EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0209

2014/209/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2014 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (oznámeno pod číslem C(2014) 1625) Text s významem pro EHP

OJ L 120, 23.4.2014, p. 1–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/10/2016; Zrušeno 32016D1945

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/209/oj

23.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/1


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. března 2014

o rovnocennosti skupin řidičských průkazů

(oznámeno pod číslem C(2014) 1625)

(Text s významem pro EHP)

(2014/209/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (1), a zejména na čl. 13 první odstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2006/126/ES stanoví, že všechny řidičské průkazy vydané členskými státy by měly být vzájemně uznávány, včetně průkazů vydaných před datem použití zásady vzájemného uznávání.

(2)

Zásada vzájemného uznávání řidičských průkazů znamená plné uznávání všech řidičských oprávnění, která byla držiteli průkazu udělena podle vnitrostátních předpisů platných v okamžiku jejich vydání.

(3)

Směrnice 2006/126/ES stanoví, že členské státy by měly určit rovnocennost skupin řidičských průkazů vydaných před provedením uvedené směrnice a skupin, které vymezuje článek 4 téže směrnice. Tato rovnocennost by měla být stanovena na základě souhlasu Komise vyjádřeného právně závaznou formou.

(4)

Po přistoupení Chorvatska k Unii je nutné zahrnout do tabulek rovnocennosti stanovených rozhodnutím Komise 2013/21/EU (2) řidičské průkazy vydané touto zemí.

(5)

Od přijetí rozhodnutí 2013/21/EU oznámily Česká republika, Německo, Řecko, Itálie, Slovinsko a Švédsko opravy rovnocenností, které jsou uvedeným rozhodnutím schváleny.

(6)

Rozhodnutí 2013/21/EU by proto mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí se vztahuje na všechny platné řidičské průkazy vydané členskými státy, které jsou v oběhu.

Článek 2

Tabulky rovnocennosti skupin řidičských průkazů, které byly vydány v členských státech před provedením směrnice 2006/126/ES, a harmonizovaných skupin řidičských průkazů vymezených v článku 4 směrnice 2006/126/ES jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

1.   Skupiny řidičských průkazů vydaných před provedením směrnice 2006/126/ES opravňují držitele řídit vozidla odpovídajících skupin popsaných v příloze bez výměny řidičského průkazu. Mohou však platit některá omezení, která jsou pro příslušná oprávnění uvedena v příloze tohoto rozhodnutí.

2.   Při výměně řidičského průkazu za vzor řidičského průkazu EU popsaný v příloze I směrnice 2006/126/ES se udělují rovnocenná oprávnění popsaná v příloze tohoto rozhodnutí.

3.   Kódy vyznačující omezení odpovídajících oprávnění jsou harmonizované kódy EU stanovené v příloze I směrnice 2006/126/ES.

4.   Zásada vzájemného uznávání podle čl. 2 odst. 1 směrnice 2006/126/ES se nevztahuje na vnitrostátní skupiny řidičských průkazů.

Článek 4

Rozhodnutí 2013/21/EU se zrušuje s účinkem ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. března 2014.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18.

(2)  Rozhodnutí Komise 2013/21/EU ze dne 18. prosince 2012 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (Úř. věst. L 19, 22.1.2013, s. 1).


PŘÍLOHA

VZORY VYDÁVANÉ V BELGII

Belgický vzor 1 (B1)

Vydávaný v Belgii od 1. 1. 1967 do 31. 12. 1988

Popis: Tento vzor je vyhotoven ve francouzštině, němčině nebo nizozemštině. Existují rozdíly v barvě a tisku vzoru. Šestistránkový doklad na růžovém papíru (105 × 222 mm).

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru B1

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B, BE

 

B*

AM, A1, A2, A, B, BE

1

C

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

AF

AM, A1, A2, A s kódy EU pro upravená vozidla

2

BF

B s kódy EU pro upravená vozidla

2

Další informace:

1.

B* pro vozidla skupiny B používaná jako vozidla taxislužby, k pronájmu vozidla, dopravě zaměstnanců apod.

2.

Pro oprávnění k řízení vozidel skupiny AF a/nebo BF se požadovala platnost skupiny A a/nebo B, jakož i skupiny F a rovněž uvedení čísla registrační tabulky v řidičském průkazu.

Belgický vzor 2 (B2)

Vydávaný v Belgii od 1. 1. 1989 do 30. 9. 1998

Popis: Tento vzor je vyhotoven ve francouzštině, němčině nebo nizozemštině. Existují rozdíly v barvě a tisku vzoru. Šestistránkový doklad na růžovém papíru (106 × 222 mm).

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru B2

Odpovídající skupiny

(A3)

AM

A2

AM, A1, A2, A

A1

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Belgický vzor 3 (B3)

Vydávaný v Belgii od 1. 1. 1998

Popis: Tento vzor je vyhotoven ve francouzštině, němčině nebo nizozemštině. Šestistránkový doklad na růžovém papíru (106 × 222 mm).

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru B3

Odpovídající skupiny

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE. C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Belgický vzor 4 (B4)

Vydávaný v Belgii od 1. 7. 2010

Popis: Tento vzor je vyhotoven ve francouzštině, němčině nebo nizozemštině. Růžová polykarbonátová karta vyhotovená v souladu s ustanoveními přílohy I směrnice 2006/126/ES.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru B4

Odpovídající skupiny

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE, C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

VZORY VYDÁVANÉ V BULHARSKU

Bulharský vzor 1 (BG1)

Vydávaný v Bulharsku od 1. 1. 2010 do 19. 1. 2013

Popis: Ve shodě se směrnicí 2006/126/ES.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru BG1

Odpovídající skupiny

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tr6

Ttm

Tkt

VZORY VYDÁVANÉ V ČESKÉ REPUBLICE

Vzor České republiky 1 (CZ1)

Vydávaný v České republice od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004

Popis: Materiál: Vícebarevný bankovkový papír v plastovém laminátu. Kruhový hologram (s písmeny „CZ“ uprostřed) v laminátu překrývá fotografii v levém dolním rohu. Fotografie o rozměrech 35 mm × 45 mm je připevněna do rámečku na přední straně a opatřena úředním razítkem s názvem vydávajícího úřadu a státním znakem.

Platnost řidičského průkazu: doživotní. Tento vzor musí být vyměněn do 31. prosince 2013.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru CZ1

Odpovídající skupiny

AM

AM

A1

AM, A1

A (věk 18 let a více)

AM, A1, A2

A (věk 21 let a více)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE

T (vnitrostátní skupina pro zemědělské traktory)

Vzor České republiky 2 (CZ2)

Vydávaný v České republice od 1. 5. 2004

Popis: Materiál: Polykarbonátová plastová karta velikosti ID1 – 54 × 86 mm (velikost kreditní karty) nahoře s nápisem „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ“ a názvem země „ČESKÁ REPUBLIKA“. Na pravé straně karty je nápis „MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ“ a „DRIVING LICENSE“ v jazycích EU. V levém horním rohu karty se nachází rozlišovací značka členského státu vydávajícího průkaz („CZ“) vytištěná inverzně v modrém pravoúhlém čtyřúhelníku a obkroužená 12 žlutými hvězdami. Laserem vyryté osobní údaje včetně fotografie a podpisu držitele. Na obou stranách karty pozitivní vysoký reliéfní tisk s gilošováním a písmeny „CZ“. Na přední straně v pravém horním rohu logo s písmeny „CZ“ natištěné inkoustem opticky proměnlivé barvy měnící se mezi zlatou a zelenou. Proměnlivý obrázek na přední straně v pravém dolním rohu představuje fotografii držitele a číslo řidičského průkazu (totéž jako v poli 5).

Platnost řidičského průkazu: 10 let.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru CZ2

Odpovídající skupiny

AM

AM

A1

AM, A1

A (věk 18 let a více)

AM, A1, A2

A (věk 21 let a více)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

T (vnitrostátní skupina pro zemědělské traktory)

VZORY VYDÁVANÉ V DÁNSKU

Dánský vzor 1 (DK1)

Vydávaný v Dánsku do 30. 4. 1986

Popis: Růžový čtyřstránkový doklad.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru DK1

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Další informace:

1.

Dánská skupina A1 je pro motocykly bez postranního vozíku a A2 pro motocykly s postranním vozíkem. Proto tyto skupiny neodpovídají podskupinám A1 a A2 popsaným ve směrnici 2006/126/ES. Oprávnění k řízení s dánskou skupinou A1 je omezeno na motocykly bez postranního vozíku a A2 na motocykly s postranním vozíkem. Držitelé dánské skupiny A1 a/nebo A2 jsou oprávněni získat v jiných členských státech plná oprávnění AM, A1, A2 a A.

2.

Držitelé dánské skupiny B jsou rovněž oprávněni k řízení motorových tříkolek.

Tento vzor je pro řízení v Dánsku již neplatný, protože v letech 1991 až 1993 byla nařízena povinná výměna všech průkazů. Přesto může být tento průkaz vyměněn za nový řidičský průkaz vydávaný Dánskem a do 19. 1. 2033 musí být ostatními členskými státy uznáván.

Dánský vzor 2 (DK2)

Vydávaný v Dánsku od 1. 5. 1986 do 30. 6. 1996

Popis: Čtyřstránkový doklad obsahující růžové a béžové řádky.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru DK2

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Další informace:

1.

Dánská skupina A1 je pro motocykly bez postranního vozíku a A2 pro motocykly s postranním vozíkem. Proto tyto skupiny neodpovídají podskupinám A1 a A2 popsaným ve směrnici 2006/126/ES. Oprávnění k řízení s dánskou skupinou A1 je omezeno na motocykly bez postranního vozíku a A2 na motocykly s postranním vozíkem. Držitelé dánské skupiny A1 a/nebo A2 jsou oprávněni získat v jiných členských státech plná oprávnění AM, A1, A2 a A.

2.

Držitelé dánské skupiny B jsou rovněž oprávněni k řízení motorových tříkolek.

Dánský vzor 3 (DK3)

Vydávaný v Dánsku od 1. 7. 1996 do 13. 4. 1997

Popis: Čtyřstránkový doklad obsahující růžové a béžové řádky.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru DK3

Odpovídající skupiny

Poznámky

A (malý motocykl)

AM, A1,

1

A (velký motocykl)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Další informace:

1.

Držitelé dánské skupiny A (malý motocykl) jsou oprávněni řídit:

a)

dvoukolový motocykl bez postranního vozíku, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) nepřesahuje 0,16 kW/kg a výkon motoru nepřesahuje 25 kW;

b)

dvoukolový motocykl s postranním vozíkem, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) nepřesahuje 0,16 kW/kg;

c)

motorové tříkolky;

d)

vozidla uvedená pod písmeny a), b) a c) s přívěsem;

e)

velký moped.

2.

Držitelé dánské skupiny A (velký motocykl) jsou oprávněni řídit:

a)

vozidla uvedená v bodě 1;

b)

dvoukolový motocykl bez postranního vozíku, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) přesahuje 0,16 kW/kg nebo výkon motoru přesahuje 25 kW;

c)

dvoukolový motocykl s postranním vozíkem, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) přesahuje 0,16 kW/kg;

d)

vozidla uvedená pod písmeny b) a c) s přívěsem.

3.

Držitelé dánské skupiny B jsou rovněž oprávněni k řízení motorových tříkolek.

Dánský vzor 4 (DK4)

Vydávaný v Dánsku od 14. 4. 1997

Popis: Plastová karta ve shodě s přílohou Ia směrnice Rady 91/439/EHS (1).

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru DK4

Odpovídající skupiny

Poznámky

A (malý motocykl)

AM, A1

1

A (velký motocykl)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Další informace:

1.

Držitelé dánské skupiny A (malý motocykl) jsou oprávněni řídit:

a)

dvoukolový motocykl bez postranního vozíku, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) nepřesahuje 0,16 kW/kg a výkon motoru nepřesahuje 25 kW;

b)

dvoukolový motocykl s postranním vozíkem, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) nepřesahuje 0,16 kW/kg;

c)

motorové tříkolky;

d)

vozidla uvedená pod písmeny a), b) a c) s přívěsem;

e)

velký moped.

2.

Držitelé dánské skupiny A (velký motocykl) jsou oprávněni řídit:

a)

vozidla uvedená v bodě 1;

b)

dvoukolový motocykl bez postranního vozíku, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) přesahuje 0,16 kW/kg nebo výkon motoru přesahuje 25 kW;

c)

dvoukolový motocykl s postranním vozíkem, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) přesahuje 0,16 kW/kg;

d)

vozidla uvedená pod písmeny b) a c) s přívěsem.

3.

Držitelé dánské skupiny B jsou rovněž oprávněni k řízení motorových tříkolek.

Datum prvního vydání skupin řidičských průkazů vydaných do 1. 5. 1986 nelze zpětně zjistit. V takových případech se může v sloupci 10 řidičského průkazu objevit symbol „<“ nebo „≤“ doplněný určitým rokem, což znamená, že oprávnění pro tuto skupinu bylo vydáno v uvedeném roce nebo dříve.

Do 19. ledna 2013 platí tato dánská pravidla týkající se oprávnění řídit malé mopedy:

Každá z těchto podmínek opravňuje v Dánsku osobu k řízení malého mopedu:

a)

oprávnění k řízení mopedu;

b)

řidičský průkaz pro řízení traktoru;

c)

dosažení věku 18 let.

VZORY VYDÁVANÉ V NĚMECKU

Německý vzor 1 (D1)

Vydávaný v Německu do 1. 4. 1986 (v určitých případech může být den vydání pozdější než 1. 4. 1986)

Popis: Šedivý čtyřstránkový doklad. V praxi se mohou vyskytnout rozdíly v barvě a tvaru vzoru, protože tento vzor byl vydáván po dobu více než 40 let. Vzory vydávané v Sársku mohou mít odlišné rozměry a jsou dvojjazyčné (v němčině a francouzštině).

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru D1

Odpovídající skupiny

Poznámky

1

AM, A1, A2, A

1

1 beschränkt auf Leichtkrafträder:

1.4.1980–31.3.1986

AM, A1

7

2

AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 5, 8

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

3, 4, 5, 9

4

AM

6

(5)

 

Další informace:

Mohou se vyskytnout další řidičská oprávnění velmi zvláštního a omezeného druhu, která nejsou v tabulkách zachycena. Když takový případ výjimečně nastane, musí být v případě pochybností o rozsahu konkrétního řidičského oprávnění navázán styk s německými orgány, které řidičská oprávnění vydávají.

