Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0492

2009/492/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2009 o finančním příspěvku Společenství do svěřenského fondu 911100MTF/INT/003/EHS (TFEU 970089129) pro tlumení slintavky a kulhavky mimo Společenství

OJ L 164, 26.6.2009, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/492(1)/oj

26.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/64


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. června 2009

o finančním příspěvku Společenství do svěřenského fondu 911100MTF/INT/003/EHS (TFEU 970089129) pro tlumení slintavky a kulhavky mimo Společenství

(2009/492/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na článek 13 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 90/424/EHS stanoví způsoby finančního přispívání Společenství na specifická veterinární opatření. Tato opatření zahrnují tlumení slintavky a kulhavky. Uvedené rozhodnutí stanoví, že každé opatření přijaté Společenstvím pro tlumení slintavky a kulhavky mimo Společenství, zejména opatření přijatá s cílem chránit ohrožené oblasti ve Společenství, může obdržet finanční příspěvek Společenství.

(2)

V souvislosti se závažnými vzplanutími slintavky a kulhavky koncem padesátých let ve Společenství a v sousedních zemích byla v rámci Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) založena Evropská komise pro tlumení slintavky a kulhavky (EUFMD).

(3)

V důsledku zvýšené hrozby zavlečení exotických kmenů viru slintavky a kulhavky do Evropy v šedesátých letech byly členské státy EUFMD vyzvány k založení svěřenského fondu určeného k financování nouzových opatření na Balkáně, který byl hlavní vstupní branou nákazy. Později se tento fond rozdělil na svěřenský fond 911100/MTF/003/EHS, podporovaný členskými zeměmi, které byly zároveň členskými státy Společenství, a na svěřenský fond 909700MTF/004/MUL, podporovaný členskými zeměmi EUFMD, které v té době nebyly nebo které nejsou doposud členskými státy Společenství.

(4)

Článek 4 směrnice Rady 90/423/EHS (2) stanovil, že je nutné ukončit profylaktické očkování proti slintavce a kulhavce ve Společenství v roce 1991.

(5)

Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky (3), potvrdila zákaz profylaktického očkování a zároveň rozšířila možnosti použití nouzového očkování proti slintavce a kulhavce.

(6)

Několik ohnisek slintavky a kulhavky, ohlášených od roku 1992 zejména v částech Společenství sousedících se zooticky infikovanými třetími zeměmi, a velká zoocie v některých členských státech v roce 2001 vyžadují vysokou úroveň pohotovosti a připravenosti na případnou nákazu, a to včetně mezinárodní spolupráce.

(7)

Kromě toho byla během posledních let hlášena ohniska ve třetích zemích sousedících s členskými státy a v některých případech závažné epizoocie, které představují ohrožení nákazového statusu vnímavých hospodářských zvířat Společenství.

(8)

Vzhledem k tomu, že se objevují nové exotické typy viru, a vzhledem k oblastnímu zhoršení opatření pro tlumení nákazy podpořilo Společenství v úzké spolupráci s EUFMD a za využití svěřenského fondu 911100/MTF/003/EHS kampaně nouzového očkování v Turecku a na Zakavkazsku.

(9)

Společenství a Organizace spojených národů podepsaly dne 29. dubna 2003 finanční a správní rámcovou dohodu, která zajistila příznivé prostředí pro dohodu mezi Komisí Evropských společenství a Organizací OSN pro výživu a zemědělství, podepsanou dne 17. července 2003.

(10)

V souladu s rozhodnutím Komise 2005/436/ES ze dne 13. června 2005 o spolupráci Společenství s Organizací pro výživu a zemědělství zejména pokud jde o aktivity prováděné Evropskou komisí pro tlumení slintavky a kulhavky (4) uzavřela Komise „Prováděcí dohodu MTF/INT/003/EHS911100 (TFEU970089129) o stálé činnosti Evropské komise pro tlumení slintavky a kulhavky při Organizaci OSN pro výživu a zemědělství (FAO) financované ES“, která byla podepsána dne 1. září 2005 a prováděna od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008.

(11)

Je vhodné prováděcí dohodu obnovit a stanovit finanční příspěvek Společenství do svěřenského fondu 911100MTF/INT/003/EHS.

(12)

Vzhledem k postupnému rozšiřování Evropské unie v letech 2004 a 2007 je vhodné, aby byl finanční příspěvek Společenství stanoven na maximální výši 8 000 000 EUR na dobu čtyř let. Rozpočet svěřenského fondu na rok 2009 by měl tvořit zůstatek jeho finančních prostředků ke dni 31. prosince 2008 a příspěvek Společenství v takové výši, aby celková částka v USD odpovídala částce 2 000 000 EUR. Pozdější výdaje se vyrovnávají ročními platbami.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1.   Zůstatek svěřenského fondu 911100MTF/INT/003/EHS (TFEU 970089129) (dále jen „svěřenský fond“) ke dni 31. prosince 2008 se stanoví na 677 855 EUR.

2.   Finanční příspěvek Společenství do svěřenského fondu se stanoví na maximální částku 8 000 000 EUR na dobu čtyř let od 1. ledna 2009.

3.   První platba částky uvedené v odstavci 2 pro rok 2009 se skládá:

a)

ze zůstatku uvedeného v odstavci 1;

b)

z příspěvku Společenství v takové výši, aby celková částka svěřenského fondu v USD odpovídala částce 2 000 000 EUR.

4.   Výdaje svěřenského fondu v letech 2009, 2010, 2011 a 2012 se vyrovnají ročními příspěvky Společenství splatnými v letech 2010, 2011, 2012 a 2013. Platby těchto příspěvků jsou však podmíněny existencí disponibilních finančních prostředků v rozpočtu Společenství.

5.   Roční příspěvky Společenství uvedené v odstavci 4 vycházejí z finanční zprávy vypracované Evropskou komisí pro tlumení slintavky a kulhavky EUFMD pro výroční zasedání výkonného výboru nebo valné zasedání EUFMD konané každé dva roky, podložené podrobnou dokumentací v souladu s předpisy Organizace pro výživu a zemědělství (FAO).

Článek 2

1.   Mezi Komisí a Organizací OSN pro výživu a zemědělství se na dobu čtyř let počínaje 1. lednem 2009 uzavře prováděcí dohoda o využívání a spravování svěřenského fondu.

2.   Svěřenský fond spravuje společně Komise a EUFMD v souladu s prováděcí dohodou uvedenou v odstavci 1.

V Bruselu dne 22. června 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 151, 14.6.2005, s. 26.


Top