Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1323

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1323/2008 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se s účinkem od 1. července 2008 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody

OJ L 345, 23.12.2008, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1323/oj

23.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/10


NAŘÍZENÍ RADY (ES, EURATOM) č. 1323/2008

ze dne 18. prosince 2008,

kterým se s účinkem od 1. července 2008 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství, a zejména na článek 13 tohoto protokolu,

s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a zejména na články 63, 64, 65 a 82 služebního řádu a přílohy VII, XI a XIII služebního řádu a čl. 20 první pododstavec a články 64 a 92 pracovní řádu ostatních zaměstnanců,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

s cílem zaručit úředníkům a ostatním zaměstnancům Evropských společenství stejný vývoj kupní síly jako osobám ve veřejné službě členských států, je nutné upravit odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství podle přezkumu z roku 2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S účinkem ode dne 1. července 2008 se v čl. 63 odst. 2 služebního řádu datum „1. července 2007“ nahrazuje datem „1. července 2008“.

Článek 2

S účinkem ode dne 1. července 2008 se v článku 66 služebního řádu tabulka základních měsíčních platů použitelná pro účely vyměření odměn a důchodů nahrazuje tímto:

1.7.2008

STUPEŇ

PLATOVÁ TŘÍDA

1

2

3

4

5

16

16 299,08

16 983,99

17 697,68

 

 

15

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 076,97

16 299,08

14

12 732,20

13 267,22

13 824,73

14 209,36

14 405,66

13

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 558,70

12 732,20

12

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 099,79

11 253,14

11

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 810,36

9 945,89

10

7 769,34

8 095,82

8 436,01

8 670,72

8 790,51

9

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 663,46

7 769,34

8

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 773,22

6 866,80

7

5 364,07

5 589,48

5 824,35

5 986,40

6 069,10

6

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 290,97

5 364,07

5

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 676,34

4 740,94

4

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 133,10

4 190,20

3

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 652,97

3 703,44

2

2 892,98

3 014,55

3 141,22

3 228,61

3 273,22

1

2 556,91

2 664,35

2 776,31

2 853,56

2 892,98

Článek 3

S účinkem ode dne 1 července 2008 se opravné koeficienty použitelné podle článku 64 služebního řádu na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 2 následující tabulky.

S účinkem ode dne 1. ledna 2009 se opravné koeficienty použitelné podle čl. 17 odst. 3 přílohy VII služebního řádu na převody úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 3 následující tabulky.

S účinkem ode dne 1 července 2008 se opravné koeficienty podle čl. 20 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu použitelné na důchody stanoví podle sloupce 4 následující tabulky.

S účinkem ode dne 16 května 2008 se opravné koeficienty použitelné podle článku 64 služebního řádu na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 5 následující tabulky.

S účinkem ode dne 1. května 2008 se opravné koeficienty použitelné podle článku 64 služebního řádu na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 6 následující tabulky.

S účinkem ode dne 16. května 2008 se opravné koeficienty podle čl. 20 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu použitelné na důchody stanoví podle sloupce 7 následující tabulky.

Země/místo

Odměna

1.7.2008

Převod

1.1.2009

Důchod

1.7.2008

Odměna

16.5.2008

Odměna

1.5.2008

Důchod

16.5.2008

1

2

3

4

5

6

7

Bulharsko

 

62,5

100,0

70,5

 

 

Česká republika

98,1

91,1

100,0

 

 

 

Dánsko

139,4

136,4

136,4

 

 

 

Německo

98,9

99,4

100,0

 

 

 

Bonn

98,0

 

 

 

 

 

Karlsruhe

96,4

 

 

 

 

 

Mnichov

105,3

 

 

 

 

 

Estonsko

 

81,9

100,0

85,0

 

 

Řecko

95,0

94,9

100,0

 

 

 

Španělsko

101,6

96,0

100,0

 

 

 

Francie

115,5

106,3

106,3

 

 

 

Irsko

121,9

118,5

118,5

 

 

 

Itálie

111,5

107,6

107,6

 

 

 

Varese

98,6

 

 

 

 

 

Kypr

89,2

91,9

100,0

 

 

 

Lotyšsko

 

79,8

100,0

 

85,1

 

Litva

 

71,9

100,0

76,3

 

 

Maďarsko

94,0

81,6

100,0

 

 

 

Malta

85,0

86,7

100,0

 

 

 

Nizozemsko

109,1

101,5

101,5

 

 

 

Rakousko

107,8

106,9

106,9

 

 

 

Polsko

 

84,6

100,0

93,8

 

