Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0431

2012/431/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2012 o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EU-ESVO ohledně přijetí rozhodnutí, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987

OJ L 199, 26.7.2012, p. 15–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/431/oj

26.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/15


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 26. června 2012

o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EU-ESVO ohledně přijetí rozhodnutí, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987

(2012/431/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 15a Úmluvy o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 (1) (dále jen „úmluva“) umožňuje třetím zemím, aby se staly smluvní stranou úmluvy poté, co k tomu byly vyzvány rozhodnutím smíšeného výboru zřízeného úmluvou.

(2)

Článek 15 úmluvy zmocňuje smíšený výbor, aby svými rozhodnutími doporučoval a přijímal změny úmluvy a jejích dodatků.

(3)

Chorvatsko formálně vyjádřilo přání připojit se ke společnému tranzitnímu režimu a bylo k tomu vyzváno rozhodnutím smíšeného výboru ze dne 19. ledna 2012.

(4)

Chorvatsko splnilo základní právní a strukturální požadavky a požadavky na informační technologie, které jsou předpokladem pro přistoupení, a po ukončení formálního postupu pro přistoupení přistoupí Chorvatsko k úmluvě.

(5)

Rozšíření společného tranzitního režimu si vyžádá určité změny úmluvy. Ty se týkají nových jazykových odkazů v chorvatštině a vhodných úprav záručních listin.

(6)

Navrhovaná změna byla předložena pracovní skupině EU-ESVO, která ji projednala a znění předběžně schválila.

(7)

Je proto třeba stanovit postoj, jenž má Evropská unie k navrhované změně zaujmout,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim ohledně přijetí rozhodnutí uvedeného výboru č. XXX, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987, je založen na návrhu rozhodnutí připojeném k tomuto rozhodnutí.

Zástupci Unie ve Smíšeném výboru EU-ESVO mohou poté, co náležitě informují Radu, odsouhlasit drobné změny návrhu.

Článek 2

Jakmile bude rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim přijato, zveřejní ho Komise v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Lucemburku dne 26. června 2012.

Za Radu

předseda

N. WAMMEN


(1)  Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. XXX,

ze dne

kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 […]

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Úmluvu o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 (1), a zejména na čl. 15 odst. 3 písm. a) této úmluvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Chorvatsko vyjádřilo přání přistoupit k Úmluvě o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 (dálě jen „úmluva“), k čemuž bylo vyzváno rozhodnutím smíšeného výboru zřízeného úmluvou ze dne 19. ledna 2012.

(2)

Do úmluvy by proto měla být v odpovídajícím pořadí doplněna chorvatská znění odkazů v úmluvě používaných.

(3)

Použitelnost tohoto rozhodnutí se váže na datum přistoupení Chorvatska k úmluvě.

(4)

S cílem umožnit používání tiskopisů týkajících se záruky, které byly vytištěny podle kritérií platných přede dnem přistoupení Chorvatska k úmluvě, by mělo být zavedeno přechodné období, během něhož budou moci být tyto tiskopisy po určitých úpravách i nadále používány.

(5)

Úmluva by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dodatek III úmluvy o společném tranzitním režimu se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Toto rozhodnutí se použije ode přistoupení Chorvatska k úmluvě.

2.   Tiskopisy, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách C1, C2, C3, C4, C5 a C6 dodatku III, se mohou s výhradou provedení nezbytných zeměpisných úprav a úprav doručovací adresy nebo adresy zástupce i nadále používat, a to až do konce dvanáctého měsíce po dni použitelnosti tohoto rozhodnutí.

V Bruselu dne

Za smíšený výbor

předseda nebo předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2.

PŘÍLOHA

1.

V příloze B1 v kolonce 51 se mezi slova Spojené království a Island vkládá nová odrážka, která zní:

„Chorvatsko HR“

2.

V příloze B6 se hlava III mění takto:

   HR Valjanost ograničena“

2.1

V první části tabulky „Omezená platnost – 99200“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Oslobođeno“

2.2

V druhé části tabulky „Zproštění povinnosti – 99201“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Alternativni dokaz“

2.3

V třetí části tabulky „Alternativní důkaz – 99202“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)“

2.4

Ve čtvrté části tabulky „Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo … (název a země) – 99203“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …“

2.5

V páté části tabulky „Výstup ze … podléhá omezením nebo poplatkům podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. … – 99204“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta“

2.6

V šesté části tabulky „Zproštění povinnosti závazné trasy – 99205“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Ovlašteni pošiljatelj“

2.7

V sedmé části tabulky „Schválený odesílatel – 99206“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Oslobođeno potpisa“

2.8

V osmé části tabulky „Podpis se nevyžaduje – 99207“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo“

2.9

V deváté části tabulky „Zákaz souborné jistoty – 99208“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Neograničena uporaba“

2.10

V desáté části tabulky „Neomezené použití – 99209“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Izdano naknadno“

2.11

V jedenácté části tabulky „Vystaveno dodatečně – 99210“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Razni“

2.12

V dvanácté části tabulky „Různí – 99211“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Rasuto“

2.13

V třinácté části tabulky „Volně ložené – 99212“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Pošiljatelj“

2.14

V čtrnácté části tabulky „Odesílatel – 99213“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

3.

Příloha C1 se nahrazuje tímto zněním:

»PŘÍLOHA C1

SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ

Image

Image

4.

Příloha C2 se nahrazuje tímto zněním:

„PŘÍLOHA C2

SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ

Image

Image

5.

Příloha C4 se nahrazuje tímto zněním:

„PŘÍLOHA C 4

SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ

Image

Image

6.

V kolonce 7 přílohy C5 se mezi slova „Evropské společenství“ a „Island“ vkládá slovo „Chorvatsko“.

7.

V kolonce 6 přílohy C6 se mezi slova „Evropské společenství“ a „Island“ vkládá slovo „Chorvatsko“.


Top