1.

Pokud bylo řidičské oprávnění „Klasse 1“ získáno dříve než 1. 4. 1954 (v Sársku dříve než 1. 10. 1960), je držitel také oprávněn řídit skupinu B 79 (≤ 700 cm3), aniž musí řidičský průkaz vyměnit. V případě výměny takového průkazu řidič obdrží řidičský průkaz s plným řidičským oprávněním skupiny B.

2.

Pokud dosáhl držitel oprávnění „Klasse 2“ padesáti let dříve než 31. 12. 1999, platnost jeho oprávnění skončila ke dni 31. 12. 2000. V případě, že tento držitel řidičského průkazu svůj průkaz vyměnil za nový vzor do 31. 12. 2000 včetně, platí doba platnosti a pravidelnost lékařských vyšetření pro nový vzor. Pokud držitel dosáhne padesáti let po 31. 12. 1999, musí svůj průkaz vyměnit za nový vzor nejpozději při dovršení padesáti let. Nový vzor pak platí na období pěti let.

Pokud si držitel průkazu zřídí obvyklé bydliště v jiném členském státě, aniž dodrží výše uvedená pravidla, jeho řidičské oprávnění „Klasse 2“ by nemělo být uznáno (pokud své obvyklé bydliště nezměnil dříve, než se na něho vztahovala uvedená pravidla).

3.

Pokud byl řidičský průkaz s oprávněním „Klasse 2“ nebo „Klasse 3“ získán dříve než 1. 12. 1954 (v Sársku dříve než 1. 10. 1960), je držitel oprávněn řídit také skupiny A1 a A 79 (≤ 250 cm3). Pokud si řidič svůj průkaz vymění, v obou případech obdrží řidičský průkaz s neomezeným oprávněním skupiny A.

Pokud byl řidičský průkaz s oprávněním „Klasse 2“ nebo „Klasse 3“ získán po uvedených dnech, ale dříve než 1. 4. 1980, opravňuje řidiče také k řízení skupiny A1.

4.

Držitel oprávnění „Klasse 3“ je rovněž oprávněn řídit toto vozidlo: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nejvýše celkem se třemi nápravami).

Toto oprávnění musí být uvedeno v novém řidičském průkazu, který je držiteli vydán výměnou, pouze na výslovnou žádost držitele.

5.

Držitel oprávnění „Klasse 3“ je oprávněn řídit autobusy bez cestujících o nejvyšší celkové hmotnosti nepřesahující 7,5 t, a to i v mezinárodní dopravě. Držitel oprávnění „Klasse 2“ je oprávněn řídit autobusy bez cestujících v mezinárodní dopravě. Po výměně vzorů v Německu se právo řídit autobus bez cestujících omezuje na německé území za použití vnitrostátního kódu.

6.

Pokud bylo řidičské oprávnění „Klasse 4“ uděleno dříve než 1. 12. 1954 (v Sársku dříve než 1. 10. 1960), není pouze vnitrostátní skupinou, ale opravňuje držitele k řízení těchto skupin: A1, A 79 (≤ 250 cm3) a B 79 (≤ 700 cm3). V obou případech držitel obdrží při výměně řidičského průkazu neomezené oprávnění skupiny A a B.

V případě, že bylo řidičské oprávnění „Klasse 4“ vydáno později než v uvedených dnech, ale dříve než 1. 4. 1980, opravňuje držitele k řízení skupiny A1.

7.

Oprávnění skupiny A1 platí rovněž pro motocykly skupiny A1 s poměrem výkonu a hmotnosti vyšším než 0,1 kW/kg (kód 79.05).

8.

Oprávnění skupiny A1 platí rovněž pro motocykly skupiny A1 s poměrem výkonu a hmotnosti vyšším než 0,1 kW/kg (kód 79.05). Skupina A je omezena na tříkolky (kód 79.03) a tříkolky v kombinaci s přívěsem o maximální přípustné hmotnosti nepřesahující 750 kg (kód 79.04). Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).

9.

Skupiny A1 a A jsou omezeny na tříkolky (kód 79.03) a tříkolky v kombinaci s přívěsem o maximální přípustné hmotnosti nepřesahující 750 kg (kód 79.04). Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).

Německý vzor 2 (D2)

Vydávaný v Německé demokratické republice do roku 1969

Popis: Šedý čtyřstránkový doklad.

Změna předpisů, která nabyla účinnosti dne 1. 4. 1957, změnila rozsah a definice skupin řidičských oprávnění. Proto jsou pro tento vzor potřebné dvě tabulky rovnocennosti.

D2a:   Vzor vydávaný do 31. 3. 1957

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru D2a

Odpovídající skupiny

Poznámky

1

 AM, A1, A2, A, B

5

2

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

3

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 4, 6

4

AM, A1, A2, A, B

4, 5

D2b:   Vzor vydávaný od 1. 4. 1957 do roku 1969

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru D2b

Odpovídající skupiny

Poznámky

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, A1, B

4, 5

3

AM, A1

7

4

AM, A1, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6

5

AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

Další informace:

Mohou se vyskytnout další řidičská oprávnění velmi zvláštního a omezeného druhu, která nejsou v tabulkách zachycena. Když takový případ výjimečně nastane, musí být v případě pochybností o rozsahu konkrétního řidičského oprávnění navázán styk s německými orgány, které řidičská oprávnění vydávají.

1.

Pokud držitel řidičského oprávnění „Klasse 2“ vydaného dříve než 1. 4. 1957 nebo řidičského oprávnění „Klasse 5“ vydaného po 31. 3. 1957 dosáhl padesáti let dříve než 31. 12. 1999, platnost jeho oprávnění skončila ke dni 31. 12. 2000. V případě, že tento držitel řidičského průkazu svůj průkaz vyměnil za nový vzor do 31. 12. 2000 včetně, platí doba platnosti a pravidelnost lékařských vyšetření pro nový vzor. Pokud držitel dosáhne padesáti let po 31. 12. 1999, musí svůj průkaz vyměnit za nový vzor nejpozději při dovršení padesáti let. Nový vzor pak platí na období pěti let.

Pokud si držitel průkazu zřídí obvyklé bydliště v jiném členském státě, aniž dodrží výše uvedená pravidla, jeho řidičské oprávnění „Klasse 2“ by nemělo být uznáno (pokud své obvyklé bydliště nezměnil dříve, než se na něho vztahovala uvedená pravidla).

2.

Držitel oprávnění „Klasse 3“ vydaného před 1. 4. 1957 a oprávnění „Klasse 4“ vydaného po 31. 3. 1957 je rovněž oprávněn řídit tato vozidla: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nejvýše celkem se třemi nápravami).

Toto oprávnění musí být uvedeno v novém řidičském průkazu, který je držiteli vydán výměnou, pouze na výslovnou žádost držitele.

3.

Držitel oprávnění „Klasse 3“ vydaného před 1. 4. 1957 (D2a) nebo oprávnění „Klasse 4“ vydaného po 31. 3. 1957 (D2b) je oprávněn řídit autobusy bez cestujících o nejvyšší hmotnosti nižší než 7,5 t, a to i v mezinárodní dopravě.

Držitel oprávnění „Klasse 2“ vydaného před 1. 4. 1957 (D2a) nebo oprávnění „Klasse 5“ vydaného po 31. 3. 1957 (D2b) je oprávněn řídit autobusy bez cestujících v mezinárodní dopravě.

Po výměně vzorů v Německu se právo řídit autobus bez cestujících omezuje na německé území za použití vnitrostátního kódu.

4.

Držitel oprávnění „Klasse 2“, „Klasse 3“ nebo „Klasse 4“ řidičského průkazu vzoru D2a nebo oprávnění „Klasse 2“, „Klasse 4“ nebo „Klasse 5“ řidičského průkazu vzoru D2b, který byl vydán před 1. 12. 1954, je oprávněn řídit neomezenou skupinu A pouze po výměně řidičského průkazu. Bez výměny průkazu tento vzor opravňuje držitele pouze k řízení skupiny A 79 (≤ 250 cm3).

5.

Neprovede-li se výměna řidičského průkazu, použije se toto ustanovení:

Pokud byl průkaz s oprávněním „Klasse 1“ nebo „Klasse 4“ vydán před 1. 12. 1954, je jeho držitel oprávněn pouze k řízení skupiny B 79 (≤ 700 cm3). V případech, kdy byl průkaz s oprávněním „Klasse 1“ nebo „Klasse 4“ vydán po tomto datu a dříve než 1. 4. 1957, nebo průkaz s oprávněním „Klasse 2“ byl vydán po 31. 3. 1957, je jeho držitel oprávněn pouze k řízení skupiny B 79 (≤ 250 cm3).

Pokud si držitel tento doklad vymění za nový průkaz, obdrží plné oprávnění skupiny B.

6.

Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).

7.

Oprávnění skupiny A1 platí rovněž pro motocykly skupiny A1 s poměrem výkonu a hmotnosti vyšším než 0,1 kW/kg (kód 79.05).

Německý vzor 3 (D3)

Vydávaný v Německé demokratické republice od roku 1969 do 31. 5. 1982

Popis: Průkaz ve formě knížky o 12 stranách v šedém obalu.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru D3

Odpovídající skupiny

Poznámky

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, B

4, 5, 6

3

AM

6

4

AM, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6, 7

5

AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE

1, 3, 4, 6, 7, 8

§ 6 StVZO, § 85 StVZO

6

Další informace:

Mohou se vyskytnout další řidičská oprávnění velmi zvláštního a omezeného druhu, která nejsou v tabulkách zachycena. Když takový případ výjimečně nastane, musí být v případě pochybností o rozsahu konkrétního řidičského oprávnění navázán styk s německými orgány, které řidičská oprávnění vydávají.

1.

Pokud dosáhl držitel oprávnění „Klasse 5“ padesáti let dříve než 31. 12. 1999, platnost jeho oprávnění skončila ke dni 31. 12. 2000. V případě, že tento držitel řidičského průkazu svůj průkaz vyměnil za nový vzor do 31. 12. 2000 včetně, platí doba platnosti a pravidelnost lékařských vyšetření pro nový vzor. Pokud držitel dosáhne padesáti let po 31. 12. 1999, musí svůj průkaz vyměnit za nový vzor nejpozději při dovršení padesáti let. Nový vzor pak platí na období pěti let. Pokud si držitel průkazu zřídí obvyklé bydliště v jiném členském státě, aniž dodrží výše uvedená pravidla, jeho řidičské oprávnění „Klasse 2“ by nemělo být uznáno (pokud své obvyklé bydliště nezměnil dříve, než se na něho vztahovala uvedená pravidla).

2.

Držitel oprávnění „Klasse 4“ je rovněž oprávněn řídit toto vozidlo: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nejvýše celkem se třemi nápravami).

Toto oprávnění musí být uvedeno v novém řidičském průkazu, který je držiteli vydán výměnou, pouze na výslovnou žádost držitele.

3.

Držitel oprávnění „Klasse 4“ je oprávněn řídit autobusy bez cestujících o nejvyšší celkové hmotnosti nepřesahující 7,5 t, a to i v mezinárodní dopravě. Držitel oprávnění „Klasse 5“ je oprávněn řídit autobusy bez cestujících v mezinárodní dopravě. Po výměně vzorů v Německu se právo řídit autobus bez cestujících omezuje na německé území za použití vnitrostátního kódu.

4.

Držitel řidičského průkazu s oprávněním „Klasse 2“, „4“ nebo „5“, který byl původně vydán před 1. 12. 1954, je oprávněn řídit neomezenou skupinu A pouze po výměně tohoto řidičského průkazu. Bez výměny průkazu tento vzor opravňuje držitele pouze k řízení skupiny A 79 (≤ 250 cm3).

5.

Neprovede-li se výměna řidičského průkazu, použije se toto ustanovení:

Pokud byl průkaz s oprávněním „Klasse 1“ vydán před 1. 12. 1954, je jeho držitel oprávněn k řízení skupiny B 79 (≤ 700 cm3). V případech, kdy byl průkaz s oprávněním „Klasse 1“ vydán později než v uvedený den a dříve než 1. 4. 1957, nebo byl průkaz s oprávněním „Klasse 2“ vydán později než 1. 4. 1957, je jeho držitel oprávněn k řízení skupiny B 79 (≤ 250 cm3).

Pokud si držitel tento doklad vymění za nový průkaz, obdrží plné oprávnění skupiny B.

6.

Pokud držitel řidičského oprávnění „Klasse 2“, „3“, „4“ nebo „5“ nebo podle § 6 StVZO či § 85 StVZO obdržel svůj řidičský průkaz před 1. 4. 1980, je také oprávněn k řízení skupiny A1. V tomto případě není „Klasse 3“ pouze vnitrostátní skupinou.

7.

Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).

8.

Skupiny A1 a A jsou omezeny na tříkolky (kód 79.03).

Německý vzor 4 (D4)

Vydávaný v Německé demokratické republice od 1. 6. 1982 do 2. 10. 1990

Popis: Čtyřstránkový doklad na jasně růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru D4

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

4,

B

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

C

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C

1, 3, 5, 6

D

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D

1, 5, 6

BE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 5, 6

DE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE

1, 5, 6

Další informace:

Mohou se vyskytnout další řidičská oprávnění velmi zvláštního a omezeného druhu, která nejsou v tabulkách zachycena. Když takový případ výjimečně nastane, musí být v případě pochybností o rozsahu konkrétního řidičského oprávnění navázán styk s německými orgány, které řidičská oprávnění vydávají.

1.

Pokud držitel řidičského oprávnění „Klasse C“, „CE“, „D“ a „DE“ dosáhl padesáti let do 31. 12. 1999, platnost jeho oprávnění skončila ke dni 31. 12. 2000. V případě, že tento držitel řidičského průkazu svůj průkaz vyměnil za nový vzor do 31. 12. 2000 včetně, platí doba platnosti a pravidelnost lékařských vyšetření pro nový vzor. Pokud držitel dosáhne padesáti let po 31. 12. 1999, musí svůj průkaz vyměnit za nový vzor nejpozději při dovršení padesáti let. Nový vzor pak platí na období pěti let.

