Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1545

Nařízení Komise (ES) č. 1545/2007, ze dne 20. prosince 2007 , kterým se stanoví doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinérií na období od 1. října 2007 do 30. září 2008

OJ L 337, 21.12.2007, p. 67–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1545/oj

21.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 337/67


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1545/2007,

ze dne 20. prosince 2007,

kterým se stanoví doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinérií na období od 1. října 2007 do 30. září 2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 29 odst. 4 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že v hospodářských letech 2006/07, 2007/08 a 2008/09 se pozastavují dovozní cla pro doplňkové množství dovozu surového třtinového cukru pocházejícího ze států uvedených v příloze VI uvedeného nařízení, aby bylo zajištěno dostatečné zásobování rafinerií Společenství.

(2)

Toto doplňkové množství by mělo být vypočteno v souladu s článkem 19 nařízení Komise (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod (2), na základě předpokládané bilance Společenství týkající se zásobování surovým cukrem. Pro hospodářský rok 2007/08 z bilance vyplývá potřeba dovézt takové doplňkové množství surového cukru, aby mohly být pokryty potřeby rafinérií Společenství.

(3)

K zajištění toho, aby rafinérie v rámci Společenství měly dostatečné zásoby surového cukru k pokrytí svých tradičních potřeb zásobování, by doplňkové množství mělo být rozděleno mezi dotčené třetí země tak, aby bylo zajištěno plné zásobení. U Indie se považuje za vhodné zachovat původní množství ve výši 10 000 tun. Pokud jde o zbývající potřebu zásobování, mělo by být stanoveno celkové množství pro státy AKT, které se kolektivně rozhodly mezi sebou zavést postupy pro rozdělení množství tak, aby bylo zajištěno odpovídající zásobování rafinérií.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V období od 1. října 2007 do 30. září 2008 činí doplňkové množství surového třtinového cukru určeného k rafinaci kódu KN 1701 11 10 podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006:

a)

70 000 tun vyjádřených jako bílý cukr, pocházejících ze států uvedených v příloze VI nařízení (ES) č. 318/2006 s výjimkou Indie;

b)

10 000 tun vyjádřených jako bílý cukr, pocházejících z Indie.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 371/2007 (Úř. věst. L 92, 3.4.2007, s. 6).


Top