EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0481

Společná akce Rady 2008/481/SZBP ze dne 23. června 2008 , kterou se mění společná akce 2008/131/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán

OJ L 163, 24.6.2008, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/481/oj

24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/51


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2008/481/SZBP

ze dne 23. června 2008,

kterou se mění společná akce 2008/131/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. února 2008 přijala Rada společnou akci 2008/131/SZBP (1) o prodloužení mandátu pana Francesca Vendrella jako zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán do 31. května 2008 a dne 26. května 2008 přijala společnou akci 2008/391/SZBP (2) o prodloužení jeho mandátu do 30. června 2008.

(2)

Pan Francesc Vendrell informoval generálního tajemníka, vysokého představitele, že bude moci pokračovat ve výkonu své funkce zvláštního zástupce EU do 31. srpna 2008. Jeho mandát jako zvláštního zástupce EU by měl být dále prodloužen do tohoto data. Rada má v úmyslu jmenovat nového zvláštního zástupce EU na následující období do 28. února 2009.

(3)

V čl. 5 odst. 1 společné akce 2008/131/SZBP ve znění společné akce 2008/391/SZBP se stanoví finanční referenční částka ve výši 975 000 EUR na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU do 30. června 2008. Tato finanční referenční částka by měla být zvýšena o 678 000 EUR za účelem pokrytí výdajů souvisejících se zbývajícím obdobím mandátu zvláštního zástupce EU,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Pozměňující ustanovení

Společná akce 2008/131/SZBP se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Francesca Vendrella jako zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán se prodlužuje do 31. srpna 2008.“;

2)

V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2008 do 31. srpna 2008 činí 1 653 000 EUR.“

Článek 2

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 3

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 23. června 2008.

Za Radu

předseda

I. JARC


(1)  Úř. věst. L 43, 19.2.2008, s. 26.

(2)  Úř. věst. L 137, 27.5.2008, s. 52.


Top