Pokud si držitel průkazu zřídí obvyklé bydliště v jiném členském státě, aniž dodrží výše uvedená pravidla, jeho řidičské oprávnění „Klasse C“ by nemělo být uznáno (pokud své obvyklé bydliště nezměnil dříve, než se na něho vztahovala uvedená pravidla).

2.

Držitel průkazu s oprávněním „Klasse B“ a „BE“ je rovněž oprávněn řídit toto vozidlo: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nejvýše celkem se třemi nápravami).

Toto oprávnění musí být uvedeno v novém řidičském průkazu, který je držiteli vydán výměnou, pouze na výslovnou žádost držitele.

3.

Držitel oprávnění „Klasse B“ a „BE“ je oprávněn řídit autobusy bez cestujících o maximální přípustné hmotnosti nepřesahující 7,5 t, a to i v mezinárodní dopravě.

Držitel oprávnění „Klasse C“ je oprávněn řídit autobusy bez cestujících v mezinárodní dopravě. Po výměně vzorů v Německu se právo řídit autobus omezuje na německé území za použití vnitrostátního kódu.

4.

Oprávnění skupiny A1 platí rovněž pro motocykly skupiny A1 s poměrem výkonu a hmotnosti vyšším než 0,1 kW/kg (kód 79.05).

5.

Skupiny A1 a A jsou omezeny na tříkolky (kód 79.03).

6.

Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).

Německý vzor 5 (D5)

Vydávaný v Německu od 1. 4. 1986 do 31. 12. 1998

Popis: Šestistránkový doklad na jasně růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru D5

Odpovídající skupiny

Poznámky

1

AM, A1, A2, A

2,7

1a

AM, A1, A2, A

7

1b

AM, A1

7

2

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 5, 8, 9

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

3, 4, 5, 8, 9

(4)

AM

6

(5)

AM

 

Další informace:

Mohou se vyskytnout další řidičská oprávnění velmi zvláštního a omezeného druhu, která nejsou v tabulkách zachycena. Když takový případ výjimečně nastane, musí být v případě pochybností o rozsahu konkrétního řidičského oprávnění navázán styk s německými orgány, které řidičská oprávnění vydávají.

1.

Pokud dosáhl držitel oprávnění „Klasse 2“ padesáti let dříve než 31. 12. 1999, platnost jeho oprávnění skončí ke dni 31. 12. 2000. V případě, že tento držitel řidičského průkazu svůj průkaz do 31. 12. 2000 včetně vyměnil za nový vzor, platí doba platnosti a pravidelnost lékařských vyšetření pro nový vzor. Pokud držitel dosáhne padesáti let po 31. 12. 1999, musí svůj průkaz vyměnit za nový vzor nejpozději při dovršení padesáti let. Nový vzor pak platí na období pěti let.

Pokud si držitel průkazu zřídí obvyklé bydliště v jiném členském státě, aniž dodrží výše uvedená pravidla, jeho řidičské oprávnění „Klasse 2“ by nemělo být uznáno (pokud své obvyklé bydliště nezměnil dříve, než se na něho vztahovala uvedená pravidla).

2.

Pokud byl řidičský průkaz vzoru D1 s oprávněním „Klasse 1“ získán před 1. 4. 1954 (v Sársku před 1. 10. 1960), je jeho držitel také oprávněn řídit skupinu B 79 (≤ 700 cm3), aniž musí řidičský průkaz vyměnit. V případě výměny takového průkazu řidič obdrží řidičský průkaz s plným oprávněním skupiny B.

Uvedené ustanovení se vztahuje na vzor D5 pouze tehdy, byl-li témuž držiteli před příslušnými dny vydán průkaz vzoru D1 a potom vyměněn za vzor D5.

3.

Pokud byl řidičský průkaz vzoru D1 s oprávněním „Klasse 2“ nebo „Klasse 3“ získán před 1. 12. 1954 (v Sársku před 1. 10. 1960), je držitel také oprávněn řídit skupiny A1 a A 79 (≤ 250 cm3). V obou případech držitel obdrží při výměně řidičského průkazu neomezené oprávnění skupiny A. Pokud byl řidičský průkaz s oprávněním „Klasse 2“ nebo „Klasse 3“ získán po uvedených dnech, ale dříve než 1. 4. 1980, opravňuje řidiče také k řízení skupiny A1.

Uvedené ustanovení se vztahuje na vzor D5 pouze tehdy, byl-li témuž držiteli před příslušnými dny vydán průkaz vzoru D1 a potom vyměněn za vzor D5.

4.

Držitel oprávnění „Klasse 3“ je rovněž oprávněn řídit toto vozidlo: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nejvýše celkem se třemi nápravami). Toto oprávnění musí být uvedeno v novém řidičském průkazu, který je držiteli vydán výměnou, pouze na výslovnou žádost držitele.

5.

Držitel oprávnění „Klasse 3“ je oprávněn řídit autobusy bez cestujících o nejvyšší celkové hmotnosti nepřesahující 7,5 t, a to i v mezinárodní dopravě. Držitel řidičského průkazu s oprávněním „Klasse 2“ je oprávněn řídit autobusy bez cestujících v mezinárodní dopravě. Po výměně vzorů v Německu se právo řídit autobus bez cestujících omezuje na německé území za použití vnitrostátního kódu.

6.

Pokud byl řidičský průkaz D1 s oprávněním „Klasse 4“ získán před 1. 12. 1954 (v Sársku před 1. 10. 1960), není to pouze oprávnění pro vnitrostátní skupinu, ale opravňuje držitele k řízení těchto skupin: A1, A 79 (250 cm3) a B 79 (700 cm3). V obou případech držitel obdrží při výměně řidičského průkazu neomezené oprávnění skupiny A a B. Pokud byl průkaz s oprávněním „Klasse 4“ získán po uvedených dnech, ale dříve než 1. 4. 1980, opravňuje řidiče k řízení skupiny A1.

Uvedené ustanovení se vztahuje na vzor D5 pouze tehdy, byl-li témuž držiteli před příslušnými dny vydán průkaz vzoru D1 a potom vyměněn za vzor D5.

7.

Oprávnění skupiny A1 platí rovněž pro motocykly skupiny A1 s poměrem výkonu a hmotnosti vyšším než 0,1 kW/kg (kód 79.05).

8.

Skupiny A1 a A jsou omezeny na tříkolky (nový kód 79.03) a tříkolky v kombinaci s přívěsem o maximální přípustné hmotnosti nepřesahující 750 kg (kód 79.04).

9.

Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).

Německý vzor 6 (D6)

Vydávaný v Německu od 1. 1. 1999 do 18. 1. 2013

Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru D6

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

AM, A1

1

A (beschränkt)

AM, A1, A2

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A, B

2

BE

AM, A1, A, B, BE

2, 3

C1

AM, A1, A, B, C1

2

C1E

AM, A1, A, B,, BE, C1, C1E

2, 3

C

AM, A1, A, B, C1, C

2

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3

D1

AM, A1, A, B, D1

2

D1E

AM, A1, A, B, BE,D1, D1E

2, 3

D

AM, A1, A, B, D1, D

2

DE

AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE

2, 3

M

AM

 

S

AM

 

Další informace:

1.

Oprávnění skupiny A1 platí rovněž pro motocykly skupiny A1 s poměrem výkonu a hmotnosti vyšším než 0,1 kW/kg (kód 79.05).

2.

Skupiny A1 a A jsou omezeny na tříkolky (kód 79.03) a tříkolky v kombinaci s přívěsem o maximální přípustné hmotnosti nepřesahující 750 kg (kód 79.04).

3.

Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).

VZORY VYDÁVANÉ V ESTONSKU

Estonský vzor 1 (EST1)

Vydávaný v Estonsku od 1. 11. 1994 do 30. 9. 2004

Popis: Řidičský průkaz má růžovou barvu a je vyroben ze zvláštního syntetického papíru zvaného Teslin (TESLIN, ISO 9002; 1994), který je zcela pokryt bezpečnostním plastovým obalem. Papír je opatřen síťovým ochranným vzorem; na zadní straně plastového obalu je vyražený vzor „EST“ se šesti vlnovkami. Údaje jsou tištěné, fotografie naskenovaná.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru EST1

Odpovídající skupiny

Poznámky

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

Maximální výkon motoru u skupiny A by neměl přesáhnout 25 kW nebo 0,16 kW/kg.

Další informace:

Omezení vyjádřená kódem:

1 –

Nutné brýle nebo kontaktní čočky;

2 –

Nutné naslouchátko;

3 –

Platí pro vozidla s ručním řízením;

4 –

Maximální výkon motoru u skupiny A by neměl přesáhnout 25 kW nebo 0,16 kW/kg;

5 –

Automatická převodovka.

Slovo „ESMANE“ na přední straně dole uprostřed znamená, že držitel průkazu je čerstvý držitel oprávnění; platnost takového průkazu je omezena na 2 roky.

Estonský vzor 2 (EST2)

Vydávaný v Estonsku od 1. 10. 2004 do 7. 9. 2008

Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS.

Řidičský průkaz je vyroben z plastu a má jedinečné růžové vzorované pozadí, které se vyskytuje pouze u estonských řidičských průkazů. Pro personifikaci údajů přenášených na řidičský průkaz (včetně digitální fotografie a podpisu držitele) se použilo laserové rytí.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru EST2

Odpovídající skupiny

Poznámky

AM

 

A1

A1

1

A

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

Maximální výkon motoru u skupiny A by neměl přesáhnout 25 kW nebo 0,16 kW/kg.

Další informace:

Omezení vyjádřená kódem:

101 –

Prozatímní řidičský průkaz. Čerství držitelé řidičského oprávnění jsou po dobu, kdy jsou držiteli prozatímního oprávnění (dva roky), povinni umístit na (přední i zadní) sklo vozidla symbol zeleného javorového listu. Nejvyšší povolená rychlost je 90 km/h.

102 –

Držitelé této skupiny mají oprávnění řídit pouze po dobu, kdy vykonávají vojenskou službu.

103 –

Skupina D – řidič má oprávnění řídit pouze trolejbus.

105 –

Motocykl s výkonem motoru nejvýše 25 kW nebo s poměrem výkonu a hmotnosti, který nepřevyšuje 0,16 kW/kg.

106 –

Skupina D – omezeno na cesty do 50 km.

Estonský vzor 3 (EST3)

Vydávaný v Estonsku od 8. 9. 2008

Popis: Stejný jako řidičský průkaz vzoru 2; pouze na přední straně jsou poblíž slova „JUHILUBA“ přidána slova „Driving License“ a „Permis de conduire“.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru EST3

Odpovídající skupiny

Poznámky

AM

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

VZORY VYDÁVANÉ V ŘECKU

Řecký vzor 1 (GR1a)

Vydávaný v Řecku do 11. 1. 1987

Popis: Modrý a žlutý s černým textem.

Tento průkaz má dvanáct stran a vztahuje se na skupiny Β, Γ, Δ, Ε.

Řecký vzor 1 (GR1b)

Vydávaný v Řecku do 11. 1. 1987

Popis: Růžový a žlutý s černým textem.

Tento průkaz má osm stran a vztahuje se pouze na skupinu A.

Do 30. 1. 1985 zahrnovaly řidičské průkazy s oprávněním pro kteroukoli skupinu (Β, Γ, Δ, Ε) také právo řídit vozidla skupiny AM. Od uvedeného dne do 18. 1. 2013 poskytovala oprávnění skupiny AM pouze oddělení řecké dopravní policie na zvláštním řidičském průkazu.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru GR1a a GR1b

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

E

BE

1

Γ

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Další informace:

Přestože v bodě 4b se uvádí, že tyto konkrétní vzory mají určitou dobu platnosti, byla tato doba prodloužena podle prezidentské vyhlášky 255/1984 do dovršení 65 let.

1.

Skupina E tvořila zvláštní skupinu, byla však platná pouze v kombinaci se skupinou jinou.

Řecký vzor 2 (GR2)

Vydávaný v Řecku od 12. 1. 1987 do 31. 3. 1997

Popis: Růžový s černým textem. Tento vzor má šest stran.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru GR2

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

 

E

BE

1

Γ/C

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ/D

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Další informace:

Od 30. 1. 1985 do 18. 1. 2013 poskytovala oprávnění skupiny AM pouze oddělení řecké dopravní policie na zvláštním řidičském průkazu.

1.

Skupina E představovala zvláštní skupinu, byla však platná pouze v kombinaci se skupinou jinou („Β“ nebo „Γ“ nebo „Δ“).

Řecký vzor 3 (GR3)

Vydávaný v Řecku od 1. 4. 1997 do 30. 4. 2001

Popis: Růžový s černým textem.

Tento doklad má šest stran.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru GR3

Odpovídající skupiny

Poznámky

A/A1

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B/B1

B1

 

B/B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E,

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Další informace:

Od 30. 1. 1985 do 18. 1. 2013 poskytovala oprávnění skupiny AM pouze oddělení řecké dopravní policie na zvláštním řidičském průkazu.

1.

Podle směrnice 91/439/EHS, která je do řeckého práva provedena prezidentskou vyhláškou 19/1995, má držitel skupin B1 a B oprávnění řídit motorové tříkolky a čtyřkolky. Lze tedy uvést skupinu A s kódem 79.03.

Řecký vzor 4 (GR4)

Vydávaný v Řecku od 1. 5. 2001 do 18. 1. 2009

Popis: Růžový s černým textem.

Tento doklad má šest stran.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru GR4

Odpovídající skupiny

Poznámky

A/A (≤ 25 kW a ≤ 0,16 kW/kg), A/A

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E

 

Γ/C

C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Další informace:

Od 30. 1. 1985 do 18. 1. 2013 poskytovala oprávnění skupiny AM pouze oddělení řecké dopravní policie na zvláštním řidičském průkazu.

1.

Podle směrnice 91/439/EHS, která je do řeckého práva provedena prezidentskou vyhláškou 19/1995, má držitel skupin B1 a B oprávnění řídit motorové tříkolky a čtyřkolky. Lze tedy uvést skupinu A s kódem 79.03.

Řecký vzor 5 (GR5)

Vydávaný v Řecku od 19. 1. 2009 do 18. 1. 2013

Popis: Růžový s černým textem.

Rozměry: šířka 85,6 mm, výška 54 mm (tloušťka 0,75 mm).

