Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0131

2014/131/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. března 2014 o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení katarální horečky ovcí v Německu v roce 2007 (oznámeno pod číslem C(2014) 1444)

OJ L 71, 12.3.2014, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/131/oj

12.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 71/18


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. března 2014

o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení katarální horečky ovcí v Německu v roce 2007

(oznámeno pod číslem C(2014) 1444)

(Pouze německé znění je závazné)

(2014/131/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 84 finančního nařízení a článkem 94 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (2) (dále jen „prováděcí pravidla“), musí přidělení výdaje na závazek z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, která obnáší výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijaté orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. V zájmu přispění k co nejrychlejší eradikaci katarální horečky ovcí by Unie na způsobilé výdaje členských států měla poskytovat finanční příspěvek. V čl. 3 odst. 6 první odrážce uvedeného rozhodnutí se stanoví pravidla týkající se procentního podílu, která se musí uplatnit na výdaje vynaložené členskými státy.

(3)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. března 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím (3), stanoví pravidla pro výdaje způsobilé pro finanční podporu ze strany Unie.

(4)

Rozhodnutí Komise 2008/444/ES ze dne 5. června 2008 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení katarální horečky ovcí v Německu v roce 2007 (4) stanovilo finanční příspěvek Unie na nouzová opatření pro tlumení katarální horečky ovcí v Německu v roce 2007. Úřední žádost o náhradu, jak stanoví čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 349/2005, předložilo Německo dne 6. června 2008.

(5)

Článek 7 nařízení (ES) č. 349/2005 podmiňuje vyplacení uvedeného finančního příspěvku Unie tím, aby plánovaná opatření byla skutečně provedena a orgány poskytly veškeré nezbytné informace ve stanovených lhůtách.

(6)

Rozhodnutí 2008/444/ES stanovilo, že v rámci finančního příspěvku Unie se vyplatí první část ve výši 950 000,00 EUR, a prováděcí rozhodnutí Komise 2011/800/EU ze dne 30. listopadu 2011 o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení katarální horečky ovcí v Německu v roce 2007 (5) stanovilo, že v rámci finančního příspěvku Unie se vyplatí druhá splátka ve výši 1 950 000,00 EUR.

(7)

Po kontrolách a inspekcích provedených v průběhu auditů na místě, které byly řízeny příslušnými auditními útvary, a při zohlednění předběžných výsledků by nyní měla být stanovena třetí splátka finančního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vynaložené v souvislosti s eradikací katarální horečky ovcí v Německu v roce 2007.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci finančního příspěvku Unie se Německu vyplatí třetí splátka ve výši 1 000 000,00 EUR.

Článek 2

Toto rozhodnutí je rozhodnutím o financování ve smyslu článku 84 finančního nařízení a je určeno Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 10. března 2014.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(4)  Úř. věst. L 156, 14.6.2008, s. 18.

(5)  Úř. věst. L 320, 3.12.2011, s. 49.


Top