Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0862

2007/862/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o kontrolní opatření v oblasti zdraví zvířat v souvislosti s klasickým morem prasat v Maďarsku a na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2007) 6158) (Text s významem pro EHP )

OJ L 337, 21.12.2007, p. 119–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/862/oj

21.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 337/119


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. prosince 2007,

kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o kontrolní opatření v oblasti zdraví zvířat v souvislosti s klasickým morem prasat v Maďarsku a na Slovensku

(oznámeno pod číslem K(2007) 6158)

(Text s významem pro EHP)

(2007/862/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V reakci na výskyt ohnisek nákazy klasického moru prasat v některých členských státech bylo přijato rozhodnutí Komise 2006/805/ES ze dne 24. listopadu 2006 o kontrolních opatřeních v oblasti zdraví zvířat v souvislosti s klasickým morem prasat v některých členských státech (3). Uvedené rozhodnutí stanoví některá opatření pro tlumení klasického moru prasat v uvedených členských státech.

(2)

Slovensko informovalo Komisi o nedávném vývoji nákazy v populaci divokých prasat a o přítomnosti uvedené nákazy v okrese Nové Zámky, který hraničí s okresy Komárno a Levice na Slovensku a s oblastí Pest v Maďarsku. Na základě dostupných epizootologických informací by oblasti na Slovensku a v Maďarsku, kde se uplatňují opatření pro tlumení klasického moru prasat, měly být změněny tak, aby zahrnovaly části uvedených okresů.

(3)

Situace týkající se nákazy na Slovensku na území regionálních veterinárních a potravinových správ Trenčín (s působností v okresech Trenčín a Bánovce nad Bebravou), Prievidza (s působností v okresech Prievidza a Partizánske) a Púchov (s působností pouze v okrese Ilava) se výrazně zlepšila. Opatření stanovená rozhodnutím 2006/805/ES by tedy vůči uvedeným oblastem již neměla být uplatňována.

(4)

V zájmu jasnosti právních předpisů Společenství by seznam dotčených členských států či jejich regionů uvedený v příloze rozhodnutí 2006/805/ES měl být nahrazen zněním v příloze tohoto rozhodnutí.

(5)

Rozhodnutí 2006/805/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2006/805/ES se nahrazuje zněním v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. prosince 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33).

(3)  Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 67. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/631/ES (Úř. věst. L 255, 29.9.2007, s. 45).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

ČÁST I

1.   Německo

A.   Porýní-Falcko

a)

v okrese Ahrweiler: obce Adenau a Altenahr;

b)

v okrese Daun: obce Obere Kyll a Hillesheim, v obci Daun oblasti Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler a Kirchweiler, v obci Kelberg oblasti Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath a Welcherath, v obci Gerolstein oblasti Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm a Rockeskyll a město Gerolstein;

c)

v okrese Bitburg-Prüm: v obci Prüm oblasti Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim a Weinsheim.

B.   Severní Porýní-Vestfálsko

a)

v okrese Euskirchen: města Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden a oblasti Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim a Wißkirchen (ve městě Euskirchen) a obce Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall a Nettersheim;

b)

v okrese Rhein-Sieg: města Meckenheim a Rheinbach, obec Wachtberg, oblasti Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (v obci Alfter) a oblasti Buschhoven, Morenhoven, Miel a Odendorf (v obci Swisttal);

c)

město Cáchy: jižně od dálnic A 4, A 544 a spolkové silnice B 1;

d)

město Bonn: jižně od spolkové silnice 56 a dálnice A 565 (z Bonn-Endenich do Bonn-Poppelsdorf) a jihozápadně od spolkové silnice 9;

e)

v okrese Cáchy: města Monschau a Stolberg a obce Simmerath a Roetgen;

f)

v okrese Düren: města Heimbach a Nideggen a obce Hürtgenwald a Langerwehe.

2.   Francie

Území departementů Bas-Rhin a Moselle západně od Rýna a od kanálu mezi Rýnem a Marnou, severně od dálnice A 4, východně od řeky Sarre a jižně od hranice s Německem a obce Holtzheim, Lingolsheim a Eckbolsheim.

ČÁST II

1.   Maďarsko

Území oblasti Nógrád a území oblasti Pest severně a východně od Dunaje, jižně od hranice se Slovenskem, západně od hranice s oblastí Nógrád a severně od dálnice E 71.

2.   Slovensko

Území regionálních veterinárních a potravinových správ (RVPS) Žiar nad Hronom (s působností v okresech Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica), Zvolen (s působností v okresech Zvolen, Krupina a Detva), Lučenec (s působností v okresech Lučenec a Poltár), Veľký Krtíš (s působností v okrese Veľký Krtíš), Komárno (s působností na území východně od dálnice 64, severně od hranice s Maďarskem a západně od okresu Nové Zámky), Nové Zámky (s působností na území východně od okresu Komárno a východně od dálnice 64, jižně od dálnice 75 a severně od hranice s Maďarskem) a Levice (s působností na území východně od okresu Nové Zámky a východně od dálnice 66 (E 77), jižně od dálnice 75, severně od hranice s Maďarskem a západně od okresu Veľký Krtíš).

ČÁST III

1.   Bulharsko:

Celé území Bulharska.“


Top