Nové řidičské průkazy se tisknou v podobě plastové karty v souladu s mezinárodními normami kvality (ISO) a všemi technickými požadavky stanovenými v příloze I směrnice 2006/126/ES. Na přední straně je umístěn bezpečnostní hologram (v levém rohu). Veškerý text je vytištěn mikrotiskem na bezpečnostním pozadí opticky proměnlivým inkoustem. Plánuje se také dvojí zobrazení a hmatové zajišťovací prvky. Na zadní straně je bezpečnostní trojrozměrný hologram a bezpečnostní pozadí tvořené výhradními znaky a protínajícími se čárami. Tisk na obou stranách je viditelný v ultrafialovém světle, to však nijak neovlivňuje kvalitu dokladu.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru GR5

Odpovídající skupiny

Poznámky

A/A (≤ 25 kW a ≤ 0,16 kW/kg), A/A

AM A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1,B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE; C1E

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE; C1E, CE

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Další informace:

Od 30. 1. 1985 do 18. 1. 2013 poskytovala oprávnění skupiny AM pouze oddělení řecké dopravní policie na zvláštním řidičském průkazu.

1.

Podle směrnice 91/439/EHS, která je do řeckého práva provedena prezidentskou vyhláškou 19/1995, má držitel skupin B1 a B oprávnění řídit motorové tříkolky a čtyřkolky. Lze tedy uvést skupinu A s kódem 79.03.

VZORY VYDÁVANÉ VE ŠPANĚLSKU

Španělský vzor 1 (E1)

Vydávaný ve Španělsku od 27. 6. 1997 do 1. 11. 2004

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru ve shodě s přílohou I směrnice 91/439/EHS.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru E1

Odpovídající skupiny

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Španělský vzor 2 (E2)

Vydávaný ve Španělsku od 2. 11. 2004 do 7. 12. 2009

Popis: Plastová karta ve shodě s přílohou Ia směrnice 91/439/EHS.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru E2

Odpovídající skupiny

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Španělský vzor 3 (E3)

Vydávaný ve Španělsku od 8. 12. 2009

Popis: Plastová karta podle přílohy I.3 směrnice 2006/126/ES.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru E3

Odpovídající skupiny

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Další informace:

Oprávnění skupiny AM a A2 se vydávají od 8. 12. 2009.

VZORY VYDÁVANÉ VE FRANCII

Francouzský vzor 1 (F1)

Vydávaný ve Francii do 31. 12. 1954

Popis: Dvoustránková růžová karta s fotografií na přední straně.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru F1

Odpovídající skupiny

Poznámky

AM, A1. B1. B

1, 2

1o

Voitures affectées aux transports en commun

AM, A1, B1, B, D1, D

2

2o

Véhicules pesant en charge plus de 3 000 kg

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE

2

3o

Motocycles à deux roues

AM, A1, A2, A, B1

 

Další informace:

1.

Není-li na zadní straně průkazu nic vyznačeno, neplatí pro řízení vozidel skupin 1o, 2o a 3o. Proto není na dokladu vyznačeno rovnocenné oprávnění pro skupinu B, která není v žádné ze tří uváděných skupin obsažena. Na řádku v tabulce je to vyznačeno takto: „—“.

2.

Rovnocennost se skupinou A1 (mopedy a vozidla skupiny L4e) platí pouze v případech, že byla doložena řidičská praxe v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.

Francouzský vzor 2 (F2)

Vydávaný ve Francii od 1. 1. 1955 do 19. 1. 1975

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru (podstatně větší než vzory v příloze I směrnice 91/439/EHS).

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru F2

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kód (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + kód (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kód (10, 15, …)

 

Další informace:

1.

Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena účinná praxe v řízení v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.

2.

Pokud mělo zkušební vozidlo, ve kterém držitel řidičského oprávnění složil praktickou zkoušku pro skupinu D nebo DE, hmotnost nepřesahující 3,5 tuny, je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel skupin AM, A1 (viz pozn. 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) a D 79 (≤ 3 500 kg).

Francouzský vzor 3 (F3)

Vydávaný ve Francii od 20. 1. 1975 do 29. 2. 1980

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru (podstatně větší než vzory v příloze I směrnice 91/439/EHS).

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru F3

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(B)

AM, A1, B1,B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

FA1

AM, A1, B1 + kód (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + kód (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kód (10, 15, …)

 

Další informace:

1.

Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena účinná praxe v řízení tohoto druhu vozidel v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.

2.

Pokud mělo zkušební vozidlo, ve kterém držitel řidičského oprávnění složil praktickou zkoušku pro skupinu D nebo DE, hmotnost nepřesahující 3,5 tuny (v období od 20. 1. 1975 do 31. 5. 1979) nebo 7 tun (v období od 1. 6. 1979 do 1. 3. 1980), je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel skupin AM, A1 (viz pozn. 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) a D 79 (≤ 3 500 kg).

Francouzský vzor 4 (F4)

Vydávaný ve Francii od 1. 3. 1980 do 31. 12. 1984

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru (podstatně větší než vzory v příloze I směrnice 91/439/EHS).

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru F4

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

AM, A1, B1

 

A2

AM, A1, A2, A, B1

 

A3

AM, A1, A2, A, B1

 

A4

AM, A1, B1

3

B

AM, A1, B1,B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

C1

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kód (10, 15, …)

 

FA2

AM, A1, A2, A, B1 + kód (10, 15, …)

 

FA3

AM, A1, A2, A, B1 + kód (10, 15, …)

 

FA4

AM, B1 + kód (10, 15, …)

 

FB

AM, B1, B + kód (10, 15, …)

 

Další informace:

1.

Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena účinná praxe v řízení tohoto druhu vozidel v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.

2.

Pokud mělo zkušební vozidlo, ve kterém držitel řidičského oprávnění složil praktickou zkoušku pro skupinu D, hmotnost nepřesahující 7 tun, je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel skupiny AM, A1 (viz pozn. 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) a D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

Pro skupinu A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.

Francouzský vzor 5 (F5)

Vydávaný ve Francii od 1. 1. 1985 do 30. 6. 1990

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru F5

Odpovídající skupiny

Poznámky

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

C limité

AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

Další informace:

1.

Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena účinná praxe v řízení tohoto druhu vozidel v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.

2.

Pokud mělo zkušební vozidlo, ve kterém držitel řidičského oprávnění složil praktickou zkoušku pro skupinu D, hmotnost nepřesahující 3,5 tuny, je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel skupiny AM, A1 (viz pozn. 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) a D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

Pro skupinu A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.

Francouzský vzor 6 (F6)

Vydávaný ve Francii od 1. 7. 1990 do 15. 11. 1994

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru F6

Odpovídající skupiny

Poznámky

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Další informace:

1.

Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena účinná praxe v řízení tohoto druhu vozidel v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.

2.

Pro skupinu A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.

Francouzský vzor 7 (F7)

Vydávaný ve Francii od 16. 11. 1994 do 28. 2. 1999

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru F7

Odpovídající skupiny

Poznámky

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Další informace:

1.

Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena účinná praxe v řízení tohoto druhu vozidel v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.

2.

Pro skupinu A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.

Francouzský vzor 8 (F8)

Vydávaný ve Francii od 1. 3. 1999 do 18. 1. 2013

Popis: Doklad na růžovém papíru ve shodě s přílohou I směrnice 91/439/EHS.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru F8

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B1

AM, A1, B1

2

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE

1, 3

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Další informace:

1.

Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena účinná praxe v řízení tohoto druhu vozidel v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.

2.

Pro skupinu A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.

3.

Skupina CE opravňuje také k řízení vozidel skupiny DE v případě, že držitel má zároveň oprávnění pro skupinu D.

VZORY VYDÁVANÉ V CHORVATSKU

Chorvatský vzor 1 (HR1)

Vydávaný v Chorvatsku od 1. 4. 1993 do 19. 11. 2004

Popis: Šestistránkový skládaný doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru HR1

Odpovídající skupiny

Poznámky

H

AM,

1

A

A1, A2, A,

 

B

B1, B

 

C

C1, C

 

D

D1, D

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

3

F

4

G

2

H

1

Další informace:

1.

Skupina H platila pro mopedy a pracovní stroje, jako je nakladač, vysokozdvižný vozík atd.

2.

Skupina G platila pro traktory. Skupiny G a H představovaly zvláštní skupiny, ale vydávaly se také držitelům řidičských průkazů skupiny B, C nebo D.

3.

Skupina E představovala zvláštní skupinu, byla však platná pouze v kombinaci se skupinou jinou (B, C nebo D).

4.

Skupina F platila pro tramvaje.

Chorvatský vzor 2 (HR2)

Vydávaný v Chorvatsku od 20. 11. 2004 do 31. 1. 2009

Popis: Šestistránkový skládaný doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru HR2

Odpovídající skupiny

Poznámky

M

AM

 

A1

A1

 

A

A2, A,

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Další informace:

1.

Skupina F platí pro traktory s přívěsem i bez něj.

2.

Skupina G platí pro pracovní stroje, jako je nakladač, vysokozdvižný vozík atd. Skupiny F, G a M představovaly zvláštní skupiny, ale vydávaly se také držitelům řidičských průkazů skupiny B, C nebo D.

3.

Skupina H platí pro tramvaje.

Chorvatský vzor 3 (HR2)

Vydávaný v Chorvatsku od 1. 2. 2009 do 30. 6. 2013

Popis: Šestistránkový skládaný doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru HR2

Odpovídající skupiny

Poznámky

M

AM

 

A1

A1

 

A2

A2

 

A

A

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Další informace:

1.

Skupina F platí pro traktory s přívěsem i bez něj.

2.

Skupina G platí pro pracovní stroje, jako je nakladač, vysokozdvižný vozík atd. Skupiny F, G a M představovaly zvláštní skupiny, ale vydávaly se také držitelům řidičských průkazů skupiny B, C nebo D.

3.

Skupina H platí pro tramvaje.

VZORY VYDÁVANÉ V IRSKU

Irský vzor 1 (IRL1)

Vydávaný v Irsku od 25. 6. 1992 do 16. 11. 1999

Popis: Vzor na růžovém papíru v plastovém laminátu.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru IRL1

Odpovídající skupiny

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Další informace:

Tento vzor byl vydáván dvojjazyčně, přičemž text irský (gaelský) předchází textu anglickému.

Irský vzor 2 (IRL2)

Vydávaný v Irsku přibližně od 17. 11. 1999 do 4. 7. 2005

Popis: Vzor na růžovém papíru v plastovém laminátu.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru IRL2

Odpovídající skupiny

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

W

Další informace:

Tento vzor byl vydáván dvojjazyčně, přičemž text irský (gaelský) předchází textu anglickému.

Irský vzor 3 (IRL3)

Vydávaný v Irsku od 4. 7. 2007

Popis: Vzor na růžovém papíru v plastovém laminátu.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru IRL3

Odpovídající skupiny

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

VZORY VYDÁVANÉ V ITÁLII

Italský vzor 1 (I1)

Vydávaný v Itálii od roku 1959 do roku 1989

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru I1

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B1, B

1, 2

BE

AM, A1, A2,A, B1, B, BE

1, 2

C

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C

1, 2

CE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 2

D

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1, 2

F

 

Další informace:

1.

Všechny skupiny platí také pro skupiny A1, A2 a A, a to pouze pokud byly vydány před 1. 1. 1986.

2.

Všechny skupiny platí také pro skupinu A1, pokud byly vydány před 1. 1. 1986, a to pouze na území státu.

Italský vzor 2 (I2)

Vydávaný v Itálii od roku 1989 do roku 1990

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru I2

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1 B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1 C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Další informace:

1.

Řidičský průkaz pro skupinu A1 platí pouze na území státu.

Italský vzor 3 (I3)

Vydávaný v Itálii od roku 1990 do roku 1995

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru I3

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Další informace:

1.

Řidičský průkaz pro skupinu A1 platí pouze na území státu.

Italský vzor 4 (I4)

Vydávaný v Itálii v roce 1995

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru I4

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Další informace:

1.

Řidičský průkaz pro skupinu A1 platí pouze na území státu.

Italský vzor 5 (I5)

Vydávaný v Itálii v roce 1996

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru I5

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Další informace:

1.

Řidičský průkaz pro skupinu A1 platí pouze na území státu.

Italský vzor 6 (I6)

Vydávaný v Itálii od roku 1996 do roku 1997

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru I6

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE

1

Další informace:

1.

Řidičský průkaz pro skupinu A1 platí pouze na území státu.

Italský vzor 7 (I7)

Vydávaný v Itálii od roku 1997 do roku 1999

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru I7

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1 2, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Další informace:

1.

Skupina A1 platí pouze na území státu.

Italský vzor 8 (I8)

Vydávaný v Itálii od roku 1999 do roku 2004

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru I8

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

Další informace:

1.

Skupina A1 platí pouze na území státu.

2.

Oprávnění pro skupiny C1, C1E, C a CE je platné pouze v případě, že byl řidičský průkaz pro skupinu D vydán před 1. 10. 2004.

Italský vzor 9 (I9)

Vydávaný v Itálii od roku 2005 do roku 2007

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru I9

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Další informace:

1.

Skupina A1 platí pouze na území státu.

Italský vzor 10 (I10)

Vydávaný v Itálii od roku 2007 do roku 2013

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru I10

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Další informace:

1.

Skupina A1 platí pouze na území státu.

VZORY VYDÁVANÉ NA KYPRU

Kyperský vzor 1 (CY1)

Vydávaný na Kypru od 1. 5. 2004

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru CY1

Odpovídající skupiny

I

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

Γ1/C1

C1

Γ1E/C1E

C1E

Γ/C

C

ΓE/CE

CE

Δ1/D1

D1

Δ1E/D1E

D1E

Δ/D

D

ΔE/DE

DE

(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)

VZORY VYDÁVANÉ V LOTYŠSKU

Lotyšský vzor 1 (LV1)

Vydávaný v Lotyšsku od 28. 9. 1993 do 30. 4. 2004

Popis: Růžová plastová karta.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru LV1

Odpovídající skupiny

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Další informace:

Vnitrostátní skupiny TRAM a TROL opravňují k řízení tramvaje a trolejbusu.

Pro zemědělské a lesnické traktory se vydávají zvláštní oprávnění.