 

Portugalsko

91,7

91,0

100,0

 

 

 

Rumunsko

 

66,9

100,0

 

75,2

 

Slovinsko

 

86,0

100,0

90,2

 

 

Slovensko

87,3

81,9

100,0

 

 

 

Finsko

119,8

116,2

116,2

 

 

 

Švédsko

115,3

111,5

111,5

 

 

 

Spojené království

 

105,4

 

125,6

 

105,4

Culham

 

 

 

100,9

 

 

Článek 4

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí příspěvek na rodičovskou dovolenou stanovený v čl. 42a druhém a třetím pododstavci služebního řádu 878,32 EUR a 1 171,09 EUR pro osamělé rodiče.

Článek 5

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí základní příspěvek na domácnost stanovený v čl. 1 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 164,27 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí příspěvek na vyživované dítě stanovený v čl. 2 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 358,96 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 3 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 243,55 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 3 odst. 2 přílohy VII služebního řádu 87,69 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí minimální částka pro příspěvek za práci v zahraničí stanovená v článku 69 služebního řádu a v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci přílohy VII 486,88 EUR.

Článek 6

S účinkem ode dne 1. ledna 2009 se příspěvek na cestovné za kilometr stanovený v čl. 8 odst. 2 druhém pododstavci přílohy VII služebního řádu upravuje takto:

 

EUR 0 za každý kilometr od 0 do 200 km

 

EUR 0,3651 za každý kilometr od 201 do 1 000 km

 

EUR 0,6085 za každý kilometr od 1 001 do 2 000 km

 

EUR 0,3651 za každý kilometr od 2 001 do 3 000 km

 

EUR 0,1216 za každý kilometr od 3 001 do 4 000 km

 

EUR 0,0586 za každý kilometr od 4 001 do 10 000 km

 

EUR 0 za každý kilometr nad 10 000 km.

K uvedenému příspěvku na cestovné za kilometr se připočítá doplňkový paušální příspěvek:

182,54 EUR, je-li vzdálenost po železnici mezi místem výkonu služebních povinností a místem původu od 725 km do 1 450 km,

365,04 EUR, je-li vzdálenost po železnici mezi místem výkonu služebních povinností a místem původu rovna nebo větší než 1 450 km.

Článek 7

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí denní příspěvek stanovený v čl. 10 odst. 1 přílohy VII služebního řádu:

37,73 EUR pro úředníka, který má nárok na příspěvek na domácnost,

30,42 EUR pro úředníka, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

Článek 8

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí dolní hranice příspěvku na zařízení stanovená v čl. 24 odst. 3 pracovního řádu ostatních zaměstnanců:

1 074,14 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost,

638,68 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

Článek 9

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí dolní hranice pro příspěvek v nezaměstnanosti stanovený v čl. 28a odst. 3 druhém pododstavci pracovního řádu ostatních zaměstnanců 1 288,19 EUR a horní hranice 2 576,39 EUR a paušální srážka činí 1 171,09 EUR.

Článek 10

S účinkem ode dne 1. července 2008 se tabulka základních měsíčních platů v článku 63 pracovního řádu ostatních zaměstnanců nahrazuje tímto:

1.7.2008

 

STUPEŇ

KATEGORIE

SKUPINA

1

2

3

4

A

I

6 565,32

7 378,56

8 191,80

9 005,04

II

4 765,00

5 229,31

5 693,62

6 157,93

III

4 004,25

4 182,62

4 360,99

4 539,36

B

IV

3 846,60

4 223,18

4 599,76

4 976,34

V

3 021,43

3 220,60

3 419,77

3 618,94

C

VI

2 873,61

3 042,79

3 211,97

3 381,15

VII

2 571,98

2 659,49

2 747,00

2 834,51

D

VIII

2 324,67

2 461,59

2 598,51

2 735,43

IX

2 238,75

2 269,94

2 301,13

2 332,32

Článek 11

S účinkem ode dne 1. července 2008 se tabulka základních měsíčních platů v článku 93 pracovního řádu ostatních zaměstnanců nahrazuje tímto:

