Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0510

2014/510/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2014 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/88/EU, kterým se dočasně pozastavuje dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového ( „Piper betle“ ) nebo jsou z nich složeny, z Bangladéše, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2014) 5327) Text s významem pro EHP

OJ L 228, 31.7.2014, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/510/oj

31.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 228/33


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. července 2014,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/88/EU, kterým se dočasně pozastavuje dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového („Piper betle“) nebo jsou z nich složeny, z Bangladéše, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

(oznámeno pod číslem C(2014) 5327)

(Text s významem pro EHP)

(2014/510/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod i) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1)

Prováděcí nařízení Komise 2014/88/EU (2) bylo přijato na základě vysokého počtu oznámení zaslaných do systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva týkajících se přítomnosti široké řady patogenních kmenů salmonely, včetně salmonella typhimurium, v potravinách. Uvedený kmen je nejčastěji hlášeným sérotypem u lidí a jeho vysoký výskyt byl zjištěn v potravinách, které obsahují listy pepře betelového („Piper betle“, obecně známý jako betel) z Bangladéše, nebo jsou z nich složeny. Spojené království od roku 2011 oznámilo několik ohnisek otravy salmonelou z listů pepře betelového. Kromě toho je pravděpodobné, že řada případů v Unii nebyla nahlášena.

2)

Prováděcí rozhodnutí 2014/88/EU proto zakazuje dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového („Piper betle“) nebo jsou z nich složeny, z Bangladéše do 31. července 2014.

3)

V únoru 2014 Bangladéš předložil aktualizované informace týkající se realizace svého akčního plánu této země na řešení nedostatků, které v průběhu auditu v roce 2013 zjistil Potravinový a veterinární úřad Evropské Komise. Bangladéš uvedl, že akční plán stále probíhá a dosud nebyl dokončen.

4)

Stále proto zbývá vyřešit řadu problémů. Konkrétně dosud nebyl zaveden vývozní program navržený výrobním odvětvím na vývoz listů pepře betelového. Zákaz vývozu listů pepře betelového, který si tato země sama stanovila a zavedla v květnu 2013, zůstává v platnosti. Nicméně se neprokázalo, že by tento zákaz byl plně účinný a od jeho přijetí bylo prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva nahlášeno devět pokusů o dovoz listů pepře betelového do Unie. Proto nelze dospět k závěru, že záruky, které Bangladéš poskytla, jsou k řešení závažných rizik pro lidské zdraví dostačující. Mimořádná opatření stanovená prováděcím rozhodnutím 2014/88/EU by proto měla zůstat zachována.

5)

Doba použitelnosti prováděcího rozhodnutí 2014/88/EU by proto měla být prodloužena do 30. června 2015.

6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 4 prováděcího rozhodnutí 2014/88/EU se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Toto rozhodnutí se použije do dne 30. června 2015“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. července 2014.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2014, kterým se dočasně pozastavuje dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového („Piper betle“) nebo jsou z nich složeny, z Bangladéše (Úř. věst. 45, 15.2.2014, s. 34).


Top