Lotyšský vzor 2 (LV2)

Vydávaný v Lotyšsku od 1. 5. 2004

Popis: Plastová karta ve shodě s přílohou Ia směrnice 91/439/EHS.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru LV2

Odpovídající skupiny

M

AM

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Další informace:

1.

Vnitrostátní skupiny TRAM a TROL opravňují k řízení tramvaje a trolejbusu.

2.

Pro zemědělské a lesnické traktory se vydávají zvláštní oprávnění.

VZORY VYDÁVANÉ V LITVĚ

Litevský vzor 1 (LT1)

Vydávaný v Litvě do 1. 4. 2000

Popis: Žlutá dvoustranná karta zatavená v plastovém laminátu.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru LT1

Odpovídající skupiny

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

Další informace:

Na tomto vzoru není uveden den skončení doby platnosti.

Držitel kteréhokoli průkazu je také oprávněn k řízení vozidel skupiny AM.

Litevský vzor 2 (LT2)

Vydávaný v Litvě od 1. 4. 2000 do 31. 12. 2002

Popis: Žlutá dvoustranná karta zatavená v plastovém laminátu.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru LT2

Odpovídající skupiny

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Další informace:

Průkazy tohoto vzoru jsou platné do dne skončení doby platnosti uvedené na dokladu.

Držitel kteréhokoli průkazu je také oprávněn k řízení vozidel skupiny AM.

Litevský vzor 3 (LT3)

Vydávaný v Litvě od 1. 1. 2003 do 31. 10. 2005

Popis: Růžová plastová karta. Údaje (fotografie, skupiny a osobní údaje) jsou vyryty laserem do polykarbonátové vrstvy.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru LT3

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Další informace:

1.

Držitel oprávnění skupiny A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) může po dvou letech získat oprávnění k řízení neomezené skupiny A pouze po výměně řidičského průkazu.

Držitel kteréhokoli průkazu je také oprávněn k řízení vozidel skupiny AM.

Litevský vzor 4 (LT4)

Vydávaný v Litvě od 1. 11. 2005

Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru LT4

Odpovídající skupiny

Poznámky

AM

AM

 

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A 2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Další informace:

1.

Držitel oprávnění skupiny A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) může po dvou letech získat oprávnění k řízení neomezené skupiny A pouze po výměně řidičského průkazu.

Držitel kteréhokoli průkazu je také oprávněn k řízení vozidel skupiny AM.

Platnost: 3 měsíce, 2 roky, 10 let.

VZORY VYDÁVANÉ V LUCEMBURSKU

Lucemburský vzor 1 (L1)

Vydávaný v Lucembursku do 31. 12. 1985

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru L1

Odpovídající skupiny

Poznámky

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1/C2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Další informace:

1.

Byl-li řidičský průkaz skupiny B1/B2 vydán před 1. červencem 1977, je řidič oprávněn k řízení skupiny A.

2.

Skupina E2 zahrnuje oprávnění k řízení vozidel s přívěsy a návěsy o maximální přípustné hmotnosti přesahující 1 750 kg.

3.

Vnitrostátní skupiny.

Lucemburský vzor 2 (L2)

Vydávaný v Lucembursku do 31. 12. 1985

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru L2

Odpovídající skupiny

Poznámky

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1+2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Další informace:

1.

Byl-li řidičský průkaz skupiny B1/B2 vydán před 1. červencem 1977, je řidič oprávněn k řízení skupiny A.

2.

Skupina E2 zahrnuje oprávnění k řízení vozidel s přívěsy a návěsy o maximální přípustné hmotnosti přesahující 1 750 kg.

3.

Vnitrostátní skupiny.

Lucemburský vzor 3 (L3)

Vydávaný v Lucembursku od 1. 1. 1986 do 30. 9. 1996

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru L3

Odpovídající skupiny

Poznámky

(A3)

AM

1

(A2)

1

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/BE1

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE2

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

1

Další informace:

1.

Vnitrostátní skupiny.

Lucemburský vzor 4 (L4)

Vydávaný v Lucembursku od 1. 10. 1996

Popis: Doklad na růžovém papíru v souladu s přílohou I směrnice 91/439/EHS.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru L4

Odpovídající skupiny

Poznámky

(A3)

AM

2

(A2)

2

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

1

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(F1/2/3)

2

Další informace:

1.

Oprávnění skupiny B platí také pro řízení vozidel skupiny B1.

2.

Vnitrostátní skupiny.

VZORY VYDÁVANÉ V MAĎARSKU

Maďarský vzor 1 (H1)

Vzor vydávaný v Maďarsku od 1. 1. 1964 do 1. 1. 1984

Popis: Šestistránkový skládaný doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru H1

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D

 

E

E

1

F

 

Další informace:

1.

Skupina „E“ platí pouze společně s harmonizovanými skupinami, k jejichž řízení je již řidič oprávněn. Např. oprávnění skupiny „B“a skupiny „E“ se společně považují za kombinovanou skupinu „B+E“.

Maďarský vzor 2 (H2)

Vzor vydávaný v Maďarsku od 1. 1. 1984 do 31. 12. 2000

Popis: Čtyřstránkový doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru H2

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D1

 

E

E

1

F

 

Další informace:

1.

Skupina „E“ platí pouze společně s harmonizovanými skupinami, k jejichž řízení je již řidič oprávněn. Např. oprávnění skupiny „B“a skupiny „E“ se společně považují za kombinovanou skupinu „B+E“.

Maďarský vzor 3 (H3)

Vzor vydávaný v Maďarsku od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2004

Popis: Růžová plastová karta. Tento vzor se na území Maďarska uznává rovněž jako vnitrostátní doklad totožnosti. Je vydáván centrálně jako doklad s ochrannými prvky kategorie „A“ vyhotovený pomocí laserového rytí.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru H3

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Další informace:

Řidičský průkaz pro kombinovanou skupinu lze vydat pouze osobě, která má oprávnění řídit tažné vozidlo.

1.

Kombinovaná skupina „E“, která byla udělena se skupinou „C1“, platí také pro skupiny „B“ a „D1“.

2.

Kombinovaná skupina „E“, která byla udělena se skupinou „D1“, platí také pro skupinu „B“.

3.

Kombinovaná skupina „E“, která byla udělena se skupinou „C“, platí pro všechny skupiny vozidel, které je držitel oprávněn řídit a má je vyznačeny v řidičském průkazu.

4.

Kombinovaná skupina „E“, která byla udělena se skupinou „D“, platí také pro skupiny „B“ a „D1“.

Maďarský vzor 4 (H4)

Vzor vydávaný v Maďarsku od 5. 8. 2004

Popis: Plastová karta ve shodě s přílohou Ia směrnice 91/439/EHS. Tento vzor se na území Maďarska uznává jako vnitrostátní doklad totožnosti. Je vydáván centrálně jako doklad s ochrannými prvky kategorie „A“ vyhotovený pomocí laserového rytí.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru H4

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Další informace:

Řidičský průkaz pro kombinovanou skupinu lze vydat pouze osobě, která má oprávnění řídit tažné vozidlo.

1.

Kombinovaná skupina „E“, která byla udělena se skupinou „C1“, platí také pro skupiny „B“ a „D1“.

2.

Kombinovaná skupina „E“, která byla udělena se skupinou „D1“, platí také pro skupinu „B“.

3.

Kombinovaná skupina „E“, která byla udělena se skupinou „C“, platí pro všechny skupiny vozidel, které je držitel oprávněn řídit a má je vyznačeny v řidičském průkazu.

4.

Kombinovaná skupina „E“, která byla udělena se skupinou „D“, platí také pro skupiny „B“ a „D1“.

VZORY VYDÁVANÉ NA MALTĚ

Maltský vzor 1 (M1)

Vzor vydávaný na Maltě od 1. 7. 1991 do 31. 12. 2000

Popis: Šestistránkový skládaný doklad na růžovém papíru, rozměry po otevření 221 mm × 100 mm, vydávaný od července 1991.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru M1

Odpovídající skupiny

A

A, A1, B1

B

B, BE

C

C,CE,C1,C1E

D

D, DE, D1, D1E

Další informace:

Řidičský průkaz je vytištěn v maltštině a angličtině. Papírový doklad se sériovým číslem na dvou stranách pokrytý malými znaky maltské policie. Větší znak vyražený zčásti na fotografii a zčásti na průkazu a velký maltský znak umístěný v ústředním velkém rámečku nad sériovým číslem.

Maltský vzor 2 (M2)

Vzor vydávaný na Maltě od 1. 1. 2001

Popis: Růžová plastová karta s fotografií o rozměrech 85,4 mm × 54 mm – velikost dokladu totožnosti – vydávaná od roku 2001 ve shodě se směrnicí 91/439/EHS.

Řidičský průkaz se skládá ze dvou částí – z plastové karty s fotografií a doplňku průkazu. Na kartě s fotografií je fotografie držitele karty, údaje o adrese, podpis a oprávnění. Doplněk k řidičskému průkazu obsahuje sériové číslo, osobní údaje držitele, číslo řidičského průkazu, naskenovaný podpis držitele, řidičská oprávnění a jejich platnost, informační kódy, záznam trestných bodů, platnost průkazu pro držitele starší 70 let a další významné údaje. Spodní část slouží jako potvrzení o přijetí průkazu. Na zadní straně doplňku je uvedena adresa vydávajícího orgánu a popis skupin oprávnění a popis evropských i vnitrostátních informačních kódů.

Pokud jde o zajišťovací prvky, průkaz tvoří velmi trvanlivá a pružná karta s fotografií typu bankovní karty citlivá na ultrafialové světlo. Na přední straně karty je uprostřed vyobrazen růžový maltský kříž. Většina přední strany je pokryta zvlněnými řádky, na nichž se opakují slova „Řidičský průkaz“ přeložená do jazyků členských států EU (bez mezer mezi slovy). Na kartě je také stínová fotografie držitele a mikropísmo kolem modrého čtverce představuje písmeno M a dvanáct žlutých hvězd. Na zadní straně průkazu je v levé části vyraženo 5 maltských symbolů. Na celé zadní straně se také opakují podobné řádky se slovy „Driving Licences“. Na zadní straně karty jsou zobrazeny také skupiny oprávnění, jejich platnost a informační kódy. Doplněk je dokument nažloutlé (dříve modré a růžové) barvy s vodoznakem. V pravém horním rohu pod logem úřadu je uvedeno sériové číslo. Sériové číslo je uvedeno také na potvrzení.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru M2

Odpovídající skupiny

AM

A1

A1

A

A2

A+

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

VZORY VYDÁVANÉ V NIZOZEMSKU

Nizozemský vzor 1 (NL1)

Vzor vydávaný v Nizozemsku od 1. 6. 2002 do 1. 10. 2006

Popis: Doklad na růžovém papíru o rozměrech 106 mm × 222 mm.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru NL1

Odpovídající skupiny

Poznámky

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Další informace:

1.

Motocykly skupiny „A lehké“ (vzoru 1) mají výkon motoru nepřesahující 25 kW a poměr výkonu a hmotnosti nepřesahující 0,16 kW/kg, čímž se poněkud liší od nové kategorie A2 (kam patří motocykly, jejichž výkon motoru nepřesahuje 35 kW a poměr výkonu a hmotnosti nepřesahuje 0,2 kW/kg). Minimální věk, kdy může osoba získat oprávnění skupiny A lehké, je nyní 18 let, podle směrnice 2006/126/ES je minimální věk pro získání oprávnění skupiny A2 u přímého přístupu 18 let.

Minimální věk, kdy může osoba získat oprávnění pro motocykly skupiny A (vzoru 1), je nyní 21 let. Pokud má osoba dvouletou řidičskou praxi ve skupině A lehké, je automaticky oprávněna řídit také motocykl skupiny A. Podle směrnice 2006/126/ES je minimální věk, kdy může osoba obdržet oprávnění skupiny A, u přímého přístupu 24 let, nebo 20 let s dvouletou praxí ve skupině A2.

Od 1. 5. 2004 jsou na zadní stranu řidičského průkazu vzoru 2 doplněny také nové země EU.

Nizozemský vzor 2 (NL2)

Vzor vydávaný v Nizozemsku od 1. 10. 2006 do 19. 1. 2013

Popis: Růžový doklad z plastové hmoty typu kreditní karty.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru NL2

Odpovídající skupiny

Poznámky

AM

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Další informace:

1.

Motocykly skupiny „A lehké“ (vzoru 2) mají výkon motoru nepřesahující 25 kW a poměr výkonu a hmotnosti nepřesahující 0,16 kW/kg, čímž se poněkud liší od nové kategorie A2 (kam patří motocykly, jejichž výkon motoru nepřesahuje 35 kW a poměr výkonu a hmotnosti nepřesahuje 0,2 kW/kg). Minimální věk, kdy může osoba získat oprávnění skupiny A lehké, je nyní 18 let, podle směrnice 2006/126/ES je minimální věk pro získání oprávnění skupiny A2 20 let.

Minimální věk, kdy může osoba získat oprávnění pro motocykly skupiny A (vzoru 2), je nyní 21 let. Pokud má osoba dvouletou řidičskou praxi ve skupině A lehké, je automaticky oprávněna řídit také motocykl skupiny A. Podle směrnice 2006/126/ES je minimální věk, kdy může osoba obdržet oprávnění skupiny A, u přímého přístupu 24 let, nebo 20 let s dvouletou praxí ve skupině A2.

Na řidičských průkazech vzoru 2 je již vyhrazeno místo pro nové skupiny podle směrnice 2006/126/ES. Tyto skupiny se do 19. 1. 2013 nepoužívají.

VZORY VYDÁVANÉ V RAKOUSKU

Rakouský vzor 1 (A1)

Vydávaný v Rakousku od 25. 3. 1947 do 15. 5. 1952

Popis: Šedivý doklad o rozměrech 15 × 10,5 cm na silném, ale jednoduchém papíru.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru A1

Odpovídající skupiny

AM

a

A1

A2

b

A

B1

c 1

B

c 2

B

BE

C1

C1E

d

C,CE

 

 

D1

D1E

d

D, DE

 

 

(e)

(f)

Další informace:

Na vzorech vydávaných od roku 1947 do září roku 1951 je na straně 4 vytištěná informace, že tento vzor byl vydán výměnou za německý řidičský průkaz.

