EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0339

2008/339/ES: Rozhodnutí komise ze dne 25. dubna 2008 , kterým se mění příloha XI směrnice Rady 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky (oznámeno pod číslem K(2008) 1577) (Text s významem pro EHP)

OJ L 115, 29.4.2008, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 204 - 205

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/339/oj

29.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/39


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha XI směrnice Rady 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky

(oznámeno pod číslem K(2008) 1577)

(Text s významem pro EHP)

(2008/339/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS (1), a zejména na čl. 67 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2003/85/ES stanoví minimální tlumicí opatření pro případ vzplanutí ohniska slintavky a kulhavky a určitá preventivní opatření pro zvýšení pohotovosti a připravenosti příslušných orgánů a zemědělců na tuto nákazu.

(2)

Preventivní opatření stanovená ve směrnici 2003/85/ES zahrnují ustanovení, podle kterého mají členské státy zajistit, aby práce s živým virem slintavky a kulhavky pro účely výzkumu, diagnostiky nebo výroby byly prováděny pouze ve schválených laboratořích uvedených v příloze XI uvedené směrnice.

(3)

Část A přílohy XI směrnice 2003/85/ES uvádí seznam národních laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky pro účely výzkumu a diagnostiky.

(4)

Dánsko oficiálně informovalo Komisi o změnách týkajících se jeho národních referenčních laboratoří pro slintavku a kulhavku.

(5)

Lotyšsko a Slovinsko oficiálně informovaly Komisi o tom, že jejich národní referenční laboratoře už nesplňují bezpečnostní normy stanovené v čl. 65 písm. d) a měly by být proto vyškrtnuty ze seznamu v části A přílohy XI směrnice 2003/85/ES.

(6)

Nizozemsko oficiálně informovalo Komisi o změnách týkajících se názvů jeho národních referenčních laboratoří pro slintavku a kulhavku.

(7)

Z důvodů bezpečnosti je třeba průběžně aktualizovat seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky, který je uveden ve směrnici 2003/85/ES.

(8)

Je tudíž nezbytné nahradit seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky v části A přílohy XI směrnice 2003/85/ES seznamem uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze XI směrnice 2003/85/ES se část A nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES(Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).


PŘÍLOHA

„ČÁST A

Národní laboratoře oprávněné pracovat s živým virem slintavky a kulhavky

Členský stát, kde se nachází laboratoř

Laboratoř

Členské státy užívající služeb laboratoře

Kód ISO

Název

AT

Rakousko

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Rakousko

BE

Belgie

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Belgie

Lucembursko

BG

Bulharsko

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bulharsko

CZ

Česká republika

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Česká republika

DE

Německo

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Německo

Slovensko

DK

Dánsko

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Dánsko

Finsko

Švédsko

EL

Řecko

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Řecko

ES

Španělsko

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Španělsko

FR

Francie

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Francie

HU

Maďarsko

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Maďarsko

IT

Itálie

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

Itálie

Kypr

LT

Litva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Litva

NL

Nizozemsko

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

Nizozemsko

PL

Polsko

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Polsko

RO

Rumunsko

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Rumunsko

UK

Spojené království

Institute for Animal Health, Pirbright

Spojené království

Estonsko

Finsko

Irsko

Lotyšsko

Malta

Slovinsko

Švédsko“


Top