Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0675

2010/675/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 8. listopadu 2010 o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem K(2010) 7579) Text s významem pro EHP

OJ L 291, 9.11.2010, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 35 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/675/oj

9.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/47


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. listopadu 2010

o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh

(oznámeno pod číslem K(2010) 7579)

(Text s významem pro EHP)

(2010/675/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být hodnoceny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES.

(2)

Pro řadu kombinací látek / typů přípravků zařazených na uvedený seznam buď všichni účastníci pozastavili svou účast v programu přezkoumání nebo členský stát určený jako zpravodaj pro zhodnocení neobdržel úplnou dokumentaci ve lhůtě stanovené v článku 9 a v čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(3)

Komise o tom proto uvědomila členské státy podle čl. 11 odst. 2, čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1451/2007. Uvedená informace byla rovněž zveřejněna elektronicky.

(4)

Do tří měsíců po tomto zveřejnění projevila řada společností zájem o převzetí role účastníka pro dotčené látky a typy přípravků. Tyto společnosti však následně nepředložily úplnou dokumentaci.

(5)

Podle čl. 12 odst. 5 nařízení (ES) č. 1451/2007 by proto dotčené látky a typy přípravků neměly být zařazeny do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES.

(6)

V zájmu právní jistoty by mělo být uvedeno datum, po němž by biocidní přípravky obsahující účinné látky pro typy přípravků uvedené v příloze tohoto rozhodnutí neměly být nadále uváděny na trh.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Látky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí se nezařadí do příloh I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES pro dotčené typy přípravků.

Článek 2

Pro účely čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1451/2007 se biocidní přípravky obsahující účinné látky pro typy přípravků uvedené v příloze tohoto rozhodnutí nesmějí nadále uvádět na trh s účinkem od 1. listopadu 2011.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. listopadu 2010.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3.


PŘÍLOHA

Látky a typy přípravků, které se nezařadí do příloh I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES

Název

Číslo ES

Číslo CAS

Typ přípravku

Členský stát zpravodaj

Formaldehyd

200-001-8

50-00-0

4

DE

Formaldehyd

200-001-8

50-00-0

6

DE

Benzoová kyselina

200-618-2

65-85-0

20

DE

Natrium-benzoát

208-534-8

532-32-1

11

DE

Natrium-benzoát

208-534-8

532-32-1

20

DE

Butan-2-on-peroxid

215-661-2

1338-23-4

9

HU

Butan-2-on-peroxid

215-661-2

1338-23-4

22

HU

Tolnaftát

219-266-6

2398-96-1

9

PL

Triclosan

222-182-2

3380-34-5

3

DK

Oxid křemičitý amorfní

231-545-4

7631-86-9

3

FR

N-terc-butyl-N-cyklopropyl-6-(methylsulfanyl)-1,3,5-triazin-2,4-diamin/cybutryn

248-872-3

28159-98-0

7

NL

N-terc-butyl-N-cyklopropyl-6-(methylsulfanyl)-1,3,5-triazin-2,4-diamin/cybutryn

248-872-3

28159-98-0

10

NL

Cis- a trans-p-menthan-3,8-diol (směs)/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

1

UK

Cis- a trans-p-menthan-3,8-diol (směs)/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

2

UK


Top