Rakouský vzor 2 (A2)

Vydáván v Rakousku od 16. 5. 1952 do 31. 12. 1955

Popis: Šedivý doklad o rozměrech 15 × 10,5 cm na silném, ale jednoduchém papíru.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru A2

Odpovídající skupiny

Poznámky

AM

 

a

A1

 

A2

 

b

A

 

B1

 

c 1

B

 

c 2

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

d 1

C, CE

 

,

 

 

D1

 

D1E

 

d 2

D, DE

1

 

 

 

(e)

 

(f)

 

Další informace:

1.

Třída d2: platnost 5 let.

Rakouský vzor 3 (A3)

Vydávaný v Rakousku od 1. 1. 1956 do 1. 11. 1997

Popis: Doklad o rozměrech 22 × 10,5 cm na růžovém odolném papíru. Úprava tohoto vzoru může být různá. Během období vydávání tohoto vzoru však nedošlo k žádným významným změnám obsahu oprávnění.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru A3

Odpovídající skupiny

Poznámky

AM

 

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

 

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

E

1

F

 

G

 

H

 

Další informace:

1.

Před zavedením vzoru A4 skupiny BE, CE a DE podle směrnice 91/439/EHS neexistovaly. Skupina E platí pouze ve spojení s alespoň jednou ze skupin B, C a D; pětiletá doba platnosti u skupiny D platí také pro skupinu E ve spojení se skupinou D.

Rakouský vzor 4 (A4)

Vydávaný v Rakousku od 1. 11. 1997 do 1. 3. 2006

Popis: Doklad o rozměrech 22 × 10,5 cm na růžovém odolném papíru; na straně 2 plastový laminát (údaje a fotografie držitele průkazu).

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru A4

Odpovídající skupiny

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

Rakouský vzor 5 (A5)

Vzor vydávaný v Rakousku od 1. 3. 2006

Popis: Růžová plastová karta o rozměrech 8,5 × 5,5 cm.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru A5

Odpovídající skupiny

AM

A (≤ 25 kW a ≤ 0,16 kW/kg)

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

VZORY VYDÁVANÉ V POLSKU

Polský vzor 1 (PL1)

Vydávaný v Polsku od 1. 7. 1999 do 30. 9. 2001

Popis: Doklad v podobě identifikační karty (horizontální formát) o rozměrech 53,98 × 85,60 mm. Tloušťka 0,76 mm, plastová karta v odstínech růžové barvy s bezbarvou ochrannou vrstvou.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru PL1

Odpovídající skupiny

Poznámky

*

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Další informace:

1.

Dokladem potvrzujícím oprávnění řídit moped u osob ve věku 13 až 18 let je oprávnění k řízení mopedu; osoby starší 18 let mohou řídit moped bez oprávnění.

2.

Skupina „T“ představuje oprávnění řídit zemědělský traktor s přívěsem (přívěsy) nebo pomalu se pohybující vozidlo s přívěsem (přívěsy) pouze na polském území.

Polský vzor 2 (PL2)

Vydávaný v Polsku od 1. 10. 2001 do 30. 4. 2004

Popis: Doklad v podobě identifikační karty (horizontální formát) o rozměrech 53,98 × 85,60 mm. Tloušťka 0,76 mm, plastová karta v odstínech růžové barvy s bezbarvou ochrannou vrstvou.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru PL2

Odpovídající skupiny

Poznámky

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Další informace:

1.

Dokladem potvrzujícím oprávnění řídit moped u osob ve věku 13 až 18 let je oprávnění k řízení mopedu; osoby starší 18 let mohou řídit moped bez oprávnění.

2.

Skupina „T“ představuje oprávnění řídit zemědělský traktor s přívěsem (přívěsy) nebo pomalu se pohybující vozidlo s přívěsem (přívěsy) pouze na polském území.

Polský vzor 3 (PL3)

Vydávaný v Polsku od 1. 5. 2004

Popis: Doklad v podobě identifikační karty (horizontální formát) o rozměrech 53,98 × 85,60 mm. Tloušťka 0,76 mm, plastová karta v odstínech růžové barvy s bezbarvou ochrannou vrstvou.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru PL3

Odpovídající skupiny

Poznámky

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Další informace:

1.

Dokladem potvrzujícím oprávnění řídit moped u osob ve věku 13 až 18 let je oprávnění k řízení mopedu; osoby starší 18 let mohou řídit moped bez oprávnění.

2.

Skupina „T“ představuje oprávnění řídit zemědělský traktor s přívěsem (přívěsy) nebo pomalu se pohybující vozidlo s přívěsem (přívěsy) pouze na polském území.

VZORY VYDÁVANÉ V PORTUGALSKU

Portugalský vzor 1 (P1)

Vydávaný v Portugalsku od 30. 8. 1965 do 1. 9. 1984

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru s černým textem, rozměry 105 × 222 mm.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru P1

Odpovídající skupiny

A

AM, A1, A2, A

B

B1, B, BE

C

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

D

Zemědělské traktory

Další informace:

Těchto průkazů je již jen malé množství a jejich platnost skončí v průběhu roku 2015.

Portugalský vzor 2 (P2)

Vydávaný v Portugalsku od 1. 9. 1984 do 1. 7. 1994

Popis: Čtyřstránkový doklad na růžovém papíru s černým textem, rozměry 106 × 148 mm.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru P2

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

AM

 

A

A1, A2, A

1

B

B1, B

 

C

C1, C

 

E

E

2

D

D1, D

 

 

 

F (zemědělské traktory)

 

G (řidiči z povolání)

 

Další informace:

1.

Pro motocykly s objemem méně než 50 cm3 a mopedy existuje zvláštní řidičský průkaz. K jejich řízení jsou oprávněni také držitelé oprávnění skupiny A.

2.

Oprávnění skupiny E se vydává pouze držitelům jakékoli jiné skupiny.

Portugalský vzor 3 (P3)

Vydávaný v Portugalsku od 1. 7. 1994 do 18. 10. 1998

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru s černým textem. Rozměry 106 × 221 mm.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru P3

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

AM, A1, A2, A

1

B

B1, B

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

2

C

C1, C

 

D

D1, D

 

Další informace:

1.

Pro motocykly s objemem méně než 50 cm3 a mopedy existuje zvláštní řidičský průkaz. K jejich řízení jsou oprávněni také držitelé oprávnění skupiny A.

2.

Oprávnění skupiny E se vydává pouze společně s jinou skupinou.

Portugalský vzor 4 (P4)

Vydáván v Portugalsku od 18. 10. 1998 do 1. 7. 1999

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru s černým textem. Rozměry 106 × 221 mm.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru P4

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1, A

AM

 

A1

A1

 

A < 25 kW a 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW a 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1,D

 

DE

D1E,DE

 

Další informace:

1.

Pro motocykly s objemem méně než 50 cm3 a mopedy existuje zvláštní řidičský průkaz. K jejich řízení jsou oprávněni také držitelé oprávnění skupiny A.

Portugalský vzor 5 (P5)

Vydáván v Portugalsku od 1. 7. 1999 do 25. 5. 2005

Popis: Plastová karta podle směrnice 91/439/EHS a ISO 7810/7816. Způsoby ověřování podle ISO 10 373.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru P5

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW a 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW a 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1 C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1 D

 

DE

D1E DE

 

Další informace:

1.

Pro motocykly s objemem méně než 50 cm3 a mopedy existuje zvláštní řidičský průkaz. K jejich řízení jsou oprávněni také držitelé oprávnění skupiny A.

V období od 1. 7. 1999 do 31. 12. 1999 byly vydávány jak vzor P5, tak P6.

Portugalský vzor 6 (P6)

Vydávaný v Portugalsku od 25. 5. 2005

Popis: Plastová karta podle směrnice 91/439/EHS a ISO 7810/7816. Způsoby ověřování podle ISO 10 373.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru P6

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW a 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW a 0,16 kW/kg

A

1

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Další informace:

1.

Pro motocykly s objemem méně než 50 cm3 a mopedy existuje zvláštní řidičský průkaz. K jejich řízení jsou oprávněni také držitelé oprávnění skupiny A.

VZORY VYDÁVANÉ V RUMUNSKU

Rumunský vzor 1 (ROU1)

Vydávaný v Rumunsku od 29. 4. 1966 do 28. 6. 1984

Popis: Průkaz ve formě knížky s jedním listem papíru uvnitř. Barva růžová. Rozměry jedné strany: 74 × 105 mm.

Tento vzor je pro řízení v Rumunsku již neplatný, protože v letech 1995 až 2001 byla nařízena povinná výměna všech průkazů. Přesto může být tento průkaz vyměněn za nový řidičský průkaz vydávaný Rumunskem a musí být ostatními členskými státy uznáván do 19. ledna 2033.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru ROU1

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

Další informace:

1.

Skupina E byla samostatnou skupinou a platila pouze ve spojení s jinou skupinou takto: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Rumunský vzor 2 (ROU2)

Vydávaný v Rumunsku od 1. 7. 1984 do 9. 4. 1990

Popis: Silný bankovkový papír (růžový) potištěný bezpečnostním vzorem. Rozměry: 76 × 112 mm.

Tento vzor je pro řízení v Rumunsku již neplatný, protože v letech 1995 až 2001 byla nařízena povinná výměna všech průkazů. Přesto může být tento průkaz vyměněn za nový řidičský průkaz vydávaný Rumunskem a musí být ostatními členskými státy uznáván do 19. ledna 2033.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru ROU2

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Další informace:

1.

Skupina E byla samostatnou skupinou a platila pouze ve spojení s jinou skupinou takto: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Rumunský vzor 3 (ROU3)

Vydávaný v Rumunsku od 9. 4. 1990 do 1. 12. 1995

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru. Rozměry jedné strany: 75 × 103 mm. Dvě stránky jsou odděleny pro pravidelné lékařské prohlídky.

Tento vzor je pro řízení v Rumunsku již neplatný, protože v letech 1995 až 2001 byla nařízena povinná výměna všech průkazů. Přesto může být tento průkaz vyměněn za nový řidičský průkaz vydávaný Rumunskem a musí být ostatními členskými státy uznáván do 19. ledna 2033.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru ROU3

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Další informace:

1.

Skupina E byla samostatnou skupinou a platila pouze ve spojení s jinou skupinou takto: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Rumunský vzor 4 (ROU4)

Vydávaný v Rumunsku od 1. 12. 1995 do roku 2008

Popis: Karta v laminátu. Barva růžová. Rozměry v souladu s normou ISO 7810. Vzor v podobě plastové karty byl zaváděn postupně od 1. 12. 1995. V období od 1. 12. 1995 do 31. 10. 1996 byl vydávaný jak vzor ROU3, tak ROU4.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru ROU4

Odpovídající skupiny

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Další informace:

Průkazy tohoto vzoru jsou platné do dne ukončení doby platnosti uvedené na dokladu (10 let).

Několikanásobná ochrana před paděláním: zvláštní papír, který nelze napodobit (litografický multiplex, linky na ochranu proti kopírování, opticky proměnlivý prvek, dvoubarevný tisk, stříbrný tisk); fotografie je naskenována; hologram poblíž fotografie; ochranné prvky viditelné v ultrafialovém světle (viditelné/neviditelné fluorescentní); mikrotisk (ROMANIA) na okrajích fotografie a Microplex na obrázku vozidla na zadní straně dokladu.

Rumunský vzor 5 (ROU5)

Vydávaný v Rumunsku od roku 2008 do 19. 1. 2013

Popis: Vzor řidičského průkazu ROU5 podle směrnice 2006/126/ES. Polykarbonátová karta v souladu s normami ISO 7810 a ISO 7816-1. Opatření proti padělání: zakázkové hologramy; viditelný a neviditelný UV inkoust; infračervené a fosforeskující pigmenty; hmatová pole; materiály bez optických zjasňovačů; pozadí s ochrannými vzory; opticky proměnlivé prvky; laserové rytí; ochranné pozadí v místě fotografie.

Další prvky: průhledné okénko, vlnovky.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru ROU5

Odpovídající skupiny

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Další informace:

Průkazy tohoto vzoru jsou platné do dne ukončení doby platnosti uvedené na dokladu (10 let).

V roce 2008 byl vydávaný jak vzor ROU4, tak vzor ROU5.

VZORY VYDÁVANÉ VE SLOVINSKU

Slovinský vzor 1 (SLO1)

Vydávaný ve Slovinsku od 15. 2. 1992 do roku 2006

Popis: Šestistránkový skládaný doklad na růžovém papíru.

Vzor může být vydán v těchto jazycích: slovinštině; slovinštině a italštině (dvojjazyčný); slovinštině a maďarštině (dvojjazyčný).

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru SLO1

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

A

1

B

B

2

C

B, C

 

D

B, C, D

 

E

BE, CE

3

(F)

 

(G)

 

H

A1 79 (< 50 km/h)

 

Další informace:

1.

Na skupinu A se mohou vztahovat tato omezení (uvedená v části Poznámky):

„A – LE DO 50 KM/H“ nebo „21800 A LE DO 50 KM/H“ nebo „A 79 (< 50 KM/H)“: omezení pouze na řízení motocyklů A1 79 (< 50 km/h);

„A – DO 125 CCM“ nebo „20500 A <= 125 CCM“ nebo „A <= 125 CCM IN <= 11KW“ nebo „20800 A <= 125 CCM IN <= 11 KW“ nebo „72. (A1)“: opravňuje pouze k řízení motocyklů skupiny A1;

„A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG“ nebo „20900 A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG“; nebo „A 209. (<= 25 kW ALI <= 0,16 kW/KG)“: opravňuje k řízení motocyklů skupiny A o výkonu nejvýše 25 kW a poměru výkonu a hmotnosti nejvýše 0,16 kW/kg;

„A – DO 350 CCM“ nebo „20700 A <= 350 CCM“: opravňuje k řízení motocyklů skupiny A ve věku 20 let (a více).

2.

Jestliže je v části Poznámky uvedeno:

„E – LE Z VOZILI B KATEGORIJE“ nebo „20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE“ nebo „E 206. LE Z VOZILI B KAT.“, je držitel také oprávněn k řízení vozidel skupiny BE.

3.

Držitelé průkazu skupiny E jsou také oprávněni k řízení vozidel skupiny DE v případě, že dříve získali oprávnění skupiny D.

