Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0279

Nařízení Komise (ES) č. 279/2009 ze dne 6. dubna 2009 , kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Text s významem pro EHP )

OJ L 93, 7.4.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 274 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/279/oj

7.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 279/2009

ze dne 6. dubna 2009,

kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (1), a zejména na čl. 11 písm. c) bod ii) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Slovensko předložilo odůvodněnou žádost o změnu přílohy II směrnice 2005/36/ES. Požádalo o doplnění povolání zubní technik („zubný technik“), které odpovídá podmínkám stanoveným v čl. 11 písm. c) bodu ii) směrnice 2005/36/ES, jak je zjevné z nařízení vlády č. 742/2004 Sb. o odborné způsobilosti pro výkon zdravotnického povolání.

(2)

Dánsko předložilo odůvodněnou žádost o změnu přílohy II směrnice 2005/36/ES. Podle jeho požadavku by mělo být v příloze II směrnice 2005/36/ES odstraněno povolání optometrik („optometrist“), jež bylo zvýšeno na úroveň diplomu podle čl. 11 písm. d) směrnice 2005/36/ES, a nesplňuje již tedy požadavky čl. 11 písm. c) bodu ii) uvedené směrnice. Podle požadavku Dánska by rovněž měla být v příloze II směrnice 2005/36/ES odstraněna povolání ortopedický technik („ortopædimekaniker“) a ortopedický obuvník („ortopædiskomager“), která již v Dánsku nejsou regulována.

(3)

Směrnice 2005/36/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro uznávání odborných kvalifikací,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II směrnice 2005/36/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. dubna 2009.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.


PŘÍLOHA

Příloha II směrnice 2005/36/ES se mění takto:

1.

V bodě 1 se pod nadpisem „na Slovensku“ doplňuje tento text:

„—

zubní technik (‚zubný technik‘),

které odpovídá vzdělání a odborné přípravě v délce nejméně 14 let zahrnující 8 nebo 9 let základního vzdělání, 4 roky středoškolského vzdělání a následně 2 roky postsekundárního vzdělání na střední zdravotnické škole zakončeného všeobecnou teoreticko-praktickou zkouškou (‚maturitné vysvedčenie‘).“

2.

V bodě 2 se nadpis „v Dánsku“ a příslušné texty zrušují.


Top