FUNKČNÍ SKUPINA

1.7.2008

STUPEŇ

PLATOVÁ TŘÍDA

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 618,70

5 735,55

5 854,82

5 976,58

6 100,87

6 227,74

6 357,25

17

4 965,96

5 069,23

5 174,64

5 282,26

5 392,10

5 504,24

5 618,70

16

4 389,04

4 480,31

4 573,49

4 668,59

4 765,68

4 864,79

4 965,96

15

3 879,15

3 959,82

4 042,17

4 126,23

4 212,03

4 299,63

4 389,04

14

3 428,49

3 499,79

3 572,57

3 646,87

3 722,70

3 800,12

3 879,15

13

3 030,19

3 093,21

3 157,53

3 223,19

3 290,22

3 358,65

3 428,49

III

12

3 879,08

3 959,75

4 042,09

4 126,14

4 211,95

4 299,53

4 388,94

11

3 428,46

3 499,75

3 572,53

3 646,82

3 722,65

3 800,06

3 879,08

10

3 030,18

3 093,19

3 157,51

3 223,17

3 290,20

3 358,62

3 428,46

9

2 678,17

2 733,86

2 790,71

2 848,74

2 907,98

2 968,45

3 030,18

8

2 367,05

2 416,27

2 466,52

2 517,81

2 570,17

2 623,61

2 678,17

II

7

2 678,11

2 733,81

2 790,67

2 848,71

2 907,97

2 968,45

3 030,19

6

2 366,93

2 416,16

2 466,42

2 517,72

2 570,08

2 623,54

2 678,11

5

2 091,91

2 135,42

2 179,84

2 225,18

2 271,46

2 318,70

2 366,93

4

1 848,85

1 887,30

1 926,56

1 966,63

2 007,53

2 049,29

2 091,91

I

3

2 277,64

2 324,91

2 373,16

2 422,41

2 472,69

2 524,01

2 576,39

2

2 013,53

2 055,32

2 097,98

2 141,52

2 185,96

2 231,33

2 277,64

1

1 780,05

1 816,99

1 854,70

1 893,20

1 932,49

1 972,59

2 013,53

Článek 12

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí dolní hranice příspěvku na zařízení stanovená v článku 94 pracovního řádu ostatních zaměstnanců:

807,93 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost,

479,00 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

Článek 13

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí dolní hranice pro příspěvek v nezaměstnanosti stanovený v čl. 96 odst. 3 druhém pododstavci pracovního řádu ostatních zaměstnanců 966,15 EUR a horní hranice 1 932,29 EUR a paušální srážka činí 878,32 EUR.

Článek 14

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí příspěvky za práci na směny stanovené v čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 (2) 368,17 EUR, 555,70 EUR, 607,58 EUR a 828,33 EUR.

Článek 15

S účinkem ode dne 1. července 2008 se na částky uvedené v článku 4 nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 (3) použije opravný koeficient 5,314614.

Článek 16

S účinkem ode dne 1. července 2008 se tabulka v čl. 8 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu nahrazuje tímto:

1.7.2008

STUPEŇ

PLATOVÁ TŘÍDA

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 299,08

16 983,99

17 697,68

17 697,68

17 697,68

17 697,68

 

 

15

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 076,97

16 299,08

16 983,99

 

 

14

12 732,20

13 267,22

13 824,73

14 209,36

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 299,08

13

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 558,70

12 732,20

 

 

 

12

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 099,79

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 732,20

11

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 810,36

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 253,14

10

7 769,34

8 095,82

8 436,01

8 670,72

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 945,89

9

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 663,46

7 769,34

 

 

 

8

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 773,22

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 769,34

7

5 364,07

5 589,48

5 824,35

5 986,40

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 866,80

6

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 290,97

5 364,07

5 589,48

5 824,35

6 069,10

5

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 676,34

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 364,07

4

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 133,10

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 740,94

3

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 652,97

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 190,20

2

2 892,98

3 014,55

3 141,22

3 228,61

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 703,44

1

2 556,91

2 664,35

2 776,31

2 853,56

2 892,98

 

 

 

Článek 17

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí příspěvek na vyživované dítě stanovený v čl. 14 prvním pododstavci přílohy XIII služebního řádu:

1.7.2008–31.12.2008

344,55

Článek 18

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 15 prvním pododstavci přílohy XIII služebního řádu:

1.7.2008–31.8.2008

70,14

Článek 19

S účinkem ode dne 1. července 2008 pro účely uplatňování čl. 18 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu činí částka paušálního příspěvku uvedená v článku 4a přílohy VII služebního řádu platného do 1. května 2004:

127,01 EUR měsíčně pro úředníky platové třídy C4 nebo C5,

194,73 EUR měsíčně pro úředníky platové třídy C1, C2 nebo C3.

Článek 20

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (ESUO, ES, Euratom) č. 300/76 ze dne 9. února 1976 o stanovení kategorií úředníků, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny (Úř. věst. L 38, 13.2.1976, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8).


Top