Slovinský vzor 2 (SLO2)

Vydávaný ve Slovinsku od 1. 1. 2006 do 13. 7. 2009

Popis: Doklad na růžovém papíru v termoplastové fólii.

Vzor může být vydán v těchto jazycích: slovinštině; slovinštině a italštině (dvojjazyčný); slovinštině a maďarštině (dvojjazyčný).

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru SLO2

Odpovídající skupiny

A1

A1

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

H

Slovinský vzor 3 (SLO3)

Vydávaný ve Slovinsku od 13. 7. 2009 do 18. 1. 2013

Popis: Polykarbonátová karta v souladu s ISO/IEC 7810:2003 o rozměrech 85,6 × 53,98 mm.

Vzor může být vydán v těchto jazycích: slovinštině; slovinštině a italštině (dvojjazyčný); slovinštině a maďarštině (dvojjazyčný).

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru SLO3

Odpovídající skupiny

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

VZORY VYDÁVANÉ NA SLOVENSKU

Slovenský vzor 1 (SK1)

Vydávaný od 1. 1. 1993 do 30. 4. 2004

Popis: Růžová karta o dvou stranách zatavená v plastu.

Papír o rozměrech 105 × 74 mm v termoplastové fólii.

Bezpečnostní prvky: zvláštní fluorescentní tisk fluoreskující v ultrafialovém světle použitý na číslo řidičského průkazu a ofsetem tištěné giloše. Tisk na pozadí na obou stranách dokladu.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru SK1

Odpovídající skupiny

A/50

AM

A1

A2

A

AM, A1, A2 A

B1

B

AM, B1, B

E (B+E)

AM, B1, B, BE

C1

C1E

C

AM, B1, B, C1, C

E (C+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

D1E

D

AM, B1, B, C1. C. D1,D

E (D+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

(T)

Další informace:

Do 1. ledna 2004 se v kolonce Osobitné záznamy (zvláštní záznamy) na zadní straně dokladu uváděl text „skúšobná lehota“ (zkušební doba). Dvouletá zkušební doba se počítala ode dne vydání dokladu. Proto měly tyto doklady v bodě 7 zaznamenánu omezenou platnost na dva roky. Po výměně tohoto řidičského průkazu se na vyměněném průkazu neuváděla žádná doba platnosti. Všechny skupiny mají doživotní platnost.

Harmonizované kódy:

 

Okuliare potrebné = 01

 

Ručné riadenie = toto omezení závisí na fyzickém postižení držitele a může se vztahovat na více než jeden kód EU; může zahrnovat jeden či více z těchto kódů: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 a 44.

Slovenský vzor 2 (SK2)

Vydávaný od 1. 5. 2004

Popis: Růžová plastová karta v souladu s přílohou Ia směrnice 91/439/EHS.

Zajišťovací prvky:

a)

kruhový průhledný difrakční opticky proměnlivý prvek na přední straně umístěný mezi průhlednou fólií a polykarbonátovou vrstvou, který částečně překrývá naskenovanou fotografii obličeje držitele;

b)

prvky s dopravní tematikou, zobrazení dopravních značek a piktogramy vozidel umístěné na přední straně na polykarbonátovém povrchu;

c)

reliéfní prvek „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ umístěný v levé horní části fotografie držitele a na zbývající části karty;

d)

zabezpečovací proužek (na zadní straně) s opticky proměnlivým písmem a opakujícím se textem SLOVENSKO/SLOVAKIA;

e)

na obou stranách použití dvou viditelných pastelových barev s dvojitým duhovým tiskem, který vytváří konečný dojem růžové barvy dokumentu;

f)

na okraji přibližně 15 mm široký proužek modré barvy, který se při ozáření ultrafialovým světlem o krátkých vlnách jeví jako červený a o dlouhých vlnách jako modrý; v horním levém rohu modrá vlajka EU, text „VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ na přední straně a symboly vozidel na straně zadní.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru SK2

Odpovídající skupiny

AM

AM

A1

A1

A≤ 25 kW

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

T

VZORY VYDÁVANÉ VE FINSKU

Finský vzor 1 (FIN1)

Vydávaný ve Finsku od 1. 7. 1972 do 30. 9. 1990

Popis: Dvoustránkový doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru FIN1

Odpovídající skupiny

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Finský vzor 2 (FIN2)

Vydávaný ve Finsku od 1. 10. 1990 do 30. 6. 1996

Popis: Růžová plastová karta.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru FIN2

Odpovídající skupiny

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Finský vzor 3 (FIN3)

Vydávaný ve Finsku od 1. 7. 1996 do 31. 12. 1997

Popis: Růžová plastová karta.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru FIN3

Odpovídající skupiny

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Finský vzor 4 (FIN4)

Vydávaný ve Finsku od 1. 1. 1998

Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru FIN4

Odpovídající skupiny

Poznámky

M

AM

1,4

A1

A1

 

A2

 

A

A

3

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(M)

 

(T)

2

Další informace:

1.

Dne 1. 1. 2000 byla zavedena vnitrostátní skupina M (pro lehká užitková čtyřkolová vozidla a standardní mopedy s výjimkou mopedů s nízkým výkonem). Osoby, které dosáhly patnácti let před tímto dnem, jsou nadále oprávněny řídit mopedy (nikoli lehké čtyřkolky) bez řidičského oprávnění.

2.

Skupina T byla zavedena ještě dříve než první vzor (FIN1). Skupina T zahrnuje traktory (s výjimkou traktorů pro jízdu na pozemních komunikacích), motorizované pracovní stroje a sněžné skútry a veškerá vozidla jimi tažená. Právo řídit vozidla skupiny T je zahrnuto ve všech ostatních oprávněních s výjimkou oprávnění skupiny M/AM. Skupina T se do řidičského průkazu nevyznačuje, obsahuje-li průkaz jakoukoli jinou skupinu, v níž je tato skupina zahrnuta. Lze ji uvést pouze v případě, pokud osoba složila zvláštní zkoušku pro skupinu T. Od 19. 1. 2013 bude zavedena nová skupina LT pro traktory pro jízdu na pozemních komunikacích. Právo řídit vozidla skupiny LT je zahrnuto v oprávnění skupin C1 a C.

3.

Od 19. 1. 2013 odpovídá A skupině A2, pokud ještě neuběhlo příslušné dvouleté období, a jinak skupině A, pokud bylo oprávnění uděleno před tímto dnem.

4.

Od 19. 1. 2013 se v řidičském průkazu uvádí pomocí zvláštních vnitrostátních kódů praktická zkouška pro mopedy (zkouška z ovládání) a lehké čtyřkolky (zkouška z řízení) složená ve skupině AM.

Finský vzor 5 (FIN5)

Vydávaný na území Ålandských ostrovů od 1. 8. 1973 do 31. 5. 1992

Popis: Dvoustránkový doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru FIN5

Odpovídající skupiny

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Finský vzor 6 (FIN6)

Vydávaný na území Ålandských ostrovů od 1. 6. 1992 do 31. 12. 1997

Popis: Růžová plastová karta.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru FIN6

Odpovídající skupiny

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Další informace:

Skupina A1 byla zavedena 1. 7. 1996.

Skupiny B1, C1, C1E, D1 a D1E byly zavedeny 1. 9. 1996.

Zavedením skupin A1, B1, C1, C1E, D1 a D1E se vzhled řidičského průkazu nezměnil.

Finský vzor 7 (FIN7)

Vydávaný na území Ålandských ostrovů od 1. 1. 1998

Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru FIN7

Odpovídající skupiny

Poznámky

AM

 

A1

A1

 

A2

5

A

A

3

B1

B1

4, 6

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

M

AM

1,7

(T)

2

Další informace:

1.

Dne 1. 6. 2004 byla zavedena skupina M (pro lehká užitková čtyřkolová vozidla a standardní mopedy s výjimkou mopedů s nízkým výkonem).

2.

Skupina T zahrnuje traktory (s výjimkou traktorů pro jízdu na pozemních komunikacích), motorizované pracovní stroje a sněžné skútry a veškerá vozidla jimi tažená.

3.

Řidičské oprávnění skupiny A se vydává buď pro motocykly s výkonem do 25 kW a poměrem výkonu a hmotnosti nejvýše 0,16 kW/kg, nebo pro veškeré motocykly. Osoba, která měla po dobu dvou let řidičské oprávnění skupiny A pro motocykly s výkonem do 25 kW a poměrem výkonu a hmotnosti nejvýše 0,16 kW/kg, má oprávnění řídit veškeré motocykly.

4.

Skupina B1 není na straně dvě řidičského průkazu popsána.

5.

Dne 19. 1. 2013 bude zavedena skupina A2.

6.

Skupina B1 bude 19. 1. 2013 zrušena.

7.

Skupina M bude 19. 1. 2013 nahrazena skupinou AM.

VZORY VYDÁVANÉ VE ŠVÉDSKU

Švédský vzor 1 (S1)

Vydáván ve Švédsku od 1. 6. 1999 do 30. 11. 2007

Popis: Řidičský průkaz měl podobu polykarbonátové karty typu ID1.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru S1

Odpovídající skupiny

Poznámky

AM

 

A1

A1

1,3,4

A2

 

A

A

1,3,5

B1

 

B

B

2,6

BE

BE

7

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Další informace:

1.

Držitelé řidičského průkazu, kteří získali oprávnění pro skupinu A s omezením na lehké motocykly před 1. 7. 1996, jsou oprávněni řídit motorová vozidla se zdvihovým objemem nepřesahujícím 125 cm3 bez omezení výkonu (v kW). Toto právo trvá do skončení platnosti průkazu. Při vydání nového řidičského průkazu po odnětí je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel A1 podle směrnice 2006/126/ES. Výměna nebo vydání nového řidičského průkazu v jiných případech než po jeho odnětí vliv na dřívější práva nemá.

2.

Držitelé řidičského průkazu, kteří získali oprávnění pro skupinu B před 1. červencem 1996, jsou oprávněni k řízení soukromých osobních vozidel o maximální přípustné hmotnosti přesahující 3,5 t, pokud je toto vozidlo registrováno jako soukromé osobní vozidlo, a nikoli jako lehké nákladní vozidlo. Toto právo trvá do skončení platnosti průkazu. Při vydání nového řidičského průkazu po odnětí je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel A1 podle směrnice 2006/126/ES. Výměna nebo vydání nového řidičského průkazu v jiných případech než po jeho odnětí vliv na dřívější práva nemá.

3.

Držitelé řidičského průkazu, kteří získali oprávnění pro skupinu A1 nebo A před 19. lednem 2013, jsou oprávněni řídit čtyřkolové motocykly. Toto právo trvá do skončení platnosti průkazu. Při vydání nového řidičského průkazu po odnětí je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel A1 nebo A podle směrnice 2006/126/ES. Výměna nebo vydání nového řidičského průkazu v jiných případech než po jeho odnětí vliv na dřívější práva nemá.

4.

Držitelé řidičského průkazu, kteří získali oprávnění pro skupinu A1 před 19. lednem 2013, jsou oprávněni řídit motocykly skupiny A1, jejichž poměr výkonu a hmotnosti přesahuje 0,1 kW/kg (kód 79.05). Toto právo trvá do skončení platnosti průkazu. Při vydání nového řidičského průkazu po odnětí je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel A1 podle směrnice 2006/126/ES. Výměna nebo vydání nového řidičského průkazu v jiných případech než po jeho odnětí vliv na dřívější práva nemá.

5.

Držitelé řidičského průkazu, kteří získali oprávnění pro skupinu A před 19. lednem 2013, jsou oprávněni řídit motocykly o výkonu přesahujícím 25 kW nebo motocykly, jejichž poměr výkonu a hmotnosti přesahuje 0,1 kW/kg, pouze pokud jsou držiteli skupiny A již nejméně dva roky nebo složili zkoušku z řízení tohoto typu motocyklu po dosažení 21 let věku.

6.

Držitelé řidičského průkazu, kteří získali oprávnění pro skupinu B před 19. lednem 2013, jsou oprávněni řídit motorové tříkolky o libovolném výkonu. Toto právo trvá do skončení platnosti průkazu. Při vydání nového řidičského průkazu po odnětí po 19. lednu 2013 je držitel oprávněn k řízení motorových tříkolek s čistým výkonem přesahujícím 15 kW pouze na švédském území a pod podmínkou, že držitel průkazu již dosáhl věku 21 let. Výměna nebo vydání nového řidičského průkazu v jiných případech než po jeho odnětí vliv na dřívější práva nemá.

7.

Držitelé řidičského průkazu, kteří získali oprávnění pro skupinu BE před 19. lednem 2013, jsou oprávněni řídit vozidla, u nichž povolená hmotnost přívěsu přesahuje 3,5 t (kód 79.06). Toto právo trvá do skončení platnosti průkazu. Při vydání nového řidičského průkazu po odnětí je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel BE podle směrnice 2006/126/ES. Výměna nebo vydání nového řidičského průkazu v jiných případech než po jeho odnětí vliv na dřívější práva nemá.

Švédský vzor 2 (S2)

Vydáván ve Švédsku od 27. 11. 2007 do 18. 1. 2013

Popis: Řidičský průkaz má podobu polykarbonátové karty typu ID1. Karta má růžovou barvu a vyznačuje se průhledným okénkem uprostřed karty pod podpisem.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru S2

Odpovídající skupiny

Poznámky

AM

AM

3

A1

A1

1,4,5

A2

 

A

A

1,4,6

B1

 

B

B

2,7

BE

BE

8

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Další informace:

1.

Držitelé řidičského průkazu, kteří získali oprávnění pro skupinu A s omezením na lehké motocykly před 1. 7. 1996, jsou oprávněni řídit motorová vozidla se zdvihovým objemem nepřesahujícím 125 cm3 bez omezení výkonu (v kW). Toto právo trvá do skončení platnosti průkazu. Při vydání nového řidičského průkazu po odnětí je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel A1 podle směrnice 2006/126/ES. Výměna nebo vydání nového řidičského průkazu v jiných případech než po jeho odnětí vliv na dřívější práva nemá.

2.

