Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0156

Nařízení Rady (EU) č. 156/2011 ze dne 13. prosince 2010 o rozdělení rybolovných práv v rámci protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie

OJ L 52, 25.2.2011, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 237 - 238

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/156/oj

25.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/66


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 156/2011

ze dne 13. prosince 2010

o rozdělení rybolovných práv v rámci protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nový protokol (dále jen „protokol“) k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie (1) (dále jen „dohoda“) byl parafován dne 7. května 2010. Protokol pro plavidla EU stanoví rybolovná práva ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo jurisdikci Federativních států Mikronésie ve věcech rybolovu.

(2)

Rada přijala dne 13. prosince 2010 rozhodnutí č. 2011/116/EU (2) o podpisu a prozatímním provádění protokolu.

(3)

Je třeba vymezit metodu rozdělení rybolovných práv mezi členské státy na celou dobu pěti let podle článku 13 protokolu, jakož i n adobu jeho prozatímního provádění.

(4)

Pokud se v souladu s čl. 10 odst. 1 rozhodnutí Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství (3) zdá, že určitý počet oprávnění k rybolovu nebo určité množství rybolovných práv přidělených Unii v rámci protokolu nejsou plně využívány, uvědomí Komise dotčené členské státy. Neobdržení odpovědi ve lhůtách, které stanoví Rada, by mělo být považováno za potvrzení toho, že plavidla dotčeného členského státu v daném období plně nevyužívají svých rybolovných práv. Je třeba stanovit uvedenou lhůtu.

(5)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Rybolovná práva stanovená v protokolu se mezi členské státy rozdělují takto:

a)

plavidla lovící tuňáka košelkovými nevody

Španělsko

5 plavidel

Francie

1 plavidlo

b)

plavidla lovící u hladiny na dlouhou lovnou šňůru

Španělsko

12 plavidel

2.   Aniž je dotčena dohoda a protokol, použije se nařízení (ES) č. 1006/2008.

3.   Pokud žádosti o oprávnění k rybolovu z členských států uvedených v odstavci 1 nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, zohlední Komise v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1006/2008 žádosti o oprávnění z ostatních členských států.

Lhůta uvedená v čl. 10 odst. 1 zmíněného nařízení je 10 pracovní dní.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2010.

Za Radu

předseda

K. PEETERS


(1)  Úř. věst. L 151, 6.6.2006, s. 3.

(2)  Viz strana 1 tohoto Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33.


Top