Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0006(01)

2013/169/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 20. března 2013 o pravidlech týkajících se používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému (ECB/2013/6)

OJ L 95, 5.4.2013, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 80 - 80

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2015; Zrušeno 32015D0009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/169(1)/oj

5.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 95/22


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 20. března 2013

o pravidlech týkajících se používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému

(ECB/2013/6)

(2013/169/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první odrážku a články 12.1, 14.3 a 18.2 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 18.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky mohou Evropská centrální banka (ECB) a národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky“), provádět úvěrové operace s úvěrovými institucemi a ostatními účastníky trhu s tím, že úvěry jsou dostatečně zajištěny. Obvyklé podmínky, za nichž jsou ECB a národní centrální banky připraveny provádět úvěrové operace, včetně kritérií, podle kterých se určuje způsobilost zajištění pro účely úvěrových operací Eurosystému, jsou stanoveny v příloze I obecných zásad ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (1).

(2)

Podle oddílu 1.6 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 může Rada guvernérů ECB kdykoli měnit nástroje, podmínky, kritéria a postupy provádění operací měnové politiky Eurosystému.

(3)

Od 1. března 2015 by mělo být zcela vyloučeno používat vlastní nekryté bankovní dluhopisy zaručené státem jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému, ať už přímo, nebo nepřímo v případě, kdy jsou součástí souboru krytých dluhopisů, které vydala protistrana, jež zároveň vydala nekryté bankovní dluhopisy, nebo které vydaly subjekty, s nimiž je tato protistrana úzce propojena. Za výjimečných okolností může Rada guvernérů udělit protistranám, které se účastní operací měnové politiky Eurosystému, dočasnou výjimku z tohoto zákazu.

(4)

Podmínky udělení takové výjimky by měly být stanoveny v rozhodnutí ECB,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny pravidel týkajících se používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění

1.   Od 1. března 2015 nesmí protistrana použít jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému nekryté bankovní dluhopisy, které sama vydala nebo které vydaly subjekty, s nimiž je tato protistrana úzce propojena, a za něž plně ručí jeden nebo více subjektů veřejného sektoru v Evropském hospodářském prostoru (EHP) oprávněných vybírat daně, a to: a) přímo nebo b) nepřímo v případě, kdy jsou součástí souboru krytých dluhopisů, které vydala protistrana, jež zároveň vydala nekryté bankovní dluhopisy, nebo které vydaly subjekty, s nimiž je tato protistrana úzce propojena.

2.   Ve výjimečných případech může Rada guvernérů rozhodnout o dočasné výjimce ze zákazu uvedeného v odstavci 1 na dobu nejdéle tří let. K žádosti o výjimku se přikládá plán financování, v němž protistrana žádající o udělení výjimky uvede, jak ukončí používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem nejpozději do tří let od udělení výjimky.

3.   V případě rozporu mezi tímto rozhodnutím, obecnými zásadami ECB/2011/14 a obecnými zásadami ECB/2013/4 ze dne 20. března 2013 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (2), tak jak jsou provedeny národními centrálními bankami na vnitrostátní úrovni, má přednost toto rozhodnutí.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 22. března 2013.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 20. března 2013.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Viz strana 23 v tomto čísle Úředního věstníku.


Top