Držitelé řidičského průkazu, kteří získali oprávnění pro skupinu B před 1. červencem 1996, jsou oprávněni k řízení soukromých osobních vozidel o maximální přípustné hmotnosti přesahující 3,5 tuny, pokud je toto vozidlo registrováno jako soukromé osobní vozidlo, a nikoli jako lehké nákladní vozidlo. Toto právo trvá do skončení platnosti průkazu. Při vydání nového řidičského průkazu po odnětí je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel A1 podle směrnice 2006/126/ES. Výměna nebo vydání nového řidičského průkazu v jiných případech než po jeho odnětí vliv na dřívější práva nemá.

3.

Skupina AM byla ve Švédsku zavedena 1. 10. 2009 jako vnitrostátní skupina.

4.

Držitelé řidičského průkazu, kteří získali oprávnění pro skupinu A1 nebo A před 19. lednem 2013, jsou oprávněni řídit čtyřkolové motocykly. Toto právo trvá do skončení platnosti průkazu. Při vydání nového řidičského průkazu po odnětí je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel A1 nebo A podle směrnice 2006/126/ES. Výměna nebo vydání nového řidičského průkazu v jiných případech než po jeho odnětí vliv na dřívější práva nemá.

5.

Držitelé řidičského průkazu, kteří získali oprávnění pro skupinu A1 před 19. lednem 2013, jsou oprávněni řídit motocykly skupiny A1, jejichž poměr výkonu a hmotnosti přesahuje 0,1 kW/kg (nový kód 79.05 od 31. prosince 2013). Toto právo trvá do skončení platnosti průkazu. Při vydání nového řidičského průkazu po odnětí je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel A1 podle směrnice 2006/126/ES. Výměna nebo vydání nového řidičského průkazu v jiných případech než po jeho odnětí vliv na dřívější práva nemá.

6.

Držitelé řidičského průkazu, kteří získali oprávnění pro skupinu A před 19. lednem 2013, jsou oprávněni řídit motocykly o výkonu přesahujícím 25 kW nebo motocykly, jejichž poměr výkonu a hmotnosti přesahuje 0,16 kW/kg, pouze pokud jsou držiteli skupiny A již nejméně dva roky nebo složili zkoušku z řízení tohoto typu motocyklu po dosažení 21 let věku.

7.

Držitelé řidičského průkazu, kteří získali oprávnění pro skupinu B před 19. lednem 2013, jsou oprávněni řídit motorové tříkolky o libovolném výkonu. Toto právo trvá do skončení platnosti průkazu. Při vydání nového řidičského průkazu po odnětí po 19. lednu 2013 je držitel oprávněn k řízení motorových tříkolek s čistým výkonem přesahujícím 15 kW pouze na švédském území a pod podmínkou, že držitel průkazu již dosáhl věku 21 let. Výměna nebo vydání nového řidičského průkazu v jiných případech než po jeho odnětí vliv na dřívější práva nemá.

8.

Držitelé řidičského průkazu, kteří získali oprávnění pro skupinu BE před 19. lednem 2013, jsou oprávněni řídit vozidla, u nichž povolená hmotnost přívěsu přesahuje 3,5 t (nový kód 79.06 od 31. prosince 2013). Toto právo trvá do skončení platnosti průkazu. Při vydání nového řidičského průkazu po odnětí je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel BE podle směrnice 2006/126/ES. Výměna nebo vydání nového řidičského průkazu v jiných případech než po jeho odnětí vliv na dřívější práva nemá.

VZORY VYDÁVANÉ VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ

Vzor Spojeného království 1 (UK1)

Vydávaný ve Velké Británii od ledna 1976 do ledna 1986

Popis: Podélný skládaný doklad zelené barvy.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru UK1 (Velká Británie)

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t)

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t)

2

C

B1 79 (≤ 425 kg)

 

D

A

 

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Další informace:

1.

Držitelé řidičského oprávnění skupiny A jsou oprávněni k neplacenému řízení vozidel D1 a D1E (nikoliv pro profesionální používání, to znamená bez jakýchkoliv přímo nebo nepřímo platících cestujících) a vozidel C1E za předpokladu, že celková hmotnost přívěsu a tažného vozidla nepřekročí 8,25 tuny.

2.

Jako držitelé řidičského průkazu skupiny A, ale pouze pro vozidla s automatickou převodovkou.

Vzor Spojeného království 2 (UK2)

Vydávaný ve Velké Británii od ledna 1986 do června 1990

Popis: Skládaný doklad růžové barvy. Vlastním řidičským průkazem je jen část tohoto dokladu, zbývající část je doplněk.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru UK2 (Velká Británie)

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

B, BE, C1, C1E

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78

2

C

A79 (≥ 550 kg) B1 79

3

D

A

 

E

AM, A1

4

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Další informace:

1.

Držitelé řidičského oprávnění skupiny A jsou oprávněni k řízení vozidel D1 a D1E nikoliv k výdělečnému účelu (nikoliv pro profesionální používání, bez jakýchkoliv přímo nebo nepřímo platících cestujících) a vozidel C1E za předpokladu, že maximální přípustná hmotnost přívěsu a tažného vozidla dohromady nepřekročí 8,25 tuny.

2.

Jako držitelé řidičského průkazu skupiny A, ale pouze pro vozidla s automatickou převodovkou.

3.

Omezeno na vozidla skupiny A typu motorové tříkolky nebo vozidla skupiny B1 typu čtyřkolky, v obou případech s maximální přípustnou hmotností ≥ 550 kg.

4.

Omezeno na vozidla skupiny A1 s obsahem válců ≤ 50 cm3 a maximální konstrukční rychlostí ≤ 50 km/h.

Vzor Spojeného království 3 (UK3)

Vydávaný ve Velké Británii od června 1990 do prosince 1996

Popis: Skládaný doklad růžové a zelené barvy. Vlastním řidičským průkazem je jen část tohoto dokladu, zbývající část je doplněk.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru UK3 (Velká Británie)

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B, C1E

2

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

3

B1 (vozíky pro invalidy)

4

F, G, H, K, L

 

 

Další informace:

1.

Omezeno na vozidla skupiny A typu motorové tříkolky nebo vozidla skupiny B1 typu čtyřkolky, v obou případech s maximální přípustnou hmotností ≥ 550 kg.

2.

Držitelé řidičského oprávnění skupiny A jsou oprávněni k řízení vozidel D1 a D1E nikoliv k výdělečnému účelu (nikoliv pro profesionální používání, bez jakýchkoliv přímo nebo nepřímo platících cestujících) a vozidel C1E za předpokladu, že maximální přípustná hmotnost přívěsu a tažného vozidla dohromady nepřekročí 8,25 tuny.

3.

Omezeno na vozidla skupiny A1 s obsahem válců ≤ 50 cm3 a maximální konstrukční rychlostí ≤ 50 km/h.

4.

Vnitrostátní skupina, vozidla s hmotností ≤ 254 kg navržená a vyrobená pro invalidy.

Vzor Spojeného království 4 (UK4)

Vydávaný ve Velké Británii od ledna 1997 do března 2000

Popis: Skládaný doklad růžové a zelené barvy. Vlastním řidičským průkazem je jen část tohoto dokladu, zbývající část je doplněk.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru UK4 (Velká Británie)

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (vozíky pro invalidy)

F, G, H, K, P

 

3

Další informace:

1.

Omezeno na vozidla skupiny A typu motorové tříkolky nebo vozidla skupiny B1 typu čtyřkolky, v obou případech s maximální přípustnou hmotností ≥ 550 kg.

2.

Omezeno na vozidla skupiny A1 s obsahem válců ≤ 50 cm3 a maximální konstrukční rychlostí ≤ 50 km/h.

3.

Vydávaný pouze osobám, které byly držiteli tohoto oprávnění před 12. listopadem 1999.

Období vydávání vzorů 4 a 5 se překrývá.

Vzor Spojeného království 5 (UK5)

Vydávaný ve Velké Británii od července 1998 a před 19. lednem 2013

Popis: Plastová karta ve shodě s přílohou Ia směrnice 91/439/EHS.

Doplněk, do kterého se zaznamenávají prokázané dopravní přestupky, se vydává odděleně. Období vydávání tohoto vzoru se překrývá s vydáváním vzoru UK4, protože nový vzor byl zaváděn postupně.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru UK5 (Velká Británie)

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (vozíky pro invalidy)

F, G, H, K, P

 

3

Další informace:

1.

Omezeno na vozidla skupiny A typu motorové tříkolky nebo vozidla skupiny B1 typu čtyřkolky (v obou případech s maximální přípustnou hmotností ≥ 550 kg).

2.

Omezeno na vozidla skupiny A1 s obsahem válců ≤ 50 cm3 a maximální konstrukční rychlostí ≤ 50 km/h.

3.

Vydávaný pouze osobám, které byly držiteli tohoto oprávnění před 12. listopadem 1999.

Vzor Spojeného království 6 (UK6)

Vydávaný v Severním Irsku od 1. 4. 1999 a před 19. lednem 2013

Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS.

Doplněk, do kterého se zaznamenávají prokázané dopravní přestupky, se vydává odděleně.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru UK6 (Severní Irsko)

Odpovídající skupiny

Poznámky

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (vozíky pro invalidy)

 

F, G, H, K

 

Další informace:

1.

Omezeno na vozidla skupiny A typu motorové tříkolky nebo vozidla skupiny B1 typu čtyřkolky (v obou případech s maximální přípustnou hmotností ≥ 550 kg).

2.

Omezeno na vozidla skupiny A1 s obsahem válců ≤ 50 cm3 a maximální konstrukční rychlostí ≤ 50 km/h.

Vzor Spojeného království 7 (UK7)

Vydáván na Gibraltaru od 2. 12. 1990 do 15. 1. 1997

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru vydávaný v souladu s přílohou I směrnice Rady 80/1263/EHS (2).

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru UK7 (Gibraltar)

Odpovídající skupiny

A

A, B1 79 (≤ 400 kg) pouze tříkolová vozidla

B

B, B1 (pouze čtyřkolová vozidla)

BE

BE

C

C, C1

CE

CE. C1E

C1

BE, C, C1E, CE a pro držitele oprávnění D skupiny D1E a DE

D

D, D1

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Vzor Spojeného království 8 (UK8)

Vydávaný na Gibraltaru od 16. 1. 1997 do 24. 8. 2006

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru vydávaný v souladu s přílohou I směrnice 91/439/EHS.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru UK8 (Gibraltar)

Odpovídající skupiny

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Vzor Spojeného království 9 (UK9)

Vydávaný na Gibraltaru od 15. 8. 2006

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru vydávaný v souladu s přílohou I směrnice 91/439/EHS. Jako vzor UK8, ale přední strana obalu byla vzhledem k přistoupení nových členských států změněna.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru UK9 (Gibraltar)

Odpovídající skupiny

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

VZORY VYDÁVANÉ NA ISLANDU

Islandský vzor 1 (ÍS1)

Vydávaný na Islandu od 12. 4. 1960 do roku 1981

Popis: Dvoustránkový doklad na zeleném papíru v laminátu.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru ÍS1

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Další informace:

1.

Oprávnění k řízení skupiny C se u těchto řidičských průkazů vztahuje pouze na profesionální řízení skupiny B a/nebo E a nemá z hlediska směrnice 91/439/EHS žádný význam.

Islandský vzor 2 (ÍS2)

Vydávaný na Islandu od roku 1981 do 1. 3. 1988

Popis: Dvoustránkový doklad na růžovém papíru v laminátu.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru ÍS2

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Další informace:

1.

Oprávnění k řízení skupiny C se u těchto řidičských průkazů vztahuje pouze na profesionální řízení skupiny B a/nebo E a nemá z hlediska směrnice 91/439/EHS žádný význam.

Islandský vzor 3 (ÍS3)

Vydávaný na Islandu od 1. 3. 1988 do 31. 5. 1993

Popis: Dvoustránkový doklad na růžovém papíru v laminátu.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru ÍS3

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Další informace:

1.

Oprávnění k řízení skupiny C se u těchto řidičských průkazů vztahuje pouze na profesionální řízení skupiny B a/nebo E a nemá z hlediska směrnice 91/439/EHS žádný význam.

Islandský vzor 4 (ÍS4)

Vydávaný na Islandu od 1. 6. 1993 do 14. 8. 1997

Popis: Dvoustránkový doklad na růžovém papíru v laminátu.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru ÍS4

Odpovídající skupiny

Poznámky

A

A

 

B

B, BE

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Další informace:

1.

Oprávnění k řízení skupiny C se u těchto řidičských průkazů vztahuje pouze na profesionální řízení skupiny B a/nebo E a nemá z hlediska směrnice 91/439/EHS žádný význam.

Islandský vzor 5 (ÍS5)

Vydávaný na Islandu od 15. 8. 1997

Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru ÍS5

Odpovídající skupiny

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

VZORY VYDÁVANÉ V LICHTENŠTEJNSKU

Lichtenštejnský vzor 1 (FL1)

Vydávaný v Lichtenštejnsku od roku 1978 do roku 1993

Popis: Modrý papírový doklad velikosti A5.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru FL1

Odpovídající skupiny

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B (pro profesionální řidiče)

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Lichtenštejnský vzor 2 (FL2)

Vydávaný v Lichtenštejnsku od roku 1993 do dubna 2003

Popis: Modrý papírový doklad velikosti A5.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru FL2

Odpovídající skupiny

AM

A1

A1

A2

A

A

A2 — 79 (≤ 400 kg)

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Lichtenštejnský vzor 3 (FL3)

Vydávaný v Lichtenštejnsku od dubna 2003

Popis: Vzor EU ve formátu kreditní karty.

Tabulka rovnocennosti

Skupiny vzoru FL3

Odpovídající skupiny

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, M

VZORY VYDÁVANÉ V NORSKU

Obecná poznámka týkající se všech vzorů: Na všech norských řidičských průkazech je předtištěný text v jazykové formě „bokmål“ nebo „nynorsk“. Obě jazykové formy mají rovnocenné postavení. Slova „førerkort“ a „Norge“ znamenají, že jde o jazykovou formu „bokmål“; slova „førarkort“ a „Noreg“ představují jazykovou formu „nynorsk“.

Norský vzor 1 (N1)

Vydávaný v Norsku od 23. 4. 1967 do 31. 3. 1979

Popis: Tmavozelený obal, šestistránkový vzor složený do formátu A7. Na přední straně obalu je uvedeno slovo „Førerkort“ nebo „Førarkort“.

Tabulka rovnocennosti