovních dokumentů (normy RCT2)

B.7. (V1.2)

Mezinárodní přepravní doklad pro domácí tisk

B.8. (V1.2)

Standardní číselné kódování pro železniční podniky, provozovatele infrastruktury a jiné společnosti zapojené do železničních dopravních řetězců

B.9. (V1.2)

Standardní číselné kódování lokalit

B.10 (V1.2)

Elektronická rezervace pomoci pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace – výměna zpráv

B.30. (V1.2)

Schéma – katalog zpráv/souborů dat potřebný pro informování ŽP/PI o TAP TSI

B.50. (V1.0)

Příručka pro používání – jízdní řády

B.51. (V1.0)

Příručka pro používání – tarify

B.52. (V1.0)

Příručka pro používání – rezervace

B.53. (V1.0)

Příručka pro používání – přímé plnění

B.54. (V1.0)

Příručka pro používání – nepřímé plnění

B.55. (V1.0)

Příručka pro používání – pomoc pro OOSPO

B.56. (V1.0)

Příručka pro používání – komunikace ŽP/PI“


Top