EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0591

Nařízení Komise (ES) č. 591/2008 ze dne 23. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)

OJ L 163, 24.6.2008, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/591/oj

24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 591/2008

ze dne 23. června 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (1), a zejména na článek 43 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 712/2007 (2) byla zahájena stálá nabídková řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství. Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení uplyne dne 25. června 2008.

(2)

S cílem zajistit pro chovatele, jakož i pro průmysl s krmivy pro začátek hospodářského roku 2008/09 zásobování za konkurenceschopné ceny je třeba i nadále zpřístupňovat na trhu s obilovinami intervenční zásoby maďarské intervenční agentury, která jako jediná k dnešnímu dni stále disponuje zásobami, a upřesnit dny a data, kdy hospodářské subjekty mohou předložit nabídky, a to v závislosti na plánovaných jednáních Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů.

(3)

Nařízení (ES) č. 712/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 712/2007 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Ode dne 1. července 2008 uplyne lhůta pro předložení nabídek pro dílčí nabídková řízení každou středu ve 13 hodin (bruselského času) dne 9. července 2008, 23. července 2008, 6. srpna 2008, 27. srpna 2008 a 10. září 2008.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 58/2008 (Úř. věst. L 22, 25.1.2008, s. 3).


Top