Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0521

Nařízení Komise (ES) č. 521/2009 ze dne 17. června 2009 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1382/2007 pro odvětví vepřového masa

OJ L 155, 18.6.2009, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/521/oj

18.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 155/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 521/2009

ze dne 17. června 2009

o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1382/2007 pro odvětví vepřového masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (dále jen „jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1382/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla směrnice Rady (ES) č. 774/94 o režimu dovozu vepřového masa (2), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 1382/2007 byla otevřena celní kvóta pro dovoz produktů v odvětví vepřového masa.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2009 nedosahují pro některé kvóty dostupných množství. Je proto nutné stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která se musí přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 1382/2007 týkající se kvót s číslem 09.4046 a která se přidají do podobdobí od 1. října do 31. prosince 2009, činí 4 844 000